LELY i INDUSTRIES NV LEKKEN ZAADBEDCOMBINATIE Systeem-Koralle vanengelen zaden LELYTERRA wie adverteert, die profiteert CHV II met SPINDELverstelling Steunmaatregelen voor varkensmarkt voor ideale zaadbedbereiding op alle gronden Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot: Cehave N.V., Werrilaan 67, 's-Heerenhoek, tel. 01105-2152 Cehave N.V. Fred. Hendrikstraat 60, Lamswaarde, teToi 142-380 Cehave N.V., Langestraat 46, Oostburg, tel. 01170-2177 Cehave N.V., Antwerpsestraatweg 48, Hoogerheide, tel. 01646-3350 mag ®ssi SUB®!, Cehave nv\feghel Postbus 35. 5250 AA Vlijmen, Tel. 04108- 9004 waar het goede zaad vandaan komt! LELY hecht grote waarde aan bedrijfszekere landbouwmachines Tijdverlies wordt daarmee voorkomen Om over ergernis maar met te spreken LELY landbouwmachines voor een besparing aan tijd' LELY hecht grote waarde aan duurzame constructies! Deze garanderen een lange levensduur LELY KWALITEIT is dan ook spreekwoordelijk! LELY landbouwmachines voor een besparing aan geld' LELY hecht grote waarde aan eenvoudige, soepel lopende aandrijvingen. Deze zijn een eerste vereiste voor energiebesparing. LELY landbouwmachines gebruiken betekent kiezen voor een besparing aan energie! I LELYTERRA 310-32 met SPINDELverstelling Volgens het Lely-systeem de grond bewerken betekent: minimum grondbewerking voor maximum opbrengst. In één bewerking een ideaal zaai- of pootbed: niet te fijn... niet te grof... juist zoals U het wenst! De compacte bouw van de Lelyterra maakt de aankoppeling van een zaaimachine mogelijk. Meerdere bewerkingen kunnen zo in één werkgang worden uitgevoerd. Een aanzienlijke besparing aan manuren én trekkerurenDaarom Lelyterra's voor een rendabele bedrijfsvoering! Lelyterra's... het Lely antwoord om tijd, geld en energie te besparen WEVERSKADE 10 POSTBUS 26 - 3155 ZG MAASLAND TEL OlftM 1?fi4d POSTBUS 26 - 3155 ZG MAASLAND TEL. 01899 12644 Leverbaar 12 verschillende werkbreedten van 2,30 - 8,40 mtr., slechts 4 grondframes, doordat men de draagarmen kan uitwisselen. Verkruimelaar druk instelbaar d.m.v. breukvaste drukveren of hydraulisch instelbaar. Geheel nieuw draagframe met hoog elastische draagarmen, die door hun vibrerende werking de eggen schoon houden. Door open frame constructie een stabiler geheel met onbegrensde garantie op de draagarmen. Voor alle bodemomstandigheden diverse soorten eggen en cultivatoren leverbaar. Verkruimelaars met uitwisselbare lagers en lagertappen, geen doorlopende centrale as, maar open rollen. Goede bodemaanpassing door onafhankelijke ophanging van de eggevelden en onafhankelijk van elkaar opqehanqen qeveerde verkruimelaars. Uiterst gunstige prijzen. De desastreuze prijsontwikkeling op de varkensmarkt is voor de Europese Commissie aanleiding om per 1 fe bruari een regeling voor particuliere opslag van varkensvlees af te kondi gen. Met een bepaalde toeslag kan varkensvlees worden opgeslagen voor een periode van 4 tot 7 maanden. Hierdoor is een zeker herstel van de varkensmarkt mogelijk. Tevens heeft de Europese Commissie de toeslagen op de uitvoer naar landen buiten de Gemeenschap verhoogd. Dat zijn de z.g. restituties. De onmiddellijke oorzaak van de sterke prijsval voor slachtvarkens is het uitbreken van monden klauw zeer in Denemarken. Daardoor is dat land niet meer in staat een omvang rijke export naar derde landen - waaronder Japan en de Verenigde Staten te handhaven. Men is daar door meer op de markten op het vasteland van Europa aangewezen. Daarbij komt de Deense staking die de uitvoer van bacon naar Engeland zo goed als lamgelegd heeft. Aan de forse prijsdaling die in Duitsland te constateren is geweest lijkt een einde te zijn gekomen, nadat bekend werd dat "Brussel" een particuliere opsla gregeling zou afkondigen. Maandag 24 januari leken in Duitsland de varkensprijzen zich gevangen te hebben en was er zelfs al van een - zij het licht - herstel sprake. Het uitbre ken van mond- en klauwzeer in De nemarken heeft tevens een einde ge maakt aan de verwachting van een spoedige hervatting van de export naar Japan en de Verenigde Staten. Voor de varkenshouderij in de Ge meenschap betekent dat een te ver wachten grotere druk op de varken sprijzen. Ik voel me hier in m'n element met zo'n beter doorlatende bodem. Lekker hè! Overal u/aar ze Van Engelen groenbemesting zaaien vind je 'n paradijsje in de aarde! De verbouw van groenbemesters is van belang voor de verbetering van de grondstructuur en de bodemvruchtbaarheid. Groenbemesters geven dé grond: - betere bewerkbaarheid - grote structuurstabiliteit - betere doorlatendheid - ruimere bewerkingsmarge Wij bieden u: Agresso - Engels raaigras tetraploid Combita - Italiaans raaigras diploid Tetila - Italiaans raaigras tetraploid. de Rassenlijstrassen van Westerwolds raai gras. bladramenas. wikken, klavers, bladkool e.a. Vraag eens uitvoerige documentatie.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 8