Tabel 3. Varkens Tabel 4. Slachtpluimvee en eieren Tabel 7. Aardappelen en uien Tabel 8. Veevoeders Eksportraming 1986 voor appelen en peren van het ZHR Rubriek Utrechtse beurs (vr) Verwachting incl. BTW Week van 02/12 tot 09/12 Gesl. gew. 63/90 kg. gem. kw. franco slachterij levend gew. 101 120 kg. na 1 etm. vasten 0- 4,40 tot 4,42 -10 3,55 tot 3,57 -10 Varkensprljzen inkooporganisaties (incl. BTW) vorige week deze week 0- Per kg. gesl. gew. klasse EAA, 63/90 kg Cavee/Coveco Druvar Encebe Hova NVC Oostgroep Vagrocon Vako Zuidgroep 4,40 4,38 4,30 4,33 4,40 4,30 4,35 4,35 4,33 n.t.b. 4,33 4.25 4,28 n.t.b. 4,25 4,30 4,30 4,28 n.t.b. -5 -5 -5 n.t.b. -5 -5 -5 -5 Zeugprljs (incl. BTW) Utrecht 1e kwal. Den Bosch 1e kwal. Utrecht 2e kwal. Den Bosch 2e kwal. do: 06/12 2,95-3,00 wo: 11/12 2,87-2,97 do: 05/12 2,90-2,95 wo: 11/12 2,75-2,87 Biggenprijs (incl. BTW) Vrije markt (opgave van het LEI) Week van 02/12 tot 08/12 119,25 2,50 toeslag t/m 25 kg 2,25 toeslag boven 25 kg Richtprijs landbouwschap Boven de rivieren (23 kg) Toeslag/aftrek voor elke kg tussen 17 en 27 kg Schemaprijs voor Z-Nederland Voerprijscorrectie Toeslag/aftrek zwaarder/lichter dan 23 kg Week van 09/12 tot 15/12 136,00 2,50 139,70 0,20 T: 2,25 A: 2,95 Rubriek Slachtpluimvee Basiscontractprijs in de week van 09/12 tot 14/12 voor kuikens tot 1.400 g 2,10 (incl- BTW en met toeslagen - opgave VHVP) Vrije prijzen (incl. BTW) week 02/12 tot 06/12 lichte kippen1.00-1,05 half- tot middelzware kippen 1,20-1,25 wagonkippen 1,25-1,30 moederdieren 2,00-2,10 gele kuikens 1,60-1,65 witte kuikens 1,61-1,66 tamme konijnen niet bekend Barneveld 04/12 (2,5 tot 3,5 kg) 4,40-4,50 Barnevelct04/12 (3,5 kg en meer) n.b. Enki 11/12 (2,5 tot 3,5 kg) 4,70 Enki 11/12 (3,5 kg en meer) 4,70 (mini kg.) Eieren Markt Barneveld (do. 05/12) Prijzen incl. BTW. Prijzen slachtkuikenintegraties Week 02/12 tot 06/12 (opgave LEI) Slachtkuikens netto 1601 g per kg lev. gew. af mester (incl. BTW) 2,25 Eendagskuikens per stuk Franco mester (incl.BTW) 0,53 48-54 g 11,75-14,10 57-61 g 15,30-16,50 64-67 g 17,00-17,10 per 100 stuks per 100 stuks per 100 stuks 2,44-2,61 2,68-2,70 2,66-2,65 per kg per kg per kg Eieren Gewicht in grammen 42-43 47-48 52-53 57-58 62-63 67-68 72-73 Per soort, excl. BTW, in gids. per 100 stuks week: 02/12-06/12 EIVEBA (1) l.d.wit d.d. bruin 7,90 10,10 11,90 13,40 13,90 13,85 14,75 7,98 10,25 12,01 13,52 14,03 14,08 15,14 7,90 10,15 11,90 13,90 15,25 15,70 16,75 EVADAG (1) wit bruin 10,90 12,40 13,70 14,60 14,00 11,10 12,65 14,25 15,60 16,00 ROVECO (2) wit bruin 6,80 09,90 11,65 13,25 13,60 13,65 13,85 6,80 09,90 11,65 13,50 14,35 15,15 15,35 VEN (3) wit bruin 6,75 09,85 11,60 13,20 13,55 13,60 13,80 6,75 09,85 11,60 13,45 14,30 15,10 15,30 (1Exclusief veilingkosten (l.d. lichte dooier en d.d. donkere dooier is 2ct/kg). (2) Inclusief een gemiddelde kwantumtoeslag van 1,30 per 100 stuks en exclusief een donkere dooier toeslag. (3)Inclusief 1,25 toeslag. Rubriek Rotterdam Goes Dronten Middenmeer Emmeloord j datum 09/12 datum 10/12 datum 04/12 datum 05/12 datum 05/12 Consumptie aardappelen Groot handels- prijzen telersprijzen Bintje Veldgewas klei 0 mm opw. klei 35-50 mm klei 50 mm opw. zand 35-50 mm zand 50 mm opw. Eigenheimer klei 35 mm opw. Irene 35 mm