Tabel 3. Varkens Tabel 4. Slachtpluimvee en eieren Tabel 7. Aardappelen en uien Tabel 8 Veevoeders I Week 10/2 tot 15/2 Rubriek Utrechtse beurs (vr) Verwachting incl. BTW Week van 14/2 tot 21/2 Gesl. gew., 63/90 kg. gem. kw franco slachterij levend gew., 101/120 kg. na 1 etm. vasten 4,02 tot 4,04 3,28 tot 3,30 0- 17 14 Varkensprijzen inkooporganisaties (incl. BTW) vorige week deze week 0- Per kg. gesl. gew. klasse EAA, 63/90 kg. Cavee/Coveco Druvar Encebe Hova NCV Oostgroep Vagrocon Vako Zuidgroep 3,82 3,81 3,75 3,85 3,80 gn.opg.meer 3,88 3,80 3,88 n.t.b. n.t.b. 3,85 n.t.b. n.t.b. n.t.b. 3,90 n.t.b. 10 10 Zeugenprijs (incl. BTW) Utrecht 1e kwal. Den Bosch 1e kwal. Utrecht 2e kwal. Den Bosch 2e kwal. do: 13/2 wo: 19/2 do: 13/2 wo: 19/2 2,75-2,85 2,61-2,71 2,65-2,75 2,51-2,61 Biggenprijs (incl. BTW) (opgave van het LEI) 23 kg. N.B. af fokker! Week van 10/2 tot 14/2 104,75 2,35 toeslag t/m 25 kg 2,25 toeslag boven 25 kg Richtprijs landbouwschap Boven de rivieren (23 kg) Toeslag/aftrek voor elke kg tussen 17 en 27 kg Week van 17/2 tot 23/2 Kon nog niet door het LEI worden berekend. N.B. Schemaprijs voor Z.-Nederland Voerprijscorrectie Toeslag/aftrek zwaarder/lichter dan 23 kg T: A: Rubriek Slachtpluimvee Basiscontractprijs in de week van 17/2 tot 22/2 voor kuikens tot 1.400 2,08 (incl. BTW en met toeslagen-opgave VHVP) Vrije prijzen (incl. BTW) week 10/2 tot 15/2 lichte kippen 1,02-1,07 half- tot middelzware kippen 1,20-1,25 wagonkippen 1,25-1,30 moederdieren 1,85-1,95 gele kuikens 2,36-2,41 witte kuikens 2,37-2,42 tamme konijnen Barneveld 12/2 (2,5 tot 3,5 kg) 4,40-4,50 Barneveld 12/2 (3,5 kg en meer) 3,00 Enki 19/2 (2,5 tot 3,5 kg) 4,60 Enki 19/2 (3,5 kg en meer) 4,60 1 kg. Prijzen slachtkuikenintegraties Week 10/2 tot 15/2 (opgave LEI) Slachtkuikens, netto 1.601 g per kg lev. gew. af mester (incl. BTW) 2,19 Eendagskuikens per stuk franco mester (incl. BTW) 0,530 Eieren Markt Barneveld (do 13/2) Prijzen incl BTW 48-54 g 9,70-10,30 per 100 stuks 2,02-1,91 per kg 57-61 g 10,70-11,25 per 100 stuks 1,88-1,84 per kg 64-67 g 11,60-12,30 per 100 stuks 1,81-1,84 per kg Eieren Gewicht in grammen 42-43 47-48 52-53 57-58 62-63 67-68 72-73 Per soort, excl. BTW, in gids. per 100 stuks week: 10/2-14/2 EIVEBA (1) wit bruin id d.d. id 7,40 7,48 7,50 8,55 8,65 8,95 9,50 9,61 9,20 10.15 10,27 9,80 10,55 10,77 10,80 11,40 11,58 11,45 13,00 13,29 13,00 EVADAG (1) wit bruin 8,70 9,65 10,05 10,60 11,30 9,05 9,65 9,95 10,85 11,40 ROVECO (2) wit bruin 6,30 8,90 10,20 10,65 10,85 11,10 12,00 6,30 8,90 10,20 10,65 10,85 11,35 12,25 VEN (3) wit bruin 6,25 8,80 10,05 10,60 10,80 11,15 11,95 6,25 8,80 10,05 10,60 10,80 11,40 12,20 (1) Exclusief veilingkosten (l.d. lichter dooier en d.d. donkere dooier is 2 ct./kg.) (2) Inclusief een gemiddelde kwantumtoeslag van f 1,30 per 100 stuks en exclusief een donkere-dooiertoeslag. (3) Inclusief f 1,25 toeslag. Rubriek Consumptie aardappelen Bintje Veldgewas klei 0 mm opw. klei 35-50 mm klei 50 mm opw. zand 35-50 mm zand 50 mm opw. Eigenheimer Irene 35 mm opw., L'wdn Voeraardappelen Rotterdam datum 17/2 Groot handels- prijzen 5,00- 5,50 15,00-16,00 5,00- 5,25 13,00-13,50 20,00-22,50 2,50-4,00 Goes datum 18/2 Dronten