Tabel 3. Varkens Tabel 7. Aardappelen en uien Tabel 4. Slachtpluimvee en eieren Tabel 8. Veevoeders Fruitteeltbericht Het nieuwe jaar is vlot van start ge gaan. Het aanbod was groot. In de eerste week zijn er 663 ton appelen en 345 ton peren verkocht. De be langrijkste appelrassen waren Cox's Orange Pippin met 130 ton, de Gol den Delicious met 120 ton en de Boskoop met 147 ton. Bij de peren vormde de Conference met 68 ton en de Doyenné du Corni ce met 212 ton de hoofdmoot, er werden ook veel Saint Remy aange boden. 28 ton, wat voor stoofpe ren vrij veel is. Het aanbod van Jonagold begint ook op gang te komen. De afgelopen week wordt 68 ton verhandeld. De prijsvorming van appelen en pe ren is uitstekend. De voorverkoop Conference bracht goede prijzen op, 155/65 1.34 tot 1.43 per kg, 165/75 1.39-1.65 per kg, de kleine peren brengen geen hoge prijzen op 0.65 k 0.70 per kg. Bij de appelen worden de hoogste prijzen betaald voor de Cox's Orange Pippin, Jonagold en Elstar. Het prijspeil van de Golden Deli cious is goed. Het is jaren geleden dat dit ras in deze tijd van het jaar déze goede prijzen opgebracht heeft. De voorraden in de koelhuizen per 31 december 1985 zijn belangrijk lager dan voorgaande jaren. In de koel huizen van de C.V.Z. is ton appelen en peren opgeslagen tegen ton in een normaal jaar. Het jaar 1985 is een bewogen jaar geweest van de C.V.Z. De fusie is een feit geworden; op 31 december 1985 zijn de vier veilingen Goes. Kapelle, Terneuzen en Krabbendijke officieel opgeheven en de gebouwen, perso neel e.d. is overgegaan naar de C.V.Z. Ook hebben de aanbestedingen van de nieuwe veiling plaats gevonden, zodat er met de bouw begonnen kan worden. In Kapelle wordt er een hypermo derne veiling gebouwd die met de meest moderne apparatuur het kwa- liteitsfruit uit Zeeland kan verwer ken en verhandelen. Koöperatieve Vereniging Centrale Tuinbouwveiling Zeeland B.A. Conference: I55/65 20 ƒ1.37 I 65/75 6 1-61 II 55/65 7 1.16 II 45/55 9 ƒ0.49 Saint Remy: II 60/70 9 1.15 II 70/80 14 1.16 II 80/90 2 102 Doyenné: I 65/75 33 1.28 II 75/85 25 1.32 II 65/75 50 1.15 11 75/85 55 1.33 totaal 212 1.17 B.A. Lucas: I 65/70 3 1.14 I 70/80 3 1.25 II 65/70 4 1.00 1170/80 7 1.15 totaal 26/0.98 Veel wintergroente tegen lagere prijs De aanvoer van kasgroente is nu erg beperkt. Daarentegen is de aanvoer van wintergroenten uit de vollegrond vrij groot, hetgeen leidt tot lagere veilingprijzen. Glasgroenten De aanvoer van glassla daalde vorige week tot hetzelfde niveau van vorig jaar. De prijs trok aan, en ligt nu een dubbeltje per krop boven die van een jaar geleden. Omdat de aanvoer van tomaten momenteel weinig voorstelt, geeft het Centraal Bureau Tuin bouwveilingen daarover geen gege vens. Hetzelfde geldt dan uiteraard ook voor het prijspeil en de ontwik keling daarvan. Paprika's worden ook weinig aangevoerd. Ook daarom deze week geen CBT-gegevens. Vollegrondsgroenten De vraag naar witlof - vooral van buitenlandse zijde - was groot en kon het ruimere aanbod ruimschoots op vangen. De prijs ging fors omhoog. Prei, waarvan de aanvoer klein was, daalde in prijs. De aanvoer van spruitkool schoot geweldig omhoog; er werden meer dan twee keer zoveel 30 Rubriek Utrechtse beurs (vr) Verwachting incl. BTW Week van 10/01 tot 