WEEKOVERZICHT GRANEN, PEULVRUCHTEN EN ZADEN, 20 aug. Tarwe - in de afgelopen weken kwamen schoorvoetend enige zaken tot stand en bleek het verwachte lagere prijsniveau werkelijkheid. Door het ontbreken van vraag naar tarwe ontstond steeds meer ongerustheid bij leveranciers, welke onvoldoende opslagruimte hebben. Indikaties met betrekking tot de kg-opbrengst per ha vanuit Noord-Frankrijk, duiden op een hoge opbrengst, zodat uit dat land ook lagere offertes binnen komen. Enig vertrouwen in de markt uit de veevoedersektor is nog niet aanwezig. Brouwgerst - het areaal brouwgerst in Zuidwest-Nederland was opnieuw iets kleiner en is voor ca. 90% geoogst. De kg-opbrengst, zowel als het volgerstpercentage lijkt goed. De prijzen echter liggen op een aanzienlijk lager niveau dan het afgelopen jaar. Offertes zijn nau welijks te krijgen in verband met sterke konkurrentie van b.v. Deense, Schotse en Franse brouwgerst. De markt sloot dan ook lusteloos. Voer- granen - er is nauwelijks sprake van enige handel in deze produkten. Groene erwten - gedurende de afgelopen week werden in Zuidwest-Ne derland veel partijen erwten gedorst. Mede dank zij de bijzonder gun stige weersomstandigheden zijn de geoogste erwten van goede kwaliteit. In tegenstelling tot de voorgaande jaren is de kleur van de groene erwten over het algemeen goed, zodat verhoudingsgewijs minder verkleurde erwten worden aangevoerd. Zowel de voererwten- als de konsumptie- erwtenmarkt is bijzonder flauw gestemd en beweegt zich ongeveer op een gelijk niveau. Schokkers - ook van dit produkt werden de afgelopen week enkele partijen geoogst. De oogst valt over het algemeen wat later dan die van groene erwten, terwijl het areaal schokkers aanzienlijk kleiner is dan dat van groene erwten. De kwaliteit is eveneens goed. De schokkermarkt is flauw gestemd. Kapucijners - ook de oogst van dit produkt valt wat later dan die van groene erwten, zodat nog slechts enkele partijen zijn aangevoerd. De kwaliteit is goed, doch de stemming flauw. Het grotere areaal ten opzichte van dat van vorig jaar speelt "hierbij uiteraard een rol. Bruine bonen - de aanvankelijk slechte tot minder goede stand van bruine bonen is de laatste maand door de betere weersomstandigheden over het algemeen aanzienlijk verbeterd. De no tering voor P.D. bruine bonen van de nieuwe oogst ligt ongeveer op een niveau van 175,— per 100 kg. De belangstelling voor de nog resterende hoeveelheden bruine bonen van de oude oogst neemt steeds verder af. Karwijzaad - de karwijzaadoogst is inmiddels achter de rug. Na het vroeger rijpend ras Volhouden is ook het later rijpend ras Bleija geoogst. De opbrengsten lopen sterk uiteen, doch liggen gemiddeld laag. Speciaal tengevolge van de tegenvallende opbrengst ontstond de laatste weken een hevige spekulatie op de binnenlandse markt, waarbij de prijzen zeer sterk opliepen namelijk tot boven de 600,— per 100 kg en zeer forse prijsschommelingen optraden. Aan het eind van de afgelopen week trad een rustiger stemming op, waarbij