datum 12/2 Middenmeer datum 12/2 Emmeloord datum 13/2 telersprijzen 6,00- 8,00 3,00-4,50 7,00- 9,00 7,00- 9,00 7,00- 9,00 Overige markten R'dam 17/2: Bintje 35/55 mm 9,00- 9,50; 50 mm opw. frites 16,50-18,00; Bintjes klei export 4E mm zakken 12,50-13,00 3,50-4,00 3,50-4,00 Aardappeltermijnmarkt. Weekbericht 11/2 tot 14/2 Aanduiding categorie hoogste laagste slot (vr.) omzet 35-50 mm november - - - - april '86 8,70 7,00 7,00 65 mei - - - - 50 mm opw. november '86 23,50 23,50 23,50 10 april '86 16,70 15,90 16,60 303 mei '86 17,70 16,60 17,50 424 Pootaardappelen Uien (op auto gel.) Klasse 2 NL 0 mm opw. Klasse 2 NL 35 mm opw. plantuien zaaiuien Goes 5,00- 8,00 Alle prijzen in deze tabel zijn exclusief BTW. Emmeloord Dronten Rubriek Datum Goes Z.-Ned. M./W.-Ned. N./O.-Ned. Telersprijzen Verbruikersprijzen - franco thuis - excl. BTW Hooi (excl. BTW op auto gel.) 1e snede 340-365 2e snede 275-300 dijkhooi 250-275 luzernehooi 400-425 veldbeemd 250-300 roodzwenk 160-210 rietzwenk Eng. raaigras 160-230 Ital. raaigras Hooi (A- en B-kwaliteit) tot 410 tot 450 435 tot 460 Hooi (gedorst-veldbeemd) tot tot tot Hooi (gedorst-overig) tot tot 300 tot Stro (excl. BTW) Goes Midden- Emmel- meer oord Z.-Ned. M./W.- Ned. N./O.- Ned. tarwe gerste haver erwten schokker br. bonen 195-210 205-215 185-200 185-210 175-210 240-250 tot 200 Maïs 24% d.s. kuil Perspulp 20% d.s. Bierbostel 260- 275- 100 93 100 275 285 105 100 275-285 280-290 tot 115 tot 112,50 Krachtvoer. Week 7/2 tot 14/2 (Bron LEI) Grondstoffen (grooth. prijzen - excl. BTW) Mengvoeders (franco boerderij - incl. BTW) maalmaïs 57,70 maalgerst 51,80 voertarwe 52,30 tapioca/maniokpellets 37,20 maïsgl. voermeelpellets 39,90 citruspulppellets 34,10 bietenpulppeliets 37,10 kokosschilfers/pellets 38,70 sojaschrootpellets 52,70 standaardbrok A 44,70 zeugebrok 51,80 mestvarkenbrok 54,10 voll.leg.-/batterijmeel 62,10 voll. slachtkuikenkorrel 72,90 slachtkuikenvoer 74,40 (bij levering van 8 ton opgave slachtkuikenintegratie) iets lagere prijs. Bij de vleeskalveren zijn de prijzen relatief hoog, vanwe ge een kort aanbod. Hoewel deze aan de verkoopkant nog wat moeilijk te vertalen zijn, bestaat toch de indruk dat dit binnen afzienbare tijd kan ge beuren. Vooral Italië is momenteel de motor als het om prijzen voor kalfs vlees gaat. In Denemarken groeit het verzet tegen het licht-roze kalfsvlees van (uit) Nederland. De Deense stie- renmesters, die rood baby-beef leve ren, zien met leedwezen de import van Nederlands kalfsvlees aan, omdat een deel van hun produktie naar het in terventiebureau moet. De Landelijke Commissie voor de Veeteelt in Denemarken zal geen en kele steun geven aan het verzoek van een aantal Deense slagers om ook licht roze vlees op de markt te bren gen. Het is niet in overeenstemming met een goed landmanschap, zo werd door één van de voormannen gezegd. Een Deens Parlementslid heeft aan de Europese Commissie gevraagd of De nemarken Hollands kalfsvlees kan weren, omdat de kalveren onder on bevredigende omstandigheden wor den gemest. Deze Parlementariër heeft als lid van het Europees Parle ment een voorstel ingediend voor een algemeen verbod om kalveren uitslui tend met kunstmelk te