Unieke manifestatie met Kladruberhengsten in Den Bosch Prijsvraag Wie wordt kampioen Prijsvraag "Wie wordt kampioen?" Het nieuws van vorige week was, dat de winnaar van de prijsvraag "Wie wordt Kampioen?" een gloednieuwe VOLVO WINNER in ontvangst mag nemen. Het nieuws van deze week is, dat de Grote Nationale Tentoonstelling van de Koninklijke Vereniging "Het Nederlandsche Trekpaard" op 14 en 15 september in en rond de Brabanthallen te 's-Hertogenbosch - door verschillende manifestaties zal worden opgeluisterd. Onder meer door een Ballet te Paard met een zestiental volbloed Friese paarden gereden door ruiters en amazones in origineel oud-Friese klederdrach ten. Voorts door een folkloristische show van aangespannen Trek paarden met oude tuigen voor antieke wagens en huifkarren, bemand door groepen in oud-Brabantse klederdrachten, voorstellende gebrui ken uit de vorige eeuw. Verder nog door de bekende gekombineerde demonstraties, met défilé en show van circa 300 Haflingerpaarden en niet te vergeten het machtige schouwspel van de 4-, 8- en 16-spannen trekpaarden. Een bijzonder hoogtepunt vormt dit jaar een Unieke Presentatie door de Staatsstoeterijen van Kladruby en Slatinany uit Tsjechoslowakije met - in verschillende aanspanningen voor te rijden - KLADRUBERHENG STEN. Een presentatie die in Ne derland nog nooit is vertoond en daarom met recht uniek genoemd mag worden. Overigens vindt U op deze pagina alles wat U nodig heeft om de auto - of een van de andere prachtige hoofdprijzen - van de prijsvraag te winnen. Allereerst het Reglement. Evenals in 1982 wat vereenvoudigd ten opzichte van de daaraan vooraf gaande jaren, zodat U ook nu alléén de Kampioen en de Reserve-Kam pioen van de trekpaarden en de Kampioen van de Haflingers be hoeft in te vullen. Alle "hengsten die bij de prijsvraag betrokken zijn" worden hieronder vermeld. Ook de prijzenlijst - wederom rijker gestof feerd dan ooit tevoren - staat er nu ten voeten uit. De volgende week zullen wij U nog enkele "kanshebbers" noemen, kanshebbers voor de kampioen schappen wel te verstaan. En woens dag 5 september is de uiterste datum waarop het prijsvraagformulier in gevuld en wel bij de redaktie van dit blad binnen moet zijn. De hengsten, die bij de prijsvraag betrokken zijn A. Trekpaard-hengsten, die in aan merking kunnen komen voor het Kampioenschap en het Reserve-kam pioenschap. ALBION VAN 'T MOLENHOF K. 2789, geb.: 17-3-1980 d. Rivaal van Boekei B.S. 77/264 Eig.: A.L.C. Brooijmans en Zn. te Tholen (Zld.) en Bj. Sustronk te Zelhem (Gld.). VICTOR VAN MARKNESSE K 2776, geb.: 13-5-1979 d. Horizon Tersaet K. 2740 Eig.: Fam. Kruders te Ambt-Delden (Ov.) en E.J.J. Hagreis te Ambt-Delden (Ov). COSTAUD UIT T LAAR K. 2778, geb.: 23-4-1979 d. Costaud van Oudenhof K. 2719 Eig.: C. Barsingerhorn te St. Maar ten (Nh.). ALEX VAN DEN BEERSCHE- KAMPK. 2784, geb.: 10-7-1980 d. Guido van Brandevoort K. 2751 Eig.: Th. v. Bommel te Gemert (Nb.). JAN UIT DE LINDE K. 2781, geb.: 11-4-1980 d. Gamin van Schoonebeek K. 2706 Eig.: Gebr. Wilting te Dalen (Dr.). MARCO VAN T BROEK K. 2787, geb.: 10-4-1980 d. Costaud van Oudenhof K. 2719 Eig.: Th. v. Bommel te Gemert (Nb.). JOHNY UIT DE LINDE K. 2775, geb.: 22-6-1979 d. Costaud van Leenders Hoeve K. 2744 Eig.: Joh.Mart. Smits te Nuenen (Nb.). IDEAL VAN STAPPERSHOF K. 2785, geb.: 10-7-1980 d. Ideal de Wassenhove K. 2729 Eig.: J.H. Sand te Harbrinkhoek (Ov). 