Vanaf 11 december a.s. introduceren de Nederlandse Ford Iraktor dealers de Generatie II... En dat is méér dan zo maar 'n goede traktor. Fortschritt Maaidorsers werken sneller en met minder mil verliezen! e KUIKENMEST Staalbouw IWEMOLIN commerciële medewerkers (m/v) Bezoek uw Ford Traktor dealer in de periode van 11 t/m 14 december a.s. en ding mee naar een geweldige attraktie.) De specialist voor het bouwen van: GEBR. THIELEN F. HENDRICKX CONSTRUCTIE te Ossendrecht Doorlopend te koop gevraagd: ALLE SOORTEN HOOI EN STRO aardappel afzetorganisatie voor zuidwest-nederland bv zierikzee De E514 CEBECO-HANDELSRAAD UW BETROUWBARE PARTNER IN LANDBOUWMECHANISATIE H.H. LANDBOUWERS Wij bieden te koop aan voor een betaalbare prijs FOURAGE EN VEEHOUDERIJ tTkoopJ I. VERHAGEN MAKELAARDIJ RV TELEFOON 01140-12675 Oud Ferdinandusdijk 15,4566 RK Heikant Telefoon 01140-12675 - machine-bergingsloodsen - aardappelbewaarplaatsen - veestallen - industrie- en sporthallen - het plaatsen van nieuwe spanten in bestaande schuren - verder allerlei soorten konstruktiewerken - wand- en dakplaten - schuifdeuren - sectionaldeuren - mandeuren Vertegenwoordiger voor de Zeeuwse eilanden: Dhr. J.L. Overbeeke Fransjesweg 9, 4434 NA Kwadendamme Tel. 01194-429 Vraag geheel vrijblijvend prijsopgave betreffende Uw: Koel- en bewaarplaatsen Machinebergingen Allerlei soorten stallen, alsmede hekwerk/interieur. Ossendrecht Tel. 01647-4143. B.g.g. 2529 Wij betalen de hoogste prijs. Kontante betaling. Fouragehandel J. v/d Wege Ruwvoeders Steenovens 2 F—^401155ZaamS,a9 import - Export - groothandel 21 33-1 835 Dhr D. Nijssen, Yerseke, tel. 01 131-3335 Inkoper voor Zuid-Beveland Onze organisatie beweegt zich op het gebied van de coöperatieve afzet en de bewerking van consumptie aardappelen van aangesloten telers in Zeeland en Noord-Brabant. De omzet beloopt circa 200.000 ton. In verband met de nog steeds toenemende activiteiten, vragen wij ter versterking van onze buitendienst in het gebied Tholen, St. Philipsland en West-Brabant en in het gebied Walcheren en Zuid- en Noord-Beveland Opleiding op HLS/MLS-niveau. Leeftijd tot 40 jaar. Hun taak bestaan uit het onderhouden van contacten met de telers, waarbij commerciële aangelegenheden, teelttechniek en produktbehandeling aan de orde komen. Schriftelijke sollicitaties vóór 13 december a.s. aan ons adres: postbus 101, 4300 AC Zierikzee t.a.v. de afdeling personeelszaken. De Fortschritt wordt geleverd in 2 types: E514 en E516 met werkbreedten van 3.60 m tot 6.60 m. heeft in de afgelopen jaren zijn grote prestaties onmiskenbaar bewezen. Belangrijke kenmerken: groot motorvermogen grote graantank: inh. 3,6 nr strovleugel met uitgekiende korrelscheider comfortabele cabine grote zeefcapaciteit Vraag naar de folder en de aantrekkelijke prijs bij uw dealer in de omgeving of bij: 4462 EW GOES Dr. A. F. Philipsstraat 9 Tel. 01100-21200 Hultenseweg 83 HULTEN Telefoon 01612-2796; 01612-4515 L- aan de Drogedijk 5 te Hekelingen, gemeente Spijkenisse. Woning met bedrijfsgebouwen, erf en ondergrond. Groot 0.52.00.ha. met - 57 ha. bouwland (kalkrijke zavelgrond 20-35% afslibbaar) ingebracht in de ruilverkaveling Voorne-Putten. Te bevragen bij: Ing. A.J. Hanse 01860-15577 20 Vrijdag 29 november 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 20