In 1985 ruim 1,2 miljoen ton aardappelen verwerkt landbouwmechanisatie Nieuwe bietenrooier van Stoll Karcher hogedrukreinigers Waarom Selz houten mestsilo's Vertegenwoordiging 'Rasspe' cirkelmaaiers Moeizame onderhandelingen bij industriegroenten West-Duitsland Franse produktie peren lager 'Yes' Landbouwspuiten Nieuwe rotorkopeg Opraap Silage en Opraap Voerwagens Importeur Hoegen Dijkhof Handel- mij BV uit Doetinchem introduceert op de a.s. landbouwwerktuigenten toonstelling welke van 20-25 januari 1986 wordt gehouden in het RAI-ge- bouw te Amsterdam de nieuwe 6- rijige bietenrooier, type MRG. Deze 6-rijige Stoll zwadrooier waar bij de ontbladeraar en rooier zijn sa- mengebouwd in één machine is van het zgn. "geschoven type". Na het afslaan van het blad volgen de schalpeurs' In het draaiende rooilichaam Rota- lift zijn de snellopende poetsers, welke in lengterichting zijn gemon teerd, geïntegreerd. Voorzichtig en zonder breuk tilt Ro- talift de bieten op. Grond en stenen worden door Rotalift grotendeels reeds voor de reinigingswalzen ver wijderd. De machine welke langdurig in de Karcher B.V. levert een heel pro gramma van reinigingsapparaten voor in en rond de boerderij. Kar cher is de meest vooraanstaande le verancier van hogedrukreinigers. Het Karcher model HD 1000 SEi is het meest verkochte uit het pro gramma. Dit model is opgebouwd uit hoogwaardige materialen als ke ramiek, messing en roestvrij staal en maakt gebruik van dubbelzijdige hydrosmering, waardoor er geen olieverbruik optreedt en het onder houd minimaal is. Bij een wateropbrengst van 180 1/u wordt hef water door de motor ver warmd tot 40 graden C, wat ideaal is voor het wassen van dieren en bij desinfektie. De wateropbrengst en de deuk is aan de pistoolgreep traploos regelbaar van 180 tot 10001/u en van 10 tot 170 bar. Selz bouwt reeds 50 jaar silo's. Haar oudste mestsilo is meer dan 20 jaar. Selz is de fabrikant met de meeste er varing. Hout wordt in eigen droogka- mers geloogd tot 8° vochtigheid waar door krimpen wordt voorkomen. De delen zijn voorzien van een drievou dige groeve-messing. Alleen het beste hout wordt gebruikt: Zweeds grenen hout. Alle slechte stukken worden verwijderd en goede stukken naadloos gelijmd tot le klas hout. Door en door impregneren voor enorme houd baarheid, doet Selz zelf. Meegeleverd wordt vloeibaar aan te brengen af- dichtingskit waardoor de silo abso luut lekvrij is. Techno-Import heeft de alleenverte genwoordiging gekregen van 'Rasspe' cirkelmaaiers. Rasspe is een in Nederland bijzonder bekende naam, op het gebied van landbouw-werktuigen. In 1968 is Rasspe begonnen met het bouwen van trommelmaaiers. Door de hoge kwaliteitsnorm die Rasspe zichzelf stelt was het vrij moeilijk deze konkurrerend op de Nederlandse markt te brengen. Inmiddels is men er in geslaagd de produktiekosten te verlagen, waar door weliswaar niet de goedkoopste, deze trommelmaaiers konkurrerend verkocht kunnen worden. praktijk is beproefd heeft ook in Ne derland het afgelopen seizoen op verschillende plaatsen in Nederland gewerkt en uitermate goed werk ge leverd. De MRG is vóór het seizoen 1986 te leveren in verschillende uitvoerin- gen. De onderhandelingen tussen de kon- servenindustrie en de telers zullen dit jaar in West-Duitsland weieens moei zaam kunnen gaan verlopen. Het Z.M.P. meldt dat het aantal West- Duitse landbouwers, dat met hel oog op de Brusselse besluiten ertoe over gaat industrie-groenten te telen, gestaag toeneemt. Deze nieuwe telers doen dit veelal zonder kontrakten af te sluiten of prijzen af te spreken met de industrie die belangrijk lager zijn dan die van de georganiseerde telers. De Franse produktie van peren is dit seizoen aan de kleine kant. Het Fran se Ministerie van Landbouw raamt de produktie op 419.000 ton (-7%). Hiervan bestaat 50% uit zomerperen (Jules Guyot en Williams) en de over ige 