WEEKOVERZICHT GRANEN. 18 t/m 22 april Gerst - een vaste tendens voornamelijk veroorzaakt door hoge noterin gen van tapioka. dit gold zowel voor oude - als voor nieuwe oogst. Haver - een prijshoudende stemming. De vraag was weliswaar beperkt, doch het offertemateriaal was schaars. Tarwe - een stabiel prijsniveau doch beperkte omzetten. Nieuwe oogst onzeker i.v.m. het feit dat de prijzen voor het nieuwe seizoen nog niet bekend zijn. NOTERINGEN GRANEN, Rotterdam. 25 april /100 kg) Tarwe-72/73 kg doorsneekwaliteit max. 17% vocht max. 2% bijmenging - boordvrij zuid-west Nederland/polder - mei 58.75 laten, juni 59.25 laten, boordvrij noorden - mei 58.85 laten. Gerst - 62/63 kg doorsneek waliteit max. 17% vocht - mei 55.50 nominaal wagenvrij noorden. Haver - 50/51 kg doorsneekwaliteit max. 17% vocht - mei 47.50 nominaal boordvrij noorden. BUITENLANDSE MAISNOTERINGEN, 19 april. L.E.I. Den Haag Chicago: mei lev. 33,70: juli Lev. 34,20; sept. lev. 33,55; maïs Laplata (20 april) 43,05; maïs USA III 40,45. NOTERINGEN PEULVRUCHTEN EN ZADEN, Rotterdam, 25 apr. 100 kg) Bruine bonen - prima doorsnee - mei 140.00 bieden/145.00 laten. Groene erwten - 6% - mei 95.00 nom. Schokkers - 5% - mei 100.00 nom. Kapu cijners - 5% - mei 86.00 nom. Blauwmaanzaad - prima doorsnee - mei 355.00 nom. Karwijzaad - prima doorsnee - mei 265.00 nom. AARDAPPELTF.RMIJNMARKT, AMSTERDAM 25 apr. (f/lOOkg) Bintje 35/50 mm vorige laten/bieden slot omzet stemming nov - 20.50-19.00 20.00 50 kalm Bintje 50 mm apr 15.50-13.50 - mei 14.30-14.20 13.70-13.60 13.60 86 nauw.priish nov 25.00-24.60 25.50-24.50 25.00 26 kalm AARDAPPELTERMIJNMARKT AMSTERDAM. 18 t/m 22 apr. Verstrekt door G. de Vries Zn. te Amsterdam, tel. 020 - 247417. Bintje 50 mm, oogst 1982, levering april 1983: Omzet 35 - O.P. Hoogste prijs 15.50 - Laagste prijs 13.50. Bintje 50 mm, oogst 1982, levering mei 1983: Omzet 639 - O.P. 2223 - Hoogste prijs 14.50 - Laagste prijs 13.60 - Slotnotering 13.70 laten, 13.60 bieden. Bintje 50 mm, oogst 1983, levering november 1983: Omzet 32 - O.P. 313 - Hoogste prijs 25.30 - Laagste prijs 24.50 - Slotnotering 25.50 laten, 24.50 bieden. Bintje 35/50 mm, oogst 1983, levering november 1983: Omzet 50 - O.P. 50 - Hoogste prijs 20.00 - Laagste prijs 20.00 - Slotnotering 20.50 laten. 19.00 bieden. MARKT GOES. 26 apr Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon en franko leveringsplaats Tarwe, basis 16%, uit opslag handel en koöperatie 54,50 - 55,00; Tarwe, basis 16%, uit eigen opslag 54,50-56,00; Zomergerst (brouw- gerst), basis 16% 57.50 - 58.50; Voergerst, basis 16% 50.50; Haver 46.50: Erwten, kleine groene 77.50-/83.50; Kapucijners j" 69.50-/ 77.50; Schokkers 77.00-87.50; Bruine bonen, vrij van grond en halve bonen. 