liM W ;v 4 i *W a VLOEIBARE LIRO-MATIN IS DE KROON OP UW WERK LIGTERMOET Maaien en hooien met alle respekt voor de stoppel.... (dus hergroei)! Doe het met PZ... Gereedschap van de vernieuwer zélf! -*% .V Het vertrouwde Liro-Matin is nu ook in vloeibare vorm verkrijgbaar. Hierdoor ontstaan extra eigenschappen die de verwerking sterk ten goede komen. Liro-Matin Flowable stuift niet, geeft een betere verdeling op het gewas en is nauw keurig te doseren. Bovendien is het uitstekend mengbaar en niet brandgevaarlijk. Zweegers de vernieuwers van landbouwmachines. korte wenken akkerbouw Spanje: 10% groter areaal vroege uien Fouragehandel J. v/d Wege F. HENDRICKX CONSTRUCTIE te Ossendrecht .Ak - f V j ?U ^1 $ÊêkL* LIRO-MATIN FLOWABLE WORDT GELEVERD IN HANDZAME VERPAKKINGEN HP Llgtermoet Chemie RV., Postbus 1048, 4700 BA Roosendaal, Telefoon 01650-32912. "Dus hecht ik bij het maaien en hooien grote waarde aan een onbe schadigde zode. Dan ben ik tènminste zeker van een schoon voeder gewas en bovendien realiseer ik een snellere hergroei. Dus een grotere opbrengst..! uit pz-research in de nederlandse landbouw - PZ-machines voor het maaien en hooien munten uit door hun perfektie. Ze werken snel en efficiënt Zijn lever baar in talloze uitvoeringen en in di verse werkbreedten. Robuust be trouwbaar en uiterst zuinig in onder houd. Het bewijs wordt door honderddui zenden PZ-machines dagelijks over de gehele wereld geleverd. Maar er is méér! PZ-cvclomaaiers - al dan niet met kneuzer - hebben door geavanceerde systemen een perfekte bodemaan passing en een optimaal maaibeeld. En PZ zou PZ niet zijn als haar omvangrijke programma schudders, harken en harkschudders niet die zelfde perfekte werking hadden. Kort om: Een schoon voedergewas, geen stoppelbeschadiging en een grote kapaciteit. Kijk... Dat zijn zo van die extra's waarmee PZ-Zweegers haar toppositie in de markt heeft veroverd. Uw PZ- dealer vertelt u graag meer. Verkoop en Distributiecentrum B. V. ZWEEGERS NIEUWENDIJK255664 HB GELDROP TEL 040-854155 MEE LDA UW IN GRA NEN is te herkennen aan het witte schim - melpluis met soms zwarte puntjes erin. Een bestrijding van deze ziekte wordt noodzakelijk wan neer het derde blad van boven voor 10 a 15% met schimmelpluis over dekt is. BIJ GERST KAN het al nodig zijn om de meeldauw te bestrijden als de planten zich beginnen te strekken. In tarwe wordt meel dauw pas schadelijk na stadium F7' wanneer de tweede stengeik- noop boven de grond voelbaar is. SPUIT U TEGEN meeldauw, gebruik dan telkens een ander middel. Dit voorkomt het resistent worden van de schimmel tegen de ze middelen. Zorgt u er wel voor, dat de vloeistof - met een fijne druppel - diep in het gewas gespo ten wordt, want systemische fun- giciden verplaatsen zich in het ge was alleen van beneden naar boven. RATTEKEUTELZIEKTE kan in de loop van het groeiseizoen karwij aantasten. Tijdens de afrij- pingsperiode zijn de aangetaste planten herkenbaar, omdat ze vroegtijdig bruin wordgn. Het be ste bestrijdings-resultaat kunt u bereiken door 1 kg Ronilan te spuiten bij het begin van de bloei. Na 14 dagen moet deze bespuiting worden herhaald. DE NIEUWE TEELTHAND- LEIDING van zaai-uien is van de pers gekomen. Deskundigen van SNUiFen PAGV hebben de oude teelthandleiding geaktualiseerd. Het boekje is te verkrijgen door f 10,- over te maken op giroreke ning 2249700 t.n.v. PAGV, Post bus 430, 8200 AK Lelystad of bij de SNUiF op postrekening 26233, Postbus 68, 3240 A B Middelhar- nis. Vergeet niet "Teelt van zaai- uien te vermelden. Het areaal vroege uien in Spanje, met als voornaamste variëteit de Ba- bosa, zal dit jaar 5.900 ha groot zijn. Vorig jaar bedroeg het areaal 5.400 ha en in 1983 5.530 ha. Valencia blijft het belangrijkste teeltgebied. Net als in 1984 is daar 2.000 ha vroege uien aangeplant. De uitbreiding van het areaal komt vooral voor rekening van Barcelona (van 150 ha in 1984 naar 400 ha) en Almeria (van 300 naar 450 ha). Doorlopend te koop gevraagd: ALLE SOORTEN HOOI EN STRO Wij betalen de hoogste prijs. Kontante betaling. Ruwvoeders Steenovens 2 Fourages 4543 RM Zaamsla9 tel. 01 1 55- import - Export - groothandel 21 33-1 835 Dhr. D. Nijssen, Yerseke, Inkoper voor tel. 011 31-3335 Zuid-Beveland Vraag geheet vrijblijvend prijsopgave betreffende Uw: Koel- en bewaarplaatsen Machinebergingen Allerlei soorten stallen, alsmede hekwerk/interieur. Ossendrecht Tel. 01647-4143. B.g.g 2529 14 Vrijdag 24 mei 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 14