Tabel 3. Varkens Tabel 7. Aardappelen en uien Tabel 4. Slachtpluimvee en eieren Tabel 8. Veevoeders Veehouders leveren meer melk Rubriek Utrechtse beurs (vr) Verwachting incl. BTW Week van 05/07 tot 12/07 Gesl. gew. 63/90 kg. gem. kw. franco slachterij levend gew. 101 120 kg. na 1 etm. vasten 0- 4,53 tot 4,55 6 3,68 tot 3,70 5 Varkensprijzén inkooporganisaties (incl. BTW) vorige week deze week 0- Per kg. gesl. gew. klasse EAA, 63/90 kg Cavee/Coveco Druvar Encebe Hova NVC Oostgroep Vagrocon Vako Zuidgroep 4.42 4,38 4,30 4,35 4,40 4,40 4.43 4,35 4,35 n.t.b. 4,43 4,35 4,40 n.t.b. 4,45 4,48 4,40 4,40 5 5 5 5 5 5 5 Zeugprijs (incl. BTW) Utrecht 1e kwal. Den Bosch 1e kwal. Utrecht 2e kwal. Den Bosch 2e kwal. do: 04/07 3,10-3,17 wo: 10/07 3,03-3,18 do: 04/07 3,00-3,10 wo: 10/07 2,93-3,03 Biggenprijs (incl. BTW) Vrije markt (opgave van het LEI) Week van 01 /07 tot 06/07 128,25 2,60 toeslag t/m 25 kg 2,25 toeslag boven 25 kg Richtprijs landbouwschap Boven de rivieren (23 kg) Toeslag/aftrdk voor elke kg tussen 17 en 27 kg Schemaprijs voor Z-Nederland Voerprijscorrectie Toeslag/aftrek zwaarder/lichter dan 23 kg 08/07-13/07 138,35 2,90 141,05 2,05 T: 2,25 A: 3,05 Rubriek Slachtpluimvee Basiscontractprijs in de week van 08/07 tot 13/07 voor kuikens tot 1.400 g 2,26 (incl. BTW en met toeslagen - opgave VHVP) Vrije prijzen (incl. BTW) week 01 /07 tot 06/07 lichte kippen half- tot middelzware kippen wagonkippen moederdieren gele kuikens witte kuikens tamme konijnen Barneveld (2,5 tot 3,5 kg) Barneveld (3,5 kg en meer) Enki (2,5 tot 3,5 kg) Enki (3,5 kg en meer) 1,15-1,20 1,27-1,32 1,30-1,35 1,87-2,02 2.26-2.31 2.27-2,32 niet bekend 3,40 2,50 3,50 3,50 (min 1 kg.) Eieren Markt Barneveld (do. 04/07). Prijzen incl. BTW. Prijzen slachtkuikeniritegraties Week 01 /07 tot 06/07 (opgave LEI) Slachtkuikens netto 1601 g per kg lev. gew. af mester (incl. BTW) 2,35 Eendagskuikens per stuk Franco mester (incl.BTW) 0,53 48-54 g 10,50-11,25 57-61 g 12,50-14,25 64-67 g 14,60-15,00 per 100 stuks per 100 stuks per 100 stuks 2,19-2,08 2,19-2,34 2.28-2,24 per kg per kg per kg Eieren Gewicht in grammen 42-43 47-48 52-53 57-58 62-63 67-68 72-73 Per soort, excl. BTW, in gids. per 100 stuks week: 01-07/06-07 EIVEBA (1) l.d wit d.d. bruin 7.20 7,28 9.00 9,10 10,20 10,30 11,35 11,66 12,85 13,12 13,45 13,68 19,25 19,64 7,35 9,45 10,60 11,60 13,80 14,20 20,00 EVADAG (1) wit bruin 9,10 10,25 11,75 12,75 13,55 9,60 10,25 11,90 13,75 14,10 ROVECO (2) wit bruin 6,30 8,40 9,35 10,90 12,35 13,15 17,30 6,30 8,40 9,35 10,90 12,85 13,65 18,30 VEN (3) wit bruin 6,35 8,50 9,40 10,90 12,45 13,25 17,40 6,35 8,50 9,40 10,90 12,95 13,75 18,40 (1)Exclusief veilingkosten (l.d. lichte dooier en d.d. donkere dooier is 2 ct/kg). (2)Inclusief een gemiddelde kwantumtoeslag van 1,30 per 100 stuks en exclusief een donkere dooier toeslag. (3)lnclusief 1,25 toeslag. Rubriek Rotterdam Goes Dronten Middenmeer Emmeloord datum 08/07 datum 09/07 datum 03/07 datum 04/07 datum 04/07 Consumptie aardappelen Groot handels- prijzen telersprijzen (droog uit de schuur) Bintje Veldgewas klei 0 riTtn opw. klei 35-50 mm klei 50 mm opw. zand 35-50 mm zand 50 mm opw. Eigenheimer klei 35 mm opw. Irene 35 mm opw. L'rden geen not. geen noterin - 15,00-20,00 Overige