Hooi en strosoorten Granen e.d. Eiwitrijke grondstoffen Mengvoeders P. van Nes Retro veiligheidsset voor kipwagens Geattendeerd door o.a. de kommis sie landbouwveiligheid van het Land bouwschap, Rijkspolitie, Arbeidsinspektie en Veilig Verkeer Nederland heeft Miedema Land- bouwwerktuigenfabriek b.v. te Win- sum, op exklusieve basis een "retro-veiligheidsset", ten behoeve van kipwagens aan zijn leverings programma toegevoegd. Ondanks de wettelijk verplichte drie hoeken en reflektoren blijken, tijdens schemering, slecht zicht en in het don ker, nog steeds veel verkeersongeval len voor te komen met vaak zeer ernstige afloop. De los verkrijgbare stripingsets bestaan uit een industrial grade retro reflekterende film en worden door de fabrikant voor minimaal 7 jaar op su- perreflektie gegarandeerd. Door de positieve ervaringen gedurende afge lopen seizoen heeft Miedema de vei ligheidssets ook geschikt gemaakt voor andere wagens. Tijdens de Landbouw RAI 1986 werd de ook verfraaiende noviteit, voor het eerst aan het publiek getoond Mooij Micro-processor Mooij Kamerik BV, technieken en le vering van systemen voor ventilatie, koeling, droging, bewaring en opslag van agrarische produkten, brengt de Mooij® Micro-processor M32 op de markt. De Mooij® M32 is ontwikkeld voor het vol-automatisch koelen, drogen en bewaren van aardappelen, groen ten en fruit. De Mooij® M32 is geschikt om aan gesloten te worden op een master unit met printer. Hierdoor is het mogelijk alle informaties centraal te registreren en centraal op te slaan. De Mooij® M32 is geschikt om 2 ver- 4 schillende produkten op de voor hen specifieke temperatuur en relatieve luchtvochtigheid te drogen, koelen of bewaren. Verdere informatie tel. 03481-1784. Deutz-Fahr brengt nieuwe serie cirkelharken Onder de type-aanduiding KS 1.30, KS 1.50 en KS 1.70 brengt Deutz- Fahr voor het komende seizoen een nieuwe serie aftakasaangedreven cir kelharken, die volgens het bouwdoos systeem zijn samengesteld. Ten opzichte van de vroegere model len zijn de cirkelelementen vergroot, om een grotere werkbreedte te be reiken. Het type KS 1.70 is een zogenaamde snelhark met 9 cirkelarmen en 4 ge tailleerde veertandparen per arm. Door het tailleren van de veertanden is de onderlinge afstand met 24% ver kleind tot 65 mm. Hierdoor wordt ook bij hogere snelheid schoon hark- werk geleverd. Nieuw is het tangentiaalsysteem, waarbij de armen onder 45° ten op zichte van de middenas staan en di- rekt vanuit de stuurbaan worden bewogen. Hierdoor is een veel soepe ler bewegingscyclus verkregen, die de opname van het voeder en het op zwad leggen optimaliseert. Door een spindelverstelling kan het cirkelelement exakt aan de voederhoe- veelheid en bodemomstandigheden worden aangepast. Met het type KS 1.70 DR is het mo gelijk zowel vooruit als achteruit rij dend te werken, en indien voorzien van een omkeertransmissie is hij ook geschikt als frontmachine. Veel nieuws aan Deutz-Fahr opraapwagens voor meer bedieningsgemak Voor het seizoen 1986 worden de Deutz-Fahr opraapwagens geleverd met een nieuw ontworpen universele hydraulische knikdissel, die zowel voor onder- als bovenaanspanning ge schikt is. Voor exakte aanpassing is het