een mirakels goede brouwgerst j hy s Barvestra. De ideale groenbemester. BARENBRUG BARVESTRA bleijenbergh ferket bv Een ZLM-ertje is het proberen waard! j felüi ui-teraard van: Voor 't opscheppen van aard appelen en uien, beleefd aan bevelend. Snebo: 01646-2988 - 2660. DE OUDSTE ONDERLINGE HAGELVERZEKERING IN UW GEBIED 8rootm8ras Telefoon 08818-1545 Stationsstraat 40, 6678 AC Oosterhout (Gld.). MENUET Tel. 01102-1441 D J. VAN DER HAVE B V. POSTBUS 1 4420 AA KAPELLE stationsplein 22a, hulst telefoon: 01 140-12551 Voor al uw isolatiemateriaal en bouwmaterialen: o a. 0 polystiereen Dupanel O Alutex Masonite panelen 6 tal ventilatiekokers golfplaten snelbouwstenen Levering franco in geheel Zeeland tegen scherpe prijzen. Kwaliteit wint toch: Balstora Kies ook dit jaar uw uienzaad uit het meest kom- plete assortiment van Nederland. U maakt uw teeltplan en wij leveren precies wat u wilt. Neem Balstora. Dit is in alle opzichten Neerlands beste zaaiui voor de zeer langdurige be waring. Want goede bewaarcijfers alléén zijn niet bepalendóók de opbrengst is belangrijk. En daar zit nu precies het ver schil tussen BALSTORA en de overige selekties. BALSTORA kombineert een hoge opbrengst aan een heel laag uitval na de zeer lange bewaring. En dat maakt deze ui uniek. n\eu^c Bejo Zaden B.V. Postbus 9.1722 ZG Noord-Scharwoude tel. 02260-4041 de Groot Slot B.V. Postbus 16.1700 AA Heerhugowaard tel.02207-10341 09 09 09 C/9 09 09 09 RIJKS MIDDELBARE AGRARISCHE SCHOOL SCHOONDIJKE. Opgave nieuwe leerlingen voor 1 e klas graag vóór 1 april 1983. De school heeft een 2-jarige opleiding. Toelatingsvoorwaarden: diploma M.A.V.O. of minimum L.B.0.-B programma. Aangifte en nadere inlichtingen bij de direkteur. Adres school: Dr. Huizingastraat 28, 4507 AB Schoondijke Tel. 01173-1313. Privé: Steenbok 5, 4501 GS Oostburg. Tel. 011 70-41 73. Programmaboekje wordt op verzoek toegezonden. Op 1 1 maart a.s. wordt open avond gehouden. School open van 1 9.00 - 21.30 uur. H.H. LANDBOUWERS EN HANDELAREN c sinds 1891 de onderlinge Verzekerings-Maatschappij tegen Hagelschade in Zeeland U.A. gevestigd te Hulst NU is het zaak uw verzekeringen te bekijken voor het komende oogstjaar! Van onze kant willen wij het volgende onder uw aandacht brengen: - Bij toetreding wordt geen entreegeld geheven. Schadebepaling door ervaren taxateurs uit eigen kring. - Uitbetaling voor 1 december van het betreffende schadejaar. - Door het niet beogen van winst vrijwel altijd goede premie-restituties. - Solide herverzekering. - Automatische deelname in het ledenkapitaal. Uitbetaling bij bedrijfsbeëindiging. Alle informatie wordt U vrijblijvend verstrekt door het Secretariaat Mevr. T. van der Veeken Europaplein 2 4561 KT Hulst Tel. 01140-15288 Steeds meer akkerbouwers kiezen BARVESTRA als groenbemester. Want BARVESTRA tetraploïd Engels raaigras heeft grote voordelen: uitstekende wortelproduktie groeit nooit te hoog op in de dekvrucht geen kans op zaadvorming de beste ziekteresistentie gemakkelijk onder te ploegen Profiteer daarom ook van deze ideale groenbemester 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 21