SPUITMACHINE TESTEN IS GELD VERDIENEN RIEMENS B.V. FA. RIEMENS /3E7 Vanaf 11 december a.s. introduceren wij de Generatie II... En dat is méér dan zo maar 'n goede traktor. zlm TE KOOP AANGEBODEN Diverse gebruikte traktoren en werktuigen Gebr. Weststrate b.v. LAAT UW SPUITMACHINE TESTEN WAT WORDT ER O.A. GETEST? VOOR WIE IS DE TEST BEDOELD? WANNEER EN WAAR WORDT ER GETEST? WAT ZIJN DE KOSTEN? Graag tot ziens op onze testda- gen waarvoor u zich telefonisch op kunt geven bij: 01106-1502 of 1592 's Heer Arendskerke 01176-1553 IJzendijke/Axel. Nieuwe/gebruikte machines olllLM U 5Air fU)f ÖCHODE Met Lekkerlander als vroege aardappel altijd succes In de teelt een milieu-vrien delijk gewas. En bij de consument een feestmaal Bezoek ons in de periode van II t/m 14 december as. en ding mee naar een geweldige attraktie. Op woensdag t/m vrijdag staan wij van 10-21 uur voor u klaar en op zaterdag van 10-16 uur Mechanisatiebedrijf C. Vermeulen BV Crijnssenstraat 1Axel Tel. 01155-1845 Kwaliteit Service Bij RAI'86 CLO-magazine TRAKTOREN: KIPWAGENS: STORTBAKKEN ENZ.: Verder regelmatig in voorraad diverse machines: Voor inlichtingen: Elk jaar wordt in de Nederlandse landbouw voor honderden miljoenen guldens aan bestrijdingsmiddelen besteed. Om een zo goed mogelijk bestrijdingsresultaat te krijgen is het nodig dat deze middelen regelmatig verdeeld worden over het veld. Dit is alleen maar mogelijk met een goed onderhouden spuitmachine. Als de verdeling over het veld niet goed is, zal men op de ene plaats als gevolg van een overdosering bestrijdings middelen geld) verspillen. Op een andere plaats zal door een te lage dosering het resultaat tegenvallen. Dit kan een lagere opbrengst minder geld) geven. Concluderend kan worden gesteld dat bij het spuiten in de landbouw niet geldt: Gemiddeld goed is financieel het beste. In het seizoen (1983/84) zijn ca. 600 veldspuiten getest. Dit waren machi nes van allerlei leeftijden: van nul tot meer dan 20 jaar. Bij maar liefst 30% van de gevallen hingen slangen, ket tingen enz. in het spuitbeeld. Scheefstaande doppen waren te zien bij 13% van de machines. Te veel speling had 11% van de spuitbomen. Krom of anders beschadigd was 15% van de spuitbomen. Vijf procent van de slangen lekte. Al deze gemakkelijk te constateren gebreken kunnen de oorzaak zijn van een onregelmatige vloeistofver deling. Bij de Manotest bleek dat slechts ongeveer 25% van de mano meters geen afwijking had. Gezien de resultaten laat het geen twijfel dat het laten testen van de spuitmachine om meerdere redenen zeer gewenst is. De spuitmachines die tijdens de test worden goedge keurd volgens de richtlijnen die voor het testen zijn opgesteld, zullen wor den voorzien van een duidelijk her kenbare sticker. De spuitmachine is op veel bedrijven wel één van de meest gebruikte machi nes. Een juiste hoeveelheid en goede verdeling van de spuitvloeistof is van groot belang. In de praktijk komen re gelmatig gebreken voor. Het is van groot belang om de spuit re gelmatig te controleren of te laten con troleren. de manometer de druk op de eerste en laatste doppen de pompcapaciteit het spuitbeeld Daarnaast wordt er gekeken naar de stand van de spuitdoppen en de werking van de diverse onderdelen van de veldspuit. De test duurt 1 uur per machine en na af loop wordt er een testrapport opgesteld. De test staat open voor alle zelfspuiten- de boeren en alle loonbedrijven cq werk tuigenverenigingen met een spuitmachine. Alle merken spuitmachines kunnen wor den getest. Er zijn twee periodes waarin u uw spuit machine kunt laten testen. Van 9 december t/m 20 december 1985 kunt u terecht bij Mechanisatiebedrijf Rie- mens B.V. te 's Heer Arendskerke en van 6 januari t/m 17 januari 1986 bij Fa. Rie- mens te IJzendijke en Axel. De kosten bedragen f 150,- excl. BTW per test van 1 