WEEKOVERZICHT GRANEN, PEULVRUCHTEN EN ZADEN, 25 t/m 28 jan. Tarwe - de meeste druk op de prijzen kwam van offertes uit het noorden van het land. Wellicht zijn daar de posities het grootst. De stagnerende afzet naar derde-landen doet binnen de E.E.G. de vrees ontstaan dat de overschotten aan het eind van het seizoen extreem groot zullen zijn. De vraag is of "Brussel" toch nog een A-interventie in het voorjaar instelt. Zowel van Duitse als nu ook van Franse zijde wordt druk uitgeoefend om dit te bereiken. De koersdaling van het Engelse pond stoort opnieuw de markt. Brouwgerst - een geheel verlaten markt, waarin incidenteel zaken worden gedaan tegen afbrokkelende prijzen. Voer- en maalgerst - begin januari was sprake van enige opleving omdat vertragingen optra den in de aanvoer van E.E.G.-gerst. Op termijn daalden opnieuw de noteringen van E.E.G.-gerst. Haver - de havermoutexporten vallen tegen, zodat de fabrieken niets willen ondernemen. De handel beperkt zich dan ook tot autovrachten gepunte haver. Groene erwten - bij een rustige markt bleven de prijzen onveranderd. Schokkers - door gebrek aan vraag konden de prijzen zich met moeite handhaven. Kapucijners - vraag en aanbod hielden elkaar in evenwicht op een onveranderd prijs niveau. Bruine bonen - daar het aanbod de vraag in grote mate overtrof, daalde de prijs nog verder. Karwijzaad - ondanks het gebrek aan zaken, veranderde de prijs niet. Blauwmaanzaad - door het uitblijven van exportorders kon de prijs zich niet handhaven. NOTERINGEN GRANEN, ROTTERDAM, 31 jan. /100 kg) Tarwe - 72/73 kg doorsneekwaliteit max. 17% vocht - max. 2% bijmen ging - boordvrij zuidwest-nederland/polder - februari 55.35 nom, maart 55.90 nom., boordvrij noorden - februari 55.30 nom., maart 55.90 laten. Gerst - 62/63 kg doorsnéekwaliteit max. 17% vocht - februari 53.00 nominaal wagenvrij noorden. Haver - 50/51 kg doorsneekwaliteit max. 17% vocht - februari 47.00 nominaal boordvrij noorden. BUITENLANDSE MAISNOTERINGEN, 25 jan., L.E.I. Den Haag /100 kg) Chicago: mrt. lev. 27,51. mei lev. 28,45; juli lev. 29,32. maïs laplata 34,95; maïs USA III 33,65. NOTERINGEN PEULVRUCHTEN EN ZADEN, Rotterdam, leur. (J/100kg) Bruine bonen - prima doorsnee - feb. 145.00 laten, maart 145.00 laten. Groene erwten - 6% - febr. 99.00 laten, mrt. 100.00 laten. Schokkers - 5% - febr. 102.50 nom. Kapucijners - 5% - feb. 88.00 laten, mrt. 89.00 laten. Blauwmaanzaad - prima doorsnee - feb. 480.00 nom. mrt. 480.00 nom. apr. 485.00 nom. Karwijzaad - prima doorsnee - feb. 270.00 nom.mrt 272.50 laten, apr. 272.50 bieden/ 275.00 laten. VOLLEGRONDSGROENTENOTERINGEN, 1 feb. Knolselderij /st., Z.HZ.) 10 0.40-0.51; 12 0.29-0.48; 15 0.30-0.43; aanvoer 9.000. Breekpeen /kg, ZJH.Z.) 50/200 0.10-0.16; 200/400. 0.11-0.29; 400/600 0.16-0.24; aanvoer 12.000 kg. Spruitkool /kg, Z.H.Z.) A I 0.76-0.80; B I 0.93-1.05; A II 0.72-0.78; B II 0.74-0.80; C II 0.68; D II 1.11-1.19; aanvoer 296.000 kg. Uien /kg, Z.H.Z.) klasse II nl.: 80/op 0.52-0.67 60/80 0.13-0.53; 40/60 0.09-0.16; drieling 0.05-0.07; aanvoer 27.000 kg. MARKT GOES, 1 feb. Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon en franko leveringsplaats. Tarwe, basis 16%, uit opslag handel en koöperatie 51.25-/ 52.00; Tarwe, basis 16%, uit eigen opslag 53.00-/ 54.50; Zo- mergerst (brouwgerst), basis 16% 57.00-/ 58.00; Voergerst, basis 16% 48.50; Haver 46.50; Erwten, kleine groene 79.00- 85.00;Kapucijners 70.50-/ 78.50; Schokkers 77.50-/ 88.00; Bruine bonen, vrij van grond en halve bonen, 18% vocht 127.00-/ 135.00; Kanvij, boerenschoon 229.50-/233.50; Karwij, prima doorsneekwali teit 246.00-/ 250.00; Blauwmaanzaad, geschoond en droog 365.00-/405.00; alles per 100 kg, exkl. b.t.w. AARDAPPELEN Bintje, veldsgewas, direkte levering, op auto' geleverd 10.50-/ 11.50; Bintje, 0 mm opwaarts, binnenlandse kwaliteitseisen 11.50-/ 12.50; Voederaardappelen 9.00-/ 10.00. Notering Rotterdamse Beurs d.d. 31 januari 1983: Bintje, 35 - 50 mm 11.50-/12.00; Bintje, 50 mm opwaarts 16.25-/ 16.75; alles per 100 kg, exkl. b.t.w. Uien Zaaiuien, fijne partijen, 35 mm opwaarts 3.00-/ 5.00; Zaaiuien, grove partijen, 35 mm opwaarts 5.00-/ 7.00; Zaaiuien, veldsgewas 3.00-/ 6.75; alles per 100 kg, op auto geleverd, exkl. b.t.w. Vlas Ongerepeld, uit de schuur, op auto geleverd 40 - 54 cent per kg, exkl. b.t.w. Hooi en stro Weidehooi 300.00-/325.00; Dijkhooi 220.00-/270.00; Tarwestro 115.00-/ 135.00; Gerstestro 150.00-/160.00; Haverstro 100.00-/ 110.00; Roodzwenk 170.00-/200.00; Rietzwenk 170.00-/200.00; Veldbeemd 200.00-/235.00; Raaigrassen 190.00-/ 225.00; Erwtenstro 160.00-/ 210.00; Schokkerstro 110.00-/ 120.00; Bruine bonenstro 130.00-/ 170.00; alles per 1000 kg, op auto geleverd, exkl. b.t.w. AARDAPPELTERMIJNMARKT AMSTERDAM, 24 t/m 28 januari. Verstrekt door G. de Vries Zn. te Amsterdam, tel. 020-247417. Bintje 50 mm, oogst 1982, levering april 1983: omzet 222 - O.P. 2265 - hoogste prijs 19,00 - laagste prijs 17,50 - slotnotering 18,90 laten, 18,70 bieden. Bintje 35/50 mm, oogst 1982, levering april 1983: omzet 39 - O.P. 230 - hoogste prijs 15,00 - laagste prijs 15,00 - slotnotering 15,50 laten, 14,00 bieden. Bintje 50 mm, oogst 1982, levering mei 1983: omzet 221 - O.P. 1030 - hoogste prijs 19,50 - laagste prijs 17,50 - slotnotering 19,30 laten, 19,00 bieden. Bintje 50 mm, oogst 1983, levering november 1983: omzet 28 - O.P. 88 - hoogste prijs 23,50 - laagste prijs 23,50 - slotnotering 23,90 laten, 23,50 bieden. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM, 31 januari Konsumptie-aardappelen, los verladen af bedrijf, in /100 kg, exkl. b.t.w. klei-aardappelen: Bintje 35-50 mm 11.50-12.00, Bintje 50 mm opwaarts 16.25-16.75, Bintje 35-55 mm 12,50-13,50, Eigenheimer 35 mm opwaarts in zakken 31.00-33.00. Zand-aardappelen: Bintje 35-50 mm 11.00-11.75, Bintje 50 mm opwaarts 14.75-15.50. Export-aardappelen, blankschillige rassen van de kleigrond voor overzee. 