Tabel 3. Varkens Tabel 7. Aardappelen en uien Tabel 4. Slachtpluimvee en eieren Tabel 8. Veevoeders i Rubriek Utrechtse beurs (vr) Verwachting incl. BTW Week van 22/11 tot 29/11 Gesl. gew. 63/90 kg. gem. kw. franco slachterij levend gew. 101/120 kg. na 1 etm. vasten 0- 4,33 tot 4,35 +5 3,50 tot 3,52 +4 Varkensprijzen inkooporganisaties (incl. BTW) vorige week deze week 0- Per kg. gesl. gew. klasse EAA. 63/90 kg Cavee/Coveco j Druvar Encebe Hova NVC Oostgroep Vagrocon Vako Zuidgroep 4,30 4,28 4,20 4,23 4,30 4,20 4,25 4,25 4,23 n.t.b. n.t.b. 4.20 4,23 n.t.b. 4,20 4,25 4,25 4,23 n.t.b. n.t.b. 0 0 n.t.b. 0 0 0 0 Zeugprijs (incl. BTW) Utrecht 1e kwal. Den Bosch 1e kwal. Utrecht 2e kwal. Den Bosch 2e kwal. do: 21/11 2,90-2,95 wo: 27/11 2,92-3,02 do: 21/11 2,85-2,90 wo: 27/11 2,82-2,92 Biggenprijs (incl. BTW) Vrije markt (opgave van het LEI) Week van 18/11 tot 24/11 118,25 2,50 toeslag t/m 25 kg 2,25 toeslag boven 25 kg Richtprijs landbouwschap Boven de rivieren (23 kg) Toeslag/aftrek voor elke kg tussen 17 en 27 kg Schemaprijs voor Z-Nederland Voerprijscorrectie Toeslag/aftrek zwaarder/lichter dan 23 kg Week van 25/11 tot 01/12 133,60 2,50 136,65 0,20 T: 2,25 A: 2,90 Rubriek Slachtpluimvee Basiscontractprijs in de week van 25/11 tot 30/11 voor kuikens tot 1.400 g 2.13 (incl. BTW en met toeslagen - opgave VHVP) Vrije prijzen (incl. BTW) week 18/11 tot 22/11 lichte kippen half- tot middelzware kippen wagonkippen moederdieren gele kuikens witte kuikens tamme konijnen Barneveld' Barneveld meer) Enki 27/11 (2.5 tot 3.5 kg) Enki 27/11 (3,5 kg en meer) 1,10-1.15 1,28-1,33 1,35-1,40 2.05-2,15 2.06-2,11 2.07-2,12 niet bekend (2.5 tot 3,5 kg) 4,35 (3,5 kg en n.b. 4,60 4,60 (min 1 kg.) Eieren Markt Barneveld (do. 21/11) Prijzen incl. BTW. Prijzen slachtkuikenintegraties Week 18/11 tot 22/11 (opgave LEI) Slachtkuikens netto 1601 g per kg lev. gew. af mester (incl. BTW) 2,27 Eendagskuikens per stuk Franco mester (incl.BTW) 0,53 48-54 g 11,00-13.00 57-61 g 14,25-14,75 64-67 g 15.50-16.90 per 100 stuks per 100 stuks per 100 stuks 2,29-2,41 2,50-2.42 2,42-2,52 per kg per kg per kg Eieren Gewicht in grammen 42-43 47-48 52-53 57-58 62-63 67-68 72-73 Per soort, excl. BTW, in gids. per 100 stuks week: 18/11-22/11 EIVEBA (1) l.d Wit d.d. bruin 7.25 9,85 11,35 13,20 13,50 14,00 15,50 7,33 9,95 11,46 13,32 13,68 14,38 15,89 7,25 9,85 11,35 13,30 14,30 15,80 17,25 EVADAG (1) wit bruin 9,50 11,00 13,25 13,10 13,25 9,80 11,35 13,45 13,80 15,90 ROVECO (2) wit bruin 7,05 10,15 11,75 13,15 13,55 13,70 14,35 7,05 10,15 11,75 13,40 14,05 15,20 16,35 VEN (3) wit bruin 7,00 10,10 11,70 13,10 13,55 13,70 14,30 7,00 10,10 11,70 13,35 14,05 15,20 16,30 (1)Exclusief veilingkosten (l.d. lichte dooier en d.d. donkere dooier is 2ct/kg). (2)Inclusief een gemiddelde kwantumtoeslag van 1,30 per 100 stuks en exclusief eén donkere dooier toeslag. (3)Inclusief 1,25 toeslag. Rubriek Rotterdam Goes Dronten Middenmeer Emmeloord datum 25/11 datum 26/11 datum 20/11 datum 21/11 datum 21 /11 Consumptie aardappelen Groot handels- prijzen telersprijzen Bintje Veldgewas klei 0 mm opw. klei 35-50 mm klei 50 mm opw. zand 35-50 mm zand 50 mm opw. Eigenheimer klei 35 mm opw. Irene 35 mm opw. L'rden 6,50- 7,00 16,00-17,00 