Bestrijdingsmiddelen zijn geen speelgoed, houdt ze uit de buurt van kinderen OVERZICHT VAN DE GRAANMARKT OVER DE PERIODE 12 t/m 15 juni 1984 Tarwe -.de-oude oogst tarwe bleef goed prijshoudend gestemd zonder dat veel zaken tot stand kwamen hetgeen gezien de hoge prijzen en het beperkte offerte materiaal niet verwonderlijk was. Op de nieuwe oogst geen ontwikkelingen. Vanuit Brussel werd gemeld dat de referentieprijs minimumkwaliteit is vastgesteld op 7% boven de interventieprijs. Daar naast heeft men de interventie opengesteld voor 3 milj. ton tarwe gedu rende de maanden augustus (750.000 ton), september (750.000) en ok tober 1.500.000 ton). Gerst - gerst was de laatste dagen een onbesproken artikel. Bij de oude oogst zijn de posities zo goed als rechtgetrokken terwijl men op de nieuwe oogst een afwachtende houding inneemt. Haver - geen bijzonderheden, nieuwe oogst onbesproken. Rogge - geen bijzonderheden, de markt sloot in een vaste stemming. PEULVRUCHTEN EN ZADEN - Rotterdam, 15 juni (in J7100 kg) Bruine bonen - prima doorsnee - juni 170.00 bieden - 172.50. laten. Groene erwten - 6% - juni 92.00 bieden - 93.00 laten. Schokkers - 5% - juni 95.00 nominaal. Kapucijners - 5% - juni 90.00 nominaal. Blauw- maanzaad - prima doorsnee - juni 295.00 laten. Karwijzaad - prima doorsnee - juni 445.00 bieden - 450.00 gedaan en verder laten. BINNENLANDSE GRANEN - Rotterdam, 18 juni (in ƒ7100 kg) Tarwe - 72/73 kg doorsneekwaliteit max. 17% vocht - max. 2% bijmen ging - boordvrij zuidwest-Nederland - juni 60.50 nominaal. Gerst - 60/61 kg doorsneekwaliteit max. 17% vocht - juni 57.75 nominaal auto vrij noorden. BUITENLANDSE MA1SNOTERINGEN, 12 juni, L.E.L, Den Haag (J7100kg) Chicago: juli lev. 41,75; sept. lev. 38,55; dec. lev. 48,05. Maïs Laplata 50,50; maïs USA 11149,10. MARKT GOES 19 juni Uien (exkl. b.t.w. JVha) plantuien, geloofklapt, op auto geleverd 8.000.— - 10.500,— Granen, zaden en peulvruchten (exkl. b.t.w.) ƒ7100 kg) Alle prijzen boerenschoon en franko leveringsplaats: Erwten, kleine groene 76,00-/ 82,00; Kapucijners 70,00-/ 82,50; Schokkers 77,50-/82,50; Bruine bonen, vrij van grond en halve bonen 147,50-/ 152,50; Blauwmaanzaad, geschoond en droog 217,50-/262,50: Karwij, boerenschoon 355,00-/375,00: Karwij, prima doorsneekwaliteit 395,00. Hooi en stro (exkl. b.t.w. 1000 kg) Weidehooi nieuwe oogst 200,00-/ 220,00; Dijkhooi 190,00-/ 210,00; Tarwestro f 75,00- f 80,00. VOLLEGRONDSGROENTENOTF.RINGEN, 18 juni, Z.H.Z. Breekpeeen: 200/4 0,59; 400/6 0,71-0,79; Uien: KI. II NL 6. 2,10; kl. II NL 4. 1.74-1.86; kl. II NL drieling 1,10-1,16. AARDAPPELTF.RMIJNMARKT AMSTERDAM, 12 juni t/m 19 juni. Verstrekt door G. de Vries Zn. te Amsterdam, tel. 020-247417. Bintje 50 mm. oogst 1984, levering april 1985: Omzet 307 - O.P. 2599 - Hoogste prijs 31.50 - Laagste prijs 30.50 - Slotnotering 31,30 laten, 31,00 bieden. Bintje 50 mm, oogst 1984, levering november 1984: Omzet 3 - O.P. 638 - Hoogste prijs 26,60 - Laagste prijs 26,60 - Slotnotering 28,00 laten, 26,00 bieden. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM - konsumptie-aardappelen, los verladen af bedrijf, in f 100 kg, exkl. b.t.w.: klei-aardappelen, Bintje ENKELVOUDIGE VOEDERMIDDELEN, groothandelsprijzen in 100 kg., exkl. b.t.w. boordvrij, disponibel Rotterdam, voor inlandse produkten af fabriek/af magazijn, 4 - 8 juni Maalmaïs 63.90 Maalgerst 57.90 Voertarwe 58.90 Milocorn 63.20 Tapioka pellets u.k. 37.80 Tapioka hardpellets 40.30 Maisgl. voermeelpell. 39.60 Maisvoermeelpeliets v.r. 52.20 Tarwegriespellets 44.00 Voerbonenpellets 53.60 Citruspulppellets 40.60 Bietenpulppellets 41.60 Melasse 20.10 Gras/lucerne- pellets 16/18% re 41.50 De maisnoteringen in Chicago bleven vrijwel op hetzelfde niveau. De optionele mais was voor de komende maanden vast gestemd. Boten ta- piokapellets kwamen dagelijks op een lager niveau. De sojamarkt stond de afgelopen week in het teken van aanbod uit Brazilië en Argentinië. Er werden regelmatig zaken gedaan. De chicago markt bleef een oneven wichtig beeld vertonen. De overige koeksoorten tendeerden over het aigemeen lager. Op het lagere prijsniveau vonden regelmatig afdoenin gen "plaats, maar dit bleef hoofdzakelijk beperkt tot de dichtbije termij nen. Lijnschilfers 37/38% 56,00 Kokosschilfers/- pellets 27% 49.70 Palmpitschilfers 22% 45.30 Sojabonen get. 104,30 Braz. sojaschroot- pellets 48% 65,20 Sojaschroot/- pel Iets 44/45% 63,00 Raapschroot 34% 44.50 Diermeel 58,7% 95,20 Vismeel 66.3% 132,50 Verenmeel 87.0% 116.75 Geden. magere melk poeder 79.00 Destruktievet 154,00 ENKELVOUDIGE VOEDERMIDDELEN, groothandelsprijzen voor aankomst/levering over ca. 3 maanden, in //100 kg., exkl. b.t.w., boordvrij Rotterdam, 4 - 8 juni Tapioka hardpellets Maisgl. voermeelpell. Maisvoermeelpeli. v.r. Maisvoermeelpell. v.a. Tarwegriespellets Melasse Citruspulppellets Bietenpulppellets Gras-/luzerne- pellets 16/18% MENGVOEDERS, voorlopige verbruikersprijzen, franko-boerderij in ^100 kg., inkl. b.t.w., bij levering van 8000 kg in bulk, II - 15 juni 40.00 40.00 Lijnschilfers 37/38% 54.70 46.50 Kokosschilfers/— 41.40 pellets 27% 49.00 43.40 Palmpitschilfers 22% 43.50 20.30 Braz. sojaschroot- 37.60 pellets 48% 64.10 40.80 Sojaschroot/- pellets 44/45% 63.90 41.00 Raapschroot 34% 38.90 Standaardbrok A 55.50 Eiwitrijke brok B 59.80 Energie-eiwitarme brok 55,60 Weidebrok 52.00 Zeugebrok 62.80 Baby biggekorrel 83.50 Start/overgangskorrel 73.40 Mestvarkensbrok 66,30 Konijnekorrel 74,20 Voll. opfokmeel 1 m.a.c. 77.90 Voll. opfokmeel II m.a.c. 74,20 Voll. foktoommeel sl.r. 73.60 Gem. graan met gebr. maïs 82.90 Voll. leg-/batterijmeel 73,50 Voll. slachtkuikenkorrel 86,20 Kalkoenekorrel I 88,10 Kalkoenekorrel II 86,10 Kalkoenekorrel III 81,20 1000 kg gezakt. N.B. De korting voor kontante betaling en eventuele bonuskorting en/of terugbetaling aan het einde van het boekjaar zijn in de berekening ver werkt. 