Tabel 3. Varkens Tabel 4. Slachtpluimvee en eieren Tabel 7. Aardappelen en uien Tabel 8. Veevoeders - AARDAPPELTERMIJN- MARKT AMSTERDAM, 13 t/m 17 mei Rubriek Utrechtse beurs (vr) Verwachting incl. BTW Week van 17/05 tot 24/05 Gesl. gew. 63/90 kg. gem. kw. franco slachterij levend gew. 101 /120 kg. na 1 etm. vasten 0- 4,24 tot 4,26 6 3,44 tot 3,46 4 Varkensprijzen inkooporganisaties (incl. BTW) vorige week deze week 0- Per kg. gesl. gew. klasse EAA, 63/90 kg Cavee/Coveco Druvar Encebe Hova NVC Oostgroep Vagrocon Vako Zuidgroep 4,20 4,20 4,10 4,15 4,20 4,20 4,18 4,15 4,15 n.t.b. 4,25 4.15 4,22 n.t.b. 4,27 4,25 n.t.b. 4,22 5 5 7 7 7 7 Zeugprijs (incl. BTW) Utrecht 1e kwal. Den Bosch 1e kwal. Utrecht 2e kwal. Den Bosch 2e kwal. do: 17/05 3,00-3,10 wo: 22/05 2,95-3,10 do: 17/05 2,90-3,00 wo: 22/05 2,50-2,95 Biggenprijs (incl. BTW) Vrije markt (opgave van het LEI) Week van 13 05 tot 27 05 125,00 2,60 toeslag t/m 25 kg 2,25 toeslag boven 25 kg Richtprijs landbouwschap Boven de rivieren (23 kg) Toeslag/aftrek voor elke kg tussen 17 en 27 kg Schemaprijs voor Z-Nederland Voerprijscorrectie Toeslag/aftrek zwaarder/lichter dan 23 kg 13/05-17/05 124,80 2,70 125,95 0,35 T: 2,25 A: 2,80 Rubriek Slachtpluimvee Basiscontractprijs in de week van 20/05-.tot 25/05 voor kuikens tot 1.400 g 2,25 (incl. BTW en met toeslagen - opgave VHVP) Vrije prijzen (incl. BTW) week 13/05 tot 18/05 lichte kippen half- tot middelzware kippen wagonkippen moederdieren gele kuikens witte kuikens tamme konijnen Barneveld (2,5 tot 3,5 kg) Barneveld (3,5 kg en meer) Enki (2,5 tot 3,5 kg) Enki (3,5 kg en meer) 0,73-0,78 0,85-0,95 0,97-1,02 1,80-1,95 2.34-2,39 2.35-2,40 niet bekend 4,10 3,00 4,10 4,10 (min 1 kg.) Eieren Markt Barneveld (do. 15/05). Prijzen incl. BTW. Prijzen slachtkuikenintegraties Week 13/05 tot 18/05 (opgave LEI) Slachtkuikens netto 1601 g per kg lev. gew. af mester (incl. BTW) 2,35 Eendagskuikens per stuk Franco mester (incl.BTW) 0,52 48-54 g 11,25-12,00 57-61 g 12,50-13,00 64-67 g 14,25-15,80 per 100 stuks per 100 stuks per 100 stuks 2,34-2,22 2,19-2,13 2,23-2,36 per kg per kg per kg Eieren Gewicht in grammen 42-43 47-48 52-53 57-58 62-63 67-68 72-73 Per soort, excl. BTW, in gids. per 100 stuks week: 13/05-18/05 EIVEBA (1) l.d wit d.d. bruin 8,50 10,10 10,85 11,25 11,90 13,45 8,58 10,20 10,96 11,17 12,13 13,99 17,00 17,55 8,90 10,40 11,20 11,35 12,15 14,10 18,00 EVADAG (1) wit bruin 10,20 10,85 10,80 11,90 13,45 10,45 11,30 11,50 12,10 14,80 ROVECO (2) wit bruin 6,80 8,80 9,70 10,35 11,65 12,80 16,10 6,80 8,80 9,70 10,60 11,90 13,30 17,10 VEN (3) wit bruin 6,65 8,65 9,60 10,30 11,65 12,70 16,05 6,65 8,65 9,60 10,55 11,90 13,20 17,05 (1)Exclusief veilingkosten (l.d. lichte dooier en d.d. donkere dooier is 2ct/kg). (2) Inclusief een gemiddelde kwantumtoeslag van 1,30 per 100 stuks en exclusief een donkere dooier toeslag. (3)Inclusief 1,25 toeslag. Rubriek Rotterdam Goes Dronten Middenmeer Emmeloord datum 20/05 datum 21 /05 datum 15/05 datum 16/05 datum 16/05 Consumptie aardappelen Groot handels- prijzen telersprijzen (droog uit de schuur) Bintje Veldgewas klei 0 mm opw. klei 35-50 mm klei 50 mm opw. zand 35-50 mm zand 50 mm opw. Eigenheimer klei 35 mm opw. Irene 35 mm opw. L'rden 9,00-10,00 15,00-17,00 geen noterin 16,00-18,00 8,50-10,00 11,50-12,50 I - 11,00-12,50 11,50-13,00 geen beurs