17/01 Gesl. gew. 63/90 kg. gem. kw. franco slachterij levend gew. 101/120 kg. na 1 etm. vasten 0- 4,16 tot 4,18 -10 3,32 tot 3,34 - 8 Varkensprijzen inkooporganisaties (incl. BTW) vorige week deze week 0- Per kg. gesl. gew. klasse EAA, 63/90 kg Cavee/Coveco Druvar Encebe Hova NVC Oostgroep Vagrocon Vako Zuidgroep 4,25 4,28 4,20 4,35 4,25 4,35 4,20 4,35 n.t.b. 4,16 4.10 n.t.b. n.t.b. 4,20 4,10 4,20 -12 -10 -15 -10 -15 Zeugprijs (incl. BTW) Utrecht 1e kwal. Den Bosch 1e kwal. Utrecht 2e kwal. Den Bosch 2e kwal. do: 09/01 2,70-2,80 wo: 15/01 2,64-2,74 do: 09/01 2,60-2,70 wo: 15/01 2,54-2,64 Biggenprijs (incl. BTW) Vrije markt (opgave van het LEI) 23 kg. Nieuwe berekening! Week van 06/01 tot 13/01 115,00 2,50 toeslag t/m 25 kg 2,25 toeslag boven 25 kg Richtprijs landbouwschap Boven de rivieren (23 kg) Toeslag/aftrek voor elke kg tussen 17 en 27 kg Schemaprijs voor Z-Nederland Voerprijscorrectie Toeslag/aftrek zwaarder/lichter dan 23 kg Week van 13/01 tot 19/01 niet berekend wegens wijziging Wegens ontbreken Hova-p.n.b T: A: Rubriek Slachtpluimvee Basiscontractprijs in de week van 13/1 tot 18/1 voor kuikens tot 1.400 g 2,08 (incl. BTW en met toeslagen - opgave VHVP) Vrije prijzen (incl. BTW) week 06/01 tot 11 1 lichte kippen half- tot middelzware kippen wagonkippen moederdieren gele kuikens witte kuikens tamme konijnen Barneveld 8/1 (2,5 tot 3,5 kg) Barneveld 8/1 (3,5 kg en meer) Enki 15/1 (2,5 tot 3,5 kg) Enki 15/1 (3,5 kg en meer) Eieren Markt Barneveld (do. 9/1) Prijzen incl. BTW. 1,10-1,15 1,30-1,35 1,35-1,40 2,20-2,30 2.19-2,24 2.20-2,25 niet bekend 4,40-4.50 3.00 4,70 4,70 1 kg. Prijzen slachtkuikenintegraties Week 07/01 tot 10/1 (opgave LEI) Slachtkuikens netto 1601 g per kg lev. gew. af mester (incl. BTW) 2,21 Eendagskuikens per stuk Franco mester (incl.BTW) 0,53 48-54 g 57-61 g 64-67 g 10,75-11,90 12,40-12,75 13,95-13,25 per 100 stuks per 100 stuks per 100 stuks 2,24-2,20 2,18-2,09 2,02-).,98 per kg per kg per kg Eieren Gewicht in grammen 3er soort, excl. BTW, in gids. per 100 stuks week: 06/01-10/1 42-43 47-48 52-53 57-58 62-63 67-68 72-73 EIVEBA (1) wit l.d. d.d. bruin 7,10 9,75 10,75 11,30 11,55 11,95 13,25 7,18 9,85 10,86 11,42 11,73 12,23 13,64 7,30 9,60 10,65 12,10 12,05 12,30 13,50 EVADAG (1) wit bruin 9,80 0,75 1,15 1,35 2,10 9,90 10,85 11,75 12,05 12,15 ROVECO (2) wit bruin 6,50 9,40 1,00 1,55 1,60 1,75 2,40 6,50 09,40 11,00 11,80 12,10 12,50 13,15 VEN (3) wit brujn 6,45 [)9,35 0,95 1,50 1,65 1,80 2,35 6,45 09,35 10,95 11,75 12,15 12,55 13,10 (1)Exclusief veilingkosten (l.d. lichte dooier en d.d. donkere dooier is 2ct/kg). (2)Inclusief een gemiddelde kwantumtoeslag van 1,30 per 100 stuks en exclusief een donkere dooier toeslag. (3)lnclusief 1,25 toeslag. Rubriek Rotterdam Goes Dronten Middenmeer Emmeloord datum 13/01 datum 14/01 datum 08/12 datum 08/12 datum 09/01 Consumptie aardappelen Groot handels- prijzen telersprijzen Bintje Veldgewas klei 0 mm opwt klei 35-50 mm klei 50 mm opw. zand 35-50 mm zand 50 mm opw. Eigenheimer Klei 35 mm opw. Irene 35 mm opw., L'wdn 7,50- 8,50 16,00-17,00 6,75- 7,25 16,00-17,00 24,00-28,00 20,00-21,00 08,11-11,25 9,50-11,75 9.00-12.00 9,25-11,75 Overige markten R'dam 13/1: Bintjes klei 35/55 10,00 11,00; 50 mm. opw. frites 17,50- 18,50 Voeraardappelen 