18% vocht 122:50-/ 130.00: Karwij. boerenschoon J' 222:00-/ 226.00: Karwij, prima doorsneekwaliteit 228.50-/242.50; Blauwmaanzaad. geschoond en droog 275.00-/350.00; alles per 100 kg, exkl. btw. Aardappelen Bintje, veldsgewas, direkte levering, op auto geleverd 9.50-/ 10.50; Bintje, 0 mm opwaarts, binnenlandse kwaliteitseisen 10.00-/ 11.00; Voederaardappelen 8.50-/ 9.50: Notering Rotterdamse Beurs d.d. 25 april 1983: Bintje, 35 - 50 mm 12.00-/13.00: Bintje, 50 mm opwaarts 14.50-/ 16.50: alles per 100 k£ exkl. btw. Uien Zaaiuien 2.00-/12.00; Zaaiuien, uit de mechanische koeling 10.00-/ 20.00; alles per 100 kg, exkl. btw., op auto geleverd. Hooi en stro Weidehooi 300.00-/350.00; Dijkhooi 225.00-/300.00; Tafwestro 140.00-/ 165.00; Gerstestro 160.00-/ 175.00; Haverstro 110.00-/120.00; Roodzwenk 190.00-/210.00; Rietzwenk 190.00-/210.00: Veldbeemd 220.00-/250.00; Raaigrassen 220.00-/ 235.00: alles per 1.000 kg, op auto geleverd, exkl. btw. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM, 25 apr. Konsumptie-aardappelen, los verladen af bedrijf, 100 kg, exkl. btw: klei-aardappelen, bintje 35-50 mm, 12.00-13.00; bintje 50 mm opw. 14.50-16.50; bintje 35-55 mm 13.00-14.00. Zandaardappelen - bintje 35-50 mm 10.50-11.50; bintje 50 mm opw. 13.50-14.50. Eksportaardap- pelen, blankschillige rassen v.d. kleigrond voor overzee, bintje 45 mm opw. in zakken 13.50-14.00 Voeraardappelen - 6.50-8.50. Stemming flauw. AARDAPPELEN IN DE GEMEENSCHAP Aanmerkelijk verruimde aanvoer leidde in Frankrijk tot eeri druk op de prijzen van Bintjes. Daarbij komt de druk van de import van aardap pelen uit de Benelux tegen konkurrerende prijzen. Eerder hadden maatregelen met betrekking tot het uit de markt nemen van aanzienlijke hoeveelheden een zekere steun aan de prijzen verleend; tot medio april vonden ongeveer 16.000 ton aardappelen een bestemming als veevoe der. Er is aanvoer van vroege aardappelen uit Spanje, Marokko en Italië, alsook van kleinere hoeveelheden uit Israël. In de week tot 17 april werden uit Frankrijk 6890 ton aardappelen uitgevoerd naar de landen van de EG. Daarvan gingen 5340 ton naar Italië en 1540 ton naar Duitsland. Naar landen buiten de EG gingen 4123 ton, waarvan 3080 ton naar Algerije en 830 ton naar Spanje, alsmede kleinere hoeveelhe den naar andere derde landen, in hoofdzaak naar Afrika. Aan voeraar dappelen gingen 840 ton naar België en 400 ton naar Nederland, terwijl Italië afnemer was van 290 ton industrieaardappelen. Uit België kwa men 1578 ton oude aardappelen en uit Spanje 50 ton. De invoer had betrekking op 7075 ton vroege aardappelen, waarvan 4187 ton uit Ma rokko, 2878 ton uit Spanje en 11 ton uit Israël. Aan ihdustrieaardappelen kwamen 517 ton uit België en 447 ton uit Nederland. In Duitsland wordt melding gemaakt van een slepende handel. Ondanks wat kleiner aan voer bleef de markt lusteloos. Bleven aanvankelijk de prijzen van de grote maten Bintjes op peil, thans staan ook deze merkbaar onder druk. Er is een matige vraag naar vroege aardappelen, in hoofdzaak afkomstig uit Italië. Er zijn nogal eens wat aanmerkingen op de