Overige markten: Goes 21 /U5 Bintie suikervrii Veldgewas 10,00-12,00 0 mm opw. 11,50-12,50 Voeraardappelen 6,00-7,00 7,00 6,00-7,00 6,00-7,00 Aardappeltermijnmarkt. Weekbericht 13/05 tot 17/05 Aanduiding categorie hoogste laagste slot (vr.) omzet 35-50 mm november april oogst '85 mei oogst '84 50 mm opw. november oogst '85 april oogst '85 mei oogst '84 23,50 28,80 18,20 23,00 28,40 17,30 23,50 9,00 23,50 28,80 17,40 24 273 725 Pootaardappelen Uien (op auto gel.) Goes Emmeloord Dronten klasse 2 NL 0 mm opw. klasse 2 NL 35 mm opw. uien vn. land 40 mm opw. uien op auto tot 15,00 (40 mm op geen notering geen notering I geen notering 2,00-4,00 Alle prijzen in deze tabel zijn exclusief BTW Rubriek Datum Week 13/05 tot 18/05 Goes Z.-Ned. M./W.-Ned. N./O.-Ned Telersprijzen Verbruikersprijzen - franco thuis - excl. BTW Hooi (excl. BTW op auto gel.) 1e snede geen 2e snede beurs dijkhooi luzernehooi 265-300 veldbeemd 375-125 roodzwenk 160-200 rietzwenk" 160-200 Eng. raaigras 170-210 Ital. raaigras Hooi (A- en B-kwaliteit) tot 440 tot 440 420 tot 440 Hooi (gedorst-veldbeemd) tot 350 Hooi (gedorst - overig) tot 280 tot 300 280 tot 300 Stro (excl. BTW) Goes Midden- meer Emme oord Z.-Ned. VI./W.- ^Jed. N./O.- Ned. tarwe gerste haver erwten schokker br. bonen 130-145 geen not. geen not. geen not. geen not. geen not gestaakt 200 215 I90-200 215-225 geen not. tot 145 geen not. 110-115 210-220 235-245 tot 145 112-117 Maïs 24% Perspulp Bierboste d.s. kuil 20% d.s. I 140 110-115 Krachtvoer. Week 13/05 tot 17/05 (Bron. LEI) Grondstoffen (grooth. prijzen - excl. BTW) Mengvoeders (franco boerderij - incl. BTW maalmaïs 66,80 maalgerst 55,40 voertarwe 59,20 tapioca/maniokpellets 37,80 maïsgl. voermeelpellets 40,90 citruspulppellets bietenpulppellets 42,40 kokosschilfers/pellets sojaschrootpellets 58,20 standaardbrok A 47,30 zeugbrok 55>90 mestvarkenbrok 59,40 voll. leg./batterijmeel 68,10 voll. slachtkuikenkorrel. 82,10 slachtküikenvoer 83,80 (bij levering van 8 ton opgave slachtkuikenintegratie) ct/kg en ligt daarmee 3A tot één gul den hoger dan een jaar geleden. Ook het gebruiksvee werd iets duurder. De Europese Commissie verwacht voor dit jaar een daling van de rundvleesproduktie van 3%. De COPA denkt dat de daling zich. zal beperken tot 1,5%. De Europese Commissie verwacht een toename van de rundvleeskonsumptie van 2%. De boer zou dit jaar 4% meer voor het rundvlees ontvangen dan vorig jaar. Het LEI meldt dat uit deelboekhou- dingen op een 20-tal bedrijven met vleesstieren blijkt dat tussen 1 no vember 1983 en 1 november 1984 de arbeidsopbrengst per afgeleverde vleesstier slechts 49,— heeft be dragen. In het jaar daarvoor was dat 363,— en twee jaar geleden ƒ511,— Geen best jaar 1984 dus voor onze stierenmesters. Schapen en kalveren De wolveemarkt is vast gestemd. De prijzen van schapen en lammeren trokken iets aan. Behalve in Frank rijk heeft de schapenstapel zich overal in de EG uitgebreid, althans volgens de jongste decembertelling. Vorig jaar steeg de schapevleespro- duktie in de EG met 1%. Voor dit jaar wordt een plus van bijna 2% verwacht. Met de prijsontwikkeling was het vorig jaar niet best gesteld. In het eerste kwartaal van dit jaar 15% beneden het gemiddelde van vorig jaar. Op de kalvermarkt zijn het vooral de nuchtere kalveren die duurder wer den. De MRIJ-kalveren zijn 1,50 