50% uit herfst/winterperen. In het seizoen '83/'84 werd er bijna net zo weinig geoogst als in dit seizoen. De Fransen reageren op deze kleine re produktie door meer te importeren. Van 25 nov. t/m 19 jan. jl. werd er 5200 ton geïmporteerd tegen 2000 in '84/'85 (grotere eigen produktie) en 7750 ton in '83/'84. Deze wisselende vraag is uiteraard niet zo verwonderlijk. Wel opvallend is het feit dat Italië niet meer de be langrijkste leverancier is. België, dat altijd al vrij veel kon leveren, was dit seizoen hoofdleverancier, op de voet gevolgd door Nederland. Ons land heeft al een tijd niet meer zoveel pe ren op de Franse markt kunnen afzet ten. Vrijdag 7 februari 1986 Het Produktschap voor Aardappelen maakt bekend dat in december 1985 tot aardappelkonsumptieprodukten in totaal 90.000 ton aardappelen is verwerkt. In dezelfde maand van 1984 was dat 81.000 ton. Voor het gehele jaar 1985 komt de verwerking tot aar-s dappelprodukten op 1.244.000 ton waarvan tot voorgebakken produkten 961.000 ton. In 1984 bedroegen deze aantallen respektievelijk 996.000 ton en 748.000 ton. De export en import van aardappel konsumptieprodukten in 1985 ko men, omgerekend tot verse aardappe len, overeen met de volgende hoe veelheden. totaal 1985 Export voorgebakken produkten, pommes 'frites e.d. 721.400 ton andere produkten 197.400 ton totaal, uitgedrukt in verse aardappe len 918.800 ton De export bedroeg in 1984 817.800 en in 1983 755.800 ton. Import voorgebakken produkten, pommes frites e.d. 44.300 ton andere produkten 50.100 ton totaal, uitgedrukt in verse aardappe len 94.400 ton De import bedroeg in 1984 88.600 ton en in 1983 55.000 ton. Techno-Import heeft de alleenverte genwoordiging gekregen van de Oostenrijkse 'Yes' Jessernigg, fabri kant van landbouw en boomgaard spuiten. De Oostenrijkse Yes- Jessernigg fabrikant van spuitmachi- nes heeft een marktaandeel in eigen land van meer dan 60%. Dit wordt behaald door een hoogwaardige kwa liteit en enorme mogelijkheden kwa uitvoering. Techno-Import heeft de alleenverte genwoordiging gekregen van de firma Eberhardt uit Waltstetten (W. Duitsland). De Eberhardt ploegenfa- briek presenteerde na een 2-jarige testfase haar nieuwe rotorkopeg op de Agritechnika. Een modern, doelma tig ontwerp in werkbreedten van 2, 21/2, 3 en 4 meter. De nieuwe type aanduidingen daarvoor zijn, 203, 253, 303 en 403. Aandrijving respektieve lijk koppelingsas zijn middenin ge plaatst. De tandwielkast is standaard geschikt voor 540/1000 aftakastoe- ren. Opvallend is ook de doorgaan de pendeldraagas en de zijspindels voor trapsgewijze diepteverstelling van vorenpakker- of verkruimelwals. Nieuw is verder de multifunktioneie aansluitkop, naderhand aan te bou wen voor kombinatiewerktuigen. Schuitemaker komt dit jaar met een serie: 'Rapide' Opraap Silage- en Opraap Voerwagens. S.R. opraapwagens zijn zeer robuust gebouwd. Kwa konstruktie zijn ze af geleid van de reeds jaren bekende Voer- en Silagewagens; omdat ze een dienovereenkomstig laadvermogen hebben, zijn ze niet alleen inzetbaar als opraapwagens maar ook uitste kend geschikt als silage- en voerwa gens voor zowel gras als mais. De wagens zijn uitgerust met een uniek invoer/snijpersmechanisme met een stervormige rotor. Met deze zeer kompakte konstruktie worden een hege opnamekapaciteit en persings graad bereikt. De messenhouder welke zich op nor male werk hoogte'bevindt en plaats heeft voor 38, beveiligde, messen (snijlengte 4 cm), wordt hydraulisch uit- of in de werkstand geplaatst. De messen hebben een eenvoudige vorm en hebben 2 snijkanten. De messen- houder is toegankelijk aan de boven zijde; hierdoor is het omdraaien of zonodig vervangen der messen een eenvoudige handeling geworden. Bij de ontwikkeling van deze wagens is verder uitgegaan van een eenvou dige, weinig onderhoud vragende konstruktie. PRIJSVERGELIJKING RUNDVEEVOEDERS Nr. 165 Tel. 