Een nieuwe generatie in sitham fart OMDAT T GOED DE GROND UIT MOET! BEWAARZIEKTEN EN SPRUITVORMING IN KONSUMPTIE-AARDAPPELEN? 289,- VEILING BOERDERIJ COLIJNSPLAAT ^FRIESLAND' B.V. rm v.R.B. 'FRIESLAND'B.V. VaRaBa 'FRIESLAND' B.V. Bepoeder uw aardappelen met Germotect (=TBZ kiem remmer) en u bestrijdt: - droogrot - zilverschurft - spruitvorming. Pas Germotect toe en uw aardappelen blijven gaaf en zijn daardoor goed bruikbaar in der/erwerkendeiindustrie. Germotect voor betere kwaliteit en minder verlies. S. Tollenaar Binnendijk 1 3 4*542 RL Hoek Van Beek's Luchtvaartbedrijf b.v. Thtcctevdeeé met lucfawiity li llRWmmËR tmetarntnei riMtrknmt rutfklaehten Probleemloos te monteren op: FENDT FARMER serie/ „i0 Uitgevoerd met gewichtsinstelling van 50-120 kg hoogteverstelling 3 standen, tot 60 mm langsverstelling 150 mm votmverstelling v.h. rugkussen opklapbare armleuningen kantelverstelling v.d. stoel tot 7° i traploos verstek bare rugleuning bekleding kunst stot/stof Probleemloos te monteren op: nagenoeg alle merken tractoren. Uitgevoerd met: autm. gewichts instelling van 50-130 kg servo-hoogte verstelling, 3 standen, 60 mm autm. veer- regulering ingebouwde, I krachtige compressor langsverstelling 150 mm traploze neigings verstelling v.h. zitkussen, overlangs (5-12' vormverstelling v.h. rugkussen opklapbare en tot zitniveau neerklap- bare armleuningen verstelbare rugkussen- verlenging traploos verstelbare rug leuning ergonomisch gevormde rug- en zitkussens bekleding stof (waterafsto tend) Tegen meerprijs ook leverbaar metdraai- plaat 360 /36 standen, kantelverstelling v.d. stoel tot 7°, horizontale vering, veilig heidsriemen (rolgordels) Meer dén 50 verschillende uitvoeringen, vraagt uitgebreide documentatie! de universeel luchtgeveerde tractorstoel LS 95H/90AR 54070 f 2.580,00 excl. btw DS 85/H 90 AR 54018- f 1.735,oo excl. btw ■KXMOVUET 347 POSTBUS 114. LEEUWAROEN, TIL OM 114240. TELEX 46298 «n« VIA» 2.4 UTBECMT.HQllANO OOO «44040 'Pit 14.924 Tegen meerprijs leverbaar met draaiplaat 360736 standen. Ook leverbaar in "super comfort", speciaal voor Fendt tractoren: 54024 - I 2.168,00. Méér dan 50 verschillende uitvoeringen, vraagt uitgebreide documentatie! Vmr fréstaancte stoeten is nu ais aanbqu-vyeteet een ftorteontMi vering mat JChokdamping voor bovenstaande modellen als extra leverbaar: prijs f 315.- Probleemloos dmv voet plaat te monteren op: FIAT Uitgevoerd met: gewichtsinstelling van 50-120 kg hoogteverstelling, 3 standen, tot 60 mm langsverstelling 150 mm opklapbare arm leuningen traploos verstel bare rugleuning tot 90° bekleding'kunst- stof Leverbaar met rechte- of schuine voetplaat, tegen meerprijs Méér dan 50 verschillende uitvoeringen, vraagt uitgebreide documentatie' verkrijgbaar bij uw handelaar ©f t>ij bovenstaande adressen GERMOTECT Germotect is een geregistreerd handelsmerk van Ligtermoet Chemie b.v. I LIGTERMOET 1 ■BB 2 1470C BA Roosendaal Tel 01650-32912. Door kwelschade, vanuit het kanaal Gent - Terneuzen, gedupeerde boer roept mede gedu peerden op om dóór gemeenschappelijk optreden schadever goeding te krijgen. Reakties naar: Wegens beëindiging van Ladderhandel Lohman, verkopen wij ALU- SCHUIFLADDERS Nu 10 meter van 445,— voor Tevens andere lengtes leverbaar, met DIN-norm, 3 jaar garantie. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Interal-Ladders B.V. Tel. 01195-271/01106-3112 ACU>WA*acaa -M-tUJdL 'focu TE KOOP: Z.G.A.N. 2- EN 3-SCHAAR RANSOMES Beiden breedvoor en 70 ha. mede geploegd 01106-1201 na 18 uur 1560 9C geen gewasbeschadiging - geen sporen Vliegveld Midden Zeeland Tel.: 01 196-13293/12763 Opgaven Zeeuwsch-Vlaanderen: C M. de Nood, tel: 01 1 70-2865 Mede namens mijn vrouw en kinderen onze hartelijke dank voor Uw betoonde belangstel ling op 26 augustus j.l. voor de ontvangen ge schenken in velerlei vorm. Op deze manier is het niet moeilijk met pen sioen te gaan bij de Accountantsunie Z.L.M. L. Volkers-Huvsman Kapelle, september 1983. Notaris G.F. Giele te Goes zal op donderdag 15 september 1983 om 14.00 uur in Café-Res taurant Zeelandia, Voorstraat 42, Colijnsplaat, ten verzoeke van zijn opdrachtgevers in het openbaar verkopen. Kavel I: Het huis Noordlangeweg 21, Colijns plaat, met schuur, hangar, erf, tuin en weiland, groot 1.56.90 ha. Kavel II: Perceel bouw- en weiland, liggende ach ter Kavel I, groot 4.67.00 ha. Kavel III: Perceel bouwland (ged. weiland) lig gende naast de Kavels I en II, groot 6.08.50 ha. Kavel IV: Perceel bouwland liggende achter Kavel II, groot 2.25.00 ha. Kavel V: De combinatie van de Kavels I, II. III en IV. Vrij van pacht te aanvaarden bouwland na ro ven oogst 1983, weiland uiterlijk 15 november 1983, gebouwen uiterlijk 1 januari 1984. Lasten vanaf 1 januari 1984 ten laste van de koper. Betaling koopsom uiterlijk 14 oktober 1983. Betaling onkosten uiterlijk 23 september 1983. Bezichtiging: vrijdag 2 september en vrijdag 9 september 1983. telkens van 14.00-18.00 uur. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde notaris, Wijngaardstraat 55 te Goes, tel. 01100- 13820, tst. 10. 2 september 1 983

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 22