Twee weten meer dan één. En samen zie je de zaken scherper. Bedrijfsopvolging in de agrarische sector is een ingewikkelde zaak. Want hoe regel je de overname? Geleidelijk? Ineens? Wat zijn de fiscale consequenties? Zijn er erfrechtelijke gevolgen? Hoe leg je alle financiële zaken vast? De Rabobank is één van uw steunpunten bij dit soort vraagstukken. Weet, als bank met een agrarische traditie, veel over de talrijke facetten van de bedrijfsovername in de agrarische sector. Leg uw plannen dus tijdig voor aan uw eigen bank: de Rabobank. Bedrijfsopvolging? De Rabobank adviseei viseert Rabobank S

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 18