Geen best aardbeienjaar Tabel 1Volwassen runderen Tabel 2. Schapen en kalveren Leesrichting tabellen horizontaal Tabel 5. Zuivel I Rubriek I Alle prijzen zijn in guldens per eenheid produkt Tabel 6. Granen, zaden, vlas en peulvruchten I I Fruitnoterinqen De weersomstandigheden waren de vorige week over het algemeen weer bijzonder slecht en heel in het bij zonder was dat van invloed op de kleinfruitteelt. Aardbeien gingen over tot rotting nog voor ze rijp wa ren. Vuile vruchten waren bijna niet te voorkomen. Het aanbod van dit produkt bleef klein in Zeeland. Al naar gelang van de kwaliteit deden ze eind vorige week tussen 2.50 en 5.- per kg. De eerste frambozen van de volle grond werden aangevoerd. De prijs liep vrijdag van 1.20 tot 2.80 per doos met 200 gram inhoud, afhan kelijk van de kwaliteit. Duidelijk is, dat ook de frambozen- oogst zeer klein zal worden door de slechte stand van het gewas. De oogst van rode bessen kwam slechts langzaam op gang. Ook van dit produkt is voor sommige rassen de stand uitgesproken slecht. De prijs van de rode bessen in pondsdo zen klasse I lag vorige week vrijdag op 3.80 per kg. Het aanbod van appelen zal in de komende weken alleen in Terneuzen nog van betekenis zijn. In Goes werd op 25 juni de laatste veiling van dit seizoen gehouden. Kapelle houdt nog enkele weken enig aanbod. De prijzen liepen nog verder terug. In vergelijking met de week daarvoor werd Golden Deli cious I 70/80 mm 10 ct per kg goed koper en kwam nu op gemiddeld 70 cent; I 60/70 werd ruim 5 ct per kg goedkoper en kwam op 27-28 ct per kg- Voor industrie-appelen werd 18.40 per 100 kg betaald en dat betekent, dat dus zeer fijne partijen klasse II zonder bedenking voor de industrie afgeleverd kunnen worden en dat het ook voor klasse I verstandig is om eerst te bekijken of sorteren gerecht vaardigd is. Het is nu al duidelijk dat 1985 een moeilijk jaar zal worden voor de Ne derlandse aardbeien. Het hoe en waarom valt te lezen onder het kopje fruit. Op de groentemarkt zijn heel veel soorten goedkoper geworden, on danks het regenachtig weer. Slechts een enkele groentesoort werd duur der, zoals spinazie en bloemkool. Bij de appels brachten de Golden Deli cious minder op. De peren bleven ge lijk in prijs en de aanvoer van rode bessen is bijna twee keer zo groot als vorig jaar. Glasgroenten Een forse stijging van de aanvoer van tomaten deed de prijs ervan flink dalen. De prijsdaling beliep twee tot drie kwartjes per kg. De export van tomaten ligt de laatste weken duide lijk op een lager niveau dan vorig jaar. Ook de komkommeraanvoer steeg fors, al blijft de aanvoer lager dan een jaar geleden. Bij de komkom mers bleef een sterke prijsdaling niet uit en wel met 20 a 30 cent per stuk. De export loopt de laatste paar we ken niet zo vlot meer. Ondanks een stabiel beeld bij de aanvoer gingen (vooral de groene) paprika's in prijs omlaag. De papri- kaprijs ligt een heel stuk beneden die van vorig jaar, hetgeen niet direkt verklaarbaar is uit de aangevoerde hoeveelheden of uit de exportver- schillen. Radijs wist de prijs te handhaven op het - met vorig jaar vergeleken - hoge