6,00- 7,00 15,00-16,00 23,00-25,00 20,00-22,00 08,00-11,00 8,00-10,50 8,00-10,00 8,00-10,50 Overige markten Voeraardappelen 5,50- 6,25 6.00-7-.00 5,50-6,00 5,00-6,00 Aardappeltermijnmarkt. Weekbericht 18/11 tot 22/11 Aanduiding categorie hoogste laagste slot (vr.) omzet 35-50 mm november oogst '85 april mei 50 mm opw. november oogst '85 april mei 11,30 21,00 22,00 11,00 20,00 19,30 10,00 11,00 14,00 20,00 21,50 40 1397 199 Pootaardappelen Uien (op auto gel.) Goes Emmeloord Dronten klasse 2 NL 0 mm opw. klasse 2 NL 35 mm opw. plantuien zaaiuien geen notering 8.00-13.00 8,00-12,00 10,00-12.00 Alle prijzen in deze tabel zijn exclusief BTW Rubriek Datum Goes Week 18/11 tot 23/11 Z.-Ned. M./W.-Ned. N./O.-Ned Telersprijzen Verbruikersprijzen - franco thuis - excl. BTW Hooi (excl. BTW op 1e snede 2e snede dijkhooi luzernehooi veldbeemd roodzwenk rietzwenk raaigras Ital. raaigras auto gel.) 350-385 275-300 250-275 400-425 250-300 150-200 150-225 Hooi (A- en B-kwaliteit) 425 tot - tot 460 435 tot 460 Hooi (gedorst-veldbeemd) tot - - tot- h ooi (gedorst - overii 1) tot Stro Goes Midden- Emmel Z.-Ned. \A /W.- N./O.- (excl..BTW) meer oord >Jed. Ned. tarwe 175-190 240-250 tot 200 240-250 >60 265-275 gerste 205-225 250-260 >80- 280-290 haver 185-200 ot 200 'erwten 185-210 Maïs 24% d.s. kuil 110 120 tot 112,5 (schokker geen not. Perspulp 20% d.s. 87-93 30-92,50 92,5-95 'br. bonen Bierbostel l25 127 tot 135 Krachtvoer. Week 18/11 tot 22/11 (Bron: LEI) tot 280 Grondstoffen (grooth. prijzen - excl. BTW) Mengvoeders (franco boerderij - incl. BTW maalmaïs 58,00 maalgerst 51,40 voertarwe 52,10 tapioca/maniokpellets 39,60 maïsgl. voermeelpellets 41,90 citruspulppellets 36,20 bietenpulppellets 37,50 kokosschilfers/pellets 40,90 sojaschrootpellets 52,10 standaardbrok A 45,50 zeugbrok 52,40 mestvarkenbrok 55,10 voll. leg./batterijmeel 62,90 voll. slachtkuikenkorrel. 74,40 slachtkuikenvoer 76,40 (bij levering van 8 ton opgave slachtkuikenintegratie) Runderen Op de veemarkten werden vorige week een duizend slachtdieren en een 500 gebruiksdieren minder aan gevoerd. Op de slachtveemarkt heerste een kalme stemming tegen dezelfde - of nagenoeg dezelfde - prijzen. Omdat het aanbod van slachtstieren kleiner was, kon de prijs iets oplopen. De export van rund vlees naar Frankrijk loopt slecht. Er moet met lagere prijzen genoegen worden genomen. Zoals reeds ge steld was het aanbod van gebruiksvee kleiner, maar ook de vraag bleek af genomen te zijn. Op een lusteloze markt kwamen lagere prijzen tot stand. Schapen en kalveren Op de wolveemarkt kwamen lagere prijzen tot stand. Op de kalvermarkt was dat ook het geval, zowel voor de nuchtere kalveren als de vleeskalve ren. De prijsverlaging trof alle soor ten en alle kwaliteiten. Varkens De situatie op de varkensmarkt is niet helemaal duidelijk. Ondanks het feit dat het aanbod aan de krappe kant is, verloopt de handel niet dien overeenkomstig. De weersomstan digheden hebben kennelijk ook geen positieve invloed op de afzet kunnen uitoefenen. De verwachtingen voor Vrijdag 29 november 1985 deze week waren vrij hoopvol, zoals bleek op de beurs in Vleuten vorige week vrijdag 4 a 5 cent) maar de handel is niet willig. Bij de karkassen noteert Italië