Opbrengsten graszaad vallen tegen Tabel 3. Varkens Tabel 4. Slachtpluimvee en eieren Tabel 7. Aardappelen en uien Tabel 8. Veevoeders Marktbericht graszaden 1985 nr. 3 Rubriek Utrechtse beurs (vr) Verwachting incl. BTW Week van 23/08 tot 30/08 Gesl. gew. 63/90 kg. gem. kw. franco slachterij levend gew. 101/120 kg. na 1 etm. vasten 0- 4,38 tot 4,40 -7 3,55 tot 3,75 -7 Varkensprijzen inkooporganisaties (incl. BTW) vorige week deze week 0- Per kg. gesl. gew. klasse EAA. 63/90 kg Cavee/Coveco Druvar Encebe Hova NVC Oostgroep Vagrocon Vako Zuidgroep 4,41 4,38 4,30 4.35 4,41 4.36 4,40 4,35 4,35 n.t.b. 4,33 4.25 n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. -5 -5 Zeugenprijs (incl. BTW) Utrecht 1e kwal. Den Bosch 1e kwal. Utrecht 2e kwal. Den Bosch 2e kwal. do: 22/08 2,90-2,95 wo: 28/08 2,77-2,92 do: 22/08 2,80-2,90 wo: 28/08 2,52-2,77 Biggenprijs (incl. BTW) Vrije markt (opgave van het LEI) Week van 19/08 tot 24/08 127,00 2,60 toeslag t/m 25 kg 2,25 toeslag boven 25 kg Richtprijs landbouwschap1 Boven de rivieren (23 kg) Toeslag/aftrek voor elke kg tussen 17 en 27 kg Schemaprijs voor Z-Ned£rland' Voerprijscorrectie Toeslag/aftrek zwaarder/lichter dan 23 kg Voor 26/08-01 /09 nog niet berekend. 19/08-24/08 137,40 2,90 139,55 3,20 T: 2,25 A: 3,00 Rubriek Slachtpluimvee Basiscontractprijs in de week van 26/08 tot 31 /Q8 voor kuikens tot 1.400 g 2,28 (incl. BTW en met toeslagen - opgave VHVP) Vrije prijzen (incl. BTW) week 19/08 tot 24/08 lichte kippen 1,22-1,27 half- tot middelzware kippen 1,27-1,32 wagonkippen 1,30-1 ]35 moederdieren 2,00-2,15 gele kuikens 2^31 -2^36 witte kuikens 2,32-2,37 tamme konijnen niet bekend Barneveld.(2,5 tot 3.5 kg) 3,25 Barneveld (3,5 kg en meer) 3,00 Enki (2,5 tot 3,5 kg) 3,40 Enki (3,5 kg en meer) 3,40 (min 1 kg.) Eieren Markt Barneveld (do. 22/08). Prijzen incl. BTW. Prijzen slachtkuikenintegraties Week 19/08 tot 24/08 (opgave LEI) Slachtkuikens netto 1601 g per kg lev. gew. af mester (incl. BTW) 2,35 Eendagskuikens per stuk Franco mester (incl.BTW) 0,535 48-54 g 9,25-10,50 per 100 stuks 57-61 g 11,75-15,50 per100stuks 64-67 g 16,75-17,60 per 100 stuks 1,93-1,94 2,06-2,54 2,62-2,63 per kg per kg per kg Eieren Gewicht in grammen 42-43 47-48 52-53 57-58 62-63 67-68 72-73 Per soort, excl. BTW, in gids. per 100 stuks week: 19/08-24/08 EIVEBA (1) l.dW' d.d. bruin 7,25 8,15 8,95 10,20 11,15 12,40 15,65 7,33 8,25 9,05 10,32 11,27 12,58 16,14 7,25 8,25 9,20 10,85 14,40 16,10 18,75 EVADAG (1) wit bruin 8,15 8,95 10,05 11,05 12,00 8,45 9,15 11,15 15,35 17,00 ROVECO (2) wit bruin 6,05 8,15 8,80 9,95 11,20 12,00 14,50 6,05 8,15 9,05 10,45 13,20 14,50 17,50 VEN (3) wit bruin 5,95 8,00 8,65 9,90 11,20 12,05 14,45 5,95 8,00 8,90 10,40 13,20 14,55 17,45 Rubriek Rotterdam Goes Dronten Middenmeer Emmeloord datum 26/08 datum 27/08 datum 21/08 datum 22/08 datum 22/08 Consumptie aardappelen Groot handels- prijzen telersprijzen (droog uit de schuur) j| Bintje Veldgewas klei 0 mm opw. klei 35-50 mm klei 