kwaliteit van de vroege Italiaanse aardappelen. Ook in Engeland staan de prijzen onder druk en alleen voor de zeer goede kwaliteiten is de markt prijshoudend. DE SUIKERMARKT De U.T.S.M.A. (United Terminal Sugar Market Association) te Londen heeft besloten het Nr. 4 (ruw) kontrakt in U.S. dollars te noteren. Verder zal er een nieuw witsuiker kontrakt onder Nr. 5 geïntroduceerd worden. Na enig gefluktueer tussen £120,— en £123,— zijn de noteringen vrij dagavond opgelopen. Zowel Londen als New York sloot vast op £125,25 29 april 1983 voor de mei en 7,95 dollarcent voor de juli. Goede "pricing" aankopen van vnl. Japan en de verwachting, dat de a.s. liquidatie van het mei kontrakt een stuk konstruktiever dan eerder verwacht zal verlopen. Tenslotte schijnt Thailand een groot aantal'kontrakten - men spreekt van 200 a 250.000 ton naar voren zal rollen. M.a.w. later, eventueel als nieuwe oogst, verschepen. Dit zou betekenen, dat er minder suiker, geschikt om tegen het N.Y. kontrakt te leveren, beschikbaar zal zijn. De betere stemming op de suikermarkt houdt aan. Er wordt ook duide lijk aan de opbouw van een nieuwe "trading range" gewerkt, die wij wat de augustus positie betreft nu tussen £133.— en £138,— zouden willen plotten. Aldus Limako b.v. te Breda, marktrapport van 25 april j.l. ENKELVOUDIGE VOEDERMIDDELEN. Groothandelsprijzen in 100 kg., exkl. b.t.w., boordvrij, disponibel Rotterdam. Voor inlandse produkten; af fabriek/af magazijn, 11-15 april. Laplata maïs 71,20; maalmaïs 61,30: maalgerst 55,40; voertarwe 58,90; maalhaver 48,20; milocorn 61,30; tapioka/maniokpellets 50,50; maïsgl. voermeelpellets 49,50; maïsvoermeelpeliets v.r. 51,00; tarwegriespellets 49.00; citruspulppellets 46,30: bietenpulppellets 44,90; melasse 17,40; gras/lucernepellets 18/20% re. 39,70: rijstevoerschrootpellets 16% 36,80; lijnschilfers 37/38% 56,00; kokosschilfers/pellets 27% 53,40; palmpit- schilfers 22% 47,60; sojabonen 69,90; sojaschrootpellets 44/45% 62,90; raapschroot 34% 42,90; diermeel 58,7% 85,30; vismeel 66,3% 127,00; verenmeel 87,0% 95,40; Geden. magere melkpoeder 160,50; destruktie- vet 105,20. Op de maismarkt te Chicago bestond een goede vraag voor export. Transport naar de aflaadhavens werd bemoeilijkt door hoge waterstanden. Stomende partijen hadden goede belangstelling. De handel van tapiokapellets ondergingen weinig verandering, wef trokken de prijzen van stomende partijen en leveringen tot en met juni fors aan. Sojaschroot ondervond vrij weinig vraag van konsumptiezijde. Boten met USA-schroot werden o.a. gekocht voor overlading naar Duitsland. Vet en dierlijke eiwitten waren vast gestemd en werden duurder. ENKELVOUDIGE VOEDERMIDDELEN, prijzen voor aankomst/le vering over ca. 3 maanden, /100 kg., exkl. b.t.w., 11-15 april. Maalmaïs 63,80; maalgerst 55,70; tapioka/maniokpellets 47,70; maïsgl. voermeelpellets 45,40; maisvoermeelpellets v.r. 49,80; tarwegriespellets 