i GELD VERDIENEN? ZZjSJ hooi, stro en snijmais P. Vermue Zn. Fa. A.D. Riemens Fa. A.F.M. van Acker Van Weele b.v. Hoe krijgt u een goede strukluur van de grond..? Goed dal Goudland-grondbewerkings- machines de basis leggen voor een gouden oogst! Goede grondbewerking is de basis voor een rijke oogst. Wat dat betreft zit u goed met Goud land-grondbewerkingsmachines. Een kompleet programma voor alle grond soorten. Degelijke praktische werktuigen. Gebouwd uit het beste staal. Gebouwd op betrouwbare inzet. Volledig afgestemd op de wensen van de nederlandse land bouw. Vraag uw handelaar naar Goudland! Goudland wentelploegen, stoppelploegen, diepwoelers, kultivatoren, schijveneggen. Zweegers de vernieuwers van landbouwmachines. Verkoop en Distributiecentrum B. V. ZWEEGERS NIEUWENDIJK 25 22 Hoeveel maïskorrels krijgt u héél en onverteerd terug..? Goed dat PZ~ maishakselaars de korrels zo nauwkeurig raken! Het oude en vertrouwde adres voor het inrichten van uw bewaarplaats. PP,' DE CAPPON 3-schaar wentelploeg Nationaal Kampioen 1983 Te koop gevraagd Julianastraat4 4542 BA Hoek Tel.: 01154-1298 Postbus 1 4508 ZG Waterlandkerkje Tel.: 01170-2163 Postbus 2 4470 AA Wolphaartsdijk Tel.: 01198-1278 Zwoegers de vernieuwers van landbouwmachines. Verkoop en Distributiecentrum B. V. ZWEEGERS 6JIEUWEND/JK 25 6664 HB GELDROP TEL 04*854156 5664 HB GELDROP TEL 040-854155 ZwMgsrs de vernieuwers van landbouwmachines. Verkoop en Distributiecentrum B. V. ZWEEGERS NIEUWENDIJK 25 5664 HB GELDROP TEL. 04*854156 PIEPER S KOELING VOOR DE PIEPERS mje 0 G 'W 00STWEG 70 KRABBEN0IJKE 01134-1460 Electrotechnisch Installatiebureau Dorpsstraat 92 - 4451 AC HEINKENSZAND (Zld.). tel. 01106-1201 Alle soorten kontante betaling. Fouragehandel Nassauweg 18, 4453 VJ 's-Heerenhoek, tel. 01105-1226 TE KOOP: M.F. 250 zelfr. hydr. kraan. Rumptstad ploe gen t.w. 40,2 scharig en d.w. 40, 3-scfrarig Lemken, 2 scharige ploeg Rumptstadt en Niemeyer vastetand cultivators 2.75 m en 3 m. Vicon 1.65 maaier. Nieuwe grondschaven 2.50 m 800,— excl. Te bevr. K. van Houte Waarde tel.01134-1229.. TE KOOP: Beugelzaagmachi ne 220 V; Snapper zitgras- maaier 8 pk; Karcher warm- watereiniger; hogedrukspuiten 150 atm. Viking tuinfrezen: Rïoolreinïgings hogedrukspuit met voorraadtank: Solo heg- genschaar. Gebr. Catseman, St. Kruis 01175-266. TE KOOP: 1 Deutz Intree type 2004; 2 Amac aardappelrooiers D2 150 en 135 br. met uien set; 4 aardappelstortbakken met rollenreiniger en zeefreiniger; 3 transporteurs 60-50 cm br.; 3 Boxenvullers; 2 grond-weg schaven voor in de hefinrich- ting; 1 Veenhuis vacuum tank 5000 1. met superpomp; 3 culti vators 1 vaste tand en 2 triltan- den; 1 drainreiniger; 3 Busatis maaibalken met dubbele mes sen; 4 ploegen 1-2 en 3 schaar; 1 kuilsnijder met hefmast; 1 Maishakselaar 1 rijig PZ; 2 zaaimachines; 1 3 Pootswoeler, 1 Stel smalle banden 9 x 36; 1 stel wielen voor Ford 14 x 30; 1 stel wielen voor Ford 14 x 38 met 3 wielgewichten per wiel. 1 Deutz trekker 5006 met voorl ader. L.M.B. v. Eyzeren Oost singel 35, Tel. 01105-1436, Borssele. AANGEBODEN een boerderij met grote bedrijfsgebouwen, gelegen tussen Steenbergen en Bergen op Zoom met ongeveer 3 'A ha. aaneengesloten land bouwgrond; uitstekend ge schikt voor tuinbouw asperge teelt, enz. lnl. MUS ONROE REND GOED Dirksland, tel. 01877-1309. TE KOOP: gedurende win terseizoen, 17.500 kg wit lofwortels, 01102-3835 RUMEV1TE ONTWOR- MINGSBLOKKEN voor rundvee en schapen. M. Moerland, Gerbernesseweg 26 Nisse, tel. 01194-392. GEVRAAGD: Akkerbouw- en weidebedrijven voor be middeling bij aan- of verkoop. MIJS ONROEREND GOED DIRKSLAND Postbus 27, 3247 ZG Dirksland. tel. 01877-1309. "TREKKERRIJBEWIJS" aan huis halen, Postbus 16, 4515 ZG IJzendijke, tel: 01176-1984. TE KOOP Gebruikte Tran sporteurs, grondbanden, box envullers, ventilatoren, do- seerbunkers, kantelaars, rol- lenleesband. P. de Korne, 's Gravenpolder. 01103- 1558-2349 SWINGFOG o.a. voor het gassen van aardappelen. On derdelen en reparatie; G. Bras Zn. BV Fijnaart, 01686- 2856. TE KOOP: Chique wedstrijd pony 1.43 m., 11 jaar, .L- dress.; M-springen met 8 winstp. Vraagprijs ƒ2500.— lnl.: 01180-25186. TE KOOP. keerwand steunen voor aard., en uien, tel.: 01180-23445 na 18.00 uur. VOOR HET verspreiden van kippemest, schuimaarde enz. met speciaal door ons ont worpen breedspreiders be leefd aanbevolen. Loonbe drijf C.A. de Nood, Water landkerkje, tel. 01170-2178, 3101. ACIFIT ACCU'S stootvast en onderhoudsvrij voor alle mer ken traktoren. auto's, kranen, combine's, enz. P. Slabbe- koorn, Brederodestraat 36, 4481 AE Kloetinge, tel. 01100-13602. TE KOOP; 18 Belgische rood-bonte jonge stieren, tel. 01140-14334. TE KOOP: gebruikte beton- klinkers 8 cm dik. kleur hei de/paars direct leverbaar. Pe- kaar Bestratingsmaterialen b.v. 01131-2069 Yerseke. TE KOOP GEVRAAGD: al le soorten hooi en stro, voer- aardappels enz. tegen contan te betaling. Wij bieden aan: droge slachtkuiken- en kip penmest. Gerritse Fourage, Ederveen, tel. 08387-1298. CALLAGER schrikdraad app. Fa. v. Eekeren Wouw, tel. 01658-2251 vert. 01100-11042 TE KOOP: DROGE KIPPE MEST MET GARANTIE EN ANALYSE. TE LEVEREN OP AFROEP HACK B.V. Tel. 01670-63572-65350 K1PPE- EN VARKENS- DRIJFMEST. vloeibare schuimaarde, incl. versprei den. mestdistributie Kurstjens B.V., Grubbenvorst, Vert. A.C. v. Nieuwenhuyzen, Steenbergén, tel: 01670- .65284. Vrijdag 28 september 1984

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 22