M Groenteprijzen nu moeilijk voorspelbaar Tabel 3. Varkens Tabel 4. Slachtpluimvee en eieren Tabel 7. Aardappelen en uien Tabel 8. Veevoeders T uinbouwveiling "Walcheren" B.A. 22 januari Varkensprijzen omhoog Rubriek Utrechtse beurs (vr) Verwachting, incl. BTW Week van 18/01 tot 25/01 Gesl. gew., 63/90 kg, gem. kw., franco slachterij, levend gew., 101/120 kg, na1 etm. vasten 0- 4,25 tot 4,27 +10,00 3,48 tot 3,50 13,00 Varkensprijzen-inkooporganisaties(incl. BTW) vorige week deze week Per kg gesl. gew. klasse EAA, 63/90 kg Cavee/Coveco Druvar Encebe Hova NVC Oostgroep Vagrocon Vako 4.17 4.18 4,05 4,18 4,15 4,20 4,20 4,15 niet tijdig bekend niet tijdig bekend 4,10 05 4,25 07 niet tijdig bekend niet tijdig bekend Zeugenprijs (incl. BTW) Utrecht 1e kwal. Den Bosch 1e kwal. Utrecht 2e kwal. Den Bosch 2e kwal. do: 17/01 2,90-2,95 wo: 23/01 2,77-2,87 do: 17/01 2,80-2,85 wo: 23/01 2,67-2,77 Biggenprijs (incl. BTW) Vrije markt(opgave van het LEI) Week van 14/01 tot 20/01 113,75 2,50 toeslag t/m 25 kg 2,25 toeslag boven 25 kg Richtprijs Landbouwschap Boven de rivieren (23 kg) Toeslag /aftrek voor elke kg tussen 17 en 27 kg Schemaprijs voor Z.-Nederland Voerprijscorrectie Toeslag aftrek zwaarder/ lichter dan 23 kg Week van 21/01 tot 25/01 Nog niet door het LEI berekend T: A: Rubriek Slachtpluimvee Basiscontractprijs in de week van 21 /01 tot 26/01 voor kuikens tot 1.400 g 2,23 (incl. BTW en met toeslagen - opgave VHVP) Vrijeprijzen Week 14/01 tot 19/01 lichte kippen 1,15 1,20 per kg half-tot middelzware kippen 1,25 1,35 per kg wagonkippen 1,40 1,45 per kg moederdieren 2,20 2,25 per kg gele kuikens 2,14 2,19 per kg witte kuikens 2.15 2,20 per kg tamme konijnen n&- per kg Prijzen slachtkuikenintegraties Week 14/01 tQt 19/01 (opgave LEI) Slachtkuikens netto 1601 g per kg lev. gew. af mester 2,34 Eendagskuikens per stuk Franco mester 0,52 Eieren Markt Barneveldfdo 17/01 48-54 g 57-61 g 64-67 g 10,30 14,00 14,20 12,90 per 100 stuks 14,20 per 100 stuks 14,25 per 100 stuks 2,15 2,46 2,22 2,39 per kg 2,33 per kg 2,13 per kg Eieren Per soort, excl. BTW, in gids. per 100 stuks week: 14/01-19/01 Gewicht in grammen EIVEBA(1) EVADAG (1) ROVECO(2) VEN (3) wit ld. d.d. bruin wit bruin wit bruin wit bruin 42-43 47-48 52-53 7,65 9,00 10,95 8,10 9,40 11,25 9,00 11,25 9,10 11,40 6,40 8,50 11,15 6,40 8,50 11,15 6,40 8,55 11,05 6,40 8,55 11,05 57-58 62-63 67-68 72-73 12,25 13,05 13,60 14,25 12,25 13,25 14,15 14,60 12,80 13,05 13,40 14,40 12,25 12,80 13,20 13,35 13,10 13,55 12,25 13,00 13,80 14,80 12,25 13,00 14,30 15,30 12,20 13,00 13,90 14,60 12,20 13,00 14,40 15,10 (1) Exclusief veilingkosten(l.d. lichtedooierend.d. donkere dooier is 2ct/kg)- (2) Inclusief een gemiddelde kwantumtoeslag van 1,30 per 100 stuks en exclusief een donkere-dooiertoeslag. (3) Inclusief 1,25 toeslag. Rubriek Rotterdam Goes Dronten Middenmeer Emmeloord datum 21/01 datum 22/01 datum 16/01 datum 16/01 datum 17/01 Consumptie aardappelen groot handels- prijzen telersprijzen (droog uit de schuur) Bintje Veldgewas klei 0 mm opw. klei 35-50 mm klei 50 mm opw 17,00-17,50 19,00-19,50 12,00-14,00 14,00-15.00 14,00-14,50 15,00-16,00 14,00-15,00 zand 35-50 mm zand 50 mm opw. 15,00-16,00 