Tabel 3. Varkens 1 Tabel 4. Slachtpluimvee en eieren Tabel 7. Aardappelen en uien Tabel 8. Veevoeders Een gevarieerd marktbeeld Runderen Schapen en kalveren Varkens Slachtpluimvee en eieren Zuivel Granen, zaden, vlas en peulvruchten Aardappelen en uien Aardappelen in de Gemeenschap AARDAPPELTERMIJN- MARKT AMSTERDAM, Veevoeders Rubriek Utrechtse beurs (vr) Verwachting incl. BTW Week van 10/05 tot 17/05 Gesl. gew. 63/90 kg. gem. kw. franco slachterij levend gew. 101/120 kg. na 1 etm. vasten 0- 4,18 tot 4,20 -3 ct. 0 3,40 tot 3,42 0 VarkensprIJzen-inkooporganisaties (incl. BTW) vorige week deze week 0 Per kg. gesl. gew. klasse EAA, 63/90 kg Cavee/Coveco Druvar Encebe Hova NVC Oostgroep Vagrocon Vako Zuidgroep 4.12 4.10 4,05 4,10 4,10 4,15 4.13 4,10 4,10 n.t.b. n.t.b. 4,10 4,15 n.t.b. 4,20 4,18 4,15 4,10 5 5 5 5 5 0 Zeugenprijs (incl. BTW) Utrecht 1e kwal. Den Bosch 1 e kwal. Utrecht 2e kwal. Den Bosch 2e kwal. do: 09/05 3,00-3,10 wo: 15/05 2,92-3,07 do: 09/05 2,90-3,00 wo: 15/05 2,67-2,99 Blggenprljs (incl. BTW) Vrije markt (opgave van het LEI) Week van 06/05 tot 10/05 123,50 2,60 toeslag t/m 25 kg 2,25 toeslag boven 25 kg Richtprijs landbouwschap Boven de rivieren (23 kg) Toeslag/aftrek voor elke kg tussen 17 en 27 kg Schemaprijs voor Z-Nederland Voerprijscorrectie Toeslag /aftrek zwaarder/lichter dan 23 kg 13/05-17/05 124,80 2,70 124,95 0,35 T: 2,25 A: 2,80 Rubriek Slachtpluimvee Basiscontractprijs in de week van 13/05 tot 18/05 voor kuikens tot 1.400 g 2,25 (incl. BTW en met toeslagen - opgave VHVP) Vrije prijzen (incl. BTW) week 06/05 tot 11 /05 lichte kippen half- tot middelzware kippen wagonkippen moederdieren gele kuikens witte kuikens tamme konijnen Barneveid (2,5 tot 3,5 kg) Barneveld (3,5 kg en meer) Enki (2,5 tot 3,5 kg) Enki (3,5 kg en meer) 0,73-0,78 0,85-0,95 0.95-1,05 1,85-2,00 2.24-2,29 2.25-2,30 niet bekend 4,10 3,00 4,10 4,10 (min 1 kg.) Eieren Markt Barneveld (do. 09/05). Prijzen incl. BTW. Prijzen slachtkuikenintegraties Week 06/05 tot 11 /05 (opgave LEI) Slachtkuikens netto 1601 g per kg lev. gew. af mester (incl. BTW) 2,35 Eendagskuikens per stuk Franco mester (incl.BTW) 0,52 48-54 g 11,75-12,60 per 100 stuks 57-61 g 12,75-13,00 per 100stuks 64-67 g 13,75-14,70 per 100 stuks Eieren Gewicht in grammen 42-43 47-48 52-53 57-58 62-63 67-68 72-73 2,45-2,31 2,24-2,13 2,15-2,19 per kg per kg per kg Per soort, excl. BTW, in gids. per 100 stuks week: 06/05-11 /05 EIVEBA (1) wit l.d. d.d. bruin 8,90 8,98 9,35 10,25 10,34 10,70 10,65 10,75 11,25 11,25 11,41 11,40 12,20 12,37 12,40 13,35 13,53 14,00 16,35 16,64 16,75 EVADAG (1) wit bruin 10,25 11,00 11,55 12,25 13,10 10,75 11,65 11,85 12,45 14,10 ROVECO (2) wit bruin 6,50 8,70 9,60 10,15 11,40 12,65 15,65 6,50 8,70 9,60 10,40 11,65 13,15 16,65 VEN (3) wit bruin 6,35 8,55 9,50 10,15 11,45 12,50 15,60 6,35 8,55 9,50 10,40 11,70 13,00 16,60 (1)Exclusief veilingkosten (l.d. lichte dooier en d.d. donkere dooier is 2ct/kg). (2) Inclusief een gemiddelde kwantumtoeslag van 1,30 per 100 stuks en exclusief een donkere dooier toeslag. (3)Inclusief 1,25 toeslag. Rubriek Rotterdam Goes Dronten Middenmeer Emmeloord datum 13/05 datum 14/05 datum 08/05 datum 09/05 datum 09/05 Consumptie aardappelen Groot handels- prijzen telersprijzen (droog uit de schuur) Bintje Veldgewas klei 0 mm opw. klei 35-50 mm klei 50 mm opw. zand 