mesten. Vrijdag 21 februari 1986 Slachtpluimvee en eieren De rustige tendens op de slachtpluim- veemarkt blijft voortduren. De om zetten in vrije slachtrijpe kuikens is gering, tegen onveranderde prijzen. Broedeieren en ééndagskuikens daal den verder in prijs, tot ongeveer aan het integratieniveau. De FAO ver wacht een sterke vraag naar pluimvee in Oost- en Zuid-Azië, hoewel elders de vraag zal stagneren. In de VS wordt verwacht dat tussen nu en 1990 pluimveevlees het rundvlees meer en meer zal verdringen in de konsump- tie. Dat zou ook in de Sovjet-Unie en Azië gaan gebeuren. Voor de tijd van het jaar ligt de eierprijs op een zeer laag niveau. Oorzaak is de tegenval lende export van eieren naar landen buiten de Europese Gemeenschap. Landbouwzaaizaden De graszaadmarkt vertoont een af wachtende houding, vindt het Pro- duktschap voor Landbouwzaaizaden. Vooral een stagnatie in de vraag naar zaaizaad (weer) en de voorraden, worden als oorzaken aangemerkt. De enige dure soort op dit moment is veldbeemdgras, dat nagenoeg is uit verkocht. Als indikatieprijzen - groot- handelsprijzen worden genoemd: Engels raaigras van ƒ2,25 tot ƒ4,25, Italiaans en Westerwolds van ƒ2,05 tot ƒ2,40, Veldbeemd van ƒ6,50 tot ƒ7,50, Roodzwenk van ƒ2,75 tot ƒ5,15 en rietzwenk van ƒ3,50 tot ƒ5,Voor dit jaar wordt een gras zaadareaal verwacht van ruim 19.000 ha, tegen ruim 15.500 ha vorig jaar. Veevoer Een prijsdaling bij de Franse mais en de tapioka en een wat hogere prijs voor de sojaschroot - voor direkte le vering - waren de belangrijkste veran deringen op de grondstoffenmarkt voor veevoer. In 1983/1984 was het Amerikaanse aandeel in de voeder graanvoorraden nog 36%, het jaar daarop 44% en vorig jaar zelfs 63%, zijnde meer dan 100 miljoen ton. Geen wonder dat de VS onlangs be zwaar aantekende tegen de invoer van de EG-importtarieven op mais voor Spanje. Uit mededelingen van het Produktschap voor Veevoeder blijkt dat het aandeel van de granen in het totale veevoedergrondstoffenpakket opnieuw gedaald is en wel tot 14,7%. In 1985 is de invoer van graanvervan- gers ten opzichte van 1984 afgenomen met 750.000 ton. Ten opzichte van 1983 is de daling 1.430.000 ton. Aardappelen in de Gemeenschap Rotterdam gaf maandag 17 februari een sterke prijsval te zien voor Bint jes 35/50 mm wat gepaard ging met een fikse verhoging voor de 50+ die tot ƒ2,50/100 kg hoger noteerden dan voorgaande week. Dat gold voor de klei-, zowel als voor zandaard- appelen. Voor voeraardappelen werd ƒ2,50 tot ƒ2,00 genoteerd. De uitvoer was in de week tot 7 februari met 24.000 ton niet direkt onbevredigend. De situatie in de andere partnerlan- den van de EG is ongeveer navenant, behoudens in het 'isolated' England. In Frankrijk heeft de boeren- organisatie van de regering het groe ne licht gekregen voor marktinterven- tie. Hoe dat gefinancierd moet worden, daarover wordt deze dagen nog vergaderd. In Frankrijk en ook in Duitsland wor den reeds in toenemende mate nieu we aardappelen aangevoerd. Uit Frankrijk gaan van week tot week grote hoeveelheden aardappelen als voeraardappelen naar België. Per week komen in Frankrijk ruim 1000 ton nieuwe aardappelen binnen uit Spanje en Noord-Afrika. Uit