01104-651 In het buitenland schijnt de zon...! Staalbouw IWEMOLIN M. DIELEMAN Qh De specialist voor het bouwen van: NIEUW TELEFOON NO. PIET SPOOR - EETHEN P. VERMEU ZN. Een ZLM-ertje is het proberen waard! Direkt afleesbaar Volautomatische temperatuur-correctie Zonder afwegen, zonder tabellen. Zeer snel, betrouwbaar resultaat! Vraag direkt folder aan: Import: M. A. H. G0VAERT ZN - GROEDE Jhr. de Brauwstraat 23 tel. 01171-1431 H.H. LANDBOUWERS en RELATIES NOTEER NU EVEN ONS ZAADHANDEL Doelstraat 1 Oudelande (Z-Bev.) Uw adres voor: pootaardappelen, uienzaad en alle groenbemestingsgewassen. Het oude en vertrouwde adres voor het inrichten van uw bewaarplaats. PIEPER S KOELING VOOR DE PIEPERS <u O M <D <D O C <D dj <D Op zoek naar dal laatste restje ruwvoerj Goed dat PZ~hooibouwmachines uw oogst zo volledig binnenhalen-! maandag 3 september 1984 BRABANTHALLEN DEN BOSCH FH/HF MRY Bezichtiging v.a. 9.00 uur. Verkoop: v.a. 11.00 uur. Tel. 04165-1372 GRAANVOCHTIGHEIDSMETER Doorlopend te koop gevraagd: ALLE SOORTEN HOOI EN STRO Fouragehandel J. v/d Wege TE KOOP GEVRAAGD: Alle soorten hooi en stro kontante betaling Fouragehandel TE HUUR: nieuwe graslandmessenfrees Agrarische studiereizen 1984 TELEFOON 01140-12675 Oud Ferdinandusdijk 15,4566 RK Heikant Telefoon 01140-12675 - machine-bergingsloodsen - aardappelbewaarplaatsen - veestallen - industrie- en sporthallen - het plaatsen van nieuwe spanten in bestaande schuren - verder allerlei soorten konstruktiewerken - wand- en dakplaten - schuifdeuren - sectionaldeuren - mandeuren Vertegenwoordiger voor de Zeeuwse eilanden: Dhr. J.L. Overbeeke Fransjesweg 9, 4434 NA Kwadendamme Tel. 01194-429 (het oude no. 380 komt te vervallen) Geen spuitsporen, geen virusoverbrenging, overbemestingen. Agent: Noord-Zuid Beveiand en Walcheren M. Kiaasen, Kats, tel. 01109-31 5 Zeeuws-Vlaanderen C M. de Nood, tel. 011 70-2865 VAN BEEK'S LUCHTVAARTBEDRIJF B.V. 01196-13293 r, ^-N >TTOOSTWEG 70 «RABBENOIJKE 01134 1460 Elictrotechnisch Installatiebureau a S-H S-H J-H Zw—gen de vernieuwers van landbouwmachines. Verkoop en Distributiecentrum B. V. ZWEEGERS NIEUWENDIJK2S 5664 HB GELDROP TEL. 040-854155 FOK- en GEBRUIKSVEEVEILING Wij betalen de hoogste prijs. Kontante betaling. Ruwvoeders Steenovens 2 Fourages 4543 RM Zaamslag - tel. 011 55- import - txport - groothandel 21 33-1 835 Dhr. D. Nijssen, Yerseke, tel. 01131-3335 Inkoper voor Zuid-Beveland Nassauweg 18 4453 VJ 's-Heerenhoek tel. 01105-1226 Wegens beëindiging van ladderhandel Lohmann, verkopen wij Alu-Schuiflad- ders. Nu 10 mtr. van Hfl. 445.— voor Hfl 289.- en 8 mtr. van Hfl 375.— voor Hfl 237.— Tevens andere lengtes leverbaar, met DIN-Norm, en 3 jaar ga rantie. Wij komen vrijblij vend bij u la rigs Interal Ladders B.V. Tel.: 01 195/271 of 01106/3112 Te koop aangeboden: KRAKEI 2-r. aard.rooier. AMAC 2-r. aard.rooier. WINSENT 1-r. kistenrooier. MIEDEMA stortbak SB 25. CLAAS pers, type MARKANT 60 RENAULT 781-4, 2300 dr.uren. RENAULT 651, 1300 dr.uren. JOHN DEERE 3130 B.V. J. BLOK ZN. Mijnsheerenland tel. 01862-1518/1766 H.H, LANDBOUWERS-VEEHOUDERS met 4 rotorsnelheden. Benodigd vermogen: 60-80 pk. AGR. VERHUURBEDRIJF L0RIER