35-50 mm zand 50 mm opw. Eigenheimer klei 35 mm opw. Irene 35 mm opw. L'wdei 10,50-11,00 16,00-17,00 geen noterin 26,00-27,00 9,00-10,50 11,50-12,50 I - 12,00-13,50 12,50-13,50 11,50-13,00 Overige markten Goes 14/05: Bintje veldgewas sui kervrij 10,00-12,00; Bintje Omm opw. binnenl. kw. suikervrij 11,50-12,50 Voeraardappelen 6,00-7,25 8,00 7,50 6,00-7,00 Aardappeltermljnmarkt. Weekbericht 06/05 tot 11 /05 Aanduiding categorie hoogste laagste slot (vr.) omzet 35-50 mm november april oogst '85 mei oogst '84 50 mm opw. november oogst '85 april oogst '85 mei oogst '84 23,50 29,00 18,10 23,00 28,00 15,50 23,50 9,00 23,50 29,00 18,00 13 637 3056 Pootaardappelen Uien (op auto gel.) Goes Em meioord Dronten klasse 2 NL 0 mm opw. klasse 2 NL 35 mm opw. uien op auto vrieskool -40 mm or-w. tot 15,00 geen notering aeen noterina tot 3,00 2,00-4,00 Alle prijzen in deze abel zijn exclusief BTW Rubriek Datum Goes Telersprljzen Hooi (excl. BTW op 1 e snede 2e snede dijkhooi luzernehooi veldbeemd roodzwenk rietzwenk Eng. raaigras tal. raaigras auto gel.) 275-350 265-300 375-425 190-250 160-200 160-200 170-210 Stro (excl. BTW) tarwe gerste haver erwten schokker br. bonen Goes Week 06/05 tot 11/05 Z.-Ned. M./W.-Ned. N./O.-Ned Verbrulkersprljzen - franco thuis - excl. BTW Hooi (A- en B-kwaliteit) tot 440 tot 450 420 tot 440 Hooi (gedorst-veldbeemd) tot tot 350 Hooi (gedorst - overig) tot 350 130-145 geen not. geen not. geen not. geen not. Midden- meer :mmel- oord geen not. gestaakt tot 300 Z.-Ned. Maïs 24% d.s. kuil Perspulp 20% d.s! Bierbostel ~ZUÖ 220 geen 140 115 280 tot 300 A./W.- 4e d. 95-210 ►15-225 jeen ot 145 jeen not. 10-115 N./O.- 'Jed- 510-220 235-245 geen tot 145 112,50-117fc0 Krachtvoer. Week 06/05 tot 10/05 (Bron: LEI) Grondstoffen Mengvoeders (grooth. prijzen - excl. BTW) (franco boerderij - incl. BTW maalmaïs 66,40 sjandaardbrok A 47,50 maalgerst 55,20 zeugbrók 56,10 voertarwe 57,80 mestvarkenbrok 59,60 tapioca/maniokpellets 38,20 voll. leg./batterijmeel 68,20 maisgl. voermeelpellets 41,20 voll. slachtkuikenkorrel. 82,30 citruspulppellets 40,80 slachtktfikenvoer 83,80 bietenpulppellets 41,30 (bij levering van 8 ton kokosschilfers/ pellets 51,20 opgave slachtkuikenintegratie) sojaschrootpellets 58,80 i v De varkens-, eier- en graanmarkt wa ren vriendelijker. Dat geldt ook voor runderen, en zeker voor kalveren. Stabiele prijzen bij schapen en slachtpluimvee. Lagere prijzen vooral voor kaas - ondanks éénzelfde Leeu warder-notering - maar ook voor za den en aardappelen. Op de veemarkten in Nederland werden meer slachtdieren aange voerd. Ook de aanvoer van ge- bruiksvee was groter. De prijs van het slachtvee lag gemiddeld 10 k 15 cent per kg hoger. De handel wordt als "vlug" gekwalificeerd. Bij het ge- bruiksvee wordt gesproken over een rustige, maar prijshoudende markt. Het aanbod van de beste melk- en kalfkoeien was wat kleiner, vandaar dat de prijzen zich goed konden handhaven. Vanaf vorige week maandag zijn de landbouwheffingen voor levende runderen en vers vlees, met uitzon dering van die welke uit Oostenrijk, Zweden en Zwitserland komen, als mede de landbouwheffingen voor bevroren vlees verhoogd. De wolveemarkt is vrij stabiel. De prijs van de zuiglammeren stond Vrijdag 17 mei 1985 enigszins onder druk waarbij een zelfde prijs voor de zwaardere lam meren toch een lagere