17,00-18,00 - Overige markten Eigenheimer klei 35 mm opw. lrene35mmopw., L'wdn 34,00-36,00 31,00-33,00 Voeraardappelen 7,00-8,50 8,00-9.00 - 7,50-8,50 7,50-8,00 Aardappeltermijnmarkt. Weekbericht van 14/01 tot 18/01 Aanduiding categorie hoogste laagste slot(vr.) omzet 35-50 mm november april mei 50 mm opw. november april mei 015,50 023,70 018,40 18,70 015,50 023,50 16,10 16,30 015,50 023,50 16,20 16,30 5 3 807 295 Pootaardappelen Uien Goes Emmeloord Dronten Klasse 2 NL 0 mm opw. Klasse 2 NL 35 mm opw. Uien v.h. land Uien uit schuur 08,00-14,00 (40 mm) 08,00-14.00 11.00-17.00 geen notering 10.00-17.00 Aiie prijzen in aeze taoei zijn exclusief BI w Rubriek Datum Goes Telersprijzen Hooi(excl. BTW) 1e snede 1 2e snede dijkhooi luzerneh. veldbeemd roodzwenk rietzwenk Eng. raaigr. Ital. raaigr. Stro(excl. BTW tarwe nw. gerste w haver z erwten schokker br bonen 250-335 240-275 375 -425 180 -240 160 -200 160 -200 170 -210 Goes 135-150 160-190 145-195 100-110 geen not Week 14/01 tot 19/01 Z.-Ned. M./W.-Ned. N./O.-Ned. Verbruikersprijzen franco thuis excl. BTW Hooi(A- B-kwaliteit) 425 tot 450 430 tot 460 435 tot 450 Hooi (gedorst veldbeemd) tot 375 tot 370 Hooi (gedorst overig) 285 tot 300 300 tot 325 320 tot 330 Midden- meer 200 Emmel- oo rd 150 Perspulp20%d.s. Bierbostel Z.-Ned. 185-195 215-250 tot 210 140 120-125 130-135 M/W- Ned. 200-220 220-250 200-225 140-150 N/O- Ned. 210-220 220-230 140-145 geen notering 130 I 130-135 Krachtvoer: Week 15/01 tot 19/01 (Bron: LEI) Grondstoffen (grooth.prijzen excl. BTW) maalmais 62,10 maalgerst 53,50 voertarwe 52,60 tapioca/maniokpellets 43,20 maisgl. voermeelpellets 54,00 citruspulppellets 43,60 bietenpulppellets 42,80 kokosschilfers/pellets 63,50 sojaschrootpellets 63,00 Mengvoeders (franco boerderij incl BTW) standaardbrok A 48,40 zeugbrok 56,00 mestvarkenbrok 59,80 voll. leg./batterijmeel 68,40 voll. slachtkuikenkorrel. 82,50 slachtkuikenvoer 83,70 (bij levering van 8 ton opgave slachtkuikenintegratie) De ontwikkeling van de groenteprijzen zal in de eerstkomende tijd sterk afhangen van de weersgesteldheid. Daarnaast kan het vervoer nog van invloed zijn, alsmede de terugschakeling van verse- en diepvriesgroente naar verse groente. Het staat wel vast dat in grote delen van Europa een aantal vollegrondsgroenten - die nog te velde stonden - verloren zijn gegaan. Spruiten, prei en bloemkool bijvoorbeeld zullen voorlopig wel duur blijven. Inmiddels is ook bekend geworden dat de Nederlandse glastuinbouw in de eerste helft van deze maand bijna de helft meer aan aardgas heeft verbruikt dan bij normale temperaturen het geval zou zijn geweest. Deze tuinders vragen zich af of de hogere prijzen van de groenten die hogere energie (en andere) kosten goed zullen maken. Hoewel enkele fruitsoorten iets duurder werden, waren de appel- en perenprijzen in veel gevallen vorige week goedkoper. Glasgroenten De glassla was vorige week 10 a 15 cent per krop duurder dan in de week daarvoor. Vooral in het begin van de week werkte de invloed van de vorstschade op de slaprijzen door. Toen waren er dan ook forsere prijs stijgingen. Toch liggen de slaprijzen nog altijd een dubbeltje lager dan een jaar geleden. In