Tabel 3. Varkens Tabel 4. Slachtpluimvee en eieren Tabel 7. Aardappelen en uien Tabel 8. Veevoeders Uitbreiding teelt van voererwten in Frankrijk Rubriek Utrechtse beurs (vr) Verwachting incl. BTW Week van 7/2 tot 14/2 Gesl. gew., 63/90 kg. gem. kw. franco slachterij levend gew., 101/120 kg. na 1 etm. vasten 3,85 tot 3,87 3,14 tot 3,16 0- - 5 - 0 Varkensprijzen inkooporganisaties (incl. BTW) vorige week deze week 0- Per kg. gesl. gew. klasse EAA, 63/90 kg. Cavee/Coveco Druvar Encebe Hova NCV Oostgroep Vagrocon Vako Zuidgroep 3,82 3,81 3,75 3,85 3,80 gn.opg.meer 3,85 3,80 3,85 n.t.b. 3,81 3,75 3,85 n.t.b. 3,88 3,80 3,88 -0 -0 -0 3 0 3 Zeugenprijs (incl. BTW) Utrecht 1e kwal. Den Bosch 1e kwal. Utrecht 2e kwal. Den Bosch 2e kwal. do: 6/2 wo: 12/2 do: 6/2 wo: 12/2 2,65-2,75 2,65-2,75 2,55-2,65 2,50-2,65 Biggenprijs (incl. BTW) (opgave van het LEI) 23 kg. ai fokker Nieuwe berekening! Week van 3/2 tot 7/2 104,50 2,35 toeslag t/m 25 kg 2,25 toeslag boven 25 kg Richtprijs landbouwschap Boven de rivieren (23 kg) Toeslag/aftrek voor elke kg tussen 17 en 27 kg Week van 10/2 tot 16/2 115,40 2,35 Schemaprijs voor Z.-Nederland Voerprijscorrectie Toeslag/aftrek zwaarder/lichter dan 23 kg 115,55 2,10 T: 2,25 A: 2,55 Rubriek Slachtpluimvee Basiscontractprijs in de week van 10/2 tot 15/2 voor kuikens tot 1.400 2,08 (incl. BTW en met toeslagen-opgave VHVP) Vrije prijzen (ïncl. BTW) week 27/1 tot 1/2 lichte kippen 1,07-1,12 half- tot middelzware kippen 1,25-1,30 wagonkippen 1,30-1,35 moederdieren 1,85-1,95 gele kuikens 2,38-2,43 witte kuikens 2,39-2,44 tamme konijnen Barneveld 5/2 (2,5 tot 3,5 kg) 4,40-4,50 Barneveld 5/2 (3,5 kg en meer) 3,00 Enki 12/2 (2,5 tot 3,5 kg) 4,50 Enki 12/2 (3,5 kg en meer) 4,50 1 kg. Prijzen slachtkuikenintegraties Week 4/2 tot 8/2 (opgave LEI) Slachtkuikens, netto 1.601 g per kg lev. gew. af mester (incl. BTW) 2,19 Eendagskuikens per stuk franco mester (incl. BTW) 0,53 Eieren Markt Barnevöld (do 6/2) Prijzen incl BTW 48-54 g 10,00-11,80 per 100 stuks 2,08-2,00 per kg 57-61 g 11,32-11,50 per 100 stuks 1,96-1,86 per kg 64-67 g 12,25-12,65 per 100 stuks 1,91-1,89 per kg Eieren Gewicht in grammen 42-43 47-48 52-53 57-58 62-63 67-68 72-73 Per soort, excl. BTW, in gids. per 100 stuks week: 3/2- 7/2 wit id EIVEBA (1) d.d. bruin id 7,30 9,35 10,60 10.85 11,05 11,7£ 12,80 7,38 9,45 10,71 10.97 11,27 11.98 13,04 7,25 9,10 9,95 10,70 11,25 11,90 13,25 EVADAG (1) wit bruin 9,25 9,95 10,80 11,10 11,80 9,25 9,95 10,65 11,15 11,75 ROVECO (2) wit bruin 6,30 9,05 10,45 10,90 10,95 11,05 12,00 6,30 9,05 10,45 10,90 10,95 11,05 12,00 VEN (3) wit bruin 6,25 8,95 10,30 10,85 10,90 11,10 11,95 6,25 8,95 10,30 10,85 10,90 11,10 11,95 (1) Exclusief veilingkosten (l.d. lichter dooier en d.d. donkere dooier is 2 ct./kg.) (2) Inclusief een gemiddelde kwantumtoeslag van f 1,30 per 100 stuks en exclusief een donkere-dooiertoeslag. (3) Inclusief f 1,25 toeslag. Rubriek Consumptie aardappelen Bintje Veldgewas klei 0 mm opw. klei 35-50 mm klei 50 mm opw. zand 35-50 mm zand 50 mm opw. Eigenheimer klei 35 mm opw. Irene 35 mm opw., L'wdn Voeraardappelen Rotterdam datum 10/2 Groot handels- prijzen 7,00- 7,50 12,50-13,50 6,50- 7,00 13,00-13,50 20,00-22,50 3,50-5,00 Goes datum 11/2 tel.ersprijzen 6,00- 8,00 Dronten datum 5/2 4,00-5,00 Aardappeltermijnmarkt. Weekbericht "3/2 tot 7/2 Aanduiding categorie hoogste 35-50 mm november april '86 8,70 mei 50 mm opw. november '86 23,50 april'86 16,50 mei '86 17,50 Pootaardappelen Uien (op auto gel.) Goes Klasse 2 NL 0 mm opw. Klasse 2 NL 35 mm opw. plantuien zaaiuien 5,00- 8,00 7,00- 9,00 laagste 8,70 23,50 16,20 16,70 Alle prijzen in deze tabel zijn exclusief BTW. Middenmeer datum 5/2 Em meioord datum 6/2 7,25- 9,25 7,00- 9,00 Overige markten R'dam 10/2: Bintje 35/55 mm 9,00-10,00; Bintje klei 50mm opw. frites 13,75-15,25; Bintje klei 15,00; Bintje klei export 45 mm zakken 12,00-12,50 4,00 slot (vr.) 8,70 23,50 16,50 17,40 4,00 omzet 13 3 246 418 Emmeloord Dronten Rubriek Datum Goes Telersprijzen Hooi (excl. BTW op 1e snede 2e snede dijkhooi luzernehooi veldbeemd roodzwenk rietzwenk Eng. raaigras Ital. raaigras auto gel.) 340-365 275-300 250-275 400-425 250-300 160-210 160-230 Stro (excl. BTW) tarwe gerste haver erwten schokker br. bonen Week 3/2 tot 8/2 Z.-Ned. M./W.-Ned. N./O.-Ned. Verbruikersprijzen - franco thuis - excl. BTW Hooi (A- en B-kwaliteit) 395 tot 400 tot 450 435 tot 470 Hooi (gedorst-veldbeemd) tot tot tot Hooi (gedorst-overig) tot tot 300 tot Goes 195-210 205-215 185-200 185-210 175-210 Midden- meer Emmel oord 240-250 tot 200 Maïs 24% d.s. kuil Perspulp 20% d.s. Bierbostel Z.-Ned. 255-260 270- 100 100 M./W.- Ned. 270 280 110 100 N./O.- Ned. 275-285 280-290 tot 115 tot 112,5C Krachtvoer. Week 27/1 tot 31/1 (Bron LEI) Grondstoffen (grooth. prijzen - excl. BTW) maalmaïs 57,50 maalgerst 51,80 voertarwe 52,20 tapioca/maniokpellets 37,30 maïsgl. voermeelpellets 40,20 citruspulppellets 34,90 bietenpulppellets 37,30 kokosschilfers/pellets 38,80 sojaschrootpellets 51,80 Mengvoeders (franco boerderij - incl. BTW) standaardbrok A 44,90 zeugebrok 51,90 mestvarkenbrok 54,20 voll.leg.-/batterijmeel 62,20 voll. slachtkuikenkorrel 73,20 slachtkuikenvoer 74,90 (bij levering van 8 ton opgave slachtkuikenintegratie) t.o.v. vreemd vermogen 42:58. Het balanstotaal vertoont een toena me van ƒ8.218.000,— tot ƒ41.366.000,—. Runderen Ondanks een wat grotere aanvoer op de slachtveemarkt, verliep de handel vlotter en kwamen er hogere prijzen tot stand van 15 a 20 cent per kg geslacht gewicht. Bij de slachtstieren was de handel wat terughoudend, het aanbod niet groot en de prijs evenwel onveranderd. Het rundvlees kon - zo wel bij export als voor de binnenland se markt - iets beter geplaatst worden tegen iets betere prijzen. De handel in het gebruiksvee verliep in het alge meen wat stroef. Er was weinig koop lust. Het PVV wil een rundvleesbeleid dat de voorraden doet teruglopen, geen produktiestimulans geeft, de in terventie uniformeert en alleen voor voeten toelaat, een verwerkingsregeling voof de industrie bevat en toepassing op ruime schaal van partikuliere opslag in zich bergt. In een PVV nota worden de resulta ten van de runderklassifikatie over 1985 nader bekeken. Op 7 bedrijven werden 320.000 runderen geklassifi- ceerd, 5% minder dan in 1984. De ge- klassificeerde runderen maken ruim 25% uit van het totaal aantal slach tingen. Het aandeel stieren nam toe, dat van koeien verminderde. Het ge middeld geslacht gewicht bij beide nam toe. De bevleesdheid bij stieren en vaarzen was beter dan in 1984, maar slechter dan in 1983. De stieren en koeien waren minder vet, de vaar zen