arminda I e ''///////////////////////yC De ic Aardappel bewaarplaatsen IflmBERT GEERKEflS arminda wintertarwe \&y TEELTDESKUNDIGE GRASZADEN (M/V) KUIKENMEST w wintertarwe Een onbeschermde aftakas komt op de boerderij niet van pas CEBECO-HANDELSRAAD Zlm -ertje OOGST U SNEL! geroemd om betrouwbaarheid Zonder opleiding op een trekker: brokken maken! v nodigt U uit op de OPEN DAG ULTRAMODERNE GEKLIMATISEERDE AARDAPPELBEWAARPLAATS MET EEN H.H. LANDBOUWERS Wij bieden te koop aan voor een betaalbare prijs FOURAGE EN VEEHOUDERIJ GEBR. THIELEN het allermeest gezaaid van^QpliBWH Tel 01102-'441 0 J VAN DEP HAVE BV POSTBUS I «20 AA KAPElLE S-Iló I Cebeco-Handelsraad is een onderneming waarin ca. 100 aan- en verkoopcoöperaties voor de land- en tuinbouw zijn verenigd. Samen met zijn leden verzorgt Cebeco-Handelsraad onder meer de levering van grond- en hulpstoffen aan boeren en tuinders. Talrijke dochterondernemingen ondersteunen deze activiteiten. De geconsolideerde omzet bedraagt ruim 4 miljard gulden. De afdeling Zaaizaad en Pootgoed, gehuisvest in het hoofdkantoor, Blaak 31 in Rotterdam, verzorgt voor de Cebeco-Handelsraad-groep de afzet van zaaizaden en pootaardappelen in binnen- en buitenland. In Verband met promotie zoeken wij een Functie-inhoud: Werving, contractering en begeleiding van graszaadproduktie bij telers in Zeeuws-Vlaanderen. Het onderhouden van contacten met de leden-coöperaties en voorlichtingsdiensten in het betreffende gebied, voor zover betrekking hebbend op genoemde activiteiten. De teeltdeskundige maakt deel uit van een groep die verantwoordelijk is voor de gehele contractteelt zaaizaden bij Cebeco-Handelsraad onder leiding van het hoofd landbouwkundige dienst. De functie draagt een sterk zelfstandig en ambulant karakter. Functie-eisen: Opleiding op H.LS.-niveau (eventueel M.L.S.). Grote deskundigheid op het gebied van akkerbouw, zo mogelijk graszaadteelt. Goede contactuele eigenschappen. Voorkeur voor personen van 25-30 jaar met een goede bekendheid van het gebied. Standplaats bij voorkeur in het werkgebied. Een psychologisch onderzoek kan tot de selectieprocedure behoren. Informatie bij de huidige functionaris, de heer A. Horden, telefoon 01102-2436. Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad richten aan Cebeco-Handelsraad, afdeling Personeelszaken, Postbus 182, 3000 AD Rotterdam. i Nationale coöperatieve aan- en verkoopvereniging voor land- en tuinbouw b.a. ALFA - FEED voercomputer, Karcher HOGEDRUKREI- de juiste beslissing, inform. NIGERS H. Bruyn, Goes 01658-2251, H. Bruyn 01100 - 01100-11042 11042. Ook voor grupstallen. SLACHTK U IK ENSTROOI- SELMEST MET gegaran deerde gehaltes! De Gewas beschermer van der Wal b.v. 01877-1200-1321 -2935 K1PPE- EN varkensdrijfmest, vl.bare schuimaarde, incl. verspreider, mestdistributie Kurstjens, vert. A .Cv. Nieu- wenhuijzen. Steenbergen, tel. 01670-65284. GEVRAAGD: Akkerbouw- en weidebedrijven voor be middeling bij aan- of verkoop. MUS ONROEREND GOED, Postbus 27, 3247 ZG Dirksland. tel. 01877-1309. TE KOOP: Gebruikte beton- klinkers 8 cm dik, kleur hei de/paars, direct leverbaar. Pekaar Bestratingsmaterialen b.v. 01131-2069. Yerseke. Callager SCHRIKDRAAD app. en afrastering. Inlicht. H. Bruyn - Goes 01100-11042, Fa. v. Eekeren 01658-2251. M EN G M ESTPOMPEN EN silo's. Diverse capaciteiten, fa. v. Eekeren Wouw, 01658-2251. Vert. H. Bruyn 01100-11042. TE KOOP zaaitarwe en poot- aardappelen. J. Lièvense Koudorpstraat 36, Westka- pelle. tel. 01187-1305 SWING FOG-vernevel apparatuur tevens reparatie afdeling en onderdelenvoor- ziening. Importeur: G. Bras Zoon BV te Fijnaart. 01686- 2856. TE KOOP: International 724, 72 pk. Ford Dexta Hassia zaaimachine 3 m. 21 pijpen, Lely rotoreg 3 m. Giertank 3100 1.. Busatis dubbele mes- senbalk. Div. ploegen o.a. Niemeyer 2 schaar wentel- ploeg, Rumptstad 2 en 3 scharige wentelploegen t.w. 40 en t.w. 35. Nieuwe triltand cultivators met verkruimelrol 3 m. 1750.—Nieuwe grondschaven 2.50 m„ ver stelbaar ƒ850,-. Kruger kraan hydr. voor in driepunts. K. van Houte. Waarde, tel.: 01134-1229. b.g.g. 01130- 2580. *c Uitlaat OP HET AARDAPPELPOOTGOEDBEDRIJF KLEI EN ZON BIJ DHR. RIJCKAERT OP ZATERDAG 19 OKTOBER '85 VANAF 10.00 uur KASTEELDIJKSTRAAT 16 ASSENEDE 091 /445200 totale capaciteit 1.200.000 kg sorteerruimte Vertegenwoordiging: Zeeuws-Vlaanderen: Verkoopkantoor LG 09-32-51-400927 N.-Brabant Z.-Holland: H. Rooyackers 076/41 22 61 Limb., Gelderl., Utrecht: H. Angenent 088/58 23 43 Overige gebieden: NV Geerkens 09-32-11 46 29 01 WEG OP BREE 96 B-3578 MEEUWEN 011 46 29 01 9C Voor slechts enkele guldens ie dere week over de vloer bij ak kerbouwers. veehouders, tuin ders. fruitkwekers, toeleve ringsbedrijven en laridbouw- mechanisatiebedrijven in Zee land en Noord-Brabant. Ruimte voor uw tekst: Knip deze bon uit. sluit het verschuldigde bedrag voor een normaal ZLM-ertje tot 10 woorden 6.90 elke woord meer 69 cent. of voor een maxi'-ZLM-ertjé tot 10 woorden 13.80. elk woord meer l.38 in de vorm van bank- of girocheque t.n.v. Uitgeverij Vink b.v.. Axel in en wij plaat sen uw tekst nog dezelfde week. mits deze dinsdagmorgen met de eerste post in ons bezit is. U kunt deze bon nog ongefrankeerd zen den aan: Antwoordnr. 8. 4560 VL Axel. NORMAAL ZLM-ertje. 69 ct. per woord. ZLM-ertjes zijn succes volle kleine advertenties voor de zakenman en particulier. Maak gebruik van deze bon. MAXI-ZI Vi ertje f 1.38 per woord. WANNEER l nog meer attentie voor Uw ZL.Yl- ertje wenst, plaats dan een MAXl-ZI M-ertje. Vetgezet en enkele woor den met hoofdletters. Hultenseweg 83 HULTEN Telefoon 01612-2796; 01612-4515 «20 AA KAPELLE Vrijdag 18 oktober 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 24