Zaterdag 7 juli werd de centrale merriepremiekeuring van de afdeling Zeeland van het Warmbloed Paardenstamboek Nederland gehouden. Evenals alle vorige jaren ook nu weer bij manege "De Eendracht" te Serooskerke. Stralende weersomstandigheden waren er op deze dag zodat alles keu rig volgens plan kon worden uitgevoerd. Ruim 140 paarden werden voorgebracht voor de jury, die dit jaar afwisselend gevormd werd door de heren van Rijswijk, Derks en Verbakei en anderzijds door de heren Heidema, Brinkman en van Dalen. Er werd gekeurd in één ring, waarbij de volgende rubriek zich vast in de vooropstelling opstelde. Het keuren in één ring is bijzonder goed in de smaak gevallen, zowel bij de deelne mers, die dan niet gelijktijdig in ver schillende ringen paarden moeten voorbrengen, als bij het publiek. De in ruime mate aanwezige belangstel lenden kunnen elke te keuren ru briek goed volgen, waardoor men een goed totaalbeeld krijgt van alles wat er voorgebracht wordt. De hele keuring had een erg rustig en ordelijk verloop. Aanvankelijk zorg de het nieuwe keuriogssysteem voor wat achterstand op het tijdschema, maar na de middagpauze was deze achterstand weggewerkt en kon er wel volgens schema gewerkt worden, zodat toch even na vijven de keuring beëindigd was. Voor het eerst werden nu bij het Zeeuwse W.P.N. ook de veulens ge primeerd. Dit was zonder meer een doorslaand sukses, vooral door de zeer goede kwaliteit van het voorge brachte materiaal, waarbij met name de ruimte in de beweging bij diverse veulens buitengewoon goed was. Over het geheel genomen was de kwaliteit van de dieren erg goed, met name in de jeugdrubrieken. Kam pioene bij de 1, 2 en 3-jarige merries werd Aranke, een Remirodochter van L.W. van Gilst uit 's Heer Hen drikskinderen, een 2-jarige bruine merrie uit een Solarismoeder. die samen met Aspasie-vader: Rinaldo - van P.J. Riemens uit Nieuwvliet aangewezen werd Zeeland te verte genwoordigen bij de nationale keu ring tijdens de U.T.V. in september in Utrecht. Kampioene tuigpaard werd Afrania-vader Pygmelion- van W. Kosten uit Middelburg. Kam pioene bij de oudere paarden werd de Enfant de Normandiemerrie Na- tache, eigendom van de fam. Pluijm uit St. Jansteen. Bij de rijpaarden open klasse kon de eerste plaats niet ontgaan aan Vazal van Cornelissen, uit Nieuw Namen. Was men vorig jaar nog wat kritisch over deze Or- lofzoon, nu was zijn beweging bui tengewoon goed, waarbij de achter hand goed bijgebracht werd en zo doende als motor goed fungeerde. Dit paard heeft in draf een beste ba lans en een opvallend beste galop. Ook dit paard werd uitgezonden naar de U.T.V. Tweede in deze rubriek werd de Lucky Boy Onda van Suzan Mal corps en derde Verona van C. v.d. Meijden uit Axel. Eerste in de rubriek Fokmerries on der het zadel werd Wendy van de fam. Gelok uit Gapinge. Bij de aan gespannen tuigpaarden ging het eer ste erelint naar Zijbert van W. Kos ten uit Middelburg, gevolgd door Teampla van J. Wondergem uit Ga- pinge. Vrijdag 3 augustus 1984 Voornaamste uitslagen: Rubriek 4 t/m 7 jarige stamboek merries met veulen. Ie premie en pred. ster: 95 Touch e: J.A. de Ligny Seroos kerke. Paard met veel ras. Sterke rug en lendenen. Beenwerk kon even korrekter. 98 Wianta e: Gebr. v. Stee, Yerseke 97 Wendy e: M. Gelok, Gapinge 96 Wanda e: Stal Goedhart en G. Zoutendijk, Grijpskerke Rubriek 4 t/m 7 jarige stermerries met veulen le premie en voorl. keuring 100 Weidyfleur e. J.L. Hanse. Haamstede. Vorig jaar en ook 2 jaar geleden kampioene bij de 1, 2 en 3-jarigen. Enorm veel ras. Ruime beweging, die iets krachtiger kon zijn. 102 Unsnova e: Beheersmij. v.d. Peijl, Axel Merrieveulens le premie 16 Celica e: F.E.A. Thijs, Hulst Enorm beste beweging. Zelfde vader (Ursus) als de no. 1 van de hengst veulens. Rubriek 4 jaar en oudere stermerries met veulen en IBOP Def. keuring 106 Natache e: J.S.M. Pluym, St. Jansteen. Stond er best voor. Heeft pas op ou dere leeftijd veulen gekregen. 