bejo zodenbï de Groot en Sm bv ZA AI-UIEN LUCTOR TRANSPORTBANDEN EINDELOOSGOED! uien Ons jaarrond specialisme SNEB0 Adverteren doet verkopen HYPER F1 HYRATE F1 HYDURO F1 HYTON F1 AUGUSTA ROBUSTA BALSTORA r- Tetraploïde Engels raaigras voor groenbemesting KIES UIT HET MEEST GETEELDE SORTIMENT H.H. LANDBOUWERS GEBR. DEKKER TE KOOP: LEENPOEL B.V. Telers gevraagd: NIEUW! PARTNERS IN UIENVEREDELING het zaaien van uien (371/2 cm. of rijpadensysteem). Vraag vrijblijvend inlichtingen bij: tel.: 01646-2660-2988 mm inzaai gelijktijdig met zomergraan zeer intensieve beworteling gemakkelijk onder te ploegen geen zaadvorming en geen opslag snelle najaarsgroei vrij van kweek en duist Zaaizaadhoeveelheid 15-20 kg/ha CEBECO Zekerheid en kwaliteit. Hybriden Vroeg afrijpende hybride voor direkte afzet en korte bewaring. Middelvroege hybride voor direkte afzet en bewaring. Komt in topkonditie uit de bewaring. Door het hoge droge stofgehalte 13%) minder krimp. Deze hybride kombineert de allerhoogste opbrengst met huid"- vastheid, rond model en mooie kleur. En zo is het! Rijnsburger selecties De allervroegste zaaiui met de beste huid. Kombineert de beste huid aan tijdige afrijping. Postbus 9 1722 ZG Noordscharwoude Tel. (02260) 4041 Scoort in de Rijnsburgergroep weer het hoogst in opbrengst én waardering voor bewaring tot mei. Dus geen angst voor tarrering. De over teelt,,a( nfa.°ons is voldoende. Postbus 16 1700 AA Heerhugowaard Tel. (02207) 10341 (RECTIFICATIE) Ook dit jaar hopen wij u weer van dienst te kunnen zijn voor al uw voorjaarswerkzaamheden, zoals o.a.: Mr. F.J. Haarmanweg 10, 4538 AR Terneuzen tel.: 01150-12367-13406. 1 VICON Schudeg 4,50 meter, 1 LELY TERRA, 3 meter, 2 STEGSTED, 3 meter 16 pijp. 1 HASSIA 4 rij pootmach. GLB, 1 GRUSE, 4 rij pootmach. VL 17. 3 SAMON Kunstmestbandjes. STEL Dubb. rollen voor triltand 5,40 m. 1 HASSIA, 6 meter zaaimach. 1 VICON Monocentra 12 rij. 1 HASSIA, Maïszaaimachine. 4 rij. 1 STAN HAY 10 rij zaaimachine. 1 RUMPTSTAD Kappenfrees. Div. Rumptstad 5 rij frees, 2 BASELIER 5 rij frees, 2 NODET Pneu. strooier 9 meter. 01107-1659 's avonds 2387 m m m Luctor is gespecialiseerd in de levering en reparatie van alle sóórten transportbanden. Bel gerust eens voor meer informatie. Daar wordt u altijd wijzer vanl WÊÊÈÊB i ZA TIVOLIWEG 63 Gespecialiseerd in levering HULST en onderhoud van transport TEL. 01140 1 2461 banden voor de landbouw! -2- AGRESSO Afdeling Zaaizaad en Pootgoed

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 20