de prijs terugliep. Blauwmaanzaad - in afwachting van de blauwmaanzaadoogst heerst een zeer rustige stem ming. waarbij de prijs zich op een relatief laag niveau beweegt. NOTERINGEN GRANEN, Rotterdam, 20 aug. /100 kg) Tarwe - 72/73 kgs doorsneekwaliteit max. 17% vocht max. 2% bijmen ging - boordvrij zuidwest-Nederland - aug/sep. 47.75 gedaan en verder 48.00 laten. BUITENLANDSE MAISNOTERINGEN, 14 aug., L.E.I. Den Haag 100 kg) Chicago: sept. lev. 38,00; dec. lev. 36,90; mrt. lev. 37,95; maïs, Laplata (15 aug.) 51,85; maïs USA III 49,55 (15 aug.) NOTERINGEN PEULVRUCHTEN EN ZADEN, Rotterdam, 21 aug. /100 kg) Bruine bonen - prima doorsnee - aug. 170,— laten. n.o. okt. - nov. 180, laten. Groene erwten - 6% - aug. 89,— laten, n.o. sept.- okt. 89,— laten. Kapucijners - 5% - sept. - okt. 92,— laten. Blauwmaanzaad - prima doorsnee - sept. - okt. 250,— nom. Karwijzaad - prima doorsnee - aug. - sept. 650,— bieden, 660,— laten, sept. - okt. 660,— nom. AARDAPPELTERMIJNMARKT AMSTERDAM, 21 aug. /100 kg) BINTJE 35/50 mm vorige nov apr 22,50-20,00 BINTJE 50 mm nov 21,30-21,00 apr 26,00-25,90 laten /bieden 22,00-20,00 slot 19,00 21,30 omzet stemming kalm kalm 21,30-21,00 21,00 4 kalm 25,30-25,20 25,20 264 nauw.prijsh. AARDAPPELTERMIJNMARKT AMSTERDAM, 13 t/m 17 aug. Verstrekt door G. de Vries Zn. te Amsterdam, tel.: 020-247417 Bintje 50 mm, oogst 1984, levering april 1985: Omzet 1935 - O.P. 5150 - Hoogste prijs 27,20 - Laagste prijs 25,50 - Slotnotering 26,00 laten, 25,90 bieden. Bintje 35/50 mm, oogst 1984, levering april 1985: Omzet 25 - O.P. 44 - Hoogste prijs 21,30 - Laagste prijs 21,00 - Slotnotering 22,50 laten, 20,00 bieden. Bintje 50 mm, oogst 1984, levering november 1984: Omzet 87 - O.P. 387 - Hoogste prijs 22,10 - Laagste prijs 21,10 - Slotno tering 21,30 laten, 21,00 bieden. MARKT GOES, 21 aug. Aardappelen (exkl. b.t.w.) Bintje, veldsgewas, direkte levering op auto geleverd 13 - 13Vi cent per kg. Uien (exkl. b.t.w.) Plantuien, geloofklapt, op auto geleverd 18-20 cent per kg. Granen, zaden en peulvruchten (exkl. b.t.w.) Tarwe, basis 16% 47,00-/ 48,25; Brouwgerst, boeren- schoon 56,00-/ 57,50; Voergerst 45,25-/ 47,00; Karwij, boeren- schoon 350,00-/ 530,00; Karwij, prima doorsnee 625,00; Erwten, kleine groene 79,00-/ 79,50. Alles per 100 kg. Hooi en stro (exkl. b.t.w.) Op auto geleverd: Weidehooi 200,00-/ 230,00; Dijkhooi 170,00-/ 200,00; Tarwestro, nieuwe oogst 50,00-/55,00; Luzerne- hooi 300,00-/325,00; Veldbeemd 130,00-/140,00; Rood- zwenk/rietzwenk 70,00-/ 82,50; Engels raaigras 75,00-/ 85,00; Win- tergerststro 70,00-/ 75,00; Zomergerststro 90,00-/ 95,00'; Erwtenstro, kleine groene 100,00-/ 130,00; Alles per 1.000 kg. VOLLEGRONDSGROENTENOTERINGEN, 21 aug. /kg) Spruitkool - Z.H.Z. All 1,15-1,49; Bil 0,87 - 1,00; CII 0,42; DII 2,09- 2,28; aanvoer 3000 kg. Uien - Z.H.Z. - klasse II NL: 80/op 0,27-0,46; 60/80 0,23-0,4140/60 0,32-0,53; driel, 0,05-0,25; aanvoer 60.000 kg. AARDAPPELPRIJZEN, 21 aug. /kg Doré: middel ZHZ 0,28-0,37; Ann. 0,33-0,36. driel. ZHZ 