Zuid-Holland bedroeg de prijs van glassla gemiddeld 42 cent per krop, gerekend tussen 1 november vorig jaar en 1 januari van dit jaar. Vorig jaar was die prijs eveneens 42 ct, maar twee jaar terug slechts 31 ct. Radijs werd vorige week veel ge vraagd, al had het koude weer een Vrijdag 25 januari 1985 negatief effekt op de vraag in Duits land. De prijs van radijs steeg met ongeveer 30 cent per bos, maar bleef toch nog een kwartje beneden de prijs van vorig jaar half januari. Andijvie werd vorige week niet in grote hoeveelheden aangeboden. Dat resulteerde dan ook in een prijs verbetering van zo'n 30 ct per kg. Daarmede kwam de andijvieprijs boven die van vorig jaar te liggen (15 ct). Vollegrondsgroenten Witlof kon aanvankelijk profiteren van de vorstsituatie, maar vorige week werd de vraag zwakker. On danks een kleinere aanvoer daalde de prijs met 15 tot 30 ct per kg. Ten opzichte van vorig jaar januari ligt de witlofprijs zo'n 50% hoger. Verwacht wordt dat de prijsdaling zich deze week niet verder zal doorzetten. Vanaf 1 augustus vorig jaar tot half januari van dit jaar was de gemid delde witlofprijs 2,91 per kg. Vorig jaar was die prijs 2,68 en twee jaar terug 2,26. "Aan witlof zal het dit seizoen niet liggen", schrijft het PGF in een marktbericht. De teelt zit nog steeds in de lift. Het areaal zal in 1984/1985 ruim 10% hoger zijn en komt dan op 4731 ha. De Belgen denken het wit lofareaal van 9000 ha uit té breiden met 10 a 15%. Frankrijk verwacht ook een produktietoename en wel van 13%. Gezien het feit dat voor verbetering van kwaliteit en presen tatie de buitenlandse vraag goed is verwacht het PGF - ondanks de uit breiding - toch goede exportkansen. Prei maakte wel een bijzondere week door. De aanvoer daalde fors. Er werd 40% minder aangevoerd. Na een prijsstijging werd later in de week lager genoteerd. De gemiddel de preiprijs was vorige week 6,38 per kg, tegenover 4,92 in de week daarvoor. Verwacht wordt dat prei eerder goedkoper dan duurder zal worden. Vorig jaar - half januari - was de preiprijs geen 6,38, maar ƒ1,33. Bij de spruiten was er wel heel weinig aanvoer. In vergelijking met dezelfde week van 1984: 16%. Vorige week dinsdag bereikte de prijs van sprui ten een hoogtepunt: 4,— per kg. De gemiddelde weekprijs kwam uit op 3,78, dat is bijna 1 lA maal zoveel als in de week daarvoor en bijna 3 maal zoveel als half januari 1984. De export van spruiten liep minder sterk terug dan de aanvoer. In Zuid-Holland bedroeg de gemid delde prijs van spruitkool tussen 1 juli vorig jaar en half januari dit jaar gemiddeld 1,03 per kg. In het vori ge seizoen was dat 1,11 en twee jaar terug 0,57. Bij de kool werd geprofiteerd van de winterse situatie. Vorige week traden een aantal prijsdalingen op, maar in de tweede week van januari steeg de rode kool A van 40 naar 85 ct per kg, rode kool B van 35 naar 73 ct per kg, witte kool van 17 naar 45 ct per kg en groene kool van 56 naar 134 ct per kg. In de tweede week van januari 1984 waren de koolprijzen: rode A: 70 ct; rode B: 61 ct; witte 59 ct en groene 40 ct. Breekpeen werd vorige week ruim aangeboden (40% meer dan in de week ervoor). De prijs van de 50/200 Vollegrondsgroentenoteringen, 22 jan., Z.H Z. Spruitkool /kg) A I 3,30-4,70; B I 4.20-4,80; D I 4,90-5,70; aanvoer 12.000 kg. Breekpeen /kg) 50/200 0.07-0.29; 200/400 0.15-0.39; 400/600 0.22-0.49; aanvoer 19.000 kg. Uien /kg) (klasse II nl.) 80/op 0.10-0.41; 60/80 0.13-0.33; 40/60 0.11-0.28; drieling 0.06-0.16; aan voer 71.000 kg. Knolselderij /st) 10 1.15-1.21; 12 0.73-0.90; 15 0.58-0.66; 20 0.11 -0.31aanvoer 11.000 stuks. Aardappelen: Bintjes, Bonken 25; Grote: 19-24; Driel. 