35-50 mm 78,00-80.00; Bintje 50 mm, opwaarts 95,00-96,00; Bintje 35-55 mm, 85,00-87,00, Bintje voor frites, 98,00-100,00. voeraardappelen 8,00-10,00, de stemming was rustig. AARDAPPELTERMIJNMARKT AMSTERDAM, 19 juni (in f/100 kg) BINTJE 35/50 mm vorige prijs laten/bieden slot omzet stemming nov 22,00-20,00 21,50 kalm apr 24,00-22,50 24,00-23,00 23,50 kalm BINTJE 50 mm nov 28,00-26,00 27,50-26,60 26,70 12 kalm apr 31,30-31.00 30,70-30,60 30,60 142 nauw. prijsh. Gedane zaken: Bintje 50 mm: 12 kontrakten levering nov tegen ƒ27,00 tot f 26,70. 142 kontrakten levering apr tegen 31,00 tot 30,40. VROEGE AARDAPPELEN Doré middel: ZHZ 1,30-2,20; St. Annaland 1,47-4,80. Doré driel.: ZHZ 0,80-1,50; St. Annaland 0,75-0,80. Doré kriel: ZHZ 0,80-1,50; St. An naland 1,00-1,01. St. Annaland - Première middel: 1,08-1,12; driel. 0,50; kriel 0,90. UITVOERAARDAPPELEN Het produktschap voor aardappelen deelt mede dat in de week van 4 t/m 9 juni 1984 31.000 ton konsumptie- en industrieaardappelen is uitgevoerd. RUNDER- EN KALVERPRIJZEN DEN HAAG Gewogen gemiddelde prijzen in 100 kg levend gewicht volgens no teringen in de week van 11 tot en met 15 juni op de referentiemarkten in de EEG-landen: (tussen haakjes de prijzen van de vorige week) België Denemarken Duitsland Griekenland Frankrijk Ierland Italië Luxemburg Nederland Ver. Koninkrijk Gemeenschappe lijke prijs RUNDEREN KALVEREN 430.04 412.80 417.38 449.27 446.92 412.33 435.22 471.43 378.34 416.54 426.04 (432.32) (411.51) (415.06) (449.39) (444.71) (412.02) (434.87) (471.08) (378.90) (421.79) 600.09 433.56 597.40 535.66 618.99 534.01 591.81 385.35 586.95 485.97 (600.09) (434.65) (584.44) (534.28) (617.66) (533.65) (588.14) (385.35) (591.83) (485.97) (425.82) vorige 57 6.60-6.75 6.25-6.55 5.70-5.85 5.40-5.50 572.27 (569.29) 18 juni 569 7.00-7.50 6.40-6.75 5.80-6.00 5.40-5.50 VETTE KALVEREN BARNEVELD aanvoer: vette kalveren extra kwal. prijzen: le kwal. 2e kwal. 3e kwal. RICHTPRIJZEN VOOR DE BIGGEN In de week van 25 juni 1984 tot 2 juli 1984 dienen de biggen prijzen, die vermeld staan in het Biggenprijzenschema voor Zuid-Nederland van 7 mei 1984 met 1,25 te worden verlaagd. De kostprijs van 1 kg varkens vlees in deze week is 4,62. NOTERINGEN SLACHTVARKENS, 11 t/m 15 juni Zonder klassifikatie: 21 t/m 30 kg 2,97; 31 t/m 40 kg/3,17; 41 t/m 50 kg/ 3,47; 51 t/m 55 kg 3,77; 56 t/m 59 kg 3,97; 100 t/m 110 kg 4,02; 111 t/m 150 kg 3,92. Klasse EAA PRIJS- Korting t.o.v. 94 kg ƒ4.44 KLASSE prijsklasse EAA 95 kg 4,42 EAA 96 kg ƒ4,38 I - 15 97 kg ƒ4,34 II - 20 98 kg ƒ4,30 III - 35 99 kg ƒ4,26 IV - 50 Klasse EAA 60 kg 61 kg 62 kg 63 t/m 90 kg 91 kg 92 kg 93 kg ƒ4.40 4,44 ƒ4,48 ƒ4,52 ƒ4,50 ƒ4,48 ƒ4.46 Deze prijzen zijn inklusief o.b. C-C-iviaKK I UTRECHT, LEIDEN, DEN BOSCH Prijzen: UTRECHT LEIDEN DEN BOSCH 14 juni 19 juni 20 juni dikbillen ekstra kwal. 