0,11-0,14; kriel 1,09-1,18. aanvoer ZHZ 75.000 kg. Ann. 62.000 kg. Coöperatieve Tuinbouwveiling "Walcheren" B.A., 20 aug. Aardappelen: Eerstelingen BO 30-37; CR 28-31; DR 18-27; KR 47-47; Bintjes BO 35: CR 27; KR 53. Tomaten AI 89-123; All 69-115; BI 96-128; Bil 73-98; Cl 58-63; CII 62-80. Precoce de Trevoux 55/60 58; 60/70 72-77; Meloenen 4 326-331; Meloenen 6 256-314; Meloenen 8 136-279; Pruimen I 142-172; Pruimen II 68-114; Aardbeien ds. 152-161; Frambozen da. 127-135. Bramen ds. 142. Groenten: Komkommers 41/51 37-44; 51/61 49-57; 61/76 54-64; 76/- 60-67: Bloemkool 4 I 124-128; 4 II 96-108; 61 100-105; 611 77-98; 81 72; 811 53-70; Spitskool 12-15; Rode Kool AI 12; Kroten BI 27; Witte Kool BI 41-44; Savooiekool All 31; Winterpeen 40-41; Uien bo. 35-41; gr. 34-39; Prei All 60-82; Bil 53; Princessebonen I 199-207; II 177-188; Snijbonen I 177-207; II 160-184; Sla II 40/- 31-39; Selderij bos 21-22; Couregettes 7-8; Rabarber 29-49; Broccoli 481 Vrijdag 24 augustus 1984 ENKELVOUDIGE VOEDERMIDDELEN, groothandelsprijzen in /100 kg., exkl. b.t.w. boordvrij, disponibel Rotterdam, voor inlandse produkten, af fabriek/af magazijn, 6-10 augustus Laplata mais 67,30 Maalmais 63,50 Maalgerst 49,20 Lupinen Austr. 55,40 Milocorn 61,80 Tapioka/maniokpellets 35,80 Voerbonenpellets 48.90 Maisgl. voermeelpell. 37,40 Maisvoermeelpell. v.r. 47,30 Tarwegriespeliets 37,70 Tapiokahardpellets 38,90 Citruspulppellets 32,90 Bietenpulppellets 32,90 Melasse 19,70 Gras/lucernepellets 16/18% re 33,80 Rijstevoerschroot- pellets 16% 27,60 Lijnschilfers 37/38% 56,60 Sojaschroot inl. 49/3,5% 66,30 Kokosschilfers/pellets 27% 46,90 Palmpitschilfërs 22% 39,00 Sojabonen 88,30 Braz. sojaschroot- pellets 48% 59,10 Sojaschroot/- pellets 44/45% 56,50 Raapschroot 34% 33,70 Diermeel 58,7% 91,00 Vismeel 66,3% 126,80 Verenmeel 87,0% 113,25 Geden. magere melkpoeder IK 71,10 Destruktievet 142,00 ENKELVOUDIGE VOEDERMIDDELEN, groothandelsprijzen voor aankomst/levering over ca. 3 maanden, in 100 kg., exkl. b.t.w., boordvrij Rotterdam, 6-10 augustus Maalmais 60,00 Maalgerst 51,10 Voertarwe 51,40 Milocorn 59,10 Tapioka/maniokpellets 37,70 Maisgl. voermeelpell. 39,80 Maisvoermeel pell. v.r. 45,90 Maisvoermeelpell. v.a. 43,20 Tarwegriespeliets 38,80 Melasse 19,60 Citruspulppellets 34,50 Bietenpulppellets 35,70 Gras-/luzernepellets 16/18% 34,30 Lijnschilfers 37/38% 59,10 Kokosschilfers/pellets 27% 48,40 Palmpitschilfërs 22% 41,90 Braz. sojaschrootpellets 48% 64,00 Sojaschroot/- pellets 44/45% 60,70 Raapschroot 34% 37,10 MENGVOEDERS, voorlopige verbruikersprijzen, franko-boerderij in /100 kg., inkl. b.t.w., bij levering van 8.000 kg in bulk, 13-17 augustus Standaardbrok A Eiwitrijke brok B Energie-eiwitarme brok Weidebrok Zeugebrok Baby biggekorrel Start/overgangskorrel Mestvarkensbrok Konijnekorrel Voll. opfokmeel l m.a.c. 1000 kg gezakt. N.B. De korting voor kontante betaling en eventuele bonuskorting en/of terugbetaling aan het einde van het boekjaar zijn in de berekening ver werkt. 