45,60: melasse 17,40; citruspulppellets 45,20; gras-/luzernepellets 16/18% 37.40: lijnschilfers 37/38% 56,20; kokosschilfers/pellets 27% 48,80; palmpitschilfers 22% 44,20; sojaschroot/pellets 44/45% 62,80; raapschroot 34% 39.70. MENGVOEDERS, voorlopige verbruikersprijzen, franko boerderij in /100 kg., inkl. b.t.w. bij levering van 8.000 kg in bulk, 18-22 april. Standaardbrok A 52,70; eiwitrijke brok B 56,00; energie-eiwitarme brok 52,30; schapebrok 63,70 zeugebrok 57,70;-baby-biggekorrel 81,10; start-overgangskorrel 68,80; mestvarkensbrok 61,10; konijnekorrel 67,50 voll. opfokmeel I m.a.c. 71,40; voll. opfokmeel II m.a.c. 68,30; voll. foktoommeel sl.r. 68,00; gem. graan met gebr. maïs 78,20 voll. leg-/batterijmeel 67,30; voll. slachtkuikenkorrel 77,30; kalkoenekorrel I 77,60; kalkoenekorrel II 76,40; kalkoenekorrel III 73,50. 1000 kg gezakt. N.B. De korting voor kontante betaling en eventuele bonuskorting en/of terugbetaling aan het einde van het boekjaar zijn in de berekening verwerkt. VOLLEGRONDSGROENTENOTERINGF.N, 26 apr. Breekpeen (//kg) Z.M.Z.: 50/200 0.05-0.12; 200/400 0.05-0.24; 400/600 0.11-0.37; aanvoer 9.000 kg. Uien /kg, klasse II nl.) Z.H.Z.: 80/op 0.44-0.73; 60/80 0.22-0.44 40/60 0.05-0.17; drieling 0.05-0.07; aanvoer 46.000 kg. VEEMARKT LEIDEN prijzen: vorige 25 apr. stieren le kwal. 8.65-9.45 8.60-9.40 2e kwal. 8.35-8.60 8.30-8.60 vaarzen le kwal. 7.65-8.95 7.65-8.95 2e kwal. 6.80-7.65 6.80-7.65 koeien le kwal. 7.65-8.85 7.65-8.85 2e kwal. 7.00-7.55 6.95-7.55 3e kwal. 6.70-7.00 6.65-6.95 worstkoeien 5.85-6.95 5.80-6.90 ekstra kwal. dikbillen 9.00-13.50 9.00-13.50 schapen 1.80-2.30 1.80-2.25 lammeren 2.30-3.40 2.30-3.40 GEDIFFERENTIEERDE EIERNOTERINGEN G.O.V.v.E. en t ZUI DEN, 18 t/m 23 april Basis-prijzen: af bedrijf, exkl. b.t.w., inkl. bruintoeslag, 37-38 gr. 0.75; 42-43 gr. 3.55; 47-48 gr. 6.35; 52-53 gr. 8.85; 57-58 gr. 9.80; 62-63 gr. J 10.60; 67-68 gr. 10.90; 72-73 gr. 11.80. Gem. prijs v. evt. lopende kontrakten: 1.42 p.kg.. exkl. toeslag en t.b.w. Vermindering witte eie ren: 37-58 gr. geen; 58-60 gr. Va ct/st.; 60-64 gr. Zi ct./st.; 64-69 gr. V* ct/st en 69 gr. en hoger 1 Va ct/st. DE VARKENS- EN RUNDVEEMARKT Amsterdam - In de week tot 16 april zijn er in ons land 289.000 varkens geslacht. Er werden er 61.000 levend uitgevoerd, zodat de weekproduk- tie 350.000 stuks bedraagt. De grote aantallen hingen samen met de aangekondigde enting tegen varkenspest in een deel van Noord-Bra bant, waardoor dit varkensrijke gebied met ingang van 20 april van de voorziening van de markt is uitgesloten. De vrees van de slachterijen dat de aanvoer onvoldoende zou zijn in de week van 18 tol 23 april veroor zaakte een opwaartse druk op de prijzen van gemiddeld tien cent. Daarmee kwamen de noteringen op de vrije markt op ƒ3,30 per kg levend gewicht en op 4,05 per kg geslacht gewicht. Het aanbod viel achteraf bezien mee en kon voldoende worden genoemd. De