uur. Voor eventuele nood zakelijke reparaties die daarna moeten worden uitgevoerd geldt het gangbare werkplaatstarief. Voordat u met uw machine naar de test- bank gaat is het van belang dat de ma chine vooral inwendig schoon is. U moet de test zien als een bevestiging voor het al of niet in orde zijn van de spuit. Objectiviteit bij de beoordeling van de spuit is uiteraard gewaarborgd. IH 1055 XLA 15x38 1981 IH 955 FWD 14x38 1980 Cockpit Cabine - IH 1246 FWD 15x38 Cabine IH 745 XL 12x34 1982 MF 2680 15x38 1980 MF 575 FWD 14x34 1979 Fiat 780 13x38 1980 PF Cabine Fiat 680 12x381982 PF Cabine IH 844 -S 14x34 Comf. 2000 Cab. IH 423 met voorlader Miedema kipwagen HST 105 BJ 1985 demonstratie Rau Combi egcombinatie 5 m. zeer goed Claeyson M 140 15 voet ra. J.J. Riemens Zn. Mechanisatiebedrijf Zachariasweg 3, 4515 MC IJzendijke Tel.: 01176-1553 onderdelen - alle merken reparaties winterbeurten staalconstructies gereedschap P- Remijnse Handels- en Langeweg 4, reparatiebedrijf 4493 PT Kamperland landbouwmachines 01107-2031 Siersmeedwerk van eenzaam hoge kwaliteit Nieuwe Kerkplein 31-33 4423 AC Schore Ttelefoon 0II02-I4I9 Vroeg rooibaar, lang houdbaar, hoge opbrengstea Sterk tegen alle ziekten en knol gebreken (zelfs mis- vormde knollen zijn onbekend). Een Lekkerlander- veld hoeft u niet te sproeien tegen phytophthora-rot (de z.g.n. aardappelziekte). Groeit op alle grondsoorten, op natte en droge percelen, snel en gezond. Want ze zijn werkelijk overheerlijk van smaak (de Lekkerlander erfde die smaak van het 'Botergeeltje'). Schilt gemakkelijk zonder pitten. Bloemiq en toch vast in de kook, bakt .prachtig geeL Is ook erg geliefd bij volkstuinders om z'n probleemloze teelt zonder bestrijdingsmiddelen en z'n geringe eisen aan de grond soort, ontwatering etc Ligt op veiling en aan de deur steeds in de hoogste prijsklasse Pootgoed, in iedere maat is nü beschikbaar bij uw pootgoedleverancier. ^^ardappeler^l^raktatie^^ In januari a.s. zal er weer een CLO-magazine verschijnen ter gelegenheid van de Landbouw RAI. Twee jaar geleden produceerden de ge- zamelijke redakties voor de eerste maal een CLO-magazine ter gelegenheid van de Land- bouw-RAI. Uit een toen gehouden enquête bleek dat er veel waardering bestond voor dit initiatief. Het CLO-magazine zal veel infor matie bevatten over de landbouwbeurs in de RAI. Duidelijk zal zijn dat daarbij het hele mechanisatiegebeuren een grote rol speelt. 1 Ford 1900 tuinbouwtrekker 1 Ford 3055 E.S. fruitt. trekker 2 Ford 4000 1 Ford 4000 "oud model" 1 Ford 4100 1 Ford 4610 4-wielaandr. met Fritzmeier cabine 1 Ford 5000 1 Ford 5000 met Herder maaikorf 1 Ford 5000 met zware voorlader en stropakken-klem 1 Ford 5600 1 Ford 6600 4-wielaandr. 1 Ford 6610 Super Cab 1 Ford 7000 met cabine 1 Ford 7600 1 Ford 7600 met 4-wielaandr. 1 Ford 7710 met 4-wielaandr. 1 Ford TW 30 op nieuwe banden 1 Ford County 1 Belarus 650 1 Fiat Someca 612 1 MC 434 1 Same Minitouro, 4-wielaandr. 1 Same Drago, 4-wielaandr. 1 Same Corsaro, 4-wielaandr. 1 MF 5-tons kipwagen 1 Schuitemaker silagewagen 1 Miedema HST 125 prestige kipwagen, 12 ton, licht gebruikt 1 nieuwe HOFFMAN 4-w. kipwagen, 8 ton geremd, 3 zijdig kippend (spec, prijs) 1 Hercules stortbak 1 Hofstee boxenvuller 1 Vicon Hercules boxenvuller 1 Miedema BV75 boxenvuller 1 Miedema TAT 12000, telesk. transporteur 1 Mietra strotransporteur Div. stortbakken zo goed als nieuw uit verhuur: Miedema SB 15, SB 40 en SB 55, speciale prijs! o.a.: aardappel rijenfrezen spuitmachines met zelfrijdende- en 3-punts persen New Holland, John Deere e.a. ruime sortering gebruikte heftrucks De Puyeweg 14463 NA Goes Tel. 01100-30112 b.g.g. 01134-2610 (bedrijf Krabbendijke) Vert.: T. Bosgra, tel. 01185-1773 P. Wagenaar, tel. 01104-359 14 Vrijdag 29 november 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 14