40 mm opwaarts in zakken 14.50, Bintje 45 mm opwaarts in zakken 16.25-16.50. Voeraar- dappelen 8.00-10.00. De stemming was rustig. AARDAPPELPOOTGOEDPRIJZEN Als indikatie van de pootgoedprijzen geven wij onderstaand een note ring van pootgoed Noordelijke kleigrond per 1 febr. (voorjaarslevering). Bintje A 28/35 123,00 en Bintje A 35/45 84,00 (Groothandelsprijs, afgehaald van het Noorden, inkl. zakken). AARDAPPELEN IN DE GEMEENSCHAP In de week tot 22 januari werden uit Nederland ongeveer 31.000 ton konsumptie- en industrieaardappelen uitgevoerd. Er zit weinig bewe ging in de prijzen ten gunste van de telers. De Franse markt is moeilijk prijshoudend, in een aantal gevallen zelfs duidelijk teruglopend. Deels schrijft men dit toe aan de omvangrijke aanvoer uit België. Wat de export betreft ondervindt men scherpe konkurrentie van de Neder landse export. Uit Frankrijk werden in de week tot 23 januari 9641 ton aardappelen naar de EG landen uitgevoerd, waarvan 8146 ton naar Italië; 1264 ton naar Duitsland. Naar landen buiten de EG werden 252 ton uitgevoerd. Voorts werden 441 ton voeraardappelen naar België uitgevoerd. Alsmede nog eens 670 ton industrieaardappelen naar Italië. Ingevoerd werden 428 ton konsumptie-aardappelen, alsmede 1543 ton industrie-aardappelen, waarvan 980 ton uit Nederland .en 563 ton uit België. Tot 23 januari werden dit seizoen 224.992 ton konsumptie-aard appelen uitgevoerd, vergeleken met 174.978 ton in de overeenkomstige week van vorig jaar. Ook de Belgische markt tendeert zwak. In Kortrijk liepen de prijzen van Bfr. 2 tot 2,25 per kg en men houdt rekening met nog lagere prijzen in de naaste toekomst. Grote aardappelen gaan in vrij grote hoeveelheden naar Frankrijk, de laatste week meldt een uitvoer van 3230 ton - zonder Nederland - waarvan 2395 ton naar Frankrijk gingen en 645 ton naar Duitsland. Ook in Engeland staan de aardap pelprijzen onder druk, als gevolg van een grote aanvoer. Het "tekort" zou wat kleiner zijn dan aanvankelijk is aangenomen. Duitsland meldt een ongeveer prijshoudende markt, waarbij op te merken is dat de voorraadhouders wat terughoudend zijn met het verkopen. Uit Beieren meldt men scherpe konkurrentie van Nederland en Frankrijk op de Italiaanse markt. De verwerkende industrie koopt minder vlot en brengt zelfs eerder gekochte aardappelen weer op de markt. Zowel uit de regio's met "overschotten" als uit de regio's met "tekorten" maakt men melding van een flauw gestemde markt. AARDAPPELTERMIJNMARKT AMSTERDAM, I feb. Oy loo kg) Bintje 35/50 mm vorige laten/bieden slot omzet stemming aPr 15.50-14.00 15.50-14.80 (15.00) - kalm Bintje 50 mm apr. 18.90-18.70 18.70-18.50 (18.50) 12 kalm mei 19.30-19.00 19.00-18.90 (19.00) 46 kalm nov. 23.90-23.50 23.90-23.50 (23.50) - kalm DE SUIKERMARKT Wereldmarkt - E.E.G. - vorige week woensdag werd er te Brussel 31.300 ton wit- en 19.000 ton ruwsuiker gegund met een max. restitutie van resp. ECU 37.915 en ECU 34.860 per 100 kg. In totaal werd er tot op heden 1.621.879 ton witsuiker en 88.700 ton ruwsuiker gegund. Colombia - verkocht 24.000 ton prompte ruwsuiker aan een in de V.S. gevestigd huis op basis van prijsfïxatie. Termijnmarkten - het redelijke herstel, dat de suikermarkt vorige week tot £114,75 voor de maart-positie wist op te stuwen, werd in een luttel kwartiertje in de avondhandel van j.l. vrijdag vrijwel teniet gedaan. In