50 mm opw. zand 35-50 mm zand 50 mm opw. i Eigenheimer klei 35 mm opw. Irene 35 mm opw L'rden geen not. geen not. geen not. geen not. geen not. geen not. geen not. geen not. geen not. geen not. Overige markten Voeraardappelen Aardappeltermijnmarkt. Weekbericht 19/08 tot 23/08 Aanduiding categorie hoogste laagste slot (vr.) omzet 35-50 mm november april oogst '85 mei 50 mm opw. november oogst '85 april oogst '85 mei 17,50 23,50 30,30 16,50 20,80 27,50 16,50 20,80 28,00 29 106 3915 Pootaardappelen Uien (op auto gel.) Goes Emmeloord Dronten klasse 2 NL 0 mm opw. klasse 2 NL 35 mm opw. uien geloofklapt uien 7-10 ct./ kg geen notering geen notering Alle prijzen in deze tabel zijn exclusief BTW (1)Exclusief veilingkosten (l.d. lichte dooier en d.d. donkere dooier is 2ct/kg) (2) Inclusief een gemiddelde kwantumtoeslag van 1,30 per 100 stuks en exclusief een donkere dooier toeslag. (3)Inclusief 1,25 toeslag. prijzen gerealiseerd, doch voor de mindere kwaliteiten was dat niet het geval. Dat laatste vooral door een stagnerende afzet naar Italië, terwijl ook de binnenlandse afzet zich wei nig bevredigend ontwikkelde. Voor gemeste kalveren liepen de prijzen op. De wolveemarkt was uiteenlopend, oplopend in Centre- Ouest, moeilijk prijshoudend in de andere regio's. Varkensmarkt flauwer gestemd De groot- en verzendslachterijen hebben de roepprijzen voor de in de week tot 24 augustus overgenomen varkens deels met 4 cent verlaagd. De uitgangsprijzen liepen uiteen van 4,30-4,41 per kg (4,30-4,45 voor gaande week) voor geslachte var kens, kl. E, basis af - mestbedrijf en inkl. BTW. Deze prijzen gelden voor varkens van 63 /90 kg en bij enkele bedrijven voor varkens van 65 /87 kg- Voor varkens van andere kwaliteiten en gewichten gelden de gebruikelijke kortingen. In de week tot 14 augustus werden, volgens voorlopige gegevens onge veer 323.000 varkens geslacht, 17.000 meer dan in de voorgaande week. Er werden die week 64.512 levende varkens uitgevoerd, alsmede nog Vrijdag 30 augustus 1985 7089 ton halve varkens (ongeveer 88.000 stuks) alsmede 5420 ton var kensvlees in stukken. Voorts werden 827 mestbiggen uit gevoerd naar België en 2240 naar Italië. De slachterijen hebben hun afgifte- prijzen aan de grossiers niet of nau welijks veranderd. Afhankelijk van de ontwikkeling op de markten in de partnerlanden is het van belang te weten dat de Duitse zowel als de Franse markt flauw gestemd zijn. Een teleurstellende vraag leidde tot lagere prijzen voor de mesters/grossiers. De biggenmarkt gaf iets hogere prij zen te zien. Problematiek Belgisch varkensvlees De problemen rond het uit de markt genomen varkensvlees in België (wegens Afrikaanse varkenspest) blijven goed overeind. Het gaat om 40.000 ton, die men een warmtebe handeling wil laten ondergaan, zodat dit vlees voor vele bestemmingen nog kan worden gebruikt. In Brussel is uitsluitend van de kant van Nederland gepleit voor destruk- tie. Dat zou slechts niet al te veel meer kosten dan verwerking met toeslag. Dit laatste zou, vooral in de sektor vleeswaren, leiden tot een duidelijke marktverstoring. Rubriek Datum Week 19/08 tot 24/08 Goes Z.