onveranderd. Slachtpluimvee en eieren Op de slachtpluimveemarkt blijven de zwakke tendensen aanhouden. In de diepvriessektor is nog steeds voorraadvorming. Akties in Duits land om de konsument te bewegen meer slachtpluimvee te eten hebben maar een matig resultaat. Trouwens als de vraag oploopt, staat er nieuw aanbod klaar. De broedeieren zijn erg duur. Op de eiermarkt lijkt de korte periode van prijsstijgingen nu al weer voorbij te zijn. Vorige week konden de eierprijzen zich nog handhaven, maar exporteurs zien duidelijk een terugval aankomen, vooral voor de zwaardere eieren. Zij stellen dat als er geen nieuwe mark ten kunnen worden aangeboord in zgn. Derde Landen het aanbod te rugmoet om een strukturele prijs verbetering te bewerkstelligen. In oktober werden 6% - dat is 34 mil joen - minder eieren geproduceerd dan in oktober 1984. De waarde lag maar liefst 27% lager. Zuivel Op de zuivelmarkt staat de kaas de laatste paar weken nogal in de be langstelling. De voorzitter van het Produktschap voor Zuivel, de heer Schelhaas, heeft een daling van de binnenlandse konsumptie gesigna leerd, alsmede een daling van de ex port naar Derde Landen. De Com missie Produktiebeheersing Kaas heeft (gelukkig) weer afspraken ge maakt over een vrijwillige beperking van de kaasproduktie tot het eind van dit jaar, om verder prijsbederf te voorkomen. Granen, zaden, vlas en peulvruchten De graanmarkt sloot kalm vorige week, met uitzondering van tarwe. Daarvan trok de prijs aan in de tweede helft van de week, in navol ging van onze buurlanden. De toe genomen vraag richtte zich vooral op de scheepsladingen met als gevolg dat er nu een groot prijsverschil is tussen die en autoladingen. Naar gerst, rogge en haver was nauwelijks vraag. Van de zadenmarkt valt deze keer geen nieuws te melden. Op de peulvruchtenmarkt in Rotterdam wisten de kapucijners na lange tijd uit de gunst te zijn geweest een aar dige prijsplus te skoren. De bruine bonen gingen weer verder in prijs omhoog. Aardappelen en uien De stemming op de aardappelmarkt blijft rustig. De definitieve oogstra- mingen komen een 200.000 ton lager uit dan eerst, maar dit heeft geen in vloed op de markt gehad. De flauwe stemming gaat nu ook gelden bij de grotere maten aardappelen. De afzet blijft problematisch met een 20.000 ton export per week, hetgeen ver be neden datgene is wat wij zouden moeten afzetten. De vorst plaagt de aardappelmarkt nog niet. De uien- prijs trekt de laatste weken iets aan, al blijft deze ver achter bij vorig jaar. In oktober is 7% meer uien geëxpor teerd. Ten opzichte van oktober 1984 (in was het beeld ten aanzien van de bestemming als volgt: Frankrijk 47%, West-Duitsland 89%, Maleisië 100%, België 102%, Engeland 119%, West-Indië 130%, Afrika 150%, Ara- bië 467% en.overige landen 241%. Bij deze percentages moet uiteraard be dacht worden dat naar elk land niet evenveel uien geëxporteerd worden, zodat de betekenis van een stijgings percentage in het ene geval vëel gro ter is dan in het andere geval. Veevoeders De prijs van de Noord-Amerikaanse mais is wat gedaald. De markt voor Franse mais - direkte levering - is zeer vorst gestemd. De prijs voor le vering op overige termijnen loopt eveneens op. Met de aankoop