een betrekkelijk rustig marktgebeuren kregen de "longs" het bij het scheiden van de markt op hun heupen en begon nen posities te liquideren. Dit resulteerde in een maart-notering van £109,— Dé L.D.P. (ruw) deed het goed door van de "low" van £95,— op 13 dezer op te kruipen naar £110,- op 27/1De L.D.P. (wit) kwam van £131,- na £144, - op 28/1 op £137,50 terecht. Loco Parijs besloot de week op Frs. 1450,— Nu het herstel het in eerste instantie op £115,— heeft laten afweten, ligt een verdere daling tot £105,— in de lijn der verwachtingen. De "korte termijn" prijsband mag men dan ook op £105,— /£115,— plotten. Geen vuurwerk dus in het suikergebeuren. ENKELVOUDIGE VOEDERMIDDELEN. Groothandelsprijzen in /100 kg., exkl. b.t.w., boordvrij, disponibel Rotterdam. Voor inlandse produkten; af fabriek/af magazijn, 17-21 jan. Laplata maïs 67,40; maalmaïs 61,90; maalgerst 53,20; voertarwe 55,90; maalhaver 47,80; milocorn 58,20; tapioka/maniokpellets 40,80; maïsgl. voermeelpellets 46,20; maïsvoermeelpellets v.r. 49,50; tarwegriespellets 45,90; citruspulppellets 38,90; bietenpulppellets 41,30; melasse 17,30; alfalfapellets 17% 36,80; gras/lucernepellcts 18/20% re. 38,20; lijnschil- fers 37/38% 55,20; lijnschrootpellets 52,20; kokosschilfers/pellets 27% 48,90; palmpitschilfers 22% 42,00; sojabonen 63,20; sojaschrootpellets 44/45% 60,20; raapschroot 34% 47,40; diermeel 58,7% 80,00; vismeel 66,3% 126,00; verenmeel 87,0% 86,80; Geden. magere melkpoeder 165,50; destruktievet 97,50. ENKELVOUDIGE VOEDERMIDDELEN, prijzen voor aankomst/le vering over ca. 3 maanden, /100 kg., exkl. b.t.w. 17-21 januari maalmaïs 63,40; maalgerst 54,60; voertarwe 57,80; tapiocapellets 39,70; maïsglutenvoermeelpellets 45,50; maïsvoermeelpellets v.a. 47,70; bie tenpulppellets 42,00; citruspellets 38,90; melasse 16,90; gras-/luzerne- meelpellets 16/18% 38,10; lijnschilfers 37/38% 53,50; kokosschilfers 27% 47,20; palmpitschilfers 22% 42,00; raapzaadschroot 34% 42,60; soja- schroot 48% 60,70; sojaschroot 44/45% 59,20. MENGVOEDERS, voorlopige verbruikersprijzen, franko boerderij, in /100 kg., inkl. b.t.w., bij levering van 8.000 kg in bulk, 24-28 januari Standaardbrok A 52,20; eiwitrijke brok B 55,70; energie-eiwitarme brok 51,80; schapebrok 62,90; zeuge. start-overgangskorrel brok 57,10; ba- by-biggekorrel 80,80; 68,20; mestvarkensbrok 60,50; konijnekorrel 66,60; voll. opfokmeel I m.a.c. 70,30; voll. opfokmeel II m.a.c. 67,30; voll. foktoommeel sl.r. 67,00; gem. graan met gebr. maïs 77,70; voll. leg-/batterijmeel 66,40; voll. slachtkuikenkorrel 76,70; kalkoenekorrel I 77,20; kalkoenekorrel II 75,80; kalkoenekorrel III 73,00. DE MARKT VOOR VEE EN VLEES Amsterdam - In de week tot 23 januari zijn in ons land 280.000 varkens geslacht. Er werden er 52.000 levend uitgevoerd, zodat de weekproduk- tie kwam op 332.000, een behoorlijk aantal dus. Op te merken valt dat de uitvoer naar West-Duitsland van levende slachtvarkens slechts 6500 stuks beliep tegen ongeveer 12.000 in de voorgaande week. Daar stond tegenover dat de uitvoer van levende varkens naar Italië toenam met ruim 5000 