Hakenfrezen en werktuigbalken... voor een grondige aanpak! Tetraploïde Italiaans raaigras voor groenbemesting ATTENTIE! Rumptstad-service en onderdelenvoorziening zijn spreekwoordelijk. Vraag daarom uitslui tend originele onderdelen. Alleen dan profiteert u van volledige dienstverlening en waterdichte garantie! Let op het ingeslagen (RS) merkteken. meer oogst-minder kosten! TE KOOP: Akker- bouw bedrijf BOER of TUINDER; BLOEMIST, HOVENIER of BOOMKWEKER worden?? Opleidingen tot zelfstandig ondernemer of kaderfuncties in de agrarische sector krijg je aan de R.K. MIDDELBARE LANDBOUWSCHOOL EN MIDDELBARE TUINBOUWSCHOOL TE BREDA LANDBOUW: met de vakrichtingen: TUINBOUW: met de vakrichtingen: vlotte grondbedekking intensieve beworteling hoge verse massa geen zaadvorming en geen opslag snelle najaarsgroei vrij van kweek en duist Zaaitijd maart/april (onder dekvrucht) Zaaizaadhoeveelheid 30-40 kg/ha. Lekkerlander als vroege aardappel altijd succes In de teelt een milieu-vrien delijk gewas. En bij de consument een feestmaal. ringen, standaard met schakelkast. Optimale veelzijdig heid en efficiency in o.a. rijenfrezen en rugopbouw in de aardappelteelt, Rumptstad hakenfrezen, leverbaar in 4 uitvoe- het zaai- en pootklaar maken van de grond, graszaadstoppel- bewerking en verjonging van grasland. Rumptstad werktuigbalken, leverbaar in 5 Naar keuze met draagarmen met instelbare veerdruk of parallellogrammen, in combinatie met aanaarders is de werktuigbalk ideaal voor rugopbouw. Extra mogelijkheden: verende verkruimelaar en woelertand in aanaarder. DE LADDER SPECIALIST volledig assortiment in aluminium en hout alum. 2- x 14 sp. van 498, voor. 225,- alum. 2 x 16 sp. van 598,- voor.... 275,— vrijblijvende demonstratie aan huis. Arb. insp. gekeurd. 5 jaar garantie. Tel.: 01103-2569 of 078-156075. Hoofdkantoor: 2131 XC Hoofddorp, Stationsweg 17,; tel. 02503-17041 Filialen: Deurne, IJsselmuiden in Noord West Brabant, groot ca. 40 ha. Zeeklei 45-50% afslibbaar. Zeer goede kalktoestand 6-7% CaCO 3. Aaneen gesloten komplex met gebouwen. Aanvaarding direkt resp. in onderling overleg. Inlichtingen: Gropatax te Goes, tel.: 01100-21010 of ing. J. Vroegop te Klundert, privé 01682-2373, Land- bouwhuis te Zevenber gen donderdag van 09.00-12.00 uur, tel.: 01680-27921. - Akkerbouw inclusief Groenteteelt; - Veehouderij, Rundveehouderij en/of Intensieve rundveehouderij. - Groenteteelt, zowel voor kas als vollegrond; - Bloementeelt; - Boomteelt; - Bloemschikken en -binden; - Aanleg en onderhoud van tuinen en groenvoorzieningen. Mogelijkheid tot doorstromen naar Hogere Onderwijsvormen. Erkenning */oor de Vestigingswet Detailhandel. De opleidingen kunnen worden gevolgd op verschillende niveau's, A of B, meer of minder theoretisch. De toelatingseisen zijn afhankelijk van het gekozen niveau. Minimaal is nodig een M.A.V.O.-diploma of een L.B.O.-diploma. De opleidingsduur is in het algemeen 3 jaar. H.A.V.O./V.W.O.-leerlingen kunnen onder bepaalde voorwaarden instromen in het 2e leerjaar. K.M.A.O.: Kort Middelbaar Agrarisch Onderwijs. 2-jarige opleiding met binnen- en buitenschoolse leerplaatsen. Opleiding: - voor Groenteteelt en Bloementeelt wordt te Breda gegeven aan de R.K. M.L.T.S. - voor Rundveehouderij en Weidebouw wordt te Etten- Leur gegeven aan de Scholengemeenschap "Don Bosco". Voor informatieboekjes of verdere inlichtingen, ook over agrarisch cursusonderwijs en part-time opleidingen, kunt u bellen of schrijven naar onderstaand adres Aanmelding is mogelijk tot 1 april a.s. R.K. M.L.T.S., Frankenthalerstraat 7, 4816 KA Breda. Tel.: 076-712280. Directeur ir. F.J.V. Geuskens. TETILA eCEBECO Afdeling Zaaizaad en Pootgoed Vroeg rooibaar, lang houdbaar, hoge opbrengsten. Sterk tegen alle ziekten en knol- gebieken (zelfs mis vormde knollen zijn onbekend). Een Lekkerlander- veld hoeft u niet re sproeien tegen phytophthora-rot (de z.g.n. aardappelziekte). Groeit op alie grondsoorten, op natte en droge percelen, snel en gezond. Want ze zijn werkelijk overheerlijk van smaak (de Lekkerlander erfde die smaak van het 'Botergeeltje*). Schilt gemakkelijk zonder pitten. Bloemiq en toch vast in de kook, bakt prachtig geel Is ook erg geliefd bij volkstuinders om z'n probleemloze teelt zonder bestrijdingsmiddelen en z'n geringe eisen aan de grond soort ontwatering etc Ligt op veiling en aan de deur steeds in de hoogste prijsklasse. Pootgoed, in iedere maat is nü beschikbaar bij uw pootgoedleverancier. ^^aardappelen als traktattei^y 14 Vrijdag 14 februari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 14