10 APOLLO VAN SCHAFFERDEN Hf.K.82, geb.: 2-6-1980 d. Adelbert Hf.K.34 Eig.: R. Bouwman te Amsterdam (Nh.). en J.G. Houdijk te Ter Aar (Zh.). ALEX VAN DE HEIBLOEM Hf.K. 86, geb.: 30-3-1980 d. Amor van Schafferden Hf.K. 45 Eig.: K. Schelling te Mookhoek (Zh.). NIMBUS Hf.K. 85, geb.: 12-3-1980 d. Nardus Pr.H. 888 Eig.: G. Toonen te Maren-Kessel (Nb.). STEFAN Hf.K. 81, geb.: 24-3-1979 d. Steiger 440094075 Elektrische koelkast met assortiment Amstelbieren aangeboden door Café-Rest. "Brabant hallen" te 's-Hertogenbosch Kompleet Koltec schrikdraadapparaat ty pe ST, Rijkskeur aangeboden door Koltec N.V. te Breda Trekpaarden-hoofdstel met koper en ga- reelriem aangeboden door de Prijsvraagkommissie En verder nog een aantal mooie en waar devolle troostprijzen. Reglement Voor de prijsvraag: "Wie wordt kam pioen?" gelden de volgende bepalin gen. 1. Aan deze prijsvraag kan uitslui- IDEAL VAN DIKKERSBOS K. 2782, geb.: 1-6-1980 d. Ideal de Wassenhove K. 2729 Eig.: H. Rijken te Hulshorst (Gld.). RONALD UIT DE LINDE K. 2768, geb.: 9-5-1978 d. Ideal de Wassenhove K. 2729 Eig.: H. v.d. Heijden te Veghel (Nb.). UN IC VAN BOEKELK. 2769, geb.: 9-5-1978 d. Nico van 't Hof van Wassenhove B.S. 78/244 Eig.: J. v. Olmen te Netersel (Nb.). NICO VAN BRANDEVOORT K. 2770, geb.: 1-5-1978 d. Gamin van Wooldink K. 2718 Eig.: H.C. KuijpersenZn. te Nuenen (Nb.). en H.J. Kuijpers te St. Oedenrode (Nb.). ROMEO VAN DE REEP K. 2771, geb.: 1-6-1977 d. Tom van Terbekenhof B.S. 76/74 Eig.: J. v. Olmen te Hapert (Nb.). FREDDY VAN BAZEL K. 2773, geb.: 16-6-1976 d. Joubert van Wassenhove B.S. 74/238 Eig.: N.C. Wouters te Boxel (Nb.), en A.A.W. Pelkmans te Gilze (Nb.). ALEXANDER VAN DE DROSTE HOEVE K. 2767, geb.: 30-5-1978 d. Gamin van Schoonebeek K. 2706 Eig.: N.C. Wouters te Boxtel (Nb.). CARLO VAN HOOGBEEMD K. 2762, geb.: 20-5-1977 d. Gamin van Schoonebeek K. 2706 Eig.: A.Z. de Buck te Oostkapelle (Zld.). FRIK VAN DE SMEEL K. 2745, geb.: 3-6-1975 d. Frik van de Kantstraat K. 2695 Eig.: J. v. Olmen te Hapert (Nb.). B. Haflinger-hengsten, die in aan merking kunnen komen voor het Kampioenschap AD VAN T VLIER Hf.K. 84, geb.: 29-6-1980 d. Admiral Hf.K. 62 Eig.: H.J. Folmer en F. Dijkstra te Veenendaal (Utr.). Eig.: M.J.W. Schreven te Weert (Lb.). WREKER VAN DE MILT Hf.K. 78, geb.: 23-4-1978 d. Winner Hf.K. 49 Eig.: D.E.L.M. Baron de Loë te Mheer (Lb.). NERVUS Hf.K. 46, geb.: 28-4-1971 d. Nelson 90 Ëig.: D.E.L.M. Baron de Loë te Mheer (Lb.). Hoofdprijzen voor de Prijsvraag: "Wie wordt kampioen?" SPECIALE AUTOMOBIELPRIJS 1984 de nieuwe VOLVO WINNER Beschikbaar gesteld door VOLVO NEDERLAND PERSONENAUTO B.V. Een prima stamboek-merrieveulen aangeboden door de N.V. Centrale Sui ker Maatschappij te Amsterdam Een Haflinger merrieveulen aangeboden door de N.V. Chemische Bedrijven van de N.C.B. te Son Een Connemara hengstveulen aangeboden door Interpolis te Tilburg Een Haflinger hengstveulen