Groenten uit vollegrond duurder Tabel 1Volwassen runderen Tabel 2. Schapen en kalveren Leesrichting tabellen horizontaal Tabel 5. Zuivel I Alle prijzen zijn in guldens per eenheid produkt Tabel 6. Granen, zaden, vlas en peulvruchten I Vee en vlees in de Gemeenschap Fruitnoteringen Het aanbod van appelen nam de vo rige week bij de CVZ snel toe. Vooral Benoni kwam er veel maar ook Ja mes Grieve kon in toenemende mate worden aangevoerd. In het begin van de week waren er nog de nodige problemen rond de jodiumtest bij James Grieve. Veel partijen volde den niet aan de gestelde eisen en mochten niet worden geveild. Daar waren partijen bij met een prachtige kleur en dat wekte het no dige verzet bij de betrokken telers. Er waren weer de nodige verhalen dat het elders in het land veel soepeler ging met het toepassen van de eisen. Verhalen die rustig naar het rijk van de fabelen verwezen kunnen wor den, zo is onze ervaring, niet alleen van dit jaar maar ook van voorgaan de jaren. Zo lang er geen alternatief is om te vroeg geplukte James Grieve te on derkennen, zal wel van de jodiumtest gebruik gemaakt moeten worden want dat er een produkt op de markt komt dat goed is, blijft van het grootste belang. De prijs van de Ja mes Grieve bleef de vorige week goed op peil. Donderdag had de CVZ een aanbod van 70 ton van dit ras. De totale middenprijs kwam op 95 cent per kg. Voor I 70-80 üm werd gemiddeld ƒ1.11 per kg betaald met prijsvariaties binnen deze klasse van J 1.07 tot 1.34 per kg. Bij de klasse II waren de verschillen oog groter namelijk klasse II 70-80 mm van 55 tot 98 cent per kg met een middenprijs van 83 cent. Er was donderdag 26 ton klasse I Ja mes Grieve aangevoerd en 28 ton klasse II. Van Benoni bedroeg don derdag het aanbod 122 ton. Mid- dienprijs 71 cent per kg. Klasse I 70- 80 mm liep van 59 tot 1.14 en ge middeld 94 cent. II 70-80 mm van 47 tot 1.06 en gemiddeld 70 cent. Voor F 60-70 mm werd 48-72 cent per kg betaald en gemiddeld 69 cent. II 60-70 mm 34-83 cent en gemiddeld 55 cent. Sommerred kwam er nog niet veel. Donderdag 8 ton met een midden- prijs van 78 cent. I 70-80 mm gemid deld 1.10 en II 70-80 mm 67 cent. Tydeman met een aanbod van l^ton kwam aan een middenprijs van 73 cent per kg. I 70-80 mm bij dit ras gemiddeld 0.97 en II 70-80 mm 79 cent. Het aanbod van Precoce te Trevoux Kep terug. Donderdag was er vrijwel uitsluitend klasse II te koop van dit ras. Totaal aanbod 40 ton en mid denprijs 46 cent per kg. De Super Trevoux heeft het dit seizoen bijzon der slecht gedaan. In de eerste aan- voerweek kwam de middenprijs van dit ras op 58 cent per kg. Eind vorige week lag de middenprijs op 37 cent. Het aanbod van pruimen was de vo rige week niet groot. Het wachten is op de Reine Victoria. Czar van goede kwaliteit liep eind vorige week rond 1.50 per kg. Totale middenprijs van de Czar 1.34. Belle de Louvain klasse I gemiddeld 1.60 en totale middenprijs van dit ras eind vorige week 1.22. Van bramen is nog steeds geen aan voer van betekenis en die zal er waarschijnlijk ook niet komen. Door de vele regenval is de oogst van een aantal vollegrondsgroenten ver traagd, hetgeen leidt tot prijsstijgin gen. Een aantal glasgroenten werd evenwel goedkoper. Glasgroenten Opnieuw werden de tomaten