niveau. Ook de aanvoer bleef vorige week onveranderd. Aubergines werden ruim een kwartje per stuk duurder, bij gelijke hoe veelheden aanvoer. Ook snijbonen gingen iets in prijs omhoog, bij een verminderde aan voer. Sinds vorige week wordt er weer verse knoflook geveild. In tegenstel ling tot het - niet verse - geïmpor teerde produkt is deze knoflook fris groen van kleur, witter en saprijker. Vorig jaar werd voor het eerst verse knoflook geveild. Het areaal is in middels flink uitgebreid. 22 Rubriek Zwolle (vrij) Leiden (ma) Den Bosch (wo) datum 28/06 datum 01 /07 datum 03/07 Slachtrunderen (per kg gesl. gew.—incl. BTW) handel/prijs 0- stieren 1 e kwaliteit stieren 2e kwaliteit vaarzen 1 e kwaliteit vaarzen 2e kwaliteit koeien 1e kwaliteit koeien 2e kwaliteit koeien 3e kwaliteit worstkoeien 7,60-8,50 6,90-7,60 7,30-8,35 6,30-7,30 7,15-8,20 6,30-7,15 5,85-6,30 5,25-6,25 8,25-8,90 7,40-8,25 7,70-8,85 6,60-7,70 7,50-8,80 6,70-7,50 6,40-6,70 5,60-6,75 8,10-8,75 7,35-8,10 7,75-8,75 7,00-7,75 7,75-8,65 6,96-7,70 6,35-6,70 5,65-6,70 Gebruiksvee (per stuk—incl. BTW) (di) handel /prijs 0- melk- en kalfkoeien 1e kwal. melk- en kalfkoeien 2e kwal. kalfvaarzen 1 e kwaliteit kalfvaarzen 2e kwaliteit guste koeien pinken 0 2000-2675 1500-2000 2000-2600 1475-2000 1425-2025 850-1375 2200-2850 1600-2200 2200-2800 1600-2200 1400-2350 1000-1700 2400-3150 1800-2400 2275-3100 1000-2275 1600-2300 800-1800 Europ-notering van 7 Nederlandse slachterijen (excl. BTW—Bron PVV) Week: stieren koeien 30/05-06/06 8,35 7,74 06/06-13/06 8,29 7,60 13/06-20/06 8,18 7,38 Gemiddelde marktprijs (excl. BTW) Week: Nederland EG marktprijs in van de oriëntatieprijs -Ned. -EG 07/06-14/06 393.46 431.47 71,41 78,31 14/06-21/06 388,88 429,29 70,50 77,91 21/06-28/06 389,11 428,04 Officiële Nederlandse zuivelnoteringen op donderdag 27/06 (per kg netto, af-fabriek, excl. BTW en incl. verpakking, tenzij anders aangegeven) 0- Verse boter in EG-doos 8,28 0 Goudse fabriekskaas, 12 kg, 4 weker^oud, onverpakt 6,92 0 Edammers, 4 weken oud, in EG-doos 7,06- 0 Vol melkpoeder 26% vet 6,00 0 Magere melkpoeder voor consumptie 4,59 0 Magere melkpoeder voor veevoederdoeleinden 4,52 0 Weipoeder 1,00 0 Leeuwarder kaasnotering (excl. BTW) op vrijdag 30/06-06/07 Goudse kaas 6,50 0 Edammer kaas 6,42 0 Broodkaas 6,42 0 Goudse boerenkaasnotering (excl. BTW) op dinsdag 25/06 7,70-7,90 te Bodegraven Apeldoornse melknotering: week van 30/06- 6/07 (per 100 kg. franco ontvangend bedrijf, excl. BTW) Ondermelk 44,00 0 Gestandaardiseerde melk (3,50% vet) 77,00 0 Volle melk grondprijs 42,30 0 toeslag per vet 9,85 0 melk met 3,70% vet 78,745 0 Produktieoverzicht Nederlandse zuivelindustrie Periode van 09/06 tot 15/06 (vorig jaar 100) Ontvangen van veehouders 271,198 103 Vetgehalte in 4,01 100 Consumptiemelkafzet (incl. koffiemelk) 38,540 105 Boterproduktie 5,197 101 Kaasprpduktie (fabriekskaas) 9,209 105 Melkpoederproduktie (in totaal) 8,679 106 W.v. magere melkpoeder 4,753 108 Condensproduktie (totaal) 11,308 109 Rubriek Zwolle (vr) Leiden (ma) Den Bosch (wo) datum 28/06 datum 01 /07 datum 03/07 Schapen (incl. BTW) handel/prijs 