vetter. Schapen en kalveren Op de wdlveemarkt verloopt de han del rustig met slechts hier en daar een iets hogere prijs. De kwaliteit van de aangeboden dieren loopt de laatste weken terug. Alleen de dieren die bij gevoerd worden kunnen in konditie blijven. Op de kalvermarkt is gr voor de jonge (nuchtere) kalveren wel be langstelling. Met name is er een toe nemende vraag naar startkalveren, hetgeen voor de lichtere kalveren een hogere prijs opleverde. Bij de vlees kalveren verloopt de handel redelijk vlot, tegen aantrekkende prijzen. Varkens Op de varkensmarkt is het beeld de ze week wat anders dan in de laatste weken. Door het carnaval was de slachtkapaciteit kleiner. Gelukkig nam ook het aanbod iets af. Toch wordt in handelskringen gesproken over een stroeve handel. Bij de afzet van de karkassen noteerde Grieken land onveranderd, Italië plus 5 cent, Frankrijk plus 7 cent en Duitsland plus 10 cent. Bij de onderdelen wa ren de prijzen onveranderd, tot min 5 cent voor de hammen en min 10 cent voor de ribben. De staking van de Italiaanse grensveterinairen die voor 10, 11 en 12 februari was aan gekondigd is niet doorgegaan. Op grond van de verwachtingsprijs in Vleuten van min 5 cent, en de stroe ve handel bij de onderdelen, werd be gin deze week geen verhoging van de zgn. roepprijs verwacht. De vorige week vermelde varkensprijzen in ta bel 3 verdienen de volgende korrek- ties: De biggenprijs - opgave van het LEI - was niet ƒ109',50, maar ƒ106,50. De richtprijs Landbouwschap moet niet zijn ƒ114,40, maar ƒ115,30 en de schemaprijs voor Zuid-Nederland geen ƒ114,60 maar ƒ115,65. De uitgelegde kippen daalden iets in prijs. De prijs van de vrije broedeie- ren ligt - ondanks de daling van de laatste weken - nog steeds boven het integratieniveau. Vorig jaar werd voor bijna 900 miljoen gulden aan slachtpluimvee geëxporteerd. De ex- portgroei was voor geslacht pluimvee in guldens gemeten 5% en bij het le vende slachtpluimvee zelfs 18%. Op de eiermarkt is na de sterke prijsda ling van enkele weken geleden weer enig herstel ingetreden. In handels kringen verwacht men in de komen de weken stabiliserende of iets aantrekkende prijzen. Vorig jaar was de gemiddelde producentenprijs voor eieren - af boerderij, inklusief BTW - 13 1/4 cent. In 1984 was dat bijna 141/2 cent. Het voer was 5-7 cent per kg goedkoper. Vorig jaar werden meer dan 6 miljoen eieren geëxpor teerd, tegen een waarde die ruim 10% lager lag dan in 1984. Veevoeders Op de maismarkt waren er weinig ver anderingen. Tapioka-levering juli/de cember trok in prijs aan. Er was wat meer vraag naar sojaschroot voor di- rekte levering. De prijs van lijnzaad schilfers liep fors op. Bij citrus- en bietenpulp was weinig prijsverande- ring. Het Konsulentschap - in a.d. - voor Voedervoorziening heeft begin februari de volgende prijzen voor VEM- en VEVI-eenheden berekend: 1000 VEM 40 ct; toeslag voor 1 kg VRE - 45 ct. 1000 VEV1 37 ct: toeslag voor 1 kg VRE 51 ct. Beurs Zeewolde Er komt een landbouwbeurs in Zee wolde. Deze zal 21 februari a.s. wor den gé.opend door ir. D. Luteijn. Aardappelen in de Gemeenschap Maandag 10 februari gaf de beurs in Rotterdam een zeer lichte verbetering van de noteringen voor Bintjes aan. De prijsstijgingen bleven beperkt van 50 tot 100 cent per 100 kg. Voor te lers en handel een