voor epn lagere prijs geveild, aaet uitzon dering van de vleestomaten 3 B's, ondanks het feit dat de export de laatste weken goed loopt. Volgens FAO-gegevens bedroeg de wereldtomatenproduktie vorig jaar ruim 58miljoen ton, 2xh miljoen tori meer dan in 1983 en 11h. miljoen tos meer dan in 1982. Het Neder landse aandeel hiervan bedroeg sleefets 0,8%. Van de wereldexport heeft Nederland evenveel 20 25% Ln handen. Voor wie het nog niet wist: er worden nu ook pruimtomaten in ons land geteeld. De gebroeders Van Wijk uit Den Haag namen wat zaad mee uit t» Rubriek Zwolle (vrij) Leiden (ma) Den Bosch (wo) datum 23/08 datum 26/08 datum 28/08 Slachtrunderen (per kg gesl. gew.-incl. BTW) handel/prijs 0- stieren 1e kwaliteit stieren 2e kwaliteit vaarzen 1e kwaliteit vaarzen 2e kwaliteit koeien 1 e kwaliteit koeien 2e kwaliteit koeien 3e kwaliteit worstkoeien 7,45-8,30 6,80-7,45 7,30-8,30 6,25-7,30 7,10-8,10 6,30-7,10 5,80-6,30 5,15-è,15 8,25-9,00 7,20-8,25 7,60-8,80 6,60-7,60 7,65-8,75 6,65-7,65 6,15-6,65 5,50-6,65 8,05-8,65 7,30-8,05 7,70-8,60 6,90-7,70 7,50-8,55 6,75-7,50 6,10-6,75 5,55-6,60 Gebruiksvee (per stuk—incl. BTW) (di) handel/prijs 0- melk- en kalfkoeien 1e kwal. melk- en kalfkoeien 2e kwal. kalfvaarzen 1 e kwaliteit kalfvaarzen 2e kwaliteit guste koeien pinken 2150-2750 1600-2150 2000-2800 1500-2000 1400-2000 850-1375 2100-2900 1550-2100 2100-2800 1500-2100 1350-2300 1100-1650 2250-3050 1700-2250 2100-3000 1700-2100 1700-2250 750-1750 Europ-notering van 7 Nederlandse slachterijen (excl. BTW—Bron PW) Week. stieren koeien 25/07-01/08 8,09 7,25 01 /08 - 08/08 8,09 7,13 08/08-15/08 8,13 7.18 Gemiddelde marktprijs (excl. BTW) Week: Nederland EG marktprijs in van de oriëntatieprijs -Ned. -EG 02/08 - 09/08 385,15 423,90 69,90 76,93 09/08-16/08 385,66 423,66 69,99 76,89 16/08-23/08 386,07 422,20 70,07 76,63 iRubriek Officiële Nederlandse zuivelnoteringen op donderdag 22/08 (per kg netto, af-fabriek, excl. BTW en incl. verpakking, tenzij anders aangegeven) 0- Verse boter in EG-doos 8,30 0 Goudse fabriekskaas, 12 kg, 4 weken oud, onverpakt 6,95 0 Edammers, 4 weken oud, in EG-doos 7,06 0 Vol melkpoeder 26% vet 6,00 0 Magere melkpoeder voor consumptie 4,60 0 Magere melkpoeder voor veevoederdoeleinden 4,54 0 Weipoeder 1,00 0 Leeuwarder kaasnotering (excl. BTW) pp vrijdag 25/08-31 /08 Goudse kaas 6,50 0 Edammer kaas 6,42 0 Broodkaas 6,42 0 Goudse boerenkaasnotering (excl. BTW) op dinsdag 20/08 7,80-8,05 te Bodegraven Apeldoornse melknotering: week van 25/08-31 /08 J (per 100 kg. franco ontvangend bedrijf, excl. BTW) Óndermelk 44,00 0 j Gestandaardiseerde melk (3,50% vet) 77,15 0 Volle melk —grondprijs 42,30 0 toeslag per vet 9,90 0 melk met 3,70% vet 78,93 0 Produktieoverzicht Nederlandse zuivelindustrie Periode van 04/08 tot 10/08 (vorig jaar 100) Ontvangen van veehouders 255,552 100 Vetgehalte in 4,01 101 Consumptiemelkafzet (incl. koffiemelk) 34,707 97 Boterproduktie 5,134 109 i Kaasproduktie (fabriekskaas) 9,746 101 Melkpoederproduktie (in totaal) 7,891 95 W.v. magere melkpoeder 4,678 128 Condensproduktie (totaal) 8,903 95 Rubriek Zwolle (vr) Leiden (ma) Den Bosch (wo) datum 23/08 datum 26/08 datum 28/08 Schapen (incl. BTW) handel/prijs 0- voor de slacht: schapen ramlammeren voor gebruik: fokschapen weidelammeren 175-240/p.st. 175-310/p.st. 225-310/p.st. 125-185/p.st. 5,00- 7,00 p.kg. 10,00-11,00 p.kg. 230-260/p.st. 230-260/p.st. 160-225/p.st. 140-220/p.st. geen geen Kalveren (incl. BTW) Barneveld (ma) Den Bosch (wo) Vleeskalveren aanvoer handel/prijs 0- 1e kwaliteit 2e kwaliteit 3e kwaliteit 845 6,40-6,70 5,80-6,00 5,40-5,80 55 6,10-6,60 5,60-6,10 5,00-5,60 Zwolle (vrij) Leiden (ma) Den Bosch (wo) GraskalverenNuka's (Markt) handel/prijs 0- graskalveren Nuka's r/b stierk. Nuka's r/b vaarsk. Nuka's Zw/b sierk. Nuka's Zw/b vaarsk. 500-925 340-750 230-530 285-620 200-450 600-1000 500- 700 350- 475 410- 590 260- 400 500-750 335-685 195-440 190-550 140-340 Encebe Cavee/Coveco Nuchtere kalveren (coöp.) week: stieren roodbont vaarzen roodbont stieren zwartbont vaarzen zwartbont 19/08 tot 26/08 tot 24/08 30/08 17,35 16,60 12,60 11,60 15,10 14,35 10,60 9,85 12/08 tot 19/08 tot 16/08 24/08 17,15 17,15 12,00 12,00 15,10 14,95 10,75 10,60 De prijzen van Encebe en Cavee/Coveco gelden voor kalveren van 40 kg, klasse A Voor selectie-kalveren wordt een toeslag betaald Rubriek Goes(di) Groningön(di) Middenmeer(wo) datum 27/08 datum 27/08 datum 21 /08 Granen (telersprijzen) (alle prijzen boerenschoon en franco leveringsplaats) tarwe-basis 16% (handel of coöp) tarwe-basis 16% (eigen opslag) brouwgerst boerenschoon voergerst zomergerst wintergerst haver 44,00-46,00 49,50- 42,00- 43,50- 44,25- geen not. geen not. Zaden (telersprijzen) blauwmaanzaad (boerenschoon) blauwmaanzaad (prima doorsn.) karwijzaad, boerenschoon karwijzaad, prima doorsneekw. koolzaad geen not. geen not. 270,00-365,00 395,00 geen not. geen not. Vlas (op auto geleverd) ongerepeld afwijkende partijen 32-42 cent Rotterdam (ma) 2 6/08 Peulvruchten (telersprijzen) erwten, kleine/groene kapucijners schokkers bruine bonen (vrij van grond en halve bonen 76,00-81,00 geen not. geen not. Peulvruchten (groothandelsprijzen groene erwten groene erwten 6% schokkers schokkers 5% kapucijners bruine bonen 82.00/86.00 94,00 82,00/88.00 94,00 92,50 192,50 Alle prijzen in deze tabel zijn exclusief BTW Spanje en veilden begin augustus bij de veiling Westland Noord het eerste kistje. De pruimtomaat is langwerpig en daardoor apart om te zien en ge makkelijk in plakjes te snijden. Ze schijnen zoet van smaak te zijn. Ondanks een kleinere aanvoer daal den de komkommers flink in prijs, de kleinere maten het minst sterk. Groene paprika's boekten een flinke vooruitgang, de rode gaven een wat wisselend beeld te zien, maar de gele werden stukken goedkoper. Vorig jaar in augustus brachten de gele paprika's tussen 5,50 en 6,25 op nu 1,90 tot ƒ2,25 per kg. De ex- portverschillen zijn niet groot. Radijs zakte ook in prijs terug en deze ligt nu op hetzelfde peil van vorig jaar. Aubergines daalden 35-60 cent per stuk, ondanks het feit dat de aanvoer toenam. Meloenen profiteerden van een klei nere aanvoer. De prijs steeg met 25%. Vollegrondsgroenten Er werd minder sla aangevoerd als gevolg van slechte weersomstandig heden; althans voor zover niet ge groeid onder glas. Toch noteerde sla lager, waarbij de prijsdaling voor de natuursla groter was dan die voor glassla. Ijsbergsla zakte heel sterk in prijs. Prei was eveneens goedkoper, al was daar het prijsverschil