109 Somalia e: Mevr. D.C. v. Nieu- wenhuyzen, Nw. en St. Joosland 107 Theresia e: J. Boot, Haamstede. Alle 3 kregen definitief het keurpre- dikaat. le premie 108 Sonnevanck e: H. Poppelaers, Kortgene Rubriek hengstveulens le premie 7 Cadiz e: A.Z. de Buck, Oostkapelle Beste beweging. Zelfde vader (Ur sus) als eerstgeplaatste merrieveulen. 8 Copoon e: H. Poppelaers, Kortge ne. 3 Condor e: J.L. v. Sabben. Middel burg. 114a Challence e: A.Z. de Buck. Rubriek 8 jaar en oudere stermerries met veulen. le premie 115 Parona e: J. v.'t Westeinde, Oostburg. Voldoende hard in beenwerk. Goe de, sterke beweging. Type kon wat moderner zijn. Rubriek keuring met veulen Je premie 118 Torkana e: H.N.F.P. Brooy- mans, St. Annaland. Voldoende ras. Goede beweging. Goede fokmerrie. moeder van de eerstgeplaatste 1-jarige merrie en Kat.no. Afrania van W. Koster te Middelburg. Eerste premie 2-, 3-jarige tuig paarden en kampioene van alle tuigpaarden moeder van het als tweede geplaatste Apart best type. Beste schouder en merrieveulen. lendenen. Goede beweging. Goede onderdanen. Rubriek 2-jarige merries UTV 47 Aspasia e: P.J. Riemens, leprenie Nieuwvliet. UTV 44 Aranka e: L.W. v. Gilst, 's 43 Amber e: D.P. Bakker, Goes. Heer Hendrikskinderen. 46 Aronda e: W. Wol, Goes. Kat.no. 91 Winstara van Th. Perdean, Sas van Gent, le premie 4-7 jarige stamboekmerries zonder veulen Kat.no. 106 Natache van J.S.N. Pluym, St. Jansteen, le prenie 4 jarige en oudere stermerries met veulen en I.B.Ö.P., daarmee definitief keurmerrie-kam- pioene oudere merries 48 Aesiree e: B.M. Moerland, Drei- schor. 52 Arone-utopia e: J.L. Hanse, Haamstede. 50 Allien e: Beheersmij v.d. Peijl, Axel Rubriek 3-jarige rijpaarden ster 67 Zamona e: R. de Badts, Hulst. Voldoende hard in type. Uit beste merriestam afkomstig. Veel ras. 65 Zenith e: A. de Nooyer, Gapinge. 59 Zonnefleur e: H. Vijfwinkel, Burg-Haamstede. 68 Zodulie e: Beheersmij v.d. Peijl, Axel. 58 Zamira e: C. Harthoorn, 's Gra venpolder. 70 Zobbaida e: Beheersuij v.d. Peijl, Axel. 55 Zorka e: D. Maris, Grijpskerke. Kampioenschap jeugd 44 Aranka e: L.W. v. Gilst, 's Heer Hendrikskinderen. Zie verslag keu ring. Tuigpaarden aangespannen 140 Zijbert e: W. Kosten, Middel burg. 138 Teampla e: J. Wondergem, Ga pinge. 139 Tosja e: Comb. Lous-Wonder- gem, Oostkapelle. 137 Simone e: Comb. Lous-Won- dergem, Oostkapelle. 141 Zwaantje e: M. Haljaars, Aagte- kerke. Rubriek rijpaarden onder het zadel open klasse UTV 131 Vazal e: J. Cornelissens, Nieuw Namen zie verslag keuring. Rubriek 1-jarige merries le premie 32 Balona e: H. Brooynans, St. An naland. Sterk type. Sterke rug en lenderen. Voldoende ruime bewe ging- 26 Bunita-Utopia e: J.L. Hanse, Haamstede 27 Bonnevanck e: H. Poppelaers, Kortgene 24 Belinda e: B. Moerland, Dreischor 30 Brunette e: fam. Bergwerff, Mid delburg 25 Brigitta e: J. Boot, Haamstede 35 Belfij e: A.Z. de Buck, Oostka pelle Rubriek tuigpaarden 1-jarige le prenie 40 Bealors e: S. de Visser, Domburg 38 Bernadette e: W. Kosten, Mid delburg Kampioen tuigpaard 54 Afrania e: W. Kosten, Middel burg. Zie verslag Rubriek kampioen oudere merries 106 Natache e: J.S.M. Pluym, St. Jansteen. Zie verslag. Rubriek 4 t/m 7-jarige stamboek merries zonder veulen. le premie ster 91 Winstara e: Th. Perdaen, Sas van Gent. Sterk en goed type. Croupe kon even fraaier. Voldoende sterke draf. 85 Wendy e: M.H.A. de Bei-Groe nenboom, Renesse.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 9