Onkruidbestrijding ■f/oecfót... eett fycutfucut mfaouiveu/ Hoechst O In de herfst in alle wintergranen toepasbaar O Zeer sterk op grassen, kamille en muur O Goede nevenwerking op kleefkruid en ereprijs O Optimaal op 'zware' gronden O Lang werkzaam O Vloeibaar produkt Revox Rcvox in de herfst Revox is een nieuw bodemherbicide voor toepassing in wintergranen. Revox is een combinatieprodukt op basis van isoproturon trifluralin. Revox is een optimaal herbicide op die percelen waar zowel grassen als breedbladige onkruiden moeten worden bestreden. Zeer breed werkzaam Door het combineren van twee werkzame stoffen is Revox effectief tegen een groot aantal onkruiden. De grassen duist, windhalm, straatgras en raaigrassen zijn bijzonder gevoelig voor Revox, evenals onkruiden zoals muur en kamille. Revox is werkzaam op kleefkruid en ereprijs. Kleefkruid en ereprijs Vroeg en oppervlakkig kiemende kleefkruid en ereprijs worden door Revox bestreden. Dieper kiemende onkruiden worden door Revox in hun ontwikkeling geremd. In het voorjaar zijn deze dan gemakkelijker te bestrijden. De eerste klap is hier zeker een daalder waard! Op alle grondsoorten Revox kan op alle grondsoorten worden toegepast waar zowel grassen als breedbladi ge onkruiden voorkomen. Opmerkelijk is de goede werking op zware kleigronden, zelfs op gronden met meer dan 40% afslibbare delen. Dosering en toepassing Behalve de grondsoort speelt ook het type graan en onkruidbestand een rol bij de hoogte van de dosering. Dosering per ha Factoren 5 liter - op gronden met minder dan 30% slib en/of minder dan 3% humus - in rogge en op lössgronden max. 51/ha 6 liter - op gronden met meer dan 30% slib en/of meer dan 3% humus Revox moet worden toegepast kort na het zaaien tot uiterlijk 5 dagen daarna. Zaaibed Revox moet bij voorkeur op een fijnkruimelig en gelijkmatig zaaibed worden toegepast. Om contactschade van het middel op het kiemende zaad te vermijden dient zodanig te worden gezaaid, dat geen zaad onbedekt blijft. In alle wintergranen Revox kan in alle wintergranen: tarwe, gerst en rogge worden toegepast. Specifieke rasgevoeligheid in wintergranen is tot nu toe niet vastgesteld. Plaats van Revox en Arelon Vloeibaar De werkingsduur van Revox is langer dan die van Arelon Vloeibaar. Anderzijds kan Arelon Vloeibaar na opkomst worden toegepast. Middel Tijdstip van toepassing Revox - na inzaai in september tot half november - indien behalve grassen ook kamille, muur, ereprijs en kleef kruid worden verwacht Arelon Vloeibaar - indien na einde oktober wordt ingezaaid - na opkomt in de winter en voorjaar Economisch bodemherbicide De brede werking en de andere eigenschap pen in ogenschouw nemende kan geconclu deerd worden, dat Revox een bijzonder economisch bodemherbicide is voor toepas sing in wintergranen. Overleg met uw handelaar! Postbus 12987 1100AZ Amsterdam Z.O. Telefoon 020-5908315

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 22