opw. L'rden 6,75- 7,25 16,50-17,50 6,50- 7,00 16,00-17,00 23,00-25,00 20,00-22,00 08,00-11,00 8,50-10,50 9,00-11,00 8,75-10,75 Overige markten Rotterd Binties klei 35/55 10 50 11,00; 50 mm. opw. frites 17,50- 18,50; Bintjes kl.ex.45 mm.zak. - 14-14,50 Voeraardappelen 5,50- 6,25 6,00-6,50 - 5,50-6,00 I 5,00-5,50 Aardappeltermijnmarkt. Weekbericht 02/12 tot 06/12 Aanduiding categorie hoogste laagste slot (vr.) omzet 35-50 mm november oogst april '86 mei '86 50 mm opw. november oogst april '86 mei 11,50 20,70 22,10 11,50 19,80 21,00 10,00 11,50 20,30 21,70 5 360 106 Pootaardappelen Uien (op auto gel.) Goes Emmeloord Dronten klasse 2 NL 0 mm opw. klasse 2 NL 35 mm opw. plantuien zaaiuien geen notering 8,00-13,00 7,00-11,00 9,00-11.00 Alle prijzen in deze tabel zijn exclusief BTW Stro (excl. BTW) tarwe gerste haver erwten schokker br. bonen Goes 195-210 205-225 185-200 185-210 geen not. 175-210 Midden- meer 240-250 Emmel- oord tot 200 TcT5OT" Maïs 24% d.s. kuil Perspulp 20% d.s. Bierbostel Z.-Ned. 235-260 240-260 105-110 93- 115 M./W.- Ned. 260 280- 260- 120 90- 120 N./O.- Ned. 275-285 280-290 tot 120 tot 85 tot 130 Krachtvoer. Week 02/12 tot 06/12 Grondstoffen (grooth. prijzen - excl. BTW) maalmaïs 58,00 maalgerst 51,40 voertarwe 52,20 tapioca/maniokpellets 38,10 maïsgl. voermeelpellets 40,00 citruspulppellets 36,60 bietenpulppellets 37,40 kokosschilfers/pellets 40,10 sojaschrootpellets 52,40 (Bron: LEI) Mengvoeders (franco boerderij - incl. BTW standaardbrok A 45,30 zeugbrok 52^20 mestvarkenbrok 54,90 voll. leg./batterijmeel 62,60 voll. slachtkuikenkorrel. 74,00 slachtkuikenvoer 76,10 (bij levering van 8 ton opgave slachtkuikenintegratie) leid tot een lagere produktie van "baby-Goudse", hetgeen aan het einde van het jaar niet als gunstig wordt aangemerkt. Rond half no vember leverden de Nederlandse melkveehouders 2% meer melk aan öe zuivelondernemingen dan in de zelfde periode vorig jaar. Opmerke lijk was het hogere vetgehalte de vo rige maand. Aanpassing biggenprïjs Vanaf 1 januari 1986 zal het LEI een biggenprijs publiceren welke gebaseerd is op een bredere basis. Tot nu toe werd deze berekend op basis van de wekelijkse opgave van de biggenhandel en enkele inkooporganisaties, maar na 1 ja nuari zullen ook de biggenprijzen van enkele fokkerijgroeperingen in de berekening worden opge nomen. De nieuwe prijs geldt af- fokker. De "oude LEI prijs" wordt voorlopig ook nog gege ven. In de week van 16-12-1985 tot 23- 12-1985 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprijzen- schema voor Zuid-Nederland van 4 november 1985 met 0,60 te worden verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is 4,01. Vrijdag 13 december 1985 Deze week is er in Argentinië een bijeenkomst geweest van de appel en perenproducerende landen van het Zuidelijk Halfrond (SANZA). Hierbij zijn de verwachte eksportcij- fers voor 1986 bekendgemaakt. Met uitzondering van Argentinië denken de landen van het ZHR met een appelproduktie van enige bete kenis, in 1986 meer te kunnen ek- sporteren dan in 1985. Argentinië denkt ca. 50% minder appelen en peren te kunnen uitvoe ren. Hier verwacht men volgend jaar een veel kleinere oogst door het slechte en koude weer tijdens de bloei. Chili raamt de eksport van appelen en peren in 