kiloprijs bete kent. Het vorige week aangekondig de struktuuronderzoek in de scha- pensektor gaat 300.000,- kosten. De prijs van de kalveren is gestegen. Dat geldt zowel voor de nuchtere kalveren als voor de vleeskalveren. De varkensmarkt vertoont deze week een wat vriendelijker beeld. Hoewel de verwachting eind vorige week niet al te optimistisch was (Vleuten) loopt de afzet deze week goed. Mede door Hemelvaartsdag was er begin deze week ekstra vraag. De karkassen ste gen 5 cent tot 10 cent per kg in prijs en de onderdelen behoefden daarin niet onder te doen. Ondanks het feit dat er deze week een slachtdag min der is, zal de varkensprijs wel niet dalen voor de boer. Dinsdag werd zelfs een plus van 5 cent per kg voorspeld. De Encebe gaat over de eerste 16 weken van dit jaar een nabetaling doen van 2% over de geldswaarde van de door leden geleverde varkens. Op de slachtpluimveemarkt doen zich momenteel geen nieuwe ont wikkelingen voor. De slachterijen melden een redelijk verloop van de afzet tegen stabiele prijzen. Het ver hogen van die prijzen - en daar mede het vergroten van de marges - lukt (nog) niet. Op de Barneveldse markt is de prijs Van de slachtrijpe kuikens weer ongeveer het kontraktprijsnivo genaderd. Tegen de verwachting in is de eier- prijs vorige week iets gestegen. De reden wordt gevormd door een ver sterkte eksport van ongesorteerde eieren naar Duitsland (pakdatum op eieren daar). De prijsstijging bedroeg gemiddeld 35 cent per 100 eieren' hetgeen overeenkomt met 9 cent per kg. Vooral de kleine eieren gingen in prijs omhoog. Tot 21 april is er dit jaar bijna 8% minder melk aan zuivelfabrieken af geleverd dan in dezelfde periode van vorig jaar. Er werd 1% minder kon- sumptiemelk geproduceerd. 16% minder boter en 37% minder magere melkpoeder. De kaasproduktie lag 4% hoger. Vorig jaar is ca. 20.000 ton magere melkpoeder meer afgezet in het bui tenland. De binnenlandse afzet steeg met ongeveer 3.000 ton. - De graanmarkt sloot vorige week in een vaste stemming, althans wat be treft de oude oogst. Voor nieuwe oogst bleef een afwachtende houding bestaan, die pas lijkt te verdwijnen als "Brussel de nieuwe steunprijzen vaststelt. Deze week wordt in Ne derland een inschrijving geopend voor de in ons land opgeslagen 4.700 ton voertarwe. Op de zadenmarkt blijft de sfeer rustig. Er is sprake van een zwakke markt met weinig omzetten. De peulvruchtenmarkt bjedt een verlaten beeld. Op de aardappelmarkt is de stem ming flauw. Hier en daar moesten prijskonsessies worden gedaan. Tot 1 mei zijn er dit jaar 50.000 ton konsumptie- en industrie-aardappe len méér geëksporteerd dan vorig jaar. Vooral de eksport naar Afrika steeg sterk. In september vorig jaar startte Ma kelaardij W.M. iCreeuwen te Am sterdam met een optiemogelijkheid op kontrakten op de aardappelter- mij nmarkt. Gevraagd naar zijn er varingen tot nu toe zegt direkteur Nieuwenhuis: "Doordat de termijn- markt het gehele seizoen (door slechte prijsvooruitzichten) onder de effektieve markt heeft gestaan was er van telerszijde weinig belangstelling op de termijnmarkt af te dekken, en daardoor ook zeer weinig belang stelling voor onze "optie '-aanbie ding. Van koperszijde was er wel enige belangstelling en deze kon- Rotterdam hep maandag 13 mei weer duidelijk terug. Voor kon- sumptie-Bintjes daalde de notering met 