VGOR VLEESVARKENS VOERT DE CEHAVE NV DE JUISTE VOEDERS H.H. LANDBOUWERS GEBR. DEKKER ADVERTEREN IS BEKEND BLIJVEN het zaaien van teunisbloemen KNOLSELDERIJ PLANTEN Zlm -ertje OOGST U SNEL! MET EEN Groei en voederkonversie van vleesvarkens zijn van groot belang voor het uiteindelijke resultaat in de mesterij. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de vleesvarkensvoeders. Voerkosten per kg groei vormen daarbij voor u de belangrijkste graadmeter. De kwaliteit en gunstige prijs van de CHV-mengvoeders stellen u in staat die hoge groei met een zo gunstig mogelijke voederkonversie te behalen. Voor elke bedrijfssituatie biedt de Cehave nv de juiste voeders, zoals: CHV startkorrel voor biggen, ook verkrijgbaar in kruimelvorm, vooreen goede opvang van uw mestbiggen tot ongeveer 45 kg. Twee verschillende afmestvoeders, variërend in energiegehalte en gehalte aan verteerbare aminozuren. Het voer met een hoog gehalte aan energie en lysine is ook geschikt voor het mesten van beren en bij gebruik van een brijvoerinstallatie. Een volledig nieuw voerprogramma voor bedrijven die (natte) bijprodukten voeren, zoals op precisie met een exacte diepte-instelling waarmee we vorig jaar prima resultaten hebben gehad. Golsteinseweg 6, 4333 RA Middelburg Telefoon: 01180-26227 AGRIMA TECHNIEK AARDENBURG RIJKS MIDDELBARE AGRARISCHE SCHOOL TE SCH00NDIJKE AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN VOOR 1 APRIL 1986 Ook dit voorjaar hopen wij u weer van dienst te kunnen zijn met al uw voorjaarswerkzaamheden, zoals het klaarleggen van uw land, verder het zaaien van alle granen en grassen, bieten, erwten, het zaaien van uien (37% af rijp systeem), het planten van aardappelen en het frezen daarvan. Ook wij gaan weer veldbonen zaaien op 50 cm. met rijen bemesting en verder: Tevens houden wij ons nog steeds beleefd aanbevolen voor het doorspuiten van uw drainage. Vraag vrijblijvend inlichtingen bij: Mr. F.J. Haarmanweg 10, 4538 AR Terneuzen tel.: 01150-12367-13406. Bestel nu uw knolselderijplanten Ook het machinaal uitplanten kunnen wij voor u verzorgen. 20 jaar ervaring. KWEEKBEDRIJF J. KOOLE Voor slechts enkele guldens ie dere week over de vloer bij ak kerbouwers, veehouders, tuin ders, fruitkwekers, toeleve ringsbedrijven en landbouw- mechqnisatiebedrijven in Zee land en Noord-Brabant. Ruimte voor uw tekst: Knip deze bon uit, sluit het verschuldigde bedrag voor een normaal ZLM-ertje tot 10 woorden 6,90 elke woord meer 69 cent. of voor een maxi-ZLM-ertje tot 10 woorden 13,80, elk woord meer 1,38 in de vorm van bank- of girocheque t.n.v. Uitgeverij Vink b.v.. Axel in en wij plaat sen uw tekst nog dezelfde week, mits deze. dinsdagmorgen met de eerste post in ons bezit is. U kunt deze bon nog ongefrankeerd zen den aan: Antwoordnr. 8. 4560 VL Axel. TE KOOP: 1 schachtdroger; 1 koelventilator; 1 transport- schroef; 10 mtr; 2 silo's, 12 ton; 1 vijzel; 1 graanblazer; 1 schoningsmachine; 4 elektro motoren; 1 snelweger, 100 kg; 1 stationaire Daf motor; 1 stationaire Deutzmotor 1940. L.J. Kleinepier, Oud Sabbin- ge. Tel. 01198-1428. Boerenzoon, i.b.v. 3j. M.A.S. (akkerbouw) zoekt werk voor enkele dagen per week. Tel. 01667-2408. TE KOOP: 2 hanen en 1 hen, blauwe pauwen broed 1985. G.D. Kloet, Keizersweg 1, St. Maartensdijk. Tel. 01663- 2312. TE HUUR: leesband voor het voorsorteren van uien e.d. lang 5m. Tel. 01150-12931. Slachtkuikenstrooiselmest met gegarandeerde gehaltes! De gewasbeschermer van der Wal b.v. 01877-1200- 1321-2935. TE KOOP: laadschop met stroklem, generator, MF35x heteluchtkanon, Volvo F88, mixer, 01150-14307 Voor: uienzaad, graszaad, maiszaad en zaaigranen: agrarisch handelsbedrijf P. Cevaal. Tel. 01180 - 11954 - 23445 GEVRAAGD: Akkerbouw- en weidebedrijven voor be middeling bij aan- of verkoop. MIJS ONROEREND GOED, Postbus 27, 3247 ZG Dirksland, tel. 0J877-4 309. TE KOOP: gebruikte beton- klinkers 8 cm dik kleur hei de/paars direct leverbaar. Pe- kaar Bestratingsmaterialen b.v. 01131-2069, Yerseke. VOOR AGRARISCHE taxa ties en bemiddeling: Mijs On roerend Goed, Postbus 27, 3247 ZG Dirksland, tel. 01877-1309. VERKOOP VAN diergenees middelen P.C. Louws. Duin weg 35, Zoutelande, tel: 01186-1569. TE KOOP: MF 595 met VWD 129 S met hulpcilinders; snel- sluiting walterscheid, zeer goede banden, diverse trekha ken, Cormick 844, Rau combi zaaicombinatie 580 M snel koppeling accoord. W.J. Ou- desluys St. Maartensdijk tel.: 01666-3572 Voor pootaardappelen Bint je, Eersteling, Doré, k. Blau we, Pipo, Lekkerlander, Meerlander, Irene. Agrarisch handelsbedrijf P. Cevaal. Tel. 01180 - 11954 - 23445 levert en verzorgt uw meet-, regel- en automatiseringsapparatuur die u nodig hebt voor een juiste bewaring van uw agrarische produkten. Daarnaast leveren wij temperatuurvoelers, vochtigheidsmeters, ventilatoren en spiro luchtkanalen. HAROLD BUIJSSE Smedekensbrugge 26, 4527 GE Aardenburg tel. 01177-2504 van 19.00 tot 21.00 uur. De school heeft een twee-jarige opleiding. Toelatingsvoorwaarden: diploma Mavo of minimum LBO-B niveau. Aanmelding en nadere inlichtingen bij de directeur. Adres school: Dr. Huizingastraat 28, 4507 AB Schoondijke, tel. 01173-1313. Privé telefoon directeur: 01170-4173. Programmaboekje wordt op verzoek toegezonden. Open dag op 7 maart a.s. School open van 15.00 - 17.00 uur en van 19.00 - 21.00 uur. 24 Vrijdag 7 februari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 20