3500-5000 9.90-1260 stieren le kwal. 785-885 845-925 810-900 2e kwal. 695-785 765-840 710-810 vaarzen le kwal. 710-800 780-885 760-860 2e kwal. 630-710 670-775 665-765 koeien le kwal. 710-840 765-865 735-850 2e kwal. 630-710 670-760 620-735 3e kwal. 585-630 635-665 570-620 worstkoeien 505-585 555-660 510-610 vette kalveren le kwal. 610-625 2e kwal. 595-610 schapen per stuk 185-265 200-250 150-215 per kg 550-775 550-750 lammeren per stuk 250-380 140-205 per kg 1150-1300 varkens 335-340 zeugen. le kwal. 320-330 325-335 312-322 2e kwal. 310-320 315-320 302-312 melk- en kalf koeien, le soort 2025-2700 2000-2700 2350-2800 2e soort 1550-2025 1400-1950 1400-2350 kalfvaarzen le soort 1875-2400 2000-2500 2250-2700 2e soort 1400-1875 1300-1950 1350-2250 guste koeien le soort 1325-2100 1275-2550 1300-2100 enterstieren 1400-1925 1350-2450 1000-1700 pinken 1000-1300 950-1550 1000-1700 graskalveren 500-950 600-900 450-900 nuka's voor de mest r.b. 400-635 415-700 270-600 nuka's voor de mest z.b. 325-485 325-550 200-460 nuka's Amerika nen/H.F. 100-200 100-250 fokschapen schapen en lammeren 100-180 weidelammeren 175-220 90-170 biggen 1. 110-125 bokken en geiten 10-130 SLACHTRUNDERNOTERING VOLGENS HET EUROP-INDE- LINGSSCHEMA: prijs geüniformeerd op basis franko abbattoir, exkl. b.t.w.: gewicht - geslacht aan de haak - geüniformeerd volgens E.G.-re- ferentiesnit, korting 2%. periode 17-23 mei 27-30 mei 6-12 juni stieren - kwaliteit Ro3 gem. gewicht 308 kg. 843 koeien - kwaliteit 0030 gem. gewicht 271 kg. 672. GEDIFFERENTIEERDE EIERNOTERINGEN G.O.V.v.E. EN T ZUIDEN, 11 t/m 16 juni 1984 100 st.) Basisprijzen: af bedrijf, inkl. bruin-toeslag, exkl. b.t.w. 37-38 gr. 2,15; 42-43 gr. 3,75; 47-48 gr. 5,35; 52-53 gr. 6,80; 57-58 gr. 8,05; 62-63 gr. 10.05; 67-68 gr. 12,25; 72-73 gr. 15,55. Gem. prijs voor event, lopende kontrakten: 1,28/kg exkl. toeslag en b.t.w. Vermindering witte eieren: 55-59 gr. Va ct; 60-61 gr. xh ct; 62-63 gr. Va ct; 64-65 gr. 1 ct: 66-68 gr. 2 ct; 69 gr. en hoger 3 ct. PLUIMVEEMARKT In de week tot 15 juni bleef de basis-kontraktprijs onveranderd ƒ2,25 per kg levend gewicht voor kuikens tot 1400 gr. inkl. b.t.w. en zonder toeslagen. In die week konden op de vrije markt de prijzen voor slacht- kuikens en kippen zich niet handhaven, behoudens de prijzen voor de zware moederdieren, die ten opzichte van voorgaande week gelijk bleven. Het afbrokkelen van de prijzen moet mede geweten worden aan het uitvallen van één slachtdag deze week. De afzet is in het algemeen niet onbevredigend. Nieuwe ontwikkelingen hebben zich niet of nau welijks voorgedaan. Wel dreigt er wat gevaar van een boycot van Britse havenarbeiders tegen geïmporteerd gevogelte. Voor vrije broedeieren en ééndagskuikens worden prijzen betaald die niet geheel het niveau van de integratieprijzen bereiken. Dat de - weliswaar gespreide - slachterij vakanties naderen is daaraan niet vreemd. Op