51,40 55,90 Voll. opfokmeel II m.a.c. 71,70 51,40 Voll. foktoommeel sl.r. 71,30 48,40 Gem. graan met gebr. mais 59,70 81,70 80,80 Voll. leg-/batterijmeel 71,20 70,40 Voll. slachtkuikenkorrel 85,10 63,10 Kalkoenekorrel I 84,00 71,20 Kalkoenekorrel II 82,10 75,60 Kalkoenekorrel III 77,40 VEEMARKT UTRECHT, LEIDEN, DEN BOSCH Prijzen: UTRECHT LEIDEN DEN BOSCH 16 aug. 21 aug. 22 aug. dikbillen extra kwal. 3500-5000 9,75-12,40 stieren le kwal. 7,70-8,70 8,25-8,95 7,95-8,80 2e kwal. 6,70-7,70 7,30-8,20 6.95-7,95 vaarzen le kwal. 6,65-7,65 7,- -8,40 7,25-8,25 2e kwal. 5,75-6,65 5,90-7,05 6,35-7,25 koeien le kwal. 6,50-7,70 6,95-8,00 7,00-8,10 2e kwal. 5,60-6,50 5,90-6,95 5,90-7,00 3e kwal. 5,15-5,60 5,50-5,90 5,50-5,90 worstkoeien 4,75-5,45 4,90-6,00 4,80-.5,90 vette kalveren le kwal. 6,35-6,50 2e kwal. 6,20-6,35 schapen per stuk 175-230 200-250 160-210 per kg. 5,50-7,00 5,25-7,75 lammeren per stuk 185-250 200-250 130-220 per kg. 10,- - 11,— 10,00-11,25 varkens 3,40-3,45 zeugen le kwal. 3,20-3,25 3,12-3,22 2e kwal. 3,10-3,20 3,02-3,12 melk- en kalfkoeien le soort 1900-2550 1900-2500 2200-2700 2e soort 1400-1900 1300-1850 1350-2200 kalfvaarzen le soort 1775-2200 1900-2350 2200-2650 2e soort 1300-1725 1350-1850 1300-2200 guste koeien le soort 1050-1900 1150-2450 1250-2100 enterstieren 1400-1900 1400-2400 950-1700 pinken 850-1250 950-1450 850-1675 graskalveren 500-850 500-925 450-850 nuka's voor de mest r.b. 425-670 410-675 225-575 nuka's voor de mest z.b. 350-510 370-535 160-450 nuka's Amerikanen/H.F. 125-200 95-200 fokschapen schapen en lammeren 100-175 weide lammeren 175-220 90-170 biggen 1. 107.50-122,50 biggen zw. 125-132.50 bokken en geiten 25-95 20-120 op basis franko abbattoir, exkl. b.t.w.: gewicht - geslacht aan de haak geüniformeerd volgens E.G.-referentiesnit, korting 2%. periode 26juli-l aug. 2-8 aug. 9-15 aug. stieren - kwaliteit Ro3 gem. gewicht 308 kg. 7,90 8,02 8,25 koeien - kwaliteit 0030 gem. gewicht 271 kg. 6,36 6,39 6,31 BIGGEN, VRIJE MARKTPRIJZEN franko mester in fincl. b.t.w. (voorl. LEI-prijzen basis Prijsstatistiek Gewichtsgroep 6-10 augustus per kg per stuk toeslag/kg 18 kg 5,94 107,00 18 kg 2,60 22 kg 5,34 117,50 22 kg 2,60 27 kg 4,83 130,50 27 kg 2,30 De berekende kostprijs van biggen ca. 23 kg bedraagt volgens Publ. 3.123 op prijsbasis maart/juni 1984 bij 50 en 150 zeugen per bedrijf resp. f 167,70 en 137,40. RUNDER- EN KALVERPRIJZEN DEN HAAG - gemiddelde prijzen, 100 kg levend gewicht volgens noteringen in de week van 13 tot en met 17 aug. op de referentiemarkten in de EEG-landen: (tussen haakjes de prijzen van de vorige week) RUNDEREN KALVEREN België 409,40 (409,02) 616,97 (587,51) Denemarken 401,33 (399,60) 428,73 (425,51) Duitsland 396,41 (393,79) 569,36 (570,36) Griekenland 457,82 (454,95) 538,70 (536,53) Frankrijk 432,91 (427,85) 638,88 (629,88) Ierland 381,12 (372,12) 564,25 (527,17) Italië 429,46 (425,87) 594,29 (588,30) Luxemburg 451,29 (453,74) 385,35 (385,35) Nederland 357,80 (359,82) 581,25 (568,40) Ver. Koninkrijk 412,27 (402,07) 485,97 (485,97) Gemeenschappe