trekoog over een bereik van 350 mm traploos verstelbaar. Op de hydr. cilinder is een voorziening aange bracht, die er voor zorgt, dat de dis sel niet zelf na het afkoppelen van de trekker zakt. PilotBox de nieuwe kompakte bedie ningseenheid voor alle wagenfunkties. Afhankelijk van de wagenuitvoering kan dit zijn: hydraulische bediening van knikdissel, pick-up, messenbo- dem en achterklep; bediening en re geling van bodemketting, elektrische schakeling van doseerwalsen en dwar- saf voer band. De kontrolelamp voor wagenvulling is eveneens in de Pilot Box geïntegreerd. Prijsvergelijking rundveevoeders Uit de door het C.V.B. berekende voederwaardeprijs per begin februari bleek dat de KVEM-prijs ƒ0,40 en de eiwit- toeslagprijs ƒ0,45 bedroeg. Ten opzichte van de maand januari een kleine daling van de KVEM-prijs en een daling van de eiwittoeslagprijs. Alle prijzen zijn exkl. BTW. Ruwvoeders Voederw. VEM VRE marktpr. per 100 kg verl. bij bewaren marktpr. inkl. verl. voederw. pr.per 100 kg marktpr. in v.d. voederw.pr. Aardappelen 231 13 8,00 10% 8,89 9,83 90 Bierbostel (21,9% ds) 215 50 11,70 15% 13,76 10,85 127 Mix (20% ds) 192 20 7,00 15% 8,24 8,58 96 Graanspoeling (7% ds) 90 19 3,65 5% 3,84 4,46 86 Aard.afvallen (15% ds) 150 10 4,88 15% 5,74 6,45 89 Aard.zetmeel (40% ds) 480 13,00 15% 15,29 19,20 80 Maisgluten (42% ds) 450 68 21,25 5% 22,37 21,06 106 Aard.vezels (10% ds) 104 1 3,25 15% 3,82 4,21 91 Aard.persvezels ER (±18% ds) 189 13 6,75 10% 7,50 8,15 92 Aard.persvezels EA 18% ds) 187 2 7,75 10% 8,61 7,57 114 Ingek.shijmais (26% ds) 238 13 11,00 10% 12,22 10,11 121 Spruitestokken (zonder blad) ge- 9,61 98 hakseld 220 18 8,50 10% 9,44 Witlofwortelen 163 12 7,50 10% 8,33 7,06 118 Spruitestokken (met blad) 180 29 7,50 10% 8,33 8,51 98 Fruit 90 3,50 10% 3,89 3,60 108 Winterpeen 129 7 5,50 10% 6,11 5,48 111 Ingek. perspulp (20% ds) 210 13 9,50 8% 10,33 8,99 115 Het aanbod van voeraardappelen is ruim. Denk wel om de opslag tijdens een vorstperiode. Stopa-voeraardappelen zullen tegen lagere prijzen worden aangeboden. De voederwaarde zal echter ook lager zijn. Bierbostel, snijmais, perspulp en aardappelvezels E.A. liggen duidelijk boven de 100%. Per regio kunnen de prijzen van de aardappelvezelsoorlen verschillen in verband met de transportafstand. De verkoopkondities van snijmais betreffende de prijs tot het drogestof gehalte kunnen variëren. landhouu mechanisatie Marktprijs per ton Voederw.pr. per ton Marktpr. in°7o v.d. voederw.pr. Mocap 20G wordt nu Mocap 20GS Met ingang van 1986 is de distributie van MOCAP voor de Nederlandse markt geheel in handen van Agriben Nederland B.V. MOCAP (een grondontsmettingsmid- del in granulaatvorm) wordt voorna melijk toegepast in de aardappelteelt tegen aardappelmoeheid. Als draagstof werd voorheen puimsteen gebruikt, maar dit is nu vervangen door sepioliet (een klei- mineraal). Doordat sepioliet fijner en regelmatiger van korrel is, wordt een betere verdeling van het produkt in de grond bereikt, waardoor de werking tegen aaltjes en bodeminsekten aan toonbaar beter is. De naam MOCAP 20G is gewijzigd in MOCAP 20GS. Agriben Neder land B.V. verstrekt op verzoek nade re inlichtingen, tel.nr. 01680 - 28920. Weidehooi (matige