6,00- 6,50 6,00-7,00 - 6,75- 6,00-6.50 Aardappeltermijn markt. Weekbericht 06/01/86 tot 10/01 /86 Aanduiding categorie hoogste laagste slot (vr.) omzet 35-50 mm november oogst april '86 mei '86 50 mm opw. november oogst april '86 mei 23,60 21,00 22,90 23,60 20,40 22,00 11,50 23,10 20,50 22,30 3 439 283 Pootaardappelen Uien (op auto gel.) Goes Emmeloord Dronten klasse 2 NL 0 mm opw. klasse 2 NL 35 mm opw. plantuien zaaiuien 8,00-12,50 Alle prijzen in deze tabel zijn exclusief BTW Rubriek Datum Week 06/01 /85 tot 11 /01 /86 Goes Z.-Ned. M./W.-Ned. N./O.-Ned Telersprijzen Verbruikersprijzen - franco thuis - excl. BTW Hooi. (excl. BTW op auto gel.) 1 e snede 350-385 2e snede 275-300 dijkhooi 250-275 luzernehooi 400-425 veldbeemd 250-300 roodzwenk 160-210 rietzwenk raaigras 160-235 Ital. raaigras Hooi (A- en B-kwaliteit) -tot 415 - tot 470 435 tot 460 Hooi (gedorst-veldbeemd) - tot - - tot - - tot - Hooi (gedorst - overig) - tot tot - - tot - Stro (excl. BTW) Goes Midden- meer Emme oord - Z.-Ned. \A./W.- ^ed. N./O.- Ned. tarwe gerste haver erwten schokker br. bonen 195-210 205-220 185-200 185-210 175-210 240-250 tot 200 245-250 260-270 105 93-95 112,50 265 290 115 117,50 275-285 280-290 tot 120 tot 130 Maïs 24% Perspulp Bierboste d.s. kuil 20% d.s. I Krachtvoer. Week 06/01 /86 tot 10/01 /86 (Bron: LEI) Grondstoffen (grooth. prijzen - excl. BTW) Mengvoeders (franco boerderij - incl. BTW maalmaïs 58,50 maalgerst 51,80 voertarwe 52,10 tapioca/maniokpellets 38,00 maïsgl. voermeelpellets 41,40 citruspulppellets 38,40 bietenpulppellets 41,10 kokosschilfers/pellets 53,90 sojaschrootpellets standaardbrok A 45,00 zeugbrok 52,10 mestvarkenbrok 54,50 voll. leg./batterijmeel 62,30 voll. slachtkuikenkorrel. 73,60 slachtkuikenvoer 75,20 (bij levering van 8 ton opgave slachtkuikenintegratie) spruiten aangevoerd dan in de week er voor. Voor het eerst in dit seizoen was de spruitenaanvoer veel groter dan vorig jaar. De veilingprijs van de spruiten liep met 80 k 90 cent per kg terug. Groenten algemeen In de vollegrondsgroentensektor be paalde de strenge winter van vorig jaar de gang van zaken in het eerste halfjaar 1985. In de tweede helft van vorig jaar was het beeld normaal. Ing. J.C. Boon blikt in een tweetal marktberichten even terug op het voorbije jaar. In het internationale handelsverkeer blijkt dat onze export naar de Verenigde Staten met 13% toenam, dat onze konkurrentieposi- tie t.o.v. Italië verslechterde en dat Spanje steeds meer verse groenten gaat exporteren. De Nederlanders wisten hun positie op de Engelse markt te verbeteren, maar onze voe- dingstuinbouw heeft het ook wel eens moeilijk. Op de West-Duitse markt b.v. ging van de uitvoer van verse groenten - ca. 3 miljard - in 1980 nog 62%-naar West-Duitsland, vorig jaar kwam dat percentage nog net boven de 50 uit. Overigens maakte de groente- en fruitsektor vorig jaar pas op de plaats wat de produktie betreft. "Geen van de af zonderlijke sektoren sprong er wat de produktie betreft in 1985 in posi tieve zin uit", schrijft de heer Boon. Champignons In deze en de volgende maand blijkt de toegestane heffingvrije invoer van champignons in blik of glas vanuit landen buiten de "oude" EG onver anderd. Deze zal derhalve één zesde deel zijn van 34.750 ton, die