stuks tot 22.000, terwijl naar Frankrijk bijna 14.000 varkens levend werden uitgevoerd, wat 2200 stuks meer was. In de afgelopen week werd de prijsdaling die de varkensmarkt sinds het begin van het jaar kenmerkte voortgezet, zij het in minder sterke mate. De roepprijzen van de industriële slachterijen en de inkooporganisaties werden met vijf cent verlaagd. Ook de verlaging van de noteringen in de varkensvlees groothandel weerspiegelde nog de moeilijke afzet. Nu echter de eerder voor Denemarken getroffen partikuliere opslagregeling per 1 februari wordt uitgebreid tot de gehele EG mag worden aangenomen dat de varkensmarkt het dieptepunt in het prijsdal is gepasseerd. De noteringen kwamen op een niveau van 3,45 per kg levend gewicht en 4,20 4,22 per kg geslacht gewicht. De stemming werd overigens in de loop van de week al iets vaster en voor de komende week lijkt de verwachting gerechtvaardigd dat deze ontwikkeling doorzet. De prijzen voor slacht- zeugen zijn ingezakt tot 2,85 2,95 per kg levend gewicht, maar ook hiervoor lijkt verbetering in zicht. De slachtveemarkt is dankzij de be perkte aanvoer prijshoudend gestemd, want de afzet in de binnenlandse vleesgroothandel bleef klein en ook de uitvoer verliep nog moeizaam. De noteringen voor de goede winkelkwaliteit koeien liepen in hoofdzaak tot een niveau van 7,75 per kg geslacht gewicht, terwijl voor de tus- sensoorten 6,75 tot 7,50 werd genoteerd. De handel in stieren verliep zonder problemen en goed prijshoudend met voor de eerste kwaliteit jonge stieren een prijspeil van negen gulden tot 9,40 respektievelijk ƒ9,50 per kg geslacht gewicht. Volgens het bedrijfsleven behoren de problemen met het ruime aanbod van vleeskalveren in Frankrijk nu wel tot het verleden. Daardoor verbetert niet alleen de afzet van Nederlands kalfsvlees naar Frankrijk, maar ook die naar Italië omdat daar nu minder konkurrentie van Franse zijde wordt ondervonden. Als geheel ziet de markt voor kalfsvlees er dus wat vriendelijker uit. Alleen de afzet naar West-Duitsland verloopt nog verre van vlot. Het is al met al alleen aan het beperkte aanbod toe te schrijven-dat het prijspeil op de kalvermarkt min of meer kon worden gehandhaafd. Genoteerd werd deze week voor de goede koppels zwartbonte 6,60 tot 6,90 en voor de roodbonte tot 7,10 7,20 per kg levend gewicht. De slacht- lammeren bleven goed op prijs met een notering tien gulden tot elf gulden per kg geslacht gewicht voor de fijne lichte lammeren en van 9,50 tot 10,50 voor de zwaardere exemplaren. Slachtschapen waren door het krappe aanbod ruim prijshoudend op een niveau van 6,75 tot 7,50 per kg geslacht gewicht. Uit een overzicht van het produktscnap blijkt dat in de eerste elt maan den van het afgelopen jaar in ons land 620.781 koeien werden geslacht, 54.000 minder dan in dezelfde periode van 1981. Het aantal slachtingen van vaarzen was met 102.000 omstreeks 15.000 stuks kleiner dan in 1981. Er werden 175.380 stieren geslacht en dat was 12.000 stuks meer. Het aantal slachtingen van vleeskalveren bedroeg in de eerste elf maanden van vorig jaar 997.557 