WAAROM DE LINKER TREKKER MEER PRESTEERT. SUPERDIESEL heeft van 14°C De speciale toevoegingen in de Supergasolie van OK zorgen voor een regelmatiger motorloop, minder diesel- "knock" een schonere motor en schonere verstuivers. Supergasolie van OK biedt een De linker trekker draait op de nieuwe Supergasolie van OK. Deze Super- betere bescherming tegen corrosie in de gasolie heeft vele voordelen vergeleken met motor, met minder slijtage als gevolg, gewone gasolie. Dat de nieuwe Supergasolie - en Op de eerste plaats komt dat tot de nieuwe Superdiesel van OK - beter is dan uiting in een gunstiger brandstofgebruik, of gewone, is duidelijk. wel: meer draaiuren. Beide hebben echter ook nog een Het hogere cetaan-getal levert andere, móóie eigenschap... meer motorrendement en meer kracht Betere OK Supergasolie heeft een betere verbranding geeft ontstekingskwaliteit zodat de motor sneller minder roet- en start Ook bij vorst rookontwikkeling. Supergasolie vlokt minder snel uit En dat is en heeft een coldfilter plugging point (CFPP) wel zo vriendelijk van 20°C, terwijl gewone gasolie een CFPP voor het milieu. mtm 'NIEUW IN NEDERLANDafiai SUPERGASOLIE VAN MEER DRAAIUREN. MEER KRACHT.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 24