1 tot 2 gulden per 100 kg, voor de industrie-Bintjes met een halve tot een hele gulden per 100 kg. Merkwaardig en ook opmerkelijk is dat de voeraardappelen ook nog iets in prijs daalden, zij het met een fraktie. De markt blijft gedrukt enerzijds door een ruim aanbod, an derzijds door een kwaliteit die gelei delijk aan meer en meer te wensen overlaat. Dan zijn er de primeurs die geleide lijk aan terrein winnen, zij het in langzamer tempo dan vorig jaar. Nederland heeft tot nu toe zijn posi tie als grootste leverancier op de Duitse markt weten te handhaven, zij het dat in de eerste vier maanden de export naar deze bestemming iets daalde. Daar staat tegenover dat de uitvoer naar Italië die 158.500 ton bedroeg meer dan 2x zo groot was als vorig jaar. Engeland blijft bescheiden afnemer van aardappelen bestemd voor de frites-industrie. Ook in België staan de prijzen onder druk. De sektor voeraardappelen neemt daar nogal wat op. Voor de zetmeel- industrie zijn de meeste aardappe len niet geschikt. Sterker nog dan in Nederland spelen hier de primeurs een rol. Dat is in nog sterker mate het geval in Frank rijk. In nog sterker mate dan in de Benelux brokkelt hier de kwaliteit van de oude aardappelen geleidelijk af. Over de gehele linie: een aflo pende markt met een niet geheel on betekende invoer van aardappelen bestemd voor de frites-industrie. Italië blijft ook een niet onbelangrijk afnemer van Belgische aardappelen. Ook in Duitsland is van een aflo pende markt sprake. Nederlandse Bintjes bleven daarvan veelal ver schoond. De aanvoer van Italiaanse primeurs neemt van week tot week toe. 6 t/m 10 mei Verstrekt door G. de Vries Zn. te Amsterdam, tel. 020-247417. Bintje 50 mm, oogst 1984, levering april 1985: omzet 528, openstaande positie 2142, hoogste prijs 29,00, laagste prijs 28,00, slotnotering: (28,70 laten, 28,60 bieden. Bintje-50 mm, oogst 1984, levering mei 1985: omzet 2537, openstaande positie 1363, hoogste prijs 18,10, laagste prijs 15,50, slotnotering: 17,70 laten, 17,60 bieden. Bintje 50 mm, oogst 1985, levering november 1985: omzet 13, open staande positie 279, hoogste prijs 23,50, laagste prijs 23,00, slotnote ring: 23,50 laten, 23,40 bieden. trakten zijn tot tevredenheid afge wikkeld. Het komend seizoen bieden wij dezelfde mogelijkheid onder de naam OKE koop- of verkoopkon- trakten (omwisselbaar via Kreeuwen in Effektief te leveren of te ontvan gen aardappelen). Wij maken wel de restriktie dat de afnemers uiterlijk vóór 15 april moeten aangeven in hoeverre men van zijn omwisse- lingsrecht gebruik wil maken". Over de lage uienprijs valt weinig te melden, benalve dat wie in sommige winkels uienprijzen ziet wel schrikt van het verschil tussen de bóeren- prijs en de konsumentenprijs. Van de grondstoffenmarkt valt deze week weinig verandering te melden. Ook de sojaschrootprijs was onver anderd. Het Nederlandse sojaschrootver- bruik steeg in de eerste 8 maanden van het lopende mengvoederseizoen met 12%. In Amerika steeg het ver bruik van oktober tot april met 13%. Het maisareaal in de Europese Ge meenschap wordt voor dit jaar op 3% meer geschat dan in 1984. Frankrijk zou 4% uitbreiden. Vorige week was de mais in Amerika voor 46% inge zaaid, tegen 11% vorig jaar. N- rmaal is dat 30% in deze tijd in de gr md zit. 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 23