Twee weten meer dan één. En samen zie je de zaken scherper. Rabobank Het agrarisch bedrijf kent seizoensinvloeden als geen andere branche. Daardoor beschikt u soms in korte tijd over een flink banksaldo. En dan? Laten staan op uw gewone bankrekening tot u het geld weer nodig hebt? Of kunt u er wellicht méér mee doen? Praat eens met de Rabobank in zo'n situatie. Die kent, vanuit zijn agrarische oorsprong, het wisselende karakter van uw bedrijfstak. En zal u bijvoorbeeld adviseren uw geld tijdelijk te beleggen tegen een hogere rente-opbrengst. De Rabobank werkt snel en zonder omwegen. Evengoed als dat het geval is wanneer u plotseling geld nódig hebt. Want vlot en flexibel handelen is voor een agrarische bank net zo belangrijk als voor I zijn cliënten. Wat moet je doen als je een tijdje geld over hebt?

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 8