prijzen van slachtzeugen waren daarentegen wat gedrukt en de eerste soort kwam op een prijsniveau van 2,80 2,85 per kg levend gewicht. Voor de komende week wordt in de varkensmarkt zowel wat het handels- als het prijsverloop betreft weinig verandering verwacht. De slachtveemarkt ondervond de invloed van de overgang van het stal- naar het weidesei- zoen, waardoor de aanvoer op de markten in de tweede helft van de week nogal wat groter was dan gebruikelijk. In Utrecht, Leeuwarden en Zwolle werden in totaal 710 runderen meer aangevoerd dan vorige week. De verruiming was ook een gevolg van het feit dat koeien die geschikt zijn voor de weiderij door de relatief hoge prijzen op de slacht- veemarkten worden aangeboden als slachtvee. In de prijsontwikkeling zat enige verhoging, hetgeen verklaard werd door de wijziging in de interventie-aankopen van uitsluitend stiere-achtervoeten naar stiere- karkassen. De vrijkomende hoeveelheid voorvoeten in de vleesgroot handel verminderde dan ook, waardoor de prijstendentie voor voorvlees vast was. Voor achtervlees is het prijsverloop ook vast in verband met de vraag voor export. Genoteerd werd voor extra kwaliteit koeien en vaar zen tot ƒ9,00 per kg geslacht gewicht, voor eerste kwaliteit ƒ7,50 8,10, voor tweede kwaliteit ƒ7,20 a ƒ7,50 en voor de derde soort en worstkoeien, zij het met minder vlotte afzet, 5,50 6,00 per kg. Lichte jonge stieren, die ook geschikt zijn voor interventieaankoop, liepen in prijs op tot 9,00 a 9,50. Zwaardere en oudere stieren blijven nog flink beneden een prijsniveau van 9,00 per kg. Vleeskalveren bleven laag in prijs, maar dat stimuleert wel de konsumptie, wat een vlottere afzet tot gevolg heeft. Voor de goede kwaliteit zwartbonte koppels werd 5,80 tot 6,10, voor de roodbonte 6,60 tot 6,75 per kg levend gewicht geno teerd. De aanvoer van wolvee bleef beperkt. Voor de overhouders loopt het seizoen af en er komen meer zuiglammeren aan de markt. De prijstendentie bleef vast met noteringen van 11,50 tot 12,50 respek- tievelijk 13,00 voor zuiglammeren en 11.00 tot 12,00 voor over- houders-goede ramlammeren en ƒ8,00 tot 9,00 voor de zware ooien. Oude schapen deden 5,00 tot 6,00 per kg geslacht gewicht (FEN). SLACHTRUNDERNOTERING EUROP. INDELINGSSCHEMA Prijs in guldens geüniformeerd op basis franko abattoir, exklusief b.t.w.; gewicht - geslacht aan de haak - geüniformeerd volgens EG-referen- tiesnit, korting 2%. week tot 31/3 7/4 14/4 stieren - kwaliteit R03 gemiddeld gewicht 308 kg 8,78 8,87 9,02 7,26 7,31 7,31 koeien - kwaliteit Oo30 gemiddeld gewicht 271 kg RICHTPRIJZEN VOOR DF, BIGGEN In de week van 2 mei 1983 tot 9 mei 1983 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprijzenschema voor Zuid-Nederland van 2 mei 1983, met 0,20 te worden verlaagd. De kostprijs van 1 kg var kensvlees in deze week is 4,43. VETTE KALVEREN BARNF.VF.LD vorige 25 april aanvoer: vette kalveren 276 333 prijzen: le kwal. 6,10-6,40 6,00-6,40 2e kwal. 5.40-5,70 5,60-5,75 3e kwal. 5,00-5,25 5,25-5 50 /stuk Utrecht Den Bosch 21 april vette schapen 120-230 oude slachtschapen 4,25-5,25 p.kg.gesl.gew. vette lammeren weidelammeren 50-150 overhouders 10,00-11,85 p.kg.gesl.gew. 240-345 fok-/mestkalveren R B. 275,00-575,00 p.st. 150-540 fok-/mestkalveren Z.B. 175,00-350,00 p.st. 130-350 graskalveren 550,00-925,00 p.st. 675-1450 pinken 900,00-1450,00 p.st. 975-1875 RUNDER- EN KALVERPRIJZEN DEN HAAG Gemiddelde prijzen 100 kg levend gewicht volgens noteringen in de week van 18 t/m 22 april op de referentiemarkten in de EEG-landen: (tussen haakjes de prijzen van de vorige week) RUNDEREN KALVEREN België 449,56 (440,28) 572.01 (602,38) Denemarken. 421,10 (422,68) 458,53 (461,88) Duitsland 427,18 (427,27) 597,25 (601,23) Griekenland 522,51 (526.10) 650,54 (650,54) Frankrijk 472,04 (467,69) 681,65 (692,86) Ierland 414,41 (410,69) 560,91 (568,84) Italië 473,00 (468,73) 621,97 (625,95) Luxemburg 484,05 (482,99) 409,93 (409,93) Nederland 402,72 (400,93) 569,35 (578,15) Ver. Koninkrijk 398,03 (401.05) 494,18 (494,18) Gemeenschappe lijke prijs 440,28 (438,39) 597,50 (604,47) NOTERINGEN SLACHTVARKENS. 18 t/m 22 april, Coveco. Niet geklassiflceerd: 21 t/m 30 kg 2,45; 31 t/m 40 kg 2,65; 41 t/m 50 kg 2,95; 51 t/m55kg/3,25; 56 t/m 59 kg 3,45; 100 t/m 110 kg/3,53; 111 t/m 150 kg 3,48. Klasse EAA Klasse EAA PRIJS- Korting t.o.v. 60 kg 3,80 93 kg ƒ3,91 KLASSE prijsklasse EAA 61 kg ƒ3.84 94 kg 3,88 I - 15 62 kg 3,88 95 kg 3,85 II - 20 63 kg 3,92 96 kg ƒ3,82 III -35 64 kg ƒ3,96 97 kg ƒ3,79 IV - 50 65 t/m 90 kg ƒ4.00 98 kg ƒ3,76 91 kg 3,97 99 kg f3,73 92 kg ƒ3.94 PLUIMVEE- EN FTERENMARKT Kort aanbod leidde in de week tot 22 april tot hogere prijzen op de vrije markt voor slachtpluimvee. Het kleinere aanbod is een gevolg van de inkrimping van de produktie bij de mesterijen. De vraag is hoe lang en in welke mate men zal volharden in een lagere produktie. Daarover bestaat in het bedrijfsleven voldoende onzekerheid. Overigens dient opgemerkt dat globaal alle marges momenteel te laag.zijn voor een verantwoorde bedrijfsvoering in de opvolgende schakels van de mesterijen. Bij de export kan men momenteel wat betere prijzen realiseren voor panklare en grillklare kuikens. Op de binnenlandse markt blijft de konkurrentie uitermate fel, zij het dat de prijzen bij de verschillende afzetkanalen nogal sterk uiteenlopen. In de week vanaf 18 april bleef de basis-kon- traktprijs onveranderd 1,99 per kg voor kuikens tot 1400 gr. inkl. b.t.w. en exkl. toeslagen. In de week tot 22 april werden op de vrije markt de volgende prijzen betaald voor levend slachtpluimvee: lichte kippen j'0.50-0,60; half- tot middelzware kippen 0,65-0,75; wagonkippen j'0,75-0,85; moederdieren 1,20-1,40; gele kuikens 2,15,-2,26; witte kuikens 2,17- 2,22; tamme konijnen 2,50-2,75. De verhouding tussen aanbod en afzetmogelijkheden is zodanig