van 400.000 ton kort geleden is de mais- Aardappelen in de Gemeenschap De aardappelmarkt blijft zwak, Em- meloord noteerde voor Bintjes, kon- sumptiematen 8,00-10,50. De om vang van de produktie en de lage prijzen maken aardappelen geleide lijk meer interessant voor de voeder- sektor. Vooral in de partnerlanden België en ook Frankrijk gaan veel aardappelen naar de sektor veevoe der. Ook in Nederland zal dat on getwijfeld het geval zijn, al is het in Nederland dat tijdens de bewaarpe riode de kwaliteit van de aardappe len doorgaans beter behouden blijft dan in het algemeen in de partner- landen België en Frankrijk het geval is. Overigens ook in Duitsland, ook al is men daar in bepaalde regio's wel redelijk goed ingericht voor bewa ring. De uitvoer is iets opgelopen en be droeg in de week tot 16 november 20.000 ton, de uitvoer naar België niet inbegrepen. In België leidde terughoudendheid bij de telers tot prijzen die ietsje op liepen. De markt wordt ontlast doordat gro te hoeveelheden aardappelen door de veevoedersektor worden opgeno men. Er worden zelfs grote hoeveel heden aardappelen voor dit doel uit Frankrijk aangevoerd. In Frankrijk is de situatie ook duidelijk in mineur. Er wordt regelmatig aangedrongen op maatregelen de minimum-maat van 35 op 40 mm te brengen. Dat gebeurde reeds lange tijd, zonder dat aan dit verzoek (eis) gevolg werd ge geven. Op de Duitse markt lijkt de situatie zich in een wat gunstiger richting te ontwikkelen. Dit ook door de terug houdendheid bij de telers tegen (te) lage prijzen af te leveren. In grote maten is daar het aanbod betrekke lijk kort. Vandaar ook de grote prijsverschil len tussen de grote en de kleine ma ten, een ontwikkeling die in Neder land ook al geruime tijd is waar te nemen. Overigens wordt uit verschillende regio's melding gemaakt over weinig bevredigende kwaliteiten. Dat is ook het geval in speciale teeltgebieden, waarvan sterk uiteenlopende kwali teiten gemeld wordt. Zuivelwaarde gestegen De gemiddelde zuivelwaarde in de periode van 8 september tot 5 okto ber bedroeg 68,26 per 100 kg melk met 3,7% vet, wat vergeleken met de voorgaande vierweekse periode 1,10 meer is. Deze stijging is vooral veroorzaakt door verbetering van de technische opbrengsten van kaas-, poeder en kondens, alsmede door verschuivin gen binnen het verwerkingspatroon. De ontwikkeling van de prijzen, die zowel positie als negatieve tendensen vertoont, speelt hier nauwelijks een rol, aldus het produktschap voor Zuivel. aankoop van Rusland in Amerika opgelopen tot 3,4 miljoen ton. De West-Duitse korrelmaisoogst wordt dit jaar geschat op 1,11 miljoen ton, tegen 1,03 miljoen ton vorig jaar. De snijmaisoogst zou bijna 20% (- 7 miljoen ton) groter zijn in West- Duitsland. De Amerikaanse mais- oogst wordt geschat op ruim 220 miljoen ton tegen bijna 195 miljoen ton vorig jaar. De maisoogst in de EG zal niet veel verschillen met die van vorig jaar en rond 20 miljoen ton bedragen. De prijzen van tapioka handhaafden zich, althans t/m de juni-leveringen. Aan sojaschroot werd ontstellend veel omgezet. Voor raapzaad - levering januari t/m april - is er een grote vraag. De pulpmarkt is prijshoudend. 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 23