jaarlijks heffingvrij mag worden ingevoerd. Vooral China maakt gebruik van deze mogelijkheid. Voor Spanje moet een overgangsmaatregel wor den getroffen. Bloemen en planten De weersomstandigheden hadden niet zo'n grote invloed op het aan voer- en prijsniveau van bloemen en planten als in beging 1985. De prijzen die voor de snijbloemen gemiddeld betaald werden lagen dan ook vorige week zo'n 25% hoger dan vorig jaar. Het aanbod was nu bijna 40% groter. Bij de hoofdprodukten waren toch drie prijsdalingen te zien, namelijk bij lelietak (-20 cent), kleinbloemige cymbidium per tak (-9 cent) en grootbloemige cymbidium per bloem (- 15 cent). Varkensmarkt zwaar onder druk Het grote aanbod van varkens heeft deze week geleid tot afzet van var kensvlees tegen sterk verlaagde prij zen. Meer daarover onder de rubriek "varkens" in dit marktbericht. Runderen De aanvoer van runderen was vorige week op de Nederlandse veemarkten erg groot. Het was op sommige markten dringen geblazen. Vooral bij het slachtvee had dit lagere prij zen tot gevolg (van 10 tot 20 cent per kg). Begin deze week tendeerde de aanvoer in Leiden, Groningen en Doetinchem weer naar normaal, maar een prijsverbetering zat er nog niet in*. Ook de handel in gebruiksvee werd als lusteloos omschreven met onder druk staande prijzen. De rundvleeshandel ondervond op de Franse markt hinder van Duitse konkurrentie. Schapen en kalveren Op de wolveemarkt heerst een rede lijke stemming. De prijzen waren onveranderd, met een tendens naar iets hoger. In handelskringen onder kent men hier en daar een minder goede kwaliteit als gevolg van lever- botaandoeningen. Op de kalver markt waren de nuchtere kalveren wat goedkoper. Voor de stierkalve ren werd het prijsverlies geschat op 50 ct per kg en voor de vaarskalveren op 25 ct per kg. Overigens geven marktdeskundigen als hun mening dat de MRY-kalveren dit jaar zijn begonnen met een prijsniveau dat 1,25 per kg hoger ligt dan begin 1985. Bij de zwartbonte kalveren zou de betere start zelfs 2,15 per kg zijn. De vleeskalveren konden een prijs- winst boeken, vanwege een kleiner aanbod. Varkens Op de varkensmarkt is sprake van forse prijsverlagingen. De verwach- tingsprijs voor deze week (Vleuten) was een prijsdaling van rond een dubbeltje, maar er werden zaken ge daan met een prijsreduktie tot een kwartje. De karkassen deden in Frankrijk 5-15 ct. minder, in Grie kenland 10-15 ct. in Duitsland 15-20 ct en in Italië van 15 tot 25 cent per kg. Bij de onderdelen varieerde de prijsverlaging eveneens van 15 tot 25 ct. Gelukkig vielen de gevolgen van de staking van de Italiaanse gréns- veterinairen op dinsdag 14 januari mee, althans dat was het beeld op diezelfde dag. Misschien gaat deze eendagsstaking gevolgd worden door een tweedaagse, volgende week. Weer terug naar de varkensmarkt; het aanbod was opnieuw te groot om geplaatst te kunnen worden tegen redelijke prijzen. De inkoopprijzen zullen dan ook wel omlaag moeten, hetgeen de rentabiliteit op de var- kenshouderijbedrijven schade toe brengt. Van de 13.000 ton varkens vlees, opgeslagen onder de partiku- liere opslagregeling is in december 8000 ton uitgeslagen. Deze maand volgt een kleine 3000 ton en in fe- Vrijdag 17 januari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 26