a 2,— per kg en de zwartbonte 2,25 tot 2,75 duurder dan een jaar gele den. De laatste weken worden de prijsverschillen tussen roodbont en zwartbont weer wat kleiner, hetgeen altijd het geval is bij een stijgend prijspeil! Granen, zaden, vlas en peulvruchten De graanmarkt moet helaas nog een tijdje verder met de onzekerheid, nu Brussel geen prijsbesluiten over de granen heeft genomen. De Russische graanoogst wordt in 1985 geschat op 195 miljoen ton, tegen 170 miljoen ton in 1984. Bij realisering van een dergelijke oogst zou de Russische graanimport in 1985/1986 kunnen dalen van 53 miljoen ton naar 37 miljoen ton. Het gebruik van granen in de Franse mengvoederindustrie is in de eerste helft van vorig jaar toegenomen met 7%. De stijging kwam vrijwel geheel voor rekening van tarwe, waarvan het aandeel met 35% toenam. Van de zadenmarkt vallen geen be langrijke ontwikkelingen te melden. Op de beurs in Rotterdam bleven afgelopen maandag de groothandels- prijzen onveranderd. Het tekort aan zaaierwten in dit voorjaar heeft geleid tot een diskus- sie in het bestuur van het Produkt- schap voor Landbouwzaaizaden. De vertegenwoordiger van het ministe rie van Landbouw vond dat in Ne derland stelselmatig te weinig zaai zaad wordt aangelegd. De Cebeco- Handelsraadvertegenwoordiger be streed die opvatting. De geweldig grote uitzaai van erwten dit voorjaar - niet alleen in Nederland maar ook elders - is een incidenteel gebeuren, waarop de telers niet elk jaar kunnen rekenen. Datzelfde produktschap besloot subsidie te geven voor een onderzoek naar de ontwikkeling van een bepalingstechniek om de ge schiktheid van percelen voor de teelt van erwten en bonen vast te stellen en om de opbrengst te verhogen, alsmede de oogstzekerheid. Landbouwzaaizaden Het Produktschap voor Landbouw zaaizaden vindt dat op de markt voor graszaden enkele optimistische ge luiden te horen zijn. Alle soorten zijn op zijn minst prijshoudend en van enkele soorten - met name Italiaans Raaigras is in prijs een fraktie lager. De hogere prijs van het Italiaanse Raaigras komt door uitvriezen van graszaadpercelen in Denemarken en in ons eigen land. Voor veldbeemd viel de konkurrentie uit Noord- Amerika weg en voor roodzwenkgras is de klim uit een diep dal begonnen. De indikatieprijzen die bedoeld Pro duktschap geeft variëren van 2,20 tot 5,50, afhankelijk van het ras en het type. Veiling Middelburg, 22 mei Aardappelen Bintje: bo 22-25; gr. 15-16; dr. 11-15. vroege: gr. 348-393: dr. 250-279; kr. 254-259. Appels: Winston: I 60-65 30-32; I 65-704656; I 70-80 78-81; Golden: II 60-70 47- 48; II 70-80 100-104. Peren: St. Re- my: II 50-60 47-48; 60-70 69-70. To maten: AI 175-196; BI 188-201; Cl 196-198. Aardbeien per doos: 193-194. Paprika I 65-op 466-566. Groenten: Kroten ABII 15-16; was- peen CII 81-96; CDII 80-82; Bil 33-35. Rode kool AI 64-65; Rabarber 12-23; Prei AIII 102-111. Uien: bo 23-26; gr. 6-21; bosuien 45-59; Bloemkool II 8 80-81; II 10 53-105. Witlof All 349-355; III 150-151. bos kroten 108-120. bosradijs 19-47. bos ramenas 29-32. bosselderie 43-56 bospeen II 23-41. spinazie 23-41. spi nazie 23-41. andijvie I 41-66; II 31-62 kassnijbonen 1 659-683; II 644-645 kromme 399-500. peulen 2200. sla 22-op 25-30; 23-op 23-24; 24-op 30-31. komkommers 31-36 40-45; 36-41 54-58; 41-51 59-67; 51-61 77- 83; 61-76 82-90; kFomme'kg. 