Groot sukses voor Walcherse vleesveefokkers! Prijsvergelijking rundveevoeders Grandioos sukses voor de Walcherse Vleesveefokkers en mesters op de fokveedag en veekeuring, gehouden 6 juli j.l. op het terrein van de fam. Pouwer in Serooskerke. Er werden ongeveer 160 stuks vleesvee aan gevoerd en de belangstelling voor deze keuring was buitengewoon groot, uit alle delen van ons land en zelfs uit België was men naar Serooskerke getogen om deze show te zien, wat inhield dat na de keuring diverse dieren van eigenaar zijn verwisseld. Deze Walcherse keuring die dit jaar voor de 3e keer werd gehouden, en waarvan de opgave sinds de le keer is verdubbeld is opgezet om de pro- duktie van kwaliteitsdieren te bevor deren vooral ook de kwaliteit over trof de voorgaande keuringen. De keurmeesters A. de Lint, J.A. de Lignij en J.J. de Coninck hebben dit drukke programma met veel kennis van zaken, bijzonder vlot afgewerkt, dank zij hun toedoen en het bijzon der mooie weer is deze dag voor de Walcherse vleesveehouders een zeer geslaagde dag geworden. Rubriek 1 Dikbilkalveren geboren in 1984 Stieren: groot le P. Janse 2e J.A. de Buck 3e J. Maris midden lê E. Israël 2e L. Melse 3e Fa. Maljaars-Rotte klein le L. Melse 2e L. Melse 3e J. Pouwer Kampioen: P. Janse Vaarzen groot le P. Janse 2e J. Maris 3e A. Dekker midden le J.A. de Buck 2e M. Verhage 3e F. Blaas klein le J.A. de Buck 2e L. Melse 3e J. Maris Kampioen: P. Janse Rubriek 2 Dikbillen geboren in 1983 Stieren: groot le P. Janse 2e J. Maris 3e J.A. de Buck klein le P. Janse 2e J.A. de Buck 3e Z. Maljaars Kampioen: P. Janse Vaarzen: groot le J.A. de Buck 2e Z. Maljaars 3e J. Maljaars klein le J.A. de Buck 2e J. Maris 3e P. Louws Kampioen: Jet de Buck Rubriek 3 Dikbillen geboren voor 1983 Stieren: le Z. Maljaars 2e D. Maris Kampioen: Z. Maljaars Vaarzen: le P. Louws 2e A. Dekker Kampioen: P. Louws Rubriek 4 Dikbillen gemest vee Stieren: le Z. Maljaars 2e P.Janse 3e L. Melse Kampioen: Z. Maljaars Vaarzen: le P. Janse Kanpioen: P. Janse Rubriek 5 Oudere groepen van eigenaar Stieren: le D. Maris 2e J.A. de Buck 3e Z. Maljaars Kampioen: D. Maris 3 stuks van 1 De dames Coppens (r) en de Coninck zochten zonder dat de inzenders er iets van af wisten resp. de Mren Mrs. Walcheren uit. Links: Mrs. Walcheren zwart- baggerbonte vaars, gefokt en in eigendom van A.J. Lous te Oostkapelle. Rechts: Mr. Walcheren roodbonte stier, gefokt en in eigendom van maatschap Mal- jaars-Rotte te Oostkapelle Kampioenstier 2 tander Ardenner Ras. Eig. Maljaars te Oostkapelle. Het keuren van de Kategorie pinkstieren met links de latere kampioen van P. Janse te Rit them. Vaarzen: le J.A. de Buck 2e F. Blaas 3e Z. Maljaars Kampioen: Jet de Buck Groepen geboren in 1984 le J. Maris 2e J.A. de Buck 3e F. Blaas Kampioen: J. Maris Rubriek 6 Een nieuwe rubriek van eigengefokte kalveren le A. Dekker 2e A.J. Lous 3e L. Melse Mister Walcheren was een stierkalf van de fa. Maljaars-Rotte. Miss Walcheren een vaarskalf van A.J. Lous. Algemeen kampioen een stier van Z. Maljaars. Uit de door het C.V.B. berekende voederwaardeprijs per 16 juli bleek dat de kVEM-prijs 0,44 en de eiwittoeslagprijs 0,49 bedroeg. Ten opzichte van de maand juni een daling van de