Chi Chilisalpeter Pirimor Spuitkorrel Adverteren doet verkopen NATUURPRODUKT De helpende hand van ICI titans natfi umoxide unTiBimnonmiifT I Mr. J.C. van der Tak Dr. Mr. J.C. Sneep, Landb. ingenieur ICI Holland BV Landbouw C.J. Bal Doorlopend te koop gevraagd: ALLE SOORTEN HOOI EN STRO Fouragehandel J. v/d Wege fro,™ 233™'39 Geld verdienen door het zelf maken van driehoek-ventilatiekokers Wij leveren U een BOUWPAKKET geheel op maat, kompleet met spijkers en hamer. Tevens partijen L-steunen te koop. Vraag vrijblijvend informatie en prijs: Mach. fabr. Steketee b.v., m Een goed bouwptan eist een goed bemestingsplan. Suikerbieten vragen stikstof, natrium en borium. De ideale combinatie voor de hoogste bietenopbrengst. Bestel Chilisalpeter. WEND U TOT UW MESTSTOFFENLEVERANCIER en Advocaten en procureurs delen hierbij mee, dat zij met ingang van 1 mei 1 983 gezamenlijk de rechtspraktijk uitoefenen te Bergen op Zoom. Antwerpsestraat 45-47 Tel: 01640-5431 5 Corr. adres Postbus 4 4600 AA Bergen op Zoom Het bestuur van de Onderlinge Zuidelijke Hagelverzekering u.a. geeft met groot leed wezen kennis van het overlijden van haar bestuurslid de heer C. J. BAL te Wilhelminadorp. Zijn inzet, zijn ervaring en vriendschap zul len bij ons steeds in dankbare herinnering blijven. Namens het bestuur, E. L. de Koeyer, voorzitter 22 april 1983. Als er niet tijdig wordt ingegrepen, kunnen bladluizen aanzienlijke schade berokkenen aan tal van gewassen. Ze veroorzaken niet alleen zuigschade, maar kunnen ook razendsnel virusziekten verspreiden. Pirimor rekent met ze af en goed! Pirimor: werkt snel en grondig door kontaktwerking, dampwerking en dieptewerking pakt ook minder gevoelige luissoorten aan bereikt ook de diepverscholen luizen door dampwerking is selektief: spaart de natuurlijke vijanden van de luis Elk jaar eer wordt de oogst bedreigd door bladluizenJegen Pirimor zijn ze kansloos. Wijnhaven 107,3011 WN Rotterdam Telefoon (010) 140122 Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de heer C. J. BAL op de leeftijd van 57 jaar De heer Bal is 28 jaar als bedrijfsleider werkzaam geweest in ons bedrijf Wij verliezen in hem een kundig en loyaal medewerker. Zijn persoonlijkheid en vriendschap zullen wij niet vergeten. Wij wensen zijn vrouw en kinderen kracht toe om dit grote verlies te dragen. Het hoofdbestuur van de Koninklijke Maatschap "De Wilhelminapolder" Wilhelminadorp, 21 april 1983 Met grote verslagenheid geven wij kennis van het overlijden van de Heer op de leeftijd van 57 jaar Gedurende een lange reeks van jaren werk ten wij met hem samen. Zijn collegialiteit en vriendschap zullen wij niet licht verge ten. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen die wij erg veel sterkte toe wensen. Directie en medewerkers Koninklijke Maatschap "De Wilhelminapolder" Wij betalen de hoogste prijs. Kontante betaling. Ruwvoeders Steenovens 2 import - Export - groothandel 21 33-1 835 Dhr. D. Nijssen, Yerseke, tel. 01131-3335 Inkoper voor Zuid-Beveland 24 Liempde stand nr. 818 Ovezandseweg 6A, 4436 RE Oudelande 23 april 1983

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 24