0- voor'de slacht: schapen ramlammeren voor gebruik: fokschapen -r weidelammeren 175-235/p.st. 175-375/p.st. 225-310/p.st. 125-190/p.st. 5,00-7,25 p. kg. 11,00-12,00 p. kg. geen 150-210/p.st. 150-214/p.st. 130-200/p.st. geen 100-150/p.st. Kalveren (incl. BTW) Barneveld (ma) Den Bosch (wo) Vleeskalveren aanvoer handel/prijs 0- 1e kwaliteit 2e kwaliteit 3e kwaliteit "*670 7,00-7,25 6,60-6,70 5,75-6,00 0 0 Zwolle (vrij) Leiden (ma) Den Bosch (wo) Graskalveren Nuka 's (Markt) handel/prijs 0- graskalveren Nuka's r/b stierk. Nuka's r/b vaarsk. Nuka's Zw/b sierk. Nuka's Zw/b vaarsk. 510-926 325-750 225-500 275-630 150-450 550-1000 500- 750 400- 450 410- 615 300- 475 500-800 340-700 240-485 250-570 200-400 Encebe Cavee/Coveco Nuchtere kalveren (coöp.) week: stieren roodbont vaarzen roodbont stieren zwartbont vaarzen zwartbont 24/06 tot 01/07 tot 28/06 05/07 17,35 17,10 12,60 11,60 15,85 15,60 11,10 10,10 17/06 tot 24/06 tot 21/06 28/06 16,25 17,25 11,00 12,50 14,75 16,10 10,00 11,00 De prijzen van Encebe en Cavee/Coveco gelden voor kalveren van 40 kg, klasse A Voor selectie-kalveren wordt een toeslag betaald Rubriek Goes(di) Groningen(di) Middenmeer(wo) datum 02/07 datum 02/07 datum 26/06 Granen (telersprijzen) (alle prijzen boerenschoon en franco leveringsplaats) tarwe-basis 16% (handel of coöp) tarwe-basis 16% (eigen opslag) brouwgerst boerenschoon voergerst zomergerst wintergerst haver geen not. geen not. geen not. geen not. geen not. Zaden (telersprijzen) blauwmaanzaad (boerenschoon) blauwmaanzaad (prima doorsn.) karwijzaad, boerenschoon karwijzaad, prima doorsneekw. koolzaad geen not. geen not. geen not. Vlas (op auto geleverd) ongerepeld afwijkende partijen 40-45 cent 20-39 cent Rotterdam (ma) 01 /07 Peulvruchten (telersprijzen) erwten, kleine/groene kapucijners schokkers bruine bonen (vrij van grond en halve bonen geen not. Peulvruchten (groothandelsprijzen groene erwten groene erwten 6% schokkers schokkers 5% kapucijners bruine bonen 91,00/94.00 100,00 91,00 93,00 97,50 185,00 Alle prijzen in deze tabel zijn exclusief BTW Vollegrondsgroenten De aanvoer van natuursla vermin derde - als gevolg van het koele en natte weer - sterk. Toch bleef de prijsverbetering beperkt tot nog geen stuiver per krop. Toch liep, ook de aanvoer van glassla terug, met vrij wel onveranderde prijzen. Wel. was er veel ijsbergsla en daarvan daalde de prijs flink. Hetzelfde lot onderging prei, met een prijsdaling van maar liefst drie kwartjes per kg. Er waren flinke hoeveelheden andij vie, tegen een nogal wat lagere prijs. Spinazie daarentegen werd flink duurder onder invloed van een sterk verminderde aanvoer. In de koolsektor schoot de bloem- koolprijs omhoog met bijna een gul den per stuk. Een bloemkool bracht vorige week gemiddeld ƒ3,32 op, tegen 0,92 een jaar geleden. De prijs van zowel Chinese- als spitskool ging omlaag. In beide gevallen was er sprake van een toename van de aanvoer. Beide peensoorten werden goedko per, maar de daling bij de bospeen was wel heel sterk. Champignons Tussen half mei en half juni is de totale aanvoer aan de champignon afzet centrale gestegen van ruim 