EEN VROEGE BINTJE Beheerder voor de produktie van groente- en bloemzaden. ROYAL SLUIS TE KOOP: ADVERTEREN IS BEKEND BLIJVEN AKKERBOUWBEDRIJF WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND Te koop aangeboden: 65 ha Grondsoort kleigrond Geschikt voor alle teelten Gelegen in West-Brabant Aanvaarding voorjaar '86 Agr. bem. bureau tel.: 05270-14087. CANADA - PRINCE EDWARD ISLAND - GOED KLIMAAT - UITSTEKENDE GROND Torrens, Bradley, Parker Real Estate Ltd. DE PRIOR HEEFT HET ALLEMAAL 20 tlm 25 januari 1986 OPENBARE DISTRICTSVERGADERINGEN prachtige tabaks-, aardappel en veeteeltbedrijven. Op 22 januari 1986 wordt er in motel "de Wouwse Tol", Bergsebaan 85 te Wouw van 10.00-22.00 uur een informatiedag georga niseerd. Dhr. Arnold Mac Rae zal u dan alle gewenste inlichtingen verstrekken. 591 North River Road Charlottetown P.E.J. Canada. Het ene aardappelras heeft dit het andere dat DE EERSTELING is zeer vroeg met een goede knolvorm en consumptiekwaliteit maar... gevoelig voor Phytophthora, schurft virus en aardappelmoeheid. Bovendien de Eersteling bezit wel de, door de frietbakker, zo gewenste lange knolvorm maar mist de echte bakkwaliteit Enkele andere vroege rassen, hebben daarentegen wel bakkwaliteit maar missen de noodzakelijke knolvorm. En meestal zijn ze vatbaar voor aardappelmoeheid. DE BINTJE met n lange knolvorm en excellente kook- en frituur kwaliteiten is het schoolvoorbeeld voor de frietbakkerij maar de Bintje is laat en vatbaar voor A.M. en andere kwalen. DE PRIOR is thans het vroegste ras van Nederland, met de hoogste vroege opbrengsten (40 ton op 10 juli). De Prior bakt kookt en frituurt in het voorseizoen als Bintje, heeft de ideale lange knolvorm en bezit verder alle goede en resistente eigenschappen die een moderne aardappelteler aan een modem ras zal durven stellen. Het bovenstaande klinkt wat ongelooflijk en daarom zouden wij u willen vragen dat ras zelf eens te beproeven. Zomaar een paar ruggen Prior tussen de Eersteling of tussen een ander vroeg ras. Ook u zult versteld staan van de opbrengst en de prachtige partij. Sla met sproeien de Prior maar gerust over (de eerste winst). De Prior is niet alleen onverwoestbaar wat Phytophthora betreft, maar ook tegen schurft, doorwas, rooibeschadiging en stootblauw is hij zeer weinig gevoelig. En daarbij, de Prior zit zeer, zeer los aan het loof. Collega's van u telen al vanaf 1981 Prior (was in 1985 150 ha, wordt in 1986 300 ha). Voor alle marktsectoren: de vers-markt, vroege friet, vroege overzeese bestemming, etc. En altijd met succes. En niet te vergeten: met de Prior als A.M.-er kunt U het teeltplan vernauwen en maakt u moe land weer gezond. Vraagt u ons eens (geheel vrijblijvend) om meer informatie. AMSTERDAM Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland maakt be kend dat op de hieronder vermelde data en plaatsen worden gehouden. Bij deze wordt iedere belangstellende uitgenodigd de in of nabij zijn/haar woonplaats te houden vergadering bij te wonen. Deze bijeenkomsten worden gehouden om een ieder te informeren over van belang zijnde waterschapszaken. Daarbij zullen ondermeer de in 1985 uitge voerde en de voor 1986 geplande werkzaamheden worden besproken. Te vens wordt de mogelijkheid geboden tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen over de diverse waterschapsaangelegenheden. Het vergaderschema is als volgt: maandag 3 februari 1 986 om 14.00 uur in het ontmoetingscentrum 'De Stenge', Stengeplein 1 te Heinkenszand 's-Heerenhoek, Borssele, Nieuw- dorp, Lewedorp, Heinkenszand, Nisse, 's-Heer Abtskerke, 's-Graven- polder, Kwadendamme, Hoede- kenskerke, Baarland, Oudelande, Driewegen, Ellewoutsdijk en Ove- zande (waterschapsdistricten 13 en 4) dinsdag 4 februari 1 986 om 14.00 uur in het waterschapshuis, Nassaulaan 8 te Goes Wolphaartsdijk, Wilhelminadorp, 's- Heer Arendskerke, Goes, Kloetinge, Kattendijke, 's-Heer Hendrikskinde ren, Wemeldinge, Kapelle, Bieze- linge en Schore (waterschapsdistric ten 2, 5 en 6) woensdag 5 februari 1 986 om 14.00 uur in 'Ons Dorpshuis' Berghoekstraat 3 te Kruiningen Yerseke, Kruiningen, Hansweert, Krabbendijke, Waarde, Rilland en Bath (waterschapsdistricten 7 en 8) donderdag 6 februari 1 986 om 14.30 uur in het dorpshuis, Voorstraat 20 te Wissenkerke Gebied Noord-Beveland (waterschapsdistricten 9 en 1 0) Goes, 14 januari 1986. Het dagelijks bestuur van het waterschap NOORD- EN ZUID-BEVELAND, ir. J. Minderhoud, wnd. Dijkgraaf, mr. drs. J A. de Visser, Griffier. Stuurt u mij, geheel vrijblijvend en gratis, de informatiemap over de Prior mei foto's, ervaringen en adressen van collega's. Mijn naam en adres is: Prov. Deze coupon kan in een envelop, ongefrankeerd worden verzonden aan: Selectiebedrijf Kooi B.V., Antwoordnummer 111, 9077 ZV Vrouwenparochie (Frsl.). U kunt natuurlijk ook bellen: 05180-1741. Ervaring en een praktische instelling. Ook in Zeeland houdt Royal Sluis zich bezig met de produktie van groente- en bloemzaden. Voordat de geproduceerde zaden naar Enkhuizen verzonden kunnen worden, moeten de geoogste gewassen gedorst en gedroogd worden. Als gevolg van een interne verschuiving zoeken wij voor onze vestiging in Stavenisse op Tholen op korte termijn een beheerder. Na een korte inwerkperiode in Enkhuizen gaat u zich bezig houden met de volgende taken: - leiding geven aan deeltijd-medewerkers; - organiseren van en meewerken aan dors- en droogwerkzaamheden; - verzenden van de partijen zaad naar Enkhuizen; - buiten het seizoen, onderhoudswerk en selectie-werkzaamheden. Voor deze functie zoeken wij iemand met een praktische instelling. Bij voorkeur iemand die ervaring heeft met dors- en droogwerkzaamheden en naast enige administratieve ervaring ook leidinggevende capaciteiten bezit. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de heer G.M.F.M. Vrolijk, Personeel en Organisatie. POSTBUS 22-1600AA ENKHUIZEN-HOLLAND-TEL.02280-10444 28 Vrijdag 17 januari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 24