De overheid betaalt mee aan de vernieuwing van uw drainage. Stuur de bon in en de Heidemij rekent uit wat u dat scheelt Drainage*** heidemij Ongeacht het stadium Goltix kan Goltix aan de basis Veilig naar een schoon gewas BAYER Goed nieuws De Heidemij heeft goed nieuws voor land- en tuinbouwers in Zuid Beveland en op Tholen. De overheid gaat meebetalen aan de vernieuwing van uw drainage. Er is een subsidieregeling in de maak in verband met de opheffing van de gemeenschappelijke drainagesystemen. Hoe groot de tegemoetkoming aan individuele eigenaren uitvalt is nog niet bekend. Maar de Heidemij stelt u nu al in de gelegenheid om er snel van te profiteren als het zover is. Speciale subsidieregeling De gemeenschappelijke drainage - systemen in Zuid-Beveland en op Tholen zijn dringend aan vernieuwing toe. Geen wonder, want de aanleg dateert van na de watersnoodramp in 1953. We zijn nu 30 jaar verder. In die tijd is er veel veranderd in de land en tuinbouw, ledereen weet dat er hoog nodjg iets moet gebeuren. Maar vervanging door individuele systemen is een gigantische operatie, waarvan de kosten aardig in de papieren lopen. Daarom komt de overheid u wellicht te hulp met een speciale subsidieregeling. Naam Adres- Postcode/Plaats' Telefoon Totale oppe De nieuwste drainagetechnieken De aanleg van de gemeenschappelijke drainagesystemen is indertijd mede toevertrouwd aan de Heidemij. Een prestatie waar we nog steeds een beetje trots op zijn. Want al zijn ze intussen niet meer up-to-date, ze hebben wel zo'n 30 jaar hun werk gedaan. Sindsdien is ook in de drainagetechniek de tijd niet stil blijven staan. De Heidemij past de modernste machines toe. Een goed voorbeeld Ae voo« Ejsjs daarvan is de Willner ploeg voor sleufloze hlUvend als ge9ad*? drainagesysteem- |j| drainage Daarmee leggen we tegen dezelfde L.ö. twinQvan 1 kosten een systeem aan met de volgende rvlakie circa'. postzegel nvelop Qfcjnurnrner 330 voordelen: Geen grondvermenging Geen kluitvorming Geringe beschadiging van de grasmat Geen nazakking Geen produktieverlies. De diepteregeling van deze machine is exact afgestemd op uw specifieke omstandigheden en staat onder controle van de laser besturing. Controle wordt uitgevoerd volgens de methode Collins. De Heidemij neemt alle rompslomp van u over De Heidemij is helemaal vertrouwd met subsidiezaken. U kunt alle formaliteiten aan ons overlaten. We zorgen voor een kosten beg roting, stellen uw subsidieaanvraag op en belasten ons ook met de indiening. De Heidemij voert het werk uit voor een overeengekomen prijs. U weet dus vooraf precies waar u aan toe bent. Indien dit voor een goede gang van zaken nodig is nemen we contact op met eigenaren van aangrenzende percelen. Zo bent u verzekerd van efficiënte drainage tegen de laagste kosten. Stuur snel de bon in Wilt u méér weten van de subsidieregeling en het aanbod van de Heidemij? Stuur dan snel verplicht zich nog nergens toe. U verzekert zich alleen van deskundige ondersteuning en een scherpe offerte. U kunt ons natuurlijk ook bellen. Op het kantoor van Heidemij Uitvoering in Goes (01100-27410) zitten mevr. W. Kalle-Sinke en de heren H. Eckhardt en L. Goedhart klaar om uw gegevens te noteren. Regiokantoor Goes Vogelzangsweg 100 4461 VN Postbus 107 4460 AC Goes Tel.: 01100-27410 Eerst zaaien dan Goltix veiligheid Goltix is veilig op alle grond soorten; ook op de lichtste. Overdoseringen door over lapping of een trage inzet van de spuitmachine verstoren een vlotte ontwikkeling van de bieten niet. zekerheid De toepassing kort na zaaien bestrijdt de meeste onkruiden direkt en verzwakt de overige zodanig dat bespuitingen na opkomst betere resultaten geven. 20 Vrijdag 15 maart 1985

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 20