markten Voeraardappelen geen not. Aardappeltermijnmarkt. Weekbericht 01 /07 tot 05/07 Aanduiding categorie hoogste laagste slot (vr.) omzet 35-50 mm november april oogst '85 mei oogst '84 50 mm opw. november oogst '85 april oogst '85 mei oogst '84 21,50 24,50 30,80 20,00 24,40 28,00 21,50 24,50 30,00 20 23 1005 Pootaardappelen Uien (op auto gel.) Goes Emmeloord Dronten klasse 2 NL 0 mm opw. klasse 2 NL 35 mm opw. Stuttgarter (rooien) Sturon geen notering 6000 ha/20-22 ct/kg 7250 ha geen notering geen notering Alle prijzen in deze tabel zijn exclusief BTW Rubriek Datum Goes Week 01 /07 tot 06/07 Z.-Ned. M./W.-Ned. N./O.-Ned Telersprijzen Verbruikersprijzen - franco thuis - excl. BTW Hooi (excl. BTW op 1e snede 2e snede dijkhooi luzernehooi veldbeemd roodzwenk rietzwenk Eng. raaigras Ital. raaigras auto gel.) 230-265 180-230 325-350 geen not. geen not, geen not. geen not. Hooi (A- en B-kwaliteit) 350 tot 380 370 tot 390 340 tot 380 Hooi (gedorst- veldbeemd) tot 300 Hooi (gedorst - overig) tot 300 Stro Goes Midden- Emmel Z.-Ned. M./W.- N./O.- (excl. BTW) meer oord Ned. Ned. tarwe 130-145 geen not. gestaakt 210-215 tot 215 210-220 gerste geen not. 225-235 tot 235 230-240 haver geen not. erwten geen not. Mais 24% d.s. kuil geen not. tot 155 'schokker geen not. Perspulp 20% d.s. 89 (herst geen not. br. bonen geen not. Bierbostel 122,50 tot 120 112-117 Krachtvoer. Week 01 /07 tot 05/07 (Bron: LEI) Grondstoffen (grooth. prijzen - excl. BTW) Mengvoeders (franco boerderij - incl. BTW maalmaïs 64,70 maalgerst 50,90 voertarwe 55,70 tapioca/maniokpellets 41,60 mai'sgl. voermeelpellets 40,70 citruspulppellets 43,50 bietenpulppellets 42,90 kokosschilfers/pellets 49,40 sojaschrootpellets 50,20 standaardbrok A 47,00 zeugbrok 54,70 mestvarkenbrok 58,20 voll. leg./batterijmeel 67,20 voll. slachtkuikenkorrel. 80,80 slachtkuikenvoer 82,70 (bij levering van 8 ton opgave slachtkuikenintegratie) In de eerste week van juni hebben de Nederlandse melkveehouders 2% meer melk geleverd aan zuivelonder nemingen, dan in de eerste week van juni vorig jaar. In de tweede juniweek was het verschil plus 3% en in de der de juniweek plus 5%. Runderen Op de rundveemarkt heerst momen teel een kalme stemming met prijzen die enigszins onder druk staan. Bij het slachtvee waren er de nodige prijsverschillen, maar het algemene beeld kan als lusteloos worden om schreven. Ook de handel in stieren was rustig, tegen onveranderde prij zen. De prijzen van het rundvlees liggen in verhouding lager dan die van het slachtvee. Bij het gebruiks- vee noteerden melk- en kalfkoeien en- guste koeien lager. Er was van veehouderszijde weinig kooplust, mede doordat veel veehouders het druk hadden met de grasoogst. Schapen en kalveren Op de wolveemarkt waren de slacht schapen en slachtlammeren goedko per, mede door een lagere prijs van het lamsvlees in Frankrijk, waar 90% van het Nederlandse lamsvlees naar toe gaat. De weidelammeren noteer den prijshoudend. Op de kalvermarkt daalden de prij- Vrijdag 12 juli 1985 zen van de nuchtere kalveren, de zwartbonte meer dan de roodbonte. Ook de vleeskalveren brachten min der geld op, al was er aan het begin van deze week weer enige opleving. Varkens Op de varkensmarkt is er door een krap aanbod van