de Duitse deelstaat Beieren meldt men een regelmatige, niet al te grote uitvoer naar Italië en anderzijds een invoer van nieuwe aardappelen uit Italië, maar ook uit andere landen als b.v. Cyprus. De uienprijs blijft eveneens laag. De kwa liteit van de uien loopt nu terug. Er zijn Zuid-Afrikaanse uien onderweg naar ons land en ook Hongaarse uien worden aangevoerd. Er worden al veel uien bestemd voor veevoer. De gemiddelde beursprijs van uien was in de vorige maand 8 cent per kg. In ja nuari vorig jaar was dat 11 cent en twee jaar geleden 52 cent per kg. Granen, zaden, vlas en peulvruchten Op de graanmarkt is de hoop op wat meer vraag - vanwege de vorst - niet uitgekomen. De graanmarkt blijft dan ook flauw gestemd. De FAO ver wacht voor 1985/1986 een wereld voorraad aan granen van 362 miljard kg. Dat is 17% meer dan in 1984/1985. De 362 miljard kg bete kent ruim 20% van de totale graan- konsumptie in de wereld. Op de zadenmarkt daalde de prijs van het karwijzaad en konden er nauwelijks zaken gedaan worden in blauwmaan- zaad, ondanks het lagere prijsniveau. Op de peulvruchtenmarkt kwamen la gere prijzen tot stand behalve voor kapucijners die iets duurder werden. Vette schapen in gld/kg gesl.gew. Veemarkt Purmerend Veiling 'Walcheren' B.A. 18 februari Aardappelen: Bintjes: BO 17-22; GR 12-16; KR 56-58. Koopm. blauw: GR 64-66. Golden Delicious: I 60/65 36-38; 65/70 73-75; 70/80 117-119; II 65/70 33-40; 70/80 66-87. Gieser Wildeman II 55/60 154-156; 60/70 174-176. GROENTEN: Winterpeen D I 44-45; BC I 46-48; CD I 39-42; D II 27-28; CD II 39-42; Boerenkool II 111-142; Savooie kool A II 90-102; Prei A II 206-222; B II 151; Spruiten A II 209-242; DE II 250-252; D II 156-203; E II 279-301; Komkommers I 31-36 106-108; 36-41 125-128; 41-51 145-150; 51-61 156-158; Rode kool A I 31-39; B I 18-20; Veldsla II 1300-1375; Kropsla I 22/23 78-83; Witlof A II 153-217; B II 132-153; III 111-128; Knolselde rij 48-51; Bosselderij 49-51; Kroten A II 39-46; C I 26-28; B II 41-43; Uien GR 15-21; BO 21-24. De prijsnoteringen van de Veiling Middelburg e.o. zult u nog t/m de no teringen van 25 februari hier kunnen vinden. Vrijdag 28 februari zal de klok op deze veiling voor het laatst draaien. Daarna sluit de veiling... Bij de produktie van schapevlees is het aandeel vette schapen (waarom niet vleesschapen genoemd?) onge veer 15 a 20%. Het betreft hier voor namelijk de uitstoot. Het lamsvlees is verreweg in de meerderheid. Het prijsverloop van slachtschapen geeft tussen 1984 en 1985 de nodige ver schillen te zien. Normaal is dat de prijs aan het begin en aan het einde van het jaar het hoogst is. Vanwege het a'anbodpatroon is de prijs als re gel in de zomer het laagst, als er veel schapen worden opgeruimd, nadat de lammeren gespeend zijn. Ook voor dat het dekseizoen begint is er ekstra uitstoot. De indruk bestaat dat het seizoensverloop in 1985 scherper is ge weest dan in 1984. Overigens is er sprake van een bescheiden markt voor vette schapen. Wel is uit de grafiek duidelijk dat de slachtschapen na april in 1985 een lagere prijs - althans in Purmerend - hebben opgebracht dan in het jaar daarvoor. 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 23