21.000 ton tot bijna 22.500 ton. De gemiddelde prijs daalde evenwel van bijna 3,— naar ruim 2,50 per kg. Bloemen en planten De bloemenprijzen bleven in de af gelopen week op een zeer hoog ni veau. Het aanbod was niet groot, ca. 2% kleiner dan in de week ervoor en eveneens ca. 2% kleiner dan in de zelfde week in 1984. De opbrengsten lagen gemiddeld 4 cent hoger in vergelijking met de week ervoor. Produkten waarvan de prijzen daalden waren onder andere Gypsophila, Freesia en Iris. Wan neer we de prijzen vergelijken met die van week 26 in 1984 blijkt dat de bloemen met 27 cent in prijs ge stegen zijn. Opvallend is dat er bij de tros jaarrond Chrysanten een zeer sterke aanvoertoename genoteerd kon worden, met een prijsverbete ring van zo'n 24 cent. Voor de kamerplanten werden eveneens goede prijzen betaald bij een iets groter aanbod. Granen, zaden, vlas en peulvruchten Op de graanmarkt zijn de prijzen niet verder gedaald. De reden was de toenemende vraag vanuit de meng voederindustrie. Bij tarwe was er nog enige terughoudendheid van de zijde van de kopers. Men rekent namelijk toch nog steeds op een overgangs vergoeding. Op de zadenmarkt is er wat de oude oogst betreft geen aktie. Het karwij- zaad staat er dit jaar goed bij met een 10 k 15% groter areaal. Wat de prijs zal worden is nog de vraag, maar vorig jaar was deze wel erg geflat teerd. De oppervlakte blauwmaan- zaad is waarschijnlijk dit jaar zo on geveer de helft van vorig jaar. De aanbiedingsprijs van Spaans blauw- maanzaad ligt nogal wat lager dan die van het Nederlandse. Op de peulvruchtenmarkt is het stil. Aardappelen en uien De prijzen van de vroege aardappe len zijn weer verder gedaald. De veilingaanvoer nam met 40% toe. Mede door het minder goede weer van de laatste weken - waardoor de oogst vertraagd is - was de stemming op de groothandelsmarkt in Rotter dam vast. Ook de termijnmarkt sloot af in een betere stemming. Tot 1 juli van dit jaar werd 398.000 ton aardappelen verwerkt tot aard- appelkonsumptieprodukten. Vorig jaar was dat 334.000 ton en twee jaar geleden 299.000 ton. Het PGF heeft berekend dat over de afgelopen 20 jaar het volume van de export van Nederlandse uien is ge stegen met ca. 16 ton per jaar. De Spaanse uienexport steeg in dezelfde periode met 9xh ton per jaar. Deze gunstige ontwikkeling van Ne derland t.o.v. Spanje is er niet met betrekking tot de prijsverandering van de geëxporteerde uien. Spanje wist een plus van 0,4 ct per jaar te realiseren, maar Nederland leverde elk jaar gemiddeld 3 ct per kg in. Veevoeders In de Europese Gemeenschap heeft de superheffing vorig jaar o.a. geleid tot een daling van 7% van de pro- duktie van rundveevoeders. De grootste daling trad op in Engeland en wel van bijna 20%. Daarna volgde Denemarken met bijna 12%. Tussen een dalingspercentage van 5 tot 10 zaten Frankrijk, België, Duitsland en Ierland. Italië produceerde 1 Vi%. In de eerste 10 maanden van het lo pende mengvoederseizoen is het verbruik van citruspulp en gedroog de bietenpulp in Nederland met on geveer 20% gedaald. Vrijdag 5 juli 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 22