lijke prijs 411,36 (406,63) 575,35 (567,37) VETTE KALVEREN BARNEVELD vorige 20 augustus aanvoer: vette kalveren 428 405 extra kwal. prijzen: le kwal. 6,50-6,75 6,25-6,45 6,00-6,20 5,35-5,50 6,75-7,00 6,40-6,65 6,10-6,30 5,50-5,75 2e kwal. 3e kwal. NOTERINGEN SLACHTVARKF.NS, 13 t/m 17 aug., Coveco, prijzen inkl. o.b. Zonder klassifikatie: 21 t/m 30 kg/ 2,90; 31 t/m 40 kg 3,10; 41 t/m 50 kg 3,40; 51 t/m 55 kg 3,70; 56 t/m 59 kg 3,90; 100 t/m 110 kg/ 3,95; 111 t/m 150 kg 3,85. Klasse EAA PRIJS- Korting t.o.v. 94 kg ƒ4,37 KLASSE prijsklasse EAA 95 kg ƒ4,35 EAA 96 kg 4,31 I - 15 97 kg ƒ4,27 II -20 98 kg ƒ4,23 III - 35 99 kg 4,19 IV - 50 Klasse EAA 60 kg 61 kg 62 kg 63 t/m 90 kg 91 kg 92 kg 93 kg 4,33 ƒ4,37 ƒ4,41 ƒ4,45 4,43 4,41 ƒ4,39 RICHTPRIJZEN VOOR DE BIGGEN In de week van 27 augustus 1984 tot 3 september 1984 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprijzenschema voor* Zuid-Nederland van 7 mei 1984 met 2,00 te worden verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is 4,52. BIGGEN, RICHTPRIJZEN franko mester in /stuk, inkl. b.t.w. 13-17 augustus Landbouw Zuid- schap 2) Nederland 3) EAA-prijs varkens 4,38 4,35 EAA-prijs 1) t.b.v. schema's 4,38 4,28 Biggen 23 kg 126,35 128,80 Aftrek per afw. kg 2,90 3,00 toeslag boven 23 kg 2,90 2,25 1) Als uitgangspunt voor de berekening van de biggenprijs is de ge middelde EAA-prijs voor Zuid-Nederland met 7,5 ct. verlaagd i.v.m. door VAKO en HOVA gehanteerde afwijkende toeslagen t.o.v. de in de schema's vermelde berekende toeslagen. 2) Berekend volgens formule Cons, in Alg. Dienst Varkensh. en de Cons. Varkens- en Pluimveeh. Geldig voor geheel Nederland exkl N. Brabant en Limburg. 3) Volgens schema van de Ver. van Varkenshouders van de N.C.B. en de L.L.T.B. Voor Zuid-Nederland is de EAA-prijs gebaseerd op een totale toeslag van 13 ct. Per 1 cent afwijkende toeslag moet de biggenprijs worden verlaagd of verhoogd met 55 ct. inkl. voer- prijskorrektie van 0,80. GEDIFFERENTIEERDE EIERNOTERINGEN G.O.V.v.E. EN 'T ZUIDEN 13 t/m 18 aug. /100 stuks) Basis-prijzen: af bedrijf, inkl. bruintoeslag, exkl. b.t.w.: 37-38 gr. 2,60; 42-43 gr. 4,75; 47-48 gr. 6,90; 52-53 gr. 8,25; 57-58 gr. 9,55; 62-63 gr. 12,15; 67-68 gr. 14,55; 72-73 gr. 17,00. Gem. prijs voor evt. lopende kontrakten: 1,62 per kg., exkl. toeslag en b.t.w. Vermindering witte eieren: tot 60 gr. geen; 60-63 gr. 'A ct/st.; 63-65 gr. lA ct/st.; 65-67 gr. 1 ct/st.; 67-69 gr. 2 ct/st.; 69 gr. en hoger 3 ct/st. EIERVEILING EIVEBA BV BARNEVELD, 21 aug. Aanvoer 3.385.800 stuks, stemming kleine eieren kalm, grote eieren vlot. Prijzen in /100 stuks: eieren van 50/51 gr. 9,00-/ 9,25; van 55/56 gr. 10,25-10,30; van 60/61 gr. 11,80-12,15; van 65/66 gr. 15,50-/ 16,00. PLUIMVEE- EN EIERENMARKT In de week vanaf 13 augustus bleef de basiskontraktprijs onveranderd ƒ2,25 per kg voor kuikens tot 1400 g, inkl. b.t.w. en exkl. toeslagen. In die week trokken de vrije prijzen voor slachtgevogelte opnieuw duidelijk aan. Dat gold zowel voor oude kippen als voor