43-51. Aardappelen in de Gemeenschap Op de aardappelbeurs in Rotterdam van 20 mei liepen de prijzen van Bintjes verder terug. Een uitzondering daarop vormden de Bintjes 50+ bestemd voor de fri- tes-industrie, die zelfs iets in prijs aantrokken. Noteerde de konsump- tie-maat 35/50 mm 9 tot 10, de 50+ voor de fritesindustrie noteerde 17 tot 19. Opmerkelijk is ook de prijsdaling van de voor de industrie geschikte uitval en de prijsdaling van voeraard- appelen tot 6 k 7. Het laatst bekende exportcijfer geeft voor de week van 6 tot 11 mei een export aan van 22.000 ton, waarbij niet inbegrepen is de uitvoer naar België. De nieuwe oogst zal met ver-, traging binnenkomen. Het ziet er niet naar uit dat de aansluiting voor de frites-industrie al te grote moei lijkheden zal opleveren. Primeurs van overzee en uit derde landen winnen geleidelijk terrein. In Frankrijk begon op 6 mei in Saint-Pol-de Léon officieel de oogst van primeurs, evenals in Paimpol. De opbrengsten vallen niet mee. De minimum-maat van 30 mm wordt aangehouden. Kwaliteitseuvelen treden in sterkere mate aan de dag bij de oude oogst. Tegenover een afnememde import van aardappelen oude oogst staat een toenemende import van nieuwe aardappelen. Tot 28 april werden 258.955 ton aardappelen uitgevoerd, vergeleken met 226.192 ton in de overeenkomstige periode van voor gaand seizoen. In België staan de prijzen ook onder druk, doch de voorraadhouders zijn weinig geneigd om tegen (te) lage prijzen af te geven. Ook hier winnen nieuwe aardappe len geleidelijk terrein. Uit Duitsland blijft een vrij prijs houdende markt gemeld voor extra kwaliteiten inlandse aardappelen en aardappelen voor de frites-industrie. Begin april bedroegen de aardap- pelvoorraden in Duitsland nog 1,499 miljoen ton van de totale oogst van 7,272 miljoen ton, of 21% van de to tale oogst. Vergeleken met vorig jaar zijn de voorraden 638.000 ton of bijna 75% groter. Tot medio april werden ongeveer 15.000 ton primeurs ingevoerd, ver geleken met 2V.000 ton in de over eenkomstige periode van vorig jaar. De belangrijkste leveranciers waren Israël, Spanje en Italië. Ongunstig weer had vooral een nadelige invloed op de Itaiiaanse leverkapaciteit, waardoor aanmerkelijk minder aardappelen op de Duitse markt konden worden afgezet dan ge woonlijk. Verstrekt door G. de Vries Zn. te Amsterdam, tel. 020-247417 Bintje 50 mm, oogst 1985, levering april 1986: omzet 379, openstaande positie 2341, hoogste prijs 28.80, laagste prijs 28,10, slotnotering 28.40 laten, 28,30 bieden. Bintje 50 mm, oogst 1984, levering mei 1985: omzet 1082, openstaande positie 728, hoogste prijs 18.50, laag ste prijs 17.00, slotnotering 18.10 la ten, 18,20 bieden Veiling St. Annaland, 21 mei 40 ton uien, 40 mm op, klasse II nl. ingehouden voor 18,— Veevoer De prijs van de Noord-Amerikaanse mais was iets lager. De optionele mais - juli-levering - trok iets aan. Tapioka - voor direkte levering - bleef onveranderd in prijs. Op ter mijn liep de prijs iets op. Maisgluten gaf een plus te zien, evenals citrus- pulp. Bietenpulp van goede kwaliteit is schaars. In de eerste helft van 1984 is in Frankrijk de produktie van mengvoeders met een kleine 2% ge stegen. Die voor pluimvee steeg met 4% en die voor runderen met ruim 5%. Vrijdag 24 mei 1985 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 23