dat in de week tot 22 april de eierprijzen opnieuw omlaag gingen met 50 tot 170 cent per 100. Op lager prijspeil meldde Duitsland een niet onvriendelijke markt. Barneveld noteerde op 21 april als volgt: 46/54 g 9,50-11,58 (10,00-13,00); 56/61 g 13.00-13,20 (13,50-14.25); 64/67 g 13,25-13.30 (14,60-15,00). De kg-prijzen liepen van 1,98-2,31 vergeleken met 2,08-2,41 voorgaande week. Dat zijn overigens de prijzen van de lichte eieren. FRUITNOTERINGEN Op enkele veilpunten van de CVZ waren de vorige week nog heel wat zeer goede kwaliteiten Conferenceperen te koop. Deze konden tegen opnieuw hogere prijzen worden verkocht. Op de voorverkoopveiling van dinsdag in Goes voor levering eind vorige week werden de volgende prijzen besteed: I 65-76 mm 1,84-/ 1,86; I 55-65 mm 1,83-/ 1,85; II 55-65 mm 1,71; II 45-55 mm 1,19. Dat zijn zeer goede prijzen en de telers die er van profiteren zitten goed, vooral ook omdat de kwaliteit zo goed is gebleven. Dat geldt overigens ook voor de Jonagold. Uit de gescrubde c.a. bewaring komt nog steeds een voortreffelijke kwaliteit van deze appelen aan de veilingen, waarvoor de handel veel belang stelling heeft. Voor de meest gevraagde maten van de Jonagold liep de vorige week de prijs op tot 3,25 per kg. Het aantal telers dat hiervan profiteert is echter bijzonder klein. Het belangrijkste appelras van dit moment is nog altijd de Golden Delicious. Hiervan worden zeer ver schillende kwaliteiten aangeboden. Dat komt ook tot uiting in de prijzen want de maat 70-80 mm liep de vorige week vanaf de ophoudprijs van 38 cent per kg tot ruim 80 ct. Voor klasse I 70-80 mm lag de gemiddelde prijs rond 73 cent per kg met zoals gezegd uitschieters tot 80 cent. De klasse II in die maat deed gemiddeld rond 55 cent en dat is dus nog al wat minder. Als regel moet er klasse II worden geleverd vanwege het feit dat de appelen te lang zijn bewaard. We vermoeden dat we hiermede het gehele seizoen te maken zullen hebben. Verder komt er ook nog altijd veel Winston aan de veilingen en ook dat zal voorlopig zo blijven. De meest gevraagde maten van zeer goede kwaliteit liepen tot 75 cent per kg en voor de I 65-70 mm lag de gemiddelde prijs rond 60 cent per kg. Klasse II draait als regel door bij dit ras. Ook van de Goudreinette valt weinig opwekkends te vertellen. Het aanbod loopt hard terug en dat is maar goed ook want de kwaliteit wordt ook steeds minder. Klasse II van goede kwaliteit kwam voor de meest gevraagde maten toch ook niet verder dan 75 cent per kg. Laxton Superbe was er de vorige week enkel in klasse II kwaliteit te koop met een prijs van 1,05 per kg voor de meest gevraagde maat. In Kapelle werden donderdag de eerste ka- saardbeien aangevoerd. Ze werden afgedrukt voor 1,67 per doosje met 150 gram inhoud. Wij verwachten U graag op de Z.L.M.-Manifestatie Kruiningen 1983 op 23, 24 en 25 juni a.s. 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 23