tegen 1.005.099 in dezelfde periode van 1981Het aantal slachtingen van varkens bedroeg vorig jaar 13.043.281 tegen 12.810.078 stuks in 1981 (FEN) RICHTPRIJZEN VOOR DE BIGGEN In de week van 7 februari 1983 tot 14 februari 1983 dienen volgens de Ver. v. Varkenshouders van de NCB de biggenprijzen! die vermeld staan in het Biggenprijzenschema voor Zuid-Nederland van 1 november 1982, met 0,45 te worden verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is 4,47. VETTE KALVEREN BARNEVELD vorige 31 jan. aanvoer: vette kalveren 140 253 prijzen: le kwal. 2e kwal. 3e kwal. f /stuk 6,90-7.25 6.25-6.45 5.70-5.90 vette schapen oude slachtschapen vette lammeren weidelammeren zuiglammeren fok-/mestkalveren R.B. fok-/mestkalveren Z.B. graskalveren pinken Utrecht 27 jan. 6.70-7.00 8.00-6.20 5.25-5.50 Den Bosch 2feb. 170-245 6,00-7,25 p.kg.gesl.gew. 160-265 geen notering 90-185 9,00-10,50 p.kg.gesl.gew. 315,00-560,00 p.st. 160-535 150,00-380,00 p.st. 100-355 650,00-950,00 p.st. 600-1300 875,00-1.400,00 p.st. 900-1825 RUNDER- EN KALVERPRIJZEN DEN HAAG Gemiddelde prijzen /100 kg levend gewicht volgens noteringen in de week van 24 t/m 28 januari op de referentiemarkten in de EEG-landen (tussen haakjes de prijzen van de vorige week) RUNDEREN KALVEREN België 479.35 (482.11) 704.37 (706,81) Denemarken 416.19 (417.84) 460.21 (460.21) Duitsland 426.17 (426.22) 631.93 (627.98) Griekenland 494.59 (519.19) 600.72 (644.43) Frankrijk 476.86 (477.68 679.60 (694.08) Ierland 396.81 (394.75) 642.92 (665.48) Italië 470.85 (472.60) 658.57 (660.36) Luxemburg 498.12 (494.30) 423.18 (423.18) Nederland 393.53 (393.87) 609.30 (607.75) Ver. Koninkrijk 390.43 (394.57) 439.18 (494.18) Gemeenschappe lijke prijs 438.75 (440.21) 620.74 (626.70) NOTERINGEN SLACHTVARKENS, 24 t/m 28 jan. Coveco. Niet geklassificeerd: 21 t/m 30 kg/2,65; 31 t/m 40 kg 2,85; 41 t/m 5C kg/3,15; 51 t/m 55 kg 3,45; 56 t/m 59 kg 3,65; 100 t/m 110 kg 3,73; 111 t/m 150 kg/3,68 KLASSE EAA Klasse EAA PRIJS- Korting 140Kor ting t.o.v. 60 kg ƒ4,00 93 kg ƒ4,11 KLASSE prijsklasse EAA 61 kg ƒ4,04 94 kg ƒ4,08 I - 15 62 kg ƒ4,08 95 kg ƒ4,05 II - 20 63 kg ƒ4,12 kg ƒ4,02 III - 35 64 kg ƒ4,16 97 kg ƒ3,99 IV - 50 65 t/m 90 kg 4,20 98 kg ƒ3,96 91 kg ƒ4,17 99 kg ƒ3,93 92 kg f4,14 VEEMARKT LEIDEN prijzen: vorige 1 feb. stieren le kwal. 8.70-9.60 8.70-9.60 2e kwal. 8.30-8.70 8.30-8.70 vaarzen le kwal. 7.60-8.85 7.60-8.85 2e kwal. 6.65-7.50 6.65-7.50 koeien le kwal. 7.50-8.75 7.50-8.75 2e kwal. 6.80-7.45 6.80-7.45 3e kwal. 6.30-6.75 6.30-6.75 worstkoeien 5.70-6.80 5.70-6.80 extra kwal.dikbillen 9.00-14.00 9.00-13.75 slachtzeugen 2.75-2.90 2.90-3.00 fok/mestkalveren 2.00-5.75 2.00-5.75 biggen 1.20-1.25 vorige 31jan. schapen 2.15-2.60 2 15-2 60 lammeren 2.15-3.00 2 15-3 00 FRUITNOTERINGEN Op de veilingen van de CVZ was de vorige week een ruim aanbod van appelen maar de vraag was slechts gericht op een tweetal rassen en wel op Cox's Orange Pippin en Jonagold. De overige rassen brachten slechts lage tot zeer lage prijzen op en wanneer rekening wordt gehouden met de koelkosten van dit moment brengt de beste Golden Delicious