de vrije markt werden de volgende prijzen betaald in /kg levend gewicht, inkl. b.t.w.: lichte kippen 0,65-0,68; half- tot middelzware kippen 0,70-0,75; wagon- kippen 0,80-0,85; moederdieren 1,80-1,95; gele kuikens 2,30-2,35; witte kuikens 2,32-2,37; tamme konijnen 3,20-3,75. vdW EIERMARKT De eiermarkt van 14 juni gaf wat hogere prijzen te zien dan voorgaande week, een ontwikkeling die niet iedereen verwacht had enkele dagen terug. Overigens blijven de prijzen te laag voor een verantwoorde produktie. De markt in Barneveld gaf volgende prijzen te zien: 48/54 9,10-10,10 (8,40-9,40): 57/61 gr. 10,75-12,40 (10,25-11,10); 64/67 gr. 13,75-14,50 (12,70-13,60). De kg-prijzen liepen van 1,87-2,16 (1,74-2,03). vHW EIERVEILING EIVEBA BV BARNEVELD, 19 juni. aanvoer 2.948.400 stuks, stemming vriendelijk. Prijzen in 100 stuks: eieren van 50-51 gram 8,75-8,80, van 56-57 gram 9,90, van 60-61 gram 11,15-11,65, van 65-66 gram 12,75-12,60. ZUIVELNOTERINGEN De Commissie Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen heeft de vol gende noteringen opgesteld. De vermelde prijzen gelden per kg netto, af-fabriek, exkl. b.t.w. ën inkl. verpakking, tenzij anders aangegeven. Verse boter 8,50; Goudse kaas, 12 kg, 4 weken, onverpakt 6,82; Edammers, 4 weken in EG-doos 6,91; Cheddarkaas, 3 maanden ƒ7,00; id. 3 weken ƒ7,00; vol. melk poeder 5,95; mager melkpoeder 4,38 1 cent); id. bestemd voor veevoeder 4,23; weipoeder 0,97 (-1 cent); koffiemelk in 'A 1 flessen 2,82; kondens, vol, gesuikerd 4,01melksuiker 1,55. Apeldoornse melknotering De Apeldoornse melknotering, geldig voor de week tot 23 juni werd als volgt vastgesteld: ondermelk 43,00; volle melk 41,35 10,10 per pet vet; gestandaardiseerde melk 76,90. vdW FRUITNOTERINGEN Deze week werden op de CVZ veilpunt Goes en op het veilpunt Kapelle de laatste appelen van het oude seizoen geveild. Voortaan zal er alleen nog Golden Delicious te koop zijn in Terneuzen waar op donderdag middag om twee uur wordt geveild. Op dit moment zal er op dit veilpunt nog 400-500 ton Golden Delicious voor de verkoop beschikbaar zijn. De prijzen konden de vorige week opnieuw behoorlijk aantrekken. In ver gelijking met de week daarvoor werd voor Golden Delicious I 70-80 mm minstens 15 cent per kg meer betaald. Dat wil zeggen dat de goede partijen ruim een gulden per kg noteerden. Dat is nog steeds 10-20 cent per kg minder dan in het begin van het jaar werd betaald maar toch heel wat beter dan enkele weken geleden. Klasse I 60-70 mm die enkele weken geleden was gezakt tot 53 cent per kg, deed de vorige week weer 73-78 cent per kg. Ook dat is nog ruim 10 cent per kg minder dan in de voorjaarsmaanden werd betaald, maar de prijsverbetering stemt toch tot voldoening. Alleen de grootste maat kon slecht mee komen want hier voor werd tussen 1,25 en 1,35 per kg betaald. De prijs van de appelen van de nieuwe oogst van het zuidelijk halfrond is