Tel.: 01186-2052 01180-16945 TE KOOP: Busatis dubbele mesbalken, PZ Strela's, Vicon acrobaat; FAHR cyclomaai- ers, FAHR turbo Hark KS85DN, Veenhuis Vacuum tank, FAHR balenpers, Amac aardappelrooiers, Miedema stort-bunkers, Sieger spuit machine. P.V. Eyzeren Oost singel, Borssele. tel. 01105-1436. Terwijl in Nederland de sombere zo mer voortschrijdt, genieten de overi ge Europese landen véél meer zonne- uren. Gelukkig zijn een aantal Agra rische Studiereizen NOG NIET GE HEEL VOLGEBOEKT, dus is het ook voor u mogelijk van mooier weer te genieten. SCHOTLAND, 15 - 24 augustus, 10-daagse bus/ bootreis, rondreis door de Schotse Hooglanden en Noord-Engeland. De mooiste tijd van het jaar om Schotland te bezoe ken: als de heide bloeit! ELZAS/VOGEZEN, 20 - 25 augus tus, 5-daagse busreis, verblijf bij Colmar in één hotel in een prachtige gebied met zeer afwisselende land schappen: o.a. bezoek aan Straats burg. HONGARIJE, 28 augustus - 4 sep tember, 8-daagse vliegreis, rondreis per bus vanuit Budapest in noord oostelijke richting door puszta- en berglandschap. Het zal u opvallen dat Hongarije nogal "westers" is. AHRDAL, 10 - 14 september, 5- daagse busreis. Verblijf in Altenahr, kompleet programma met o.a. boot- tocht^op de Rijn. EN VERDER... OOST-ZWITSERLAND/LIECH TENSTEIN, 8 -16 oktober, 9-daagse busreis; verblijf in Wildhaus, met o.a. bezoek aan de OLMA, de grote land- en tuinbouwtentoonstelling. BRUSSEL, 22 - 26 oktober, 4-daagse Bezoek Schotland nu de heide bloeit! busreis met o.a. bezoeken aan instel lingen van de E.G. en aan Brugge. MALLORCA, 24 - 31 oktober, 8- daagse vliegreis, verblijf in Palma Nova, met allerlei ekskursies w.o. een aantal agrarische bedrijven. WENEN, 31 oktober - 4 november, 5-daagse vliegreis met o.a. Spaanse Rijschool, bezoek aan agrarische be drijven buiten de stad, tochten in de stad en door Wienerwald, langs de Donau, Krems enz. VOOR UW AANMELDING, of nadere informatie kunt u bellen naar het Sekretariaat van AGRARISCHE STUDIEREIZEN, Roermondsplein 20, 6811 JN Arnhem, tel. 085 - 512082 (eventueel 085 - 427784), mevrouw L. Deumer, waar u ook een brochure 1984 kunt aanvragen. Areaal plantuien iets groter; veel zaaiuien Volgens de laatste meitelling van het CBS is het areaal plantuien dit jaar 2.880 ha groot. Deze oppervlakte omvat zowel het areaal eerstejaars plantuien als het areaal tweedejaars plantuien. De NAKG stelt elk jaar het areaal le jaars plantuien vast. Dit is bestemd als plantgoed voor het volgende jaar. In een zeer voorlopige raming schat de NAKG het areaal 1 e jaars plantuien op 966 ha tegen 957 ha in '83 en 944 ha in '82. Het areaal 2e jaars plantuien komt hiermee op ruim 1900 ha. Uitgaande van een beschot van 30 ton/ha kan de han- delsproduktie van plantuien dit jaar op zo'n 57.000 ton uitkomen, tegen 71.000 ton in '83 en 61.000 ton in '82. Bij de zaaiuien kan de produktie wel eens groot worden. T.o.v. 1983 is het areaal met 10% uitgebreid en ook de groeiomstandigheden zijn tot nu toe gunstig. Wellicht komt de oogst in de buurt van het rekord (560.000 ton) in het seizoen '82/83. 14 Vrijdag 3 augustus 1984

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 14