kwaliteit) 450,— 251, 179 Weidehooi (gem. kwaliteit) 450,— 284, 158 Gerstestro 290,— 178, 163 Tarwestrp 275,— 151, 163 De hooi- en strosoorten blijven prijshoudend. Produkten Voederwaarde Marktprijs Voederw. Marktpr. in v.d. VEM VRE per 100 kg pr.p.100 kg voederw.pr. Maismeel 1053 54 64,80 44,55 145 Tarwemeel 1068 82 57,90 46,41 125 Gerstemeel 971 87 58,65 42,76 137 Havermeel 865 87 54,75 38,52 142 Tapioka 918 42,95 36,72 117 Bietenpulp 939 59 42,00 40,22 104 Citruspulp 980 26 39,50 40,37 98 Maisv.meel (USA) 1027 61 52,50 43,83 120 De granen zijn prijshoudend. Tapioka, bietenpulp en citruspulp komen iets voordeliger in de markt dan de vorige maand. Produkten Voederwaarde VEM VRE Marktprijs Voederw Marktprijs in °/o v.d. per 100 kg pr.p.100 kg voederw.pr. faktoren. Veel van deze faktoren zijn niet met voorschriften te bewaken. Het gaat hierbij om een goede voor bereiding: het hanteren van de juiste berekeningen, het gebruik van goede materialen, het volgen van de juiste procedures bij de bouw en een kor- rekte uitvoering. Vooral over de technische kant van het (laten) bouwen van een kas heeft de Hagelunie m.m.v. het IMAG, het CVT te Naaldwijk, ir. Paul, bouw kundige aan de TH te Delft en het TNO-IBBC een brochure samen gesteld. Voor de vijfde keer is het boekje 'Spuiten in de Landbouw' herzien. Evenals in de voorgaande editie (1981/82) wordt in deze publikatie Deze brochure staat vol met prakti sche tips en kan worden gebruikt als handleiding voor de teler met aan dachtspunten voor vóór, tijdens en na de bouw van de nieuwe kas. U kunt de brochure aanvragen bij de Hage lunie in Den Haag, tel. 070-514421. aandacht besteed aan: - de tank en verschillende (typen) pompen; - druk regeling en drukmeting; - leidingen en appendages; - de spuitboom en doppen in al zijn varianten; - de uit voeringen van de spuitmachines; - het spuiten; - de grondontsmetting. In deze nieuwste druk zijn de laatste ontwikkelingen bij de spuitmachines (balanceersystemen, volumeregeling, restverwerking) zoveel mogelijk mee genomen. Spuiten in de Landbouw is te bestel len bij het Konsulentschap in Algeme ne Dienst voor de Bedrijfsontwikkeling in de Akker- en Tuinbouw. Door overmaking van ƒ14,25 (inklu- sief verzendkosten) op postgiro: 844 864 ten name van CAD Bedrijfsui- trusting in de Akker- en Tuinbouw, zal het boekje u worden toegezonden. Lijnschilfers 1020 283 55,25 J3,54 103 Sojaschroot 1014 385 59,00 57,89 102 Maisglutenvoer 983 150 45,40 46,07 99 Kokosschilfers 1078 164 43,65 50,50 86 Tarwegries 853 124 43,25 39,70 109 Grasbrok 750 112 38,50 35,04 110 Palmpitschilfers 1045 110 39,60 46,75 85 Zoete lupinen 1093 283 51,65 56,46 91 Raapschroot 812 299 38,00 45,94 83 Raapschroot, palmpitschilfers en kokosschilfers (koop op aflatoxine-gehalte) zijn de goedkoopste eiwitrijkere-produkten. Voederwaarde V oederwaardeprijs per 100 kg A - brok B - brok 940 940 120 150 43,00 44,35 Ten opzichte van vorig jaar (februari 1985) zijn de voederwaardeprijzen van de mengvoeders ƒ8,00 per 100 kg lager. Sommige enkelvoudige produkten geven een nog groter verschil te zien (b.v. kokosschilfers ƒ20,per 100 kg). Vrijdag 21 februari 1986 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 21