kVEM-prijs en een daling van de eiwittoe slagprijs. Alle prijzen zijn exkl. B.T.W. Ruwvoeders Voederw. Marktpr. Verl.bij Marktpr. Voederw.pr. Marktpr.Produkten VEM VRE per 100 kg bewaren inkl.verl. p. 100 kg in v.d. voederw.pr. Aardappelen 231 13 11,00 5% 11,58 10,80 107 Bierbostel 215 50 11,40 15% 13,41 11,91 113 Mix-20% ds 192 20 9,00 15% 10,59 9,43 112 Spoeling 77 16 4,00 5% 4,21 4,17 101 Aard. afvallen (15% ds) 150 6 5,63 1.5% 6,62 6,89 96 Aard.zetmeel (40% ds) 480 16,00 15% 18,82 21,12 89 Maisgluten (42% ds) 450 68 24,60 5% 25,90 23,13 112 Wortelsap (8% ds) 70 3 2,92 5% 3,07 3,23 95 Nieuwe oogst: Perspulp 20% 2k0 13 9,25 10% 10,28 9,88 104 Snijmais 24% 325 13 9,50 15% 11,18 10,54 106 Het aanbod van voeraardappelen (nieuwe oogst) is klein met eveneens een geringe vraag. De handel in snijmais is zeer rustig in verband met de groeiomstandigheden. Door de lage temperatuur en de ruime regenval is de groei van het gewas sterk vertraagd. Hooi en Stro Marktprijs V oederwaardeprijs Marktprijs in per ton bij derw.pr. Weidehooi (nwe. oogst) Graszaadhooi Gerstestro T arwestro 166,00(370-6) Tarwestro (ontsloten met 3% ammoniak) 230,00 gem. kwaliteit .d. 1) 315,00 312,00 2) 158,00 tot 240,0(220,00 165,00 196,00 130,00 223,00 (476-27) 101 72 - 109 84 78 103 1) Aankoopprijs 300,00 per ton met inkl. een berekende 5% krimp. Dit kan partij tot partij verschillen. 2) Marktprijs resp. 150,00 tot 230,00 per ton inkl. 5% krimp (nwe. oogst) Bij tarwestro is tussen haakjes de aangehouden voederwaarde gesteld. Voor het ont sluiten van stro is 100,00 per ton berekend. Bij weidehooi is gerekend voor de voederwaardeprijs met 630 VEM en 70 VRE. De stro-soorten komen naar verhouding nog aantrekkelijk uit. Bij graszaadhooi is een grote spreiding van de marktprijs. Deze wordt veroorzaakt door de rasverschillen. De kwali teit van het graszaadhooi en het stro zal mede afhankelijk zijn van de weersomstan digheden tijdens de oogst. Granen e.d. gerst en haver een schaars artikel. Eiwitrijke grondstoffen 'IPH B i ^vJs> ti§ Kampioen vaars 2 tander zwart-bont eig P. Janse te Ritthem. Produkten Lijnschilfers Sojaschroot Maisgl. vderm. Kokosschilfers Tarwegries Grasbrok Raapschroot Palmpitschilfers Maisglutenvoermeel (kwaliteit nogal eens variabel), kosschilfers (denk om de aflatoxine) en grasbrok zijn Mengvoeders VEM/VRE A. brok 940 120 B. brok 940 150 E. brok 940 100 Voederwaarde Marktprijs VEM VRE per 100 kg 1020 283 64,35 1014 385 68,00 983 163 47.75 19060 1078 164 54,00 853 130 45,75 750 112 37,00 812 299 45,75 1045 122 48,75 Voederwaarde Marktprijs in v.d. prijs p. 100 kg voederwaardeprijs 58,75 110 63.48 107 51,24 93 55,47 97 43,90 104 38.49 96 50,38 91 51,96 94 raapschroot, palmpitschilfers, ko- het goedkoopst. Voederwaardeprijs p. 100 kg 47,24 48,71 46,26 P. van Nes Vrijdag 3 augustus 1984 Voeder Marktprijs Voederwaarde Marktprijs in Produkten waarde VEM VRE per 100 kg prijs per 100 kg voederwaardeprijs Maismeel 1053 54 73,00 48,98 149 Tarwemeel 1068 82 70,50 51,01 138 Tapioca (UK) 918 42,40 40,39 105 Bietepulp 939 59 42,00 44,21 95 Citruspulp 980 26 41,25 44,39 93 Maisvoermeel (U.S.A.) 1027 61 56,35 48,18 117

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 8