1986 iets groter dan die van dit jaar. De Chilenen verwachten 5% meer Grannies te kunnen eksporteren en totaal 15% meer van de andere ap pelrassen. Vorig jaar bestond 45% van de (Chileense) appeleksport uit Grannies. Volgens de voorlopige raming zal de totale eksport van appelen en peren in 1986 afnemen met resp. 6% en 11% t.o.v. 1985. Veemarkt Den Bosch Op de markt te Den Bosch van heden werden 117 stuks aangevoerd. De prijzen waren als volgt: Luxe paarden van 1.475,- tot ƒ2.725,- per stuks; Voljarigen van 1.375,- tot ƒ2.475,- per stuks; 2- jarigen luxe (merries) van 1.235,- tot 2.185,- per stuks; 2-jarigen luxe (hengsten) van 1.135,- tot 2.135,- per stuks; 1-jarigen luxe (merries) van 525,- tot 1.275,- per stuks; 1- jarigen luxe (hengsten) van 475,- tot 1.275,- per stuks; Veulens (merries) van ƒ375,- tot 875,- per stuks; Veulens (hengsten) van 325,- tot ƒ775,- per stuks; Hitten van 525,- tot 1.475,- per stuks; Shet land pony's (merries) van 185,- tot 475,- per stuks; Shetland pony's (ruins) van 135,- tot 425,per stuks; Jonge slachtpaarden van ƒ4,05 tot 5,55 per kg. gesl. gew.; Oude slachtpaarden van 4,05 tot 5,65 per kg gesl. gew. De handel verliep redelijk. Coöperatieve Tuinbouwveiling "Walcheren" B.A, te Middelburg Marktbericht van dinsdag 10 de cember 1985. Aardajjpelen: Bonken: Grote: Bintjes 16-27 8-10 Koopmans Blauwe 31 Pipo 15 10-12 Bintjes Driel: 7-12 Kriel: 65 Rubriek Datum Week 01/12 tot 06/12 Goes Z.-Ned. M./W.-Ned. N./O.-Ned Telersprijzen Verbruikersprijzen - franco thuis - excl. BTW Hooi (excl. BTW op auto gel.) 1 e snede 350-385 Hooi (A - en B-kwaliteit) 420 tot 425 - tot 440 435 tot 460 dijkhooi 250-275 400-425 Hooi (gedorst-veldbeemd) veldbeemd 250-300 150-200 - tot - - tot - - tot - rietzwenk raaigras Ital. raaigras 150-225 Hooi (gedorst - overig) - tot - - tot - - tot - Appelen: Cox 1 II, 55/60, 60/65 76; II 31. 65-70; Jona Gold II; 60/7041; 70/80 128; 80/90 124; Pompoen per kg.: 16-19. Golden Del. I 60/70; 65/70 65 70/80 114-118; II 28-37; 87-89; Gloster II 60/70 50; 70/80 100; 80/90 100. Andijvie ÏI 56-71; Bloemkool 6 II 216-232; witte kool BI 17; Bloem kool 8 II 170-191; Boerenkool I 18-51; Bloemkool 10 II 94-149; Boe renkool II 21-48; Bloemkool 12 II90; Bloemkool 15 II 74; Savooie kool Al 34-40; Savooie kool A II 36. Rode kool AI 10-19: Rode kool All 21; Rode kool BI 13; Prei A II45-60; B II 33-37; Breekpeen Bil 10-12; Breek- peen CII 20-28; Breekpeen D II 20-23; Krote Kroten kg. 11-30; Kro ten Modjo 11; Uien Bonken 17-23; Uien grote 11-17; Uien direl. 3-4; Peterselie bos 24-46; Knolser'ij stuk 4-24: struikselderij kg. 136-155; Knolselderij kg. 6-10; Bosselderij 76; Grasveldsla II 551-602; Na'uurveld- sla II 176; Blauwkoprapen kg. 31; Brocolli 551; Spruiten A II 63-122; Spruiten Bil 38-49; Spruiten Cl 41; Spruiten D II 107-156; Glassla I 11/13 17; 16/ 37-40; 17/-; 21/ 49-59; II 16,30 17 - 21-28; Witlof A II 188-219; Bil 184; DI1 200; III 161-165; stek 40-129. Aardappelen en uien De aardappelen blijven laag in prijs. De markt, vooral die van de kleinere aardappels, staat onder zware druk. De groffe aardappelen doen het iets beter. In veel gevallen is het prijspeil gedaald tot onder het "voerniveau". Hier en daar is er opslag, in de hoop dat de aardappelzetmeelindustrie nog