aangeboden door de Rabobank Een Dartmoor hengstveulen aangeboden door Biemans Beton Neder land Een Shetlander hengstveulen aangeboden door Hengstenhouderij H. v.d. Heuvel te Erp Een P.Z. dubbelschijf centrifugaal kunst meststrooier Vibrax Fabrikaat: Landbouwmachinefabriek P.J. Zweegers en Zn. te Geldrop Een vol-automatische wasmachine aangeboden door de Onderlinge Levens verzekeringsmaatschappij OBF te Leeu warden Een haakse slijper en een klopboormachi ne aangeboden door Cebeco-Handels- raad te Rotterdam. Duizend kg. kalkammonsalpeter beschikbaar gesteld door de U.K.F. te Utrecht Vijf en twintig balen (1000 kg.) droge pulp aangeboden door de Coöperatieve Vere niging Suiker Unie te Breda tend worden deelgenomen door abonnees van "Ons Platteland", "Zuidelijk Land- en Tuinbouw blad", "Het Friesch Landbouw blad", "De Landbode", "Boer en Tuinder" en "De Hoefslag". 2. Iedere abonnee kan slechts voor één prijs in aanmerking komen. De oplossing moet worden ingezon den op het formulier dat hierbij is af gedrukt en dient uiterlijk woensdag 5 september in het bezit te zijn van de redaktie van Zeeuws Landbouwblad. Op de voorzijde van de enveloppe, waarin het formulier wordt verzon den, gelieve men in de linkerboven hoek het woord prijsvraag te vermel den. Antwoorden niet op dit formu lier ingediend, of na 5 september ontvangen, worden ongeldig geacht. In verband met het karakter van deze prijsvraag is hiervoor geen inschrijf geld verschuldigd. 3. De prijsvraag betreft twee vragen namelijk: A. Welke trekpaardhengsten zullen ter gelegenheid van de op 14 en 15 september te 's-Hertogenbosch te houden Nationale Tentoonstelling van de Koninklijke Vereniging "Het Nederlandsche Trekpaard" respek- tievelijk tot kampioen en reserve kampioen 1984 worden uitgeroepen? B. Welke Haflingerhengst zal tot kampioen 1984 worden uitgeroepen? Teneinde de deelnemers aan deze prijsvraag op de hoogte te stellen van de hengsten, die voor de hiervoor bedoelde titels en prijzen in aanmer king komen, geven wij op deze pagi na's een overzicht van de hengsten van 4 jaar en ouder die voor deze tentoonstelling werden ingeschre ven. 4. Bij méér dan één juist antwoord zal de prijsvraagkommissie beslissen aan welke deelnemer de eerste prijs en aan welke deelnemer(s) de vol gende prijs of prijzen zullen worden toegekend. Geeft geen enkele deel nemer het juiste antwoord dan zal degene wiens antwoord de uitslag der desbetreffende keuring het dichtst benadert, als winnaar worden aangewezen. 5. Een ieder die aan de prijsvraag deelneemt wordt geacht zich bij voorbaat aan de uitspraak der prijs vraagkommissie te onderwerpen. Korrespondentie over deze uitspraak of anderszins wordt ten aanzien van deze prijsvraag niet gevoerd. De oplossing moet worden ingezon den op het formulier dat hierbij is af gedrukt en dient uiterlijk woensdag 5 september in het bezit te zijn van de redaktie van het Zuidelijk Land bouwblad. Naam Beroep Adres Woonplaats A. Kampioenschap hengsten 1. Kampioen 2. Res.-kampioen B. Kampioen Haflingerhengsten Datum: Handtekening: Vrijdag 24 augustus 1984

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 10