Duitse zijde een vrij vriendelijk beeld deze week. Dit is nog enigszins versterkt vanwege een lagere slachtkapaciteit in ver band met de vakanties. Daardoor kon de prijs van de karkassen stijgen met een 15 a 20 cent per kg. Dit beeld geldt zowel in Duitsland, als in Frankrijk als in Italië. Doordat de vleeswarenindustrie al enige voor raad heeft opgebouwd, is de prijs stijging bij de onderdelen kleiner dan bij de karkassen. Toch ziet het er naar uit dat volgende week de prijs zal dalen als gevolg van een lagere afzet. Dit betekent dat er enige aar zeling is om de plus van deze week in zijn geheel te vertalen in een hogere roepprijs. In de eerste 12 weken van dit jaar is - bij de vleeskonsumptie - het aandeel van varkensvlees gedaald van 35,9% tot 34,6%. Het rundvleesaandeel nam eveneens af en wel van 17,5% naar 16,7%. Er werd meer gehakt gekocht, meer panklare artikelen en meer snacks. Deze gegevens zijn bekend gemaakt door het Voorlichtingsbu reau Vlees naar aanleiding van een kontinue panelonderzoek. Toenemende voorraden rundvlees in de Europese Gemeenschap De toenemende voorraden rund vlees in de interventie vervult (ook) de Europese Commissie met toene mende zorg. Medio juni bedroegen de interventievoorraden rond 720.000 ton, terwijl momenteel we kelijks 5000 tot 7000 ton aan achter voeten door de interventie in de Ge meenschap worden overgenomen. De aankopen door de interventie zijn groter dan de verkopen, dit ondanks de mogelijkheden om vlees uit de interventie tegen verlaagde prijzen aan te kopen, zij het dat dit vlees dan ook in hoofdzaak bestemd is voor uitvoer naar derde landen. Vorig jaar werd uit de Gemeenschap 790.199 ton rundvlees naar derde landen uit gevoerd, dat was ruim 30% meer dan in 1983. Veiling Middelburg, 10 juli Bintjes: bo 16-25. Vroege aardappe len: BI 89-97; CII 79-82; CCI 83-85; Pakrika: I 60-65 260-262; 65-op 323-327. Aardbeien: doos I 113-115. Kersen: doos 70-71. Bloemkool: 4 I 109-116; 4 II 95-108; 6 I 77-104; 6 II 72-98; 8 I 78-86; 8 II 58-79. Tuinbo nen:! 64-71; II 57-59. Spitskool: I 14-20; II 14-33. Andijvie: I 68-75; II 43-67: Uien: bo 98-103; gr. 78-86. Rode kool: AI 23-45. Kassnijbonen: I 350-379; II 300-344. Kromme: 158- 181. Prinsessebonen: I 483-510. Kro ten: kg 30-34. Witte kool: B I 17-21. Bospeterselie: 21-28. Bospeen: 1 71-91. Peterselie: kist 309-351. Bos- selderie: 23-27. Prei: 137-157. Sa- vooye-kool: A II 25-44. Bosuien: I 44-60; II 33-35. Rabarber: A I 41-46. Broccoli: I 352-361: II 292-302. Courgette: 33-43. Knolvenkel: 57-83. Knolselderie: stuk 21-4. Sla: I 30-op 42-51; II 36-op 34-35. Komkommer: 36-41 25-31; 41-51 31-42; 51-61 42-45; 61-76 40-48; 76-91 51-52. Komkommers: kg 25-27. Veiling St. Annaland, 10 juli Doré: middel 25-43; driel. 25-30; kriel 1230-130. Première: middel 28-41; bonken 58; driel. 25; kriel 120. Gloria: middel 25-40; bonken 55; driel. 25; kriel 120-125. Prior: middel 26-31; driel. 