niet groot. Bij Venkel ging 2 dubbeltjes van de prijs af. Andijvie vertoonde een grotere aan voer en een hogere prijs. Spinazie werd nogal wat lager genoteerd. In de koolsektor werd bloemkool nog duurder. De gemiddelde prijs kwam boven de ƒ2,40 tegenover 0,90 vorig jaar. Ook spitskool werd flink duurder, eveneens door een kleinere aanvoer. Witte en rode kool worden de laatste weken in beperkte hoeveelheden aangevoerd. De prijs is redelijk konstant te noemen. De prijsontwikkeling bij peen is re delijk stabiel. Broccoli daarentegen brengt bijna het dubbele op vergeleken bij vorig jaar, ondanks eenzelfde aanvoer- hoeveelheid. Snijbonen zijn duur. Vorige week was de prijs maar liefst 3,68 tegen 1,84 per kg, vorig jaar. Hetzelfde geldt voor sperciebonen, al is het prijspeil lager 2,06 per kg). Augurken tenslotte gingen ook flink in prijs omhoog. Bloemen en planten Het aanvoer- en prijsverloop van de snijbloemen liet een stijging van het aanbod en een daling van de prijs bij bijna alle bloemen zien. De gemid delde prijsdaling bedroeg 6 cent, terwijl de prijzen van de snijbloemen gemiddeld bijna 6 cent hoger lagen dan in dezelfde week van 1984. Vorig jaar in deze week was het echter zeer warm, waardoor het aanbod vrij groot was en de prijzen aan de lage kant bleven. De prijs van Gypsophi- la lag in de afgelopen week 34 cent lager dan in de week ervoor, terwijl ook ten opzichte van vorig jaar een prijsdaling genoteerd werd. De plantenhandel verliep vrij goed. Er werden goede prijzen betaald. Nu de vakanties - voor bijna iedereen - voorbij zijn kwam er overal wat meer vraag. Duitsland De varkensmarkt is aflopend, on danks betrekkelijk klein aanbod. Maandag 26 augustus noteerde Hamburg 6 Pf lager dan donderdags tevoren, toen de noteringen reeds met 2 Pf werden verlaagd. Een reeds eerder ingezette zwakke markt zette zich verder door, waarbij de prijzen tot rond 30 Pf/kg lager waren dan vorig jaar. op basis van geslacht gewicht. Aanvankelijk was het Duitse aanbod nogal omvang rijk, doch nadat de prijzen teruglie pen werd ook het aanbod - tijdelijk - wat kleiner. De situatie in de ver schillende regio's is nogal uiteenlo pend, waarbij in het zuiden de markt zich wat vriendelijker liet aanzien dan in het westen en noorden. De aanvoer van slachtvee liep op waarbij de prijzen voor stieren zich opnieuw niet konden handhaven doch de prijzen voor vaarzen en koeien nog wat opliepen. De prijzen voor A-stieren liggen rond DM 23 lager dan vorig jaar (rond DM 408). Voor B-koeien lagen de gemiddelde prijzen op DM 308 of DM 15 hoger dan vorig jaar. Later verlaagden de slachterijen hun aankoopprijzen vooral voor stieren, dit ook door een stagnerende afzet naar Italië. Ook de export van koei- evlees naar Frankrijk stelt teleur. Frankrijk Zeer voorzichtig disponeren aan ko pers' zijde leidde ook in Frankrijk tot toenemende druk op de varkensprij- zen. Overigens was er op Rungis een wat grotere belangstelling voor var kensvlees) zij het vooralsnog in vrij geringe mate. Ook daar grote voorzichtigheid bij de bevoorrading, omdat men het ge hele marktgebeuren weinig ver trouwt. Voor slachtvee worden voor de goede kwaliteiten (U en R) hogere Vrijdag 30 augustus 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 18