moeilijk te verte ren zaak. De vraag is of en in hoeverre en waar dit zijn uitwerking zal hebben op de produktie volgend jaar. De prijzen van pootaardappelen zijn overal aanzienlijk lager dan vo rig jaar. De Nederlandse export bleef tot 1 fe bruari 170.000 ton of rond 30% bij vorig jaar achter. In de week tot 1 fe bruari werden uit Nederland 26.500 ton aardappelen uitgevoerd. Ook elders in de Gemeenschap is de aardappelmarkt gekenmerkt door een lusteloze handel met extreem lage prijzen. Heel veel aardappelen gaan naar de voedersektor, waar de prijzen in Ne derland niet boven de ƒ5,per 100 kg uitkomen, met een laagste prijs van ƒ3,50. Mits met overleg vervoederd, kunnen aardappelen een niet onbelangrijk bestanddeel uitmaken van de varkens voeders. De varkens groeien wat lang zamer, doch met een te verwachten overvoerde markt kan dat geen kwaad. Uit Duitsland wordt gemeld dat het hoofdelijk verbruik in 1984/1985 met 2,5 kg is gestegen tot 72,6 kg. De aan voer van uien op de veilingen was vo rige week precies gelijk aan die van twee weken geleden, maar de gemid delde prijs van de klasse II NL 60/80 liep op van 23 naar 27 cent per kg. Aardappelexport "Volgens het Produktschap voor Aardappelen is in de kalenderweek van 27 januari t/m 1 februari 1986 26.500 ton konsumptie- en industrie aardappelen uitgevoerd (exklusief de export naar België). In de gehele maand januari is 117.000 ton uitge voerd. De totale export van oogst 1985 is hierdoor op 395.000 ton ge komen. Van oogst 1984 was de uit voer tot 1 februari 565.500 ton, van oogst 1983 was dit 500.000 ton en van oogst 1982 682.000 ton. De invoer in januari bedroeg 25.000 ton, tegenover 4.500 ton in 1985 en 8.200 ton in 1984. (in het importcijfer van janua ri 1986 is de import vanuit België nog niet volledig opgenomen.) Granen, zaden, vlas en peulvruchten Op de graanmarkt wordt de stemming als lusteloos omschreven. Bij de tar we werd de prijs bepaald door de En gelse tarwe, die op een lager peil lag dan de Nederlandse. De vraag naar gerst is klein, terwijl een aantal gefor ceerde EG akties de prijs extra onder druk zetten. Ook de haverprijs stond onder druk, omdat de vraag van de mengvoederindustrie klein was. Van de zadenmarkt valt geen nieuws te melden. Op de peulvruchtenmarkt waren de prijsontwikkelingen wis selend. De uitbreiding van voedererwten in Frankrijk gaat gestaag door. Het wordt niet onmogelijk geacht dat dit jaar de produktie tot 1 miljoen ton zal stijgen. De UNIP (organisatie van te lers van eiwitrijke gewassen) meldt dat in 1976 de produktie van voererw ten nog slechts 1500 ton bedroeg, wat in 1978 reeds tot het 10-voudige was gestegen. Daarna zette de stijging zich voort tot 620.000 ton in 1984. De toename van de produktie is deels te danken aan een belangrijke uitbrei ding van het areaal van 53.817 ha in 1980 tot 195.000 ha in 1985 en moge lijk 230.000 tot 250.000 ha dit jaar. De ha-opbrengst steeg van 1800 kg in 1976 tot 3800 kg in 1980 en 4900 kg in 1985. Bij een optimale benutting van voererwten door de mengvoeder industrie is de Franse behoefte te ra men op 3 miljoen ton. Voor de gehele Gemeenschap zou dat 12 tot 15 mil joen ton zijn. De produktie van ak kerbonen daalde van 200.000 ton in 1984 tot 130.000 ton in 1985. vdw

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 23