-Ned. M./W.-Ned. N./O.-Ned Telersprijzen Verbruikersprijzen - franco thuis - excl. BTW Hooi (excl. BTW op auto gel.) 1e snede' 275-350 2e snede 225-275 dijkhooi200-275 luzernehooi 350-400 veldbeemd 160-225 roodzwenk 110-150 rietzwenk Eng. raaigras 80—175 Ital. raaigras Hooi (A- en B-kwaliteit) 1 nieuw! tot 425 tot 440 tot 440 Hooi (gedorst-veldbeemd) - tot - tot 350 Hooi (gedorst - overig) - tot - tot 260 tot 240 Stro (excl. BTW) Goes Midden- meer Emme oord - Z.-Ned. U./W.- >led. N./O.- Ned. tarwe gerste (wint.) haver erwten schokker br. bonen 60- 75 80- 95 75-140 geen not. geen not. geen not. geen not 155-160 225-235 140-150 tot 200 105-110 90-92,50 122,5-127, 140-150 190-200 100-105 90- 95 >120-125 Maïs 24% Perspulp Bierboste d.s. snij 20% d.s. 1 89 127,50 Krachtvoer. Week 19/08 tot 23/08 (Bron: LEI) Grondstoffen (grooth. prijzen - excl. BTW) Mengvoeders (franco boerderij - incl. BTW maalmaïs 61,00 maalgerst 46,90 voertarwe 47,70 tapioca/maniokpellets 41,50 maïsgl. voermeelpellets 38,60 citruspulppellets 40,30 bietenpulppellets 44,40 kokosschilfers/pellets 43,30 sojaschrootpellets 46,80 standaardbrok A 46,60 zeugbrok 53,70 mestvarkenbrok 56,60 voll. leg./batterijmeel 65,80 voll. slachtkuikenkorrel. 78,60 slachtkuikenvoer 80,80 (bij levering van 8 ton opgave slachtkuikenintegratie) De oogstomstandigheden voor gras zaden zijn dit jaar, evenals voor een aantal andere gewassen, slecht. Door het regenachtige weer blijft het zaad langdurig in het zwad liggen. Enkele percelen, vnl. van Wester- wolds raaigras, zijn afgeschreven. Daar waar inmiddels wel kon worden gedorsen blijken de opbrengsten door Er zijn inschrijvingen gehouden voor dit vlees, waarbij twee Belgische on dernemers inschreven voor 25 en 10 ton... Dit wekt steeds de indruk dat nen in België zeer weinig belangstelling heeft. Kwa volksgezondheid zijn er geen kwesties, wel veterinair en de indruk bestaat dat daarvoor, buiten Neder land, althans officieel weinig oog voor bestaat. De kosten die destruktie met zich mee zou brengen zinken in het niet bij eventuele kalamiteiten, als nieu we besmettingen. uitval tegen te vallen. Een vergelijk bare situatie doet zich voor in Dene marken. In de V.S. lijkt, eveneens door weer somstandigheden, de produktie van met name veldbeemd en roodzwenk zwaar tegen te vallen. De prijzen in de gazonsektor zijn mede door grotere vraag van de V.S. en Canada sinds mei in beweging gekomen. Er wordt verkocht tegen oplopende prijzen. In de groenvoedersektor zijn de prij zen vast gestemd. Engels raaigras weidetype vroeg hooitype laat hooitype tetraploïde rassen grasveldtype Italiaans raaigras (tetraploïd) Westerwolds raaigras Veldbeemdgras Roodzwenkgras gewoon met fijne uitlopers met forse uitlopers (Produktschap Landbouwzaaizaden) Aardappelen in de Gemeenschap De situatie op de