belangstelling heeft/krijgt. "De export zou moeten aantrekken" zucht menige aardappelexporteur. In november was die export 84.000 ton, waarmee de export dit jaar tot die datum uitkomt op bijna 200.000 ton. Vorig jaar tot 1 november was dat bijna 325.000 ton. Volgens CBS-ge- gevens is de brutoproduktie van zaaiuien dit jaar 50 miljoen kg lager dan vorig jaar, als gevolg van lagere opbrengsten per ha. Evenals de aardappelprijs is de uienprijs onge kend laag. Granen, zaden, vlas en peulvruchten Op de graanmarkt zijnde handels- transaktiesbeperkt.Bijdetarwezijnde aktiviteiten gering, hetgeen gelet op de tijd van het jaar niet uitzonderlijk is. De prijs van tarwe bleef ongewij zigd. Bij gerst was er enige belang stelling van de zijde van de meng voederindustrie. Daarbij ging het om partijen die per auto aangevoerd kunnen worden. Van haver en rogge vallen geen bijzonderheden te mel den. Op de zadenmarkt handhaafde zich de situatie van de laatste weken. Het aantal transakties is beperkt. Op de peulvruchtenmarkt kwamen de zelfde of lagere prijzen tot stand. Voor geen enkele soort zat er een plusje in afgelopen maandag op de beurs in Rotterdam. Suiker Limako b.v. schrijft in haar laatste marktbericht o.a.: De produktiehef- fingen blijven ongewijzigd. Om het budgettaire tekort toch weg te wer ken, wordt een zgn. krisis-heffing opgelegd. Volgens een verdeelsleutel wordt gepoogd de opgelopen achterstand in 5 jaar weg te werken. Spanje en Portugal zijn hiervan ont heven. De EG verwacht een "zuive resuikerproduktie van 12.59 mlnmt wit voor 85/86. Dit betekent met de overgehevelde "C" suiker van vorig jaar (749) een beschikbaarheid van 13.342 mlnmt, waarvan zo'n 2,2 mlnmt aan nieuwe "C" suiker. Men verwacht dat producenten hiervan zo'n 850.000 mlnmt ton zullen over dragen naar A/B produktie voor 86/87. De konsumptie wordt ge handhaafd op 9,5 mlnmton. Met een "verwachte" export van zo'n 3 mlnmt houdt men als eindvoorraad 85/86 aan: 2.15 mlnmton. Het wordt steeds moeilijker het zelffinancie ringsprincipe van suiker te verdedi gen bij een dergelijke "gedwongen" exportpositie en de grote budgettaire acherstanden". Veevoeders De prijs van de Noord-Amerikaanse mais was onveranderd prijshoudend gestemd. Ook Franse mais was prijs houdend. Citruspulp en bietenpulp waren voor levering na december eveneens prijshoudend, maar de prijs van citruspulp voor direkte le vering stond onder druk. Tapioka noteerde een lagere prijs voor alle leveringstermijnen. Maisglutenvoer bleef in prijs onveranderd. In de maanden juli, augustus en september werd 4% meer pluimveevoeder ge produceerd dan in dezelfde maan den vorig jaar. De produktie van varkensvoer nam toe mét 6% en die van rundveevoer met bijna 20%. Im porteerde de EG in 1980 nog 190 duizend ton bietenpulp, vorig jaar was die hoeveelheid gestegen tot 417 duizend ton. Veiling St. Annaland: Veiling St. Annaland uien: 90 ton 20-op II 0 18,60 - 20,40 Aardappelpootgoedprijzen Als indikatie van de pootgoedprijzen geven wij onderstaand een nootering van pootgoed Noordelijke kleigrond per(voorjaarslevering-na jaarslevering). Bintje A 28-35 40 en Bintje A 35-45 ƒ35. (Groothandel- sprijs, afgehaald van het Noorden, inkl. zakken. 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 23