11-15. Appelen: Boskoop I 70/80 78; 80/90 80; Boskoop 11 60/70 46-51; 70/80 60-61; 80/90 69-71; Golden Deli cious II 60/70 40-56; 70/80 62-66; Jona gold II 70/80 69-74; 80/90 71-73; Jona Gold I 70/80 130; 80/90 156; Cox II 60/65 66-72; 65/70 136-143; 70/80 170-171; Gloster II 60/70 60; 70/80 87-9180/90 96. Peren: Saint Remy II 65/75 70-72; 60/70 49-51; D. du Cornice II 60770 84-99; 70/80 130-132. Groenten: Boerenkool II 27-96; Witte kool A II 28-35; B I 24-27; Rode kool A I 22-30; A II 16-25; B 18-25; Savooie kool A II 44-77; B II 40-55; Spitskool 167; Prei 60-149; Uien bonken 23-26; grote 13-17; Knolselderij 111-112; Kroten 55-58; Witlof A II 256-294; B II 192-257; III 193-222; Spruiten A II 234-279; B II 150-153; D II 246-249; Breekpeen B II 11-13; C II 16-22; B/C II 27-28; D I 39-40; Sla I 14/ 23-24; 16/ 38-48; 17/ 50-51. De grootslachterijen hebben de roepprijzen voor de in de week tot 18 januari overgenomen varkens met 5 tot 8 cent verhoogd. De roepprijzen liepen van 4,05-4,20 voor geslachte varkens, kl. EAA, basis af-mestbe- drijf en inkl. b.t.w. Deze prijzen gelden voor varkens van 63/ 90 kg, behoudens bij de HOVA, Zuidgroep en Vagrocon, die voor de hoogste uitbetaling de hoog ste uitbetaling hanteren voor varkens van 65/ 87 kg. Voor varkens van andere kwaliteiten gelden de gebruikelijke kortingen die tot 60 cent/kg kunnen bedragen en voor andere gewichten die voor varkens tot 100 kg 28 cent/kg kun nen bedragen en daarboven zelfs tot 60 cent/kg. Slachtveeprijzen Over het algemeen was de markt voor slachtvee prijshoudend tot goed prijshoudend, zij het dat niet op alle marktplaatsen de prijzen zich kon den handhaven. De marktprijzen, voor gemeste kal veren gingen omlaag. Uitgevoerd werd 2995 ton kalfsvlees, waarvan o.a. 1425 ton naar Italië en 582 ton naar Duitsland. Aan lamsvlees werd 152 ton uitgevoerd, waarvan 143 ton naar Frankrijk en 9 ton naar Italië. daalde van 44 naar 38 ct per kg en die van de 200/400 van 68 naar 44 ct per kg- Waspeen had meer last van een af nemende vraag dan van een aan bodsvergroting 3%). De prijs van de A's brokkelde af van 1,33 naar 1per kg en van de B's van 1,65 naar 1,16. Daarmee kwam het prijspeil op hetzelfde niveau dan een jaar geleden. Champignons Volgens het LEI hadden de cham- pignonbedrijven in 1983 een verlies van 13% en kon 1984 worden afge sloten met een winst van 8%. De gel delijke opbrengsten per m2 namen met maar liefst 26% toe (hoeveelheid 120 kg, is plus 7% en prijs plus 17'/2%). De kosten bleven vrijwel ge lijk. Dit staat te lezen in het jaaro verzicht 1984 van het Produktschap voor Groenten en Fruit, samenges teld door ing. J.C. Boon. 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1985 | | pagina 23