aan zienlijk minder op dan het afgelopen najaar gold als prijs voor de pré-interventie. Het is een trieste zaak die naar we moeten aannemen nog wel enige tijd zal voortduren want er is eenmaal teveel fruit in West Europa. Dat teveel zit er dan beslist niet in Nederland maar we hebben te maken met de internationale situatie en wanneer de export praktisch wegvalt zoals op dit moment dan hebben we teveel fruit in ons land. Golden Delicious klasse I van zeer goede kwaliteit kwam nog aan 55 cent per kg maar de gewone klasse I kwaliteit draaide rond 50 cent per kg en voor de klasse II werd tussen 40 en 50 cent per kg betaald. Voor de maat 65-70 mm klasse I en II lag de prijs rond 40 cent per kg. Dat wil zeggen dat slechts het interventieprijsniveau wordt betaald. Hetzelfde geldt voor het merendeel van de Winston. De grootste, middel en kleine maten draaiden door. Alleen de maten tussen 70 en 80 mm waren te verkopen tegen prijzen van 50 tot 60 cent per kg. Cox's Orange Pippin was ook belangrijk goedkoper dan in de voorgaande weken maar de redelijke klasse 1 kwaliteit in de grote maten kwam toch nog aan 1,10 per kg en voor 165-70 mm werd rond 90 cent per kg betaald. Dat is in elk geval beter dan de hiervoor besproken rassen. Alleen de Jonagold deed het goed met prijzen van 1,25 tot 1,50 per kg voor de klasse I 80-90 en 70-80 mm. Klasse I 90-100 mm werd voor 80-90 cent per kg verkocht. Het aanbod was ruim. Donderdag was er in Kapelle ongeveer 50 ton Jonagold te koop. Deze appel is ook gevraagd voor export en dat geldt voor vrijwel geen enkel ander ras. Goudreinette van zeer goede kwaliteit deed in de meest gevraagde maten tot 55 cent per kg. Klasse II met wat stip werd verkocht op het interventieprijsniveau. Bij de peren moest de Doyenné du Cornice terrein prijsgeven. De klasse I 70-80 mm noteerde rond 1,35 per kg maar de klasse II was 20 cent per kg goedkoper en dat zijn prijzen die 10-20 cent per kg beneden die van de vorige week lagen. Alleen de Conference kon zich handhaven want voor levering begin deze week werd donderdag in Kapelle betaald; I 65-75 mm 1,25; 1 55-65 mm 1,22; II65-75 mm 1,19; II 55-65 mm 1.16-1,17; 1145-55 mm 0,82. Saint Remy stoofperen hadden te lijden van het zachte weer en de prijs van de allerbeste kwaliteiten kwam op 55 cent per kg. PLUIMVEE- EN F.IERENMARKT De markt voor levend slachtpluimvee was in de week tot 28 januari opnieuw lusteloos gestemd. Dat kwam tot uiting in een lichte daling van de prijzen voor de zware moederdieren, alsook voor de slachtkuikens. Kopers stellen zich terughoudend op. De binnenlandse afzet blijft in het algemeen niet slecht en ook de export is, wat hoeveelheid betreft niet geheel onbevredigend. Niettemin blijft de situatie moeilijk, ook al levert het milde winterweer de kuikenmesters voordelen op die men kan be cijferen op 5 tot 8 cent per kg. De produktie in Nederland, Duitsland en Frankrijk beweegt zich op een verlaagd peil, wat tot nu toe ten aanzien van de prijsstelling maar weinig konsekwenties heeft opgeleverd. 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 23