slachtkuikens. Het aanbod was niet bijster groot, doch door de hogere prijzen bleven de omzetten bescheiden. Wel was op te merken dat bij de kleine omzetten men toch bereid was premie te betalen voor zwaardere kuikens. De binnenlandse afzet en de export zijn in het algemeen niet onbevredi gend, zij het dat de afzet naar Duitsland teleurstellend blijft. Wel kun nen geleidelijk wat betere prijzen gerealiseerd worden. Met de wat lagere voerprijzen betekent dat een verlichting voor de mesters. FRUITNOTERINGEN De aanvoer van pruimen viel de vorige week tegen. Het seizoen blijft minstens 10 dagen achter bij voorgaande jaren. Dat geldt op dit moment ook nog voor de appels, peren en bramen. Tot eind vorige week was er in Zeeland geen Benoni en James Grieve te koop. Aangenomen mag wor den dat dit in de komende week anders zal zijn geworden. De prijs van de pruimen stond onder druk, mede vanwege de grote verscheidenheid van produkten in de zachtfruitsektor waar naast perziken en nectarines ook de druiven beginnen te komen. Voor Opal klasse I werd eind vorige week gemiddeld 1,80 per kg betaald. Voor Czar klasse I gemiddeld 1,60 en voor Ontario gemiddeld 1,50 per kg. Alle klasse I werd in Zeeland aangeboden in kilo dozen. Het feit dat deze komen in een periode dat de meeste vakantiegangers weg zijn, werkte negatief op de prijsvorming. In voorgaande jaren waren de topaanvoeren steeds in de weken dat de vakantie haar hoogtepunt bereikte en dan is de doos een zeer geschikt presentatiemiddel voor pruimen. Nu was er veel konkur rentie van pruimen in kratten die hergebruikt kunnen worden. Bij de appels kwam er nog wat Mantet en nam ook het aanbod van Discovery toe. Mantet I 70-80 mm noteerde eind vorige week rond 1,10 per kg; I 60-70 mm rond 85 ct. Discovery was zeer gevraagd. Klasse I 70-80 mm liep eind vorige week van 3.- tot 3,27 per kg. Klasse II in die maat rond 2,25. Voor I 65-70 mm lag de middenprijs rond 2,50 per kg en voor klasse II rond1^1,90; I 60-65 mm en II 60-65 mm noteerde rond 1,50 per kg. Overwegend worden veel kleine maten aangeboden, een gegeven dat we nog wel meer zullen moeten noemen dit seizoen. Precoce de Trevoux was er de vorige week vrijwel nog niet te koop. De enkele partij die er kwam deed 85 cent voor I 60-70 mm en 65 cent voor I 65-70 mm. Het aanbod Super Trevoux was van betekenis met ongeveer 20 ton per dag. Klasse I 70 mm noteerde in het eind van de week gemiddeld 85 cent per kg; 1 60-70 mm gemiddeld 79 cent. Het aanbod van bramen was klein. Bij een aanvoer van 8000 doosjes lag de middenprijs vorige don derdag op 1,50 per doosje. Deze week zullen de leveringen voor de industrie zijn begonnen. Met veel belangstelling wordt de prijsontwik keling afgewacht. Het aanbod van frambozen was van geen betekenis meer. Schönemann klasse I noteerde zowel met als zonder dop tussen 7,— en 7,50 per kg. Zwarte bessen in pondsdozen bleven tot het laatst gevraagd en noteerden eind vorige week tot 3,30 per doos. 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 15