0i720 - 76742 (kantoor) 078 - 160765 (privé) Alphen a/d Rijn, 14 januari 1986. Uit de door het C.V.B. berekende voederwaardeprijs per begin januari bleek dat de KVEM- prijs 0,41 en de eiwittoeslagprijs 0,51 bedroeg. Ten opzichte van de maand december een kleine daling van de KVEM-prijs en een stijging van de eiwittoeslagprijsAlle prijzen zijn excl. BTW. Hooi- en strosoorten Weidehooi (matige kwaliteit) Weidehooi (gem. kwaliteit) Gerstestro Torwestro Graszaadhooi Marktprijs p. ton Voederw.pr. p. ton Marktpr. in v.d. voederw.pri js 450,- 260,- 173 450,- 294,- 153 300,- 182,- 165 275,- 155,- 177 300,- 205,- 146 Ruwvoeders Voederw. Marktpr. Verl. bij Marktpr. Voederw.pr. Marktpr. in VEM vre per bewaren incl. per v.d. voe 100 kg verl. 100 kg derw.pr. Aardappelen 231 13 9,00 10 10,00 10,13 99 Bierbostel (21,9 ds) 215 50 11,70 15 13,76 11,37 121 Mix (20 ds) 192 20 7,50 15 8,82 8,89 99 GWN-spoeling (7 ds) 90 19 3,65 5 3,84 4,66 82 Aard.afvallen (15 ds) 150 10 4,88 15 5,74 6,66 86 Aard.zetmeel (40 S ds) 480 - 13,00 15 15,29 19,68 78 Maisgluten (42 ds) 450 68 22,50 5 23,68 21,92 108 Aard.vezels (10 ds) 104 1 3,60 15 4,24 4,32 98 Aard.persvezels ER 18 ds) 189 13 7,25 10 8,06 8,41 96 Aard.persvezels EA 7,77 18 ds) 187 2 8,25 10 9,17 118 Ingek.snijmais (26 ds) 238 13 11,00 10 12,22 10,42 117 Spruitestokken (zonder blad) gehakseld 220 18 8,50 10 9,44 9,94 95 Witlofwortelen 163 12 7,50 10 8,33 7,30 114 Wospeen (10 ds) 100 5 4,00 10 4,44 4,36 102 Spruitestokken (met blad) 180 29 7,50 10 8,33 8,86 94 Appelpulp (14 ds) 105 - 3,75 20 4,69 4,31 109 Fruit 90 - 3,50 10 3,89 3,69 105 Winterpeen 129 7 6,50 10 7,22 5,65 128 De hooi- en strosoorten blijven qua voederwaarde duur. Engels raai is als graszaadhooi nog verkrijgbaar. Granen e.d. Produkten Voederwaarde VEM vre Marktprijs per 100 kg Voederw.pri js per 100 kg Marktpr. in v.d. voederwaardepri j s Maismeel 1053 54 65,00 45,93 142 Tarwemeel 1068 82 58,00 42,97 121 Gerstemeel 971 87 58,00 44,25 131 Havermeel 865 87 55,75 39,90 140 Tapioca 918 - 45,50 37,64 121 Bietenpulp 939 59 44,85 41,51 108 Citruspulp 980 26 44,00 41,51 106 Maisv.meel (USA) 1027 61 52,50 45,22 116 De granen en tapioca zijn duur. De pulpsoorten (aanbod van diverse herkomsten betref fende bietenpulp) zijn de goedkoopste eiwitarme produkten, doch zijn wel prijshoudend. Eiwitrijke grondstoffen Produkten Voederwaarde VEM vre Marktprijs per 100 kg Voederw.prijs per 100 kg Marktpr. in v.d. voederwaardepri js Li jnschilfers 1020 283 65,45 56,25 116 So jaschroot 1014 385 60,65 61,21 99 'luiaylutbn* oer 982 150 48,40 47,95 101 Kokosschilfers 1078 164 47,75 52,56 91 Torwegries 853 124 47,40 41,30 115 Grasbrok 750 112 37,00 36,46 101 Polmpitschilfers 1045 110 44,15 48,46 91 Zoete lupinen 1093 283 54,50 59,25 92 Raapschroot 812 299 41,50 48,54 85 Het aanbod van goede kwaliteit voeraardoppelen is beperkt met daardoor iets hogere prijzen. Bierbostel, qua prijs verlaagd, blijft toch nog één van de duurdere ruwvoeders. GWN-spoeling is graanspoeling van 7 ds met daardoor wat hogere VEM en vre. Aordoppelafvallen en -zetmeel liggen qua prijs gunstig. Sni jmais (ingekuild produkt) is bij 110,- per ton op basis van 26 ds nog niet zo erg aantrekkelijk. De condities waaronder het verkocht wordt, kunnen nogal variëren. Soms wordt als basis 24 ds ge hanteerd met bijbetaling tot 30 ds of aftrek bij lagere gehalten dan 24 tegen 3,50 per drogestof. De prijzen van de oordappelvezelsooxten kunnen per regio verschillen door de transportafstanden. Roopschroot, kokosschilfers (denk om de aflotoxine), zoete lupinen en polmpitschilfers (grote variatie in kwaliteit) zijn de goedkoopste produkten. Li jnschilfers en torwegries zijn de duurdere produkten. Hengvoeders A - brok B - brok Voederwaarde VEM vre 540 940 120 150 Voederwaardeprijs per 100 kg 44,66 46,19 P. van Nes 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 17