CHV/ •E TEBKEVZEN Staalbouw IWEMOLIN WILT U EEN LOODS B01 De specialist voor het bouwen van: KIPPEMEST en GEWONE MEST ,v,. MEIJERS LUYCKS ISOLEERT A. LUYCKS Cehave nv blijvend voor betere mechanisatie Cehave nv werkplaats Oostburg, Langstraat 46. Tel. 01170-2275/2177. Cehave nv werkplaats Kuitaart, Frederik Hendrikstraat 60. Tel. 01142-380/281 Cehave nv werkplaats 's-Heerenhoek, Werrilaan 67. Tel. 01105-2150/2152. VRAAG GRATIS ADVIES P.V.C. golfplaten Damwandplaten E tern it Isolatie Deuren Betonblokken Kalkzandsteen Gevelsteen Stortbeton DUITSLANDWEG 2 POSTBUS 19 TEL. 01150-80911 AUTOSCHADEBEDRIJF Watervlietseweg 1 2 IJZENDIJKE 01176-1660 Voor al uw autoplaat- en spuitwerk TELEFOON 01146-12675 Oud Ferdinandusdijk 15,4566 RK Heikant Telefoon 01140-12675 - machine-bergingsloodsen - aardappelbewaarplaatsen - veestallen - industrie- en sporthallen - het plaatsen van nieuwe spanten in bestaande schuren - verder allerlei soorten konstruktiewerken - wand- en dakplaten - schuifdeuren - sectionaldeuren - mandeuren Vertegenwoordiger voor de Zeeuwse eilanden: Dhr. J.L Overbeeke Fransjesweg 9, 4434 NA Kwadendamme Tel. 01194-429 Alle soorten te koop aangeboden tel.: 04104-77388 uw bewaarplaatsen, evt. met levering van isolatie. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het fabriceren en plaatsen van geïsoleerde LUCHT IN- EN UITLAATLUIKEN Vraag vrijblijvende offerte Timmerbedrijf Ruysdaelstraat 77, Clinge, 01140-15522 Geschikt voor het maken van een goed zaaibed en een cultivator stoppelbewerking Weinig vermogen nodig, dus minder- brandstof. Perfecte diepteregeling door middel van 2 rollen, leverbaar van 2 1/ 2 mtr. t/m 6 mtr. Voor meer informatie en folder tel. 01106 -1201na 18 uur 01106 - 1560. STAND RAIE 220 12 Vrijdag 17 januari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 12