aardappelmarkten in de Gemeenschap blijft, vooral in de noordelijke landen gekenmerkt door zeer lage prijzen. De situatie in Nederland loopt van regio tot regio nogal uiteen. Meer dere malen wordt melding gemaakt van het wegrotten van de aardappe len op het land, terwijl de phytop- hthora danig toeslaat. Niettemin zijn de berichten over op brengst en groei zodanig dat het moeilijk valt een juist oordeel over de marktsituatie te geven. Dat vindt zijn oorzaak vooral ook in uiteenlopende meldingen over ha- opbrengsten. De aktiviteit op de termijnmarkten beperkt zich in hoofdzaak tot de grote maten, levering april 1986, waarbij de prijzen rond de ƒ28,- liggen. In de week tot 23 april werden aan de termijnmarkt 3915 april-kontrakten Bintje 50 mm opw. geregistreerd. Duitsland en België melden beide zeer lage prijzen. Voor de Neder landse frites-industrie blijven de prijzen van de grote maten uit die landen voldoende aantrekkelijk, alt hans vooralsnog. Ondanks de weinig bevredigende resultaten van vorig jaar, is in vele landen het areaal toch uitgebreid en met "dure" pootaardappelen. In Frankrijk wil men de minimum- maat opvoeren van 35 tot 40 mm. Veiling St. Annaland, 28 augustus Doré: m 34-42; dr. 15-16; kr. 126. Gloria m 26-30; bo 31-32; dr. 15-16; kr. 130. Bintje m 25-27; bo 30-34; dr. 17-18; kr. 132. Prior m 26. Premiere m 28; Eigenheimer m 45; kr. 40. Aanvoer 80 ton. Veiling Middelburg, 29 augustus Aardappelen: Eerstelingen bo 20-25; gr. 17-24; dr. 12-17; kr. 75-85. Bintje bo 26-27; gr. 15-21; dr. 12-18; kr. 53-67. Appels: Benoni 1 61-70 8^-91; II 70- 80 97-105. James Grieves II 70-80 75-93. Discovery II 70-80 158-172. Tomaten: BI 60-73; All 55-65; DII 55; Cl 61; CII 57. Netmeloen 6 I 303-306; Bil 275-290. BI 245-247. Ogenmeloen BI 236-241; 12 134-182. Pruimen: Opal I 221-241; II 148-150. Czar I 150-152; Reine Viktoria I 164-166; II 322-324; Reine Claude I 297-304; II 213-279. Aardbeien/doos 124-141. Peper/kg 650-652. Paprika: Groen I 60-op 215; 1 65-op 211-251; Rood II 65-op 280- '282. Aubergines I 212-214; II 121-123. Druiven 698-700. Groenten: witte kool BI 33-36. Rode Kool AI 26-32; BI 10-11. Savooye kool AI 50-62; BI 54-56; Andijvie II 44-62. Bloemkool 6 I 217-244; 611 171-202; BI 175-200; Bil 160-174; 101 111-120; 10 II 81-110. Prei All 55-78. Bospeen I 105-114. Snijbonen I 342-372; II 203-309. Kr. 154-202. Prinsessebonen II 152-245. Uien: bo 49-58; gr. 27-45. kroten ABI 28-36; BI 31-39. Sla I 26-op 48.50. Struik selderij I 58-69. Bosselderij 17-28: Bospeterselie 27-45. Spitskool I 96-101; II 98-103. Koolraap 20-27; Rabarber 24-43. Blauwkoprapen 42-45; Ramenas 74-76. Winterpeen Cl 37-41. Chinese kool 42-48; Cour gettes 29-49; Ijsbergsla 67-71. Kom kommers: I 41-51 30-32; I 51-61 32-35; I 61-76 33-38; I 76-91 40-45. ƒ3,10a 2,25 a 2,75 a ƒ2,75 3 3,50 a 2,25 k 2,25 a ƒ5,50 3 ƒ3,40 ƒ2,75 3,25 ƒ3,60 ƒ4,50 ƒ2,50 ƒ2,45 ƒ7,50 4,75 5,50 5,25 k 5,50 2,75 k ƒ3,50 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 19