TER BESTRIJDING VAN DE AARDAPPELZIEKTE. LIGTERMOET GmmuKW AMAC el CEBECO-HANDELSRAAD Een nieuwe kombinatie voor de bestrijding van Phytophthora infestans op basis van metalaxyl, maneb en fentinacetaat. Uitsluitend toepassen in konsumptie- en fabrieksaardappelen. Niet toegelaten in de teelt van poot- aardappelen om verspreiding van eventueel optredende resistentie via het pootgoed tegen te gaan. Toepassen in een periode dat de kans op infektie groot is. Maximaal twee achtereenvolgende bespuitingen per seizoen om ont staan en uitbreiding van resistentie zoveel mogelijk tegen te gaan. Lees het etiket nauwkeurig en volg de aanbevelingen op. Een onbeschermde aftakas komt op de boerderij niet van pas Schoonmaakproblemen koninklijke hollestelle n> Vraag naar de uitgebreide folders bij de dealer in uw omgeving of bij: UW BETROUWBARE PARTNER IN LANDBOUWMECHANISATIE heeft het in huis! Met AMAC heeft u voor al uw rooiwerk één machine. De AMAC rooimachines zijn Nederlandse machines aangepast aan de Nederlandse eisen. Dit is een waarborg voor goed rooiwerk, een schoon produkt, geen beschadiging en grote capaciteit. De F2-rooier heeft zijn kunnen het afgelopen seizoen onder de zwaarste omstandigheden bewezen. Deze machine heeft vele extra s in de standaarduitvoering. De veilige, snelle loofrolverstelling is uniek aan deze veelgevraagde machine. AMAC levert naast de bekende rooiers ook een keur aan overige onmisbare schakels in uw aardappelteelt: rijenfrezen zelfrijdende spuiten loolldappers voor aard appelen of uien valbrekers stortbakken transporteurs boxenvullers Hollestelle lost ze op met de allernieuwste hogedrukreinigers van K.E.W. koudwaterreinigers heetwaterreinigers stationaire units stof-waterzuigers Dé betaalbare oplossing voor: campings rekreatiebedrijven agrarische- en mechanisatiebedrijven garages RIDOMIL DELTA 47 WP Ligtermoet Chemie B.V., Postbus 1048, 4700 BA Roosendaal, Telefoon 01650-32912. Ridomil Delta 47 WP is een geregistreerd handelsmerk van CIBA-GEIGY A.G., Bazel, Zwitserland. y vifc ZIJN STA ALK ONST RUK TICS INSTALLATIES TECHNISCHE GROOTHANDEL Dir*«SQL8 •NWfrtAJlONAl De E2 - rooier heeft een extra zeefband. Voor de grootste rooicapaciteit maakt Het grote zeefoppervlak is de basis AMAC zelfrijdende machines, zoals de vtxtr een scfxxm produkt en een grote ZR en de ZM2. capaciteit. 4462 EW GOES Dr. A. F. Philipsstraat 9 Tel. 01100-21 200 A WESTDUIN HOTEL Koudekerke, tel 01 185-2510, telex 30186 Prima vergaderaccommodatie Zalen voor allerlei activiteiten Vraag volledige documentatie AFDELING HANDEL SINDS 1874 MARCONISTRAAT 6 POSTBUS 62 4460 AB GOES TELEFOON (01100) 13330* 24 Vrijdag 7 juni 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 24