ook behoorlijk aan getrokken en de aanvoer van Golden Delicious wordt wat afgeremd, terwijl de weersomstandigheden gunstig zijn voor de vraag. Het aanbod van kleinfruit bleef door het koude en dikwijls donkere weer achter hij de verwachting. Het gevolg was ook voor dit produkt dat de prijzen hoog bleven. Aardbeien, nu hoofdzakelijk afkomstig van onder plastiktun- nels, werden steeds verkocht voor 1,30 tot 1,50 per 200 gram. Deze prijs valt alleszins mee. Rode bessen uit de kassen deden tussen 2,— en 2,50 per 150 gram en voor kasframbozen werd eind vorige week weer 4,60 per 150 gram betaald. De rode bessen in de vollegrönd laten een zeer grote rui zien. Op sommige percelen is de Jonkheer van Tets hier door uitgesproken slecht. De late rassen zijn veel beter. AARDAPPELEN IN DE GEMEENSCHAP Maandag 18 juni was de aardappelmarkt behoorlijk in reaktie. Op de beurs in Rotterdam liepen de noteringen opnieuw fors terug. Voor de Bintjes 35/50 mm werd 78-80 genoteerd en voor 35/55 85-87, resp. 10 en 8 lager dan voorgaande week, toen de notering voor deze kategorie ook al met 15 daalde. Ook voor de 50 liepen de prijzen met 10 terug tot 95-96, waarbij de frites industrie nog ongeveer 2 meer betaalde. In de week tot 15 juni liepen de prijzen af-bedrijf in de polders ook reeds terug. De nieuwe aardappelen winnen geleidelijk meer ter rein, een normale ontwikkeling. Ij het belangrijkste buitenlandse afzet gebied, de Duitse Bondsrepubliek begint de eigen aanvoer van vooral aardappelen geteeld onder folie, van betekenis te worden. In enkele regio's was het aanbod van deze kategorie reeds zodanig dat de prijzen onder druk kwamen. Er is aanvoer van nieuwe aardappelen uit Frank rijk, waarvan de kwaliteit niet steeds even bevredigend is. Het aanbod van Franse primeurs in Duitsland hangt vooral daarvan af of men goede afzetmogelijkheden (tegen betere prijzen) heeft naar Engeland. Wat Italiaanse aardappelen betreft lopen de prijzen van de verschillende soorten vrij sterk uiteen. Voor aardappelen uit het gebied van Napels wordt een richtprijs genoemd van DM 70, in Rheinland Pfalz. Voor Sieglunde/Galatina worden prijzen genoemd van DM 146-148; Griekse Spunt's noteren DM 127-128. In Frankrijk lopen de prijzen in de ver schillende regio's en voor de verschillende soorten vrij sterk uiteen. De markt voor de primeurs is vrij zwak. De markt wordt ontlast door een goede export naar Groot-Brittannië, terwijl ook naar Duitsland uitvoer plaatsvindt. De invoer uit Italië neemt geleidelijk af. Wel blijven van Noord-Afrika nog niet aanzienlijke partijen binnenkomen, die deels heruitgevoerd worden. De industrie wil nog wel oude aardappelen in grote maten kopen. Geschikt aanbod en geschikte kwaliteit tegen ge schikte prijzen moet men echter wel zoeken. Dat is vrij algemeen het geval in de Gemeenschap. Vrijdag 22 juni 1984 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 23