I \VG GROTE OPENBARE VERKOPING LANDBOUWGERIEF WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS Waterschap De Drie Ambachten Ter openbare kennis van belangheb benden wordt gebracht dat het VER BODEN is om o.a. landbouwproducten (zoals UIEN) TE DEPONEREN: 1. binnen 7.00 meter uit de insteek van waterlopen; 2. op bermen van wegen. Tegen geconstateerde overtredingen zal met daartoe geëigende middelen worden opgetreden. Oostburg, februari 1986. Het Dagelijks Bestuur, Th.P. Cambier, Dijkgraaf. J. de Doelder, Griffier. i van kunstmest draait ailes om een moot egaal strooibeeld, Of het nu gaat om grote of geringe giften per hektare, U wilt een exakt strooibeeld. Niet meer. Niet minder! Spectra-kunstmeststrooiers beheersen dat als geen ander. Dat is het grote ken merk van deze unieke centrif ugaalstrooiers. f let toerental van de af takas regelt de effektieve strooibreedte. Tot maar liefst En... door de schuine stand van de strooi schijven bovendien direkt geschikt voor nverbernestina Spectra: Een stukje precisiewerk in het strooien. Da's typisch PZ. Verkoop en Distributiecentrum B. V. ZWEEGERS H'EUWENDUK 255664 HB GELDROP TEL 040-8541SS TE KOOP: gebruikte beton- klinkers 8 cm dik kleur hei de/paars direct leverbaar. Pe- kaar Bestratingsmaterialen b.v. 01131-2069, Yerseke. KACHER hogedrukreinigers 170 ato - 900 ltr. servo. H. Bruyn 01100-11042 Fa. v. Ee keren 01658-2251. MENGMESTPOMPEN Mestsilo s. Voor meer infor matie Fa. v. Eekeren, Wouw, 01658-2251 of 01676-2555. TE KOOP: een triltand culti vator, 4.20 mtr, opklapbaar, i.z.g.st., en kramtandeggen. Tel. 01106-1201. TE KOOP: zelfbinder voor teunis bloemen e.d. Aarden burg 01177-1416. 24 vetert roestvrijstalen strooischijven. schoepen en uitlaatschuiven voorkamerdosering voor exakt strooibeeld strooischijven schuin geplaatst (dus ook geschikt voor overbemesting) 9 verschillende modellen (van 400 tot 1500 liter ook getrokken) gemakkelijk afdraaiproef te doen strooibreedte van 8 tot 24 meter (regelbaar met traktor-aftakas) hydraulisch bediende uitlaatschuiven (niet afhankelijk van lekkage trekker-hydrauliek) Da's pas Spect(r)aculair. GEVRAAGD: Akkerbouw- en weidebedrijven voor be middeling bij aan- of verkoop. MUS ONROEREND GOED, Postbus 27, 3247 ZG Dirksland. tel. 01877-1309.— SCHRIKDRAAD toebe horen Callager 01100-11042. Fa. v. Eekeren. Wouw. 01658- 2251. SLACHTKU1KENSTROOI- SËLMEST met GEGARAN- DEERDI GEHAI II S' DE GEWASBESCHERMER van der Wal B.V. 01877-1200- 1321-2935. TE KOOP: 2 zwartbonte melk geitelamrperen. Geb. 5-2-'86. M. de Putter, Kapelle, 01102-3883. VERKOOP VAN diergenees middelen P.C. Louws, Duin weg 35, Zoutelande, tel: 01186-1569. HETELUCHT KANONNEN Masters en Arco's 85.000 cal. diesel 2.975,Verrijdbare propaanstralers 14.000 cal. van 2.375,voor 1.250, Compressors lasapparaten C02 - 50 kg. Stalen Duitse aambeelden 273,Professio nele 160 1. betonmolens 475,Scherpste prijzen in kabel, TL-armaturen, P.V.C. buizen, diepvriezers, wasma chines, drogers, allesbranders, gereedschap en inkoop verkoop van alles. D. Nijssen 6 x 24 uur service. Eigen repa ratie - koel - vries monteur, Molendijk 40, Yerseke, 01131-1979. Snuffelhal. TE KOOP: gebr. transpor teurs, lees banden, sorteer ders, graansilo ventilatoren, R.V.S. banden. P. de Korne, 's- Gravenpolder, 01103-2349-1558. Het dagelijks bestuur van voornoemd water schap vestigt de aandacht van belanghebben den erop dat bij het waterschap in beheer zijnde wegen als gevolg van opdooi gesloten kunnen worden voor voertuigen met een as- druk van meer dan 1,2 ton. Als gevolg hiervan zal bevoorrading van diver se in het buitengebied gelegen woningen en bedrijven moeilijk of geheel niet kunnen ge schieden. Ontheffingen voor het berijden van gesloten wegen met genoemde voertuigen zullen slechts bij hoge uitzondering kunnen worden verleend. In verband hiermee wordt geadviseerd de be voorrading van bedoelde woningen en bedrij ven zo spoedig mogelijk te doen plaatsvinden tijdens de nu heersende vorstperiode. Terneuzen, 17 februari 1986. Het dagelijks bestuur van het waterschap De Drie Ambachten. P. van Hoeve, dijkgraaf. A.F. Romijn, griffier. Ten verzoeke van de R.K. BOERENBOND, afd. KRUISLAND, zal op WOENSDAG, 26 februari a.s. 's-morgens om 10 uur, in het GE MEENSCHAPSHUIS "SIEMBURG", Graaf Engelbrechtstraat 14 te Kruisland, in het openbaar bij opbod tegen contante beta ling worden verkocht: Landbouwgerief, zoals koudwaterreini- ger, cultivatoren, pootmachine, bloembollen- of spruitensorteerder, lees- banden, wiedgarnituren, sproeimachines, balenstroverzamelaars, transportbanden, hoge en lage drukpompen, grondbewer kingswerktuigen, electromotoren, stape laar, aardappelsorteerder, kunstmest strooiers, voorlader, landbouwwagens, autobandenwagentje, tomatensorteerder, komkommersorteerder, weidepompen en vele andere. Er kunnen nog kopen worden opgegeven bij de heer A. Koenraadt, Molenstraat 15 te Kruisland (tel. 01673-2315), uiterlijk tot ZA TERDAG, 22 februari, 's-middags 3 uur. De te veilen goederen zijn te bezichtigen op het erf van dhr. C. van der Heijden, Lange- weg 63 te Kruisland, vanaf DINSDAG 25 fe bruari, 's-middags 1 uur. De veiling staat onder toezicht van NOTARIS P.J.A. GODERIE te Wouw, tel. 01658-1280/ 1859. Catalogus, met vermelding van de voorwaar den der verkoping, verkrijgbaar op het erf van dhr. C. van der Heijden voornoemd als mede in het Gemeenschapshuis "Siemburg" te Kruisland, op de dag der veiling. Vrijdag 21 februari 1986 20

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 20