25; kriel 120. Minka: middel 27-28. Eigenheimer: middel 60. Aanvoer 416 ton. Aardappelen in de Gemeenschap Rotterdam heeft maandag 8 juli geen notering voor Bintjes afgegeven. De Nederlandse aardappeluitvoer heeft inmiddels de ruim één miljoen ton overschreden, de uitvoer naar België nog niet (geheel) inbegrepen. In de week van 24 tot 29 juni werden nog 17.500 ton konsumptie- en in dustrie-aardappelen uitgevoerd. Nieuwe aardappelen nemen een toenemende aandeel van de omzet in, ook in Nederland. Dat is ook in België het geval, zij het dat in beide landen oude aardappe len van goede kwaliteit nog wel door de industrie gekocht worden. In België worden de prijzen van de Belgische vroege aardappelen ge drukt door een grote invoer tegen scherpe prijzen uit Bretagne. Men is daardoor voorzichtig met het rooien. In Duitsland is het aanbod van vroege Italiaanse aardappelen gelei delijk minder dringend geworden. Er is een toenemende aanvoer van vroege aardappelen, vooral uit de Pfalz, waar de kleine maten zich moeilijk in prijs kunnen handhaven, doch voor de grote maten goede prijzen gerealiseerd worden. De prijzen van de Franse vroege aardappelen lopen van dag tot dag soms vrij sterk uiteen, zonder dat daar een bepaalde lijn is te ontdek ken. In het belangrijke produktiegebied Hannover beperkte het rooien zich tot voor kort tot onder folie geteelde percelen. In hoge mate prijsbepalend voor de Franse aardappelen is de omvang van de eksport naar Engeland. Frankrijk eksporteerde in de week tot 23 juni 11.690 ton primeurs, waarvan 7150 ton naar Duitsland en 1410 ton naar Engeland. Nederland was die week afnemer van 973 ton. Grote hoeveelheden aardappelen gaan als veevoeder naar voorname lijk België. In Engeland staan de prijzen van de Britse aardappelen onder druk van de eerdere goedkope Franse impor ten. De invoer van nieuwe aardap pelen, inbegrepen de z.g. winteraar dappelen uit het Middellandse Zee gebied, ligt aanmerkelijk lager dan vorig jaar. Granen, zaden, vlas en peulvruchten De graanmarkt tendeerde naar zwak eind vorige week. Voor tarwe waren de noteringen aanvankelijk iets ho ger, maar later in de week liep de prijs weer terug. Bij gerst liepen de noteringen voor de oude oogst terug, terwijl voor nieuwe oogst (Neder landse) nog geen prijzen genoteerd werden. In haver wordt weinig om gezet. Hoewel er nog van alles in de ko mende periode kan gebeuren, wordt toch algemeen aangenomen dat de graanoogst dit jaar in de Europese Gemeenschap boven het meerjarig gemiddelde zal liggen. Wel is het zo dat in Engeland de stand van de zo- mergerst slecht is en dat Griekenland een graanoogst verwacht die 10 a 20% lager ligt. Op de beurs in Rotterdam was het jongstleden maandag erg rustig van wege de vakantie. Bij de handel in zaden werd nogal druk gediskus- sieerd over de arealen blauwmaan- zaad en karwijzaad. Het CBS moet de gegevens nog bekend maken. De handel evenwel meent al wel be paalde indrukken te hebben. Kar wijzaad noteerde onveranderd en blauwmaanzaad lag wat verlaten in de markt. "Op de peulvruchtenmarkt is het komkommertijd", meldde ons een vaste beursbezoeker. Zaken "oude oogst" worden er nauwelijks meer gedaan en de konservenindustrie is nu nog met andere produkten bezig. Niet alleen in ons land zijn er meer erwten gezaaid. Het Franse erwte nareaal is dit jaar naar schatting met 55% uitgebreid en wel van 129.000 naar 200.000 ha. Tegenover deze uitbreiding staat een inkrimping van het areaal veldbonen met bijna 30% en van lupinen (van 3000 naar 1000 ha). 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 23