Bayer is Bayleton Neem geen risiko - er toch Bayleton! Een ZLM-ertje is het proberen waard! Adverteren doet verkopen Meeldauw neemt onder de bladziekten een zeer belangrijke plaats in omdat deze ziekte het meest algemeen voorkomt en grote opbrengstderving veroorzaakt! Loop niet het risiko opbrengst te verliezen door een bestrijding achterwege te laten. Kies voor een behandeling met Bayleton om meeldauw uit te schakelen. Met Bayleton worden ook gele roest en bruine roest alsmede dwergroest bestreden. gezonde planten nu hoge opbrengst straks ook de ziekten een slag voor! TE KOOP GEVRAAGD: al le soorten hooi en stro, voer- aardappels enz. tegen con tante betaling. Wij bieden aan: droge slachtkuiken- en kippenmest. Gerntse Foura- ge. Ederveen tel. 08387-1298. AC 1 FIT ACCU'S. Stootvast en onderhoudsvrij voor alle merken traktoren, auto's, kranen, combine's, enz. P. Slabbekoorn, Brederodestraat 36, 4481 AE Kloetinge. Tel. 01100-13602. TREKKERRIJBEWIJSEX. A. Dingemans, Herelsestraat 68. Heerle-Gem. Wouw. Tel. 01658-1426. DROGE KIPPENMEST met garantie. Nieuwe mestsprei- ders hydraulisch Hack Zn. Tel. 01670-63572-65350. Kompost stal en champignon mest GEBRUIKTE STRAAT KLINKERS, kinderkoppen, betonpalen 12 m. lang. Pe- kaar Y erseke 01131 -2069. TREKKERRIJBEWIJS aan huis halen, Postbus 16, IJzen- dijke 01176-1984. VERKOOP VAN dierenge- neesmiddelen. P.C. Louws, Duinweg 35. Zoutelande. Tel. 01186-1569. RUMEVITE VOEDER en ontwormingsblokken voor rundvee en schapen. M. Moerland, Gerbernesseweg 26, Nisse.Tel. 01194-392. GEVRAAGD: Akkerbouw- en weidebedrijven voor be middeling bij aan- of ver koop. Mijs Onroerend Goed, Postbus 27, 3247 ZG Dirks- land. Tel. 01877-1309. KIPPEN- en varkensdrijF mest, vloeibare schuimaarde, incl. verspreiden. Mestdistri- butie Kurstjens B.V., Grub- benvorst, 077-61444. Vert. A.C. v. Nieuwenhuyzen, 01670-65284. GEBRUIKTE TRANSPOR TEURS Lees en opvoerban- den vertragingsmotoren ven tilatoren, kantelaar met do- seerbunker sorteerder 30 ton bunker. P. de Korne 's Gra venpolder 01103-2349-1558 HF. KALFVAARSEN te koop met beste melklijsten, ook genegen te ruilen tegen alle soorten vee. M. Bouw meester, Galgestraat 12,4751 PZ Oud-Gastel, 01652-3503. TE KOOP: mestspreiders, 2 stuks, Heywang 5 ton. Kip- penmesthandel Hack B.V. en Fourage. 01670-63572-65350. STUDENT HLS zoekt stage plaats voor zomermaanden op veeteelt of akkerbouwbedrijf. Intern noodzakelijk. Kees v. Schendel, Kwesselarestr. 34, Breda, 076-872567. TE KOOP: Claeyson M 140 maaibord 4.20 m. i.pr.st.; 4- wielige aanhangkipwagen, 12 ton; Unimog type 406 met kenteken; hefmast 2000 kg.; hogedrukspuiten 150 atm. laag in prijs; 2 gebr. Agria dieselfrezen. Div. gebr. Snap per zitgrasmaaiers; Viking tuinfrezen, 3 en 5 pk. Gebr. Catseman, St. Kruis, 01175-266. KOSTHUIS GEVRAAGD m.i.v. 1 juli in omg. Arnemui- den of Lewedorp, werkzaam Vliegv. M. Zeeland. Weekends vrij. K. v.d. WAA Axel, 01155-1573. UIT VOORRAAD LEVER BAAR weidesiepen, diverse uitvoeringen en beugelzaag machine, Marinissen, Stave- nisse, 01663-2389. Mée/dauw 22 23 april 1983

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 22