CEBECO-HANDELSRAAD VRAAGT TELERS VAN GRASZAAD. Adverteren is bekend*! blijven I DMV Campina bv Engels raaigras Weidetype: PERMA - PARCOUR Hooitype: HORA - PABLO Sportveldtype: ELKA - HUNTER - PLAYER - BELLATRIX HOGERE LANDBOUWSCHOOL VAN HET K.N.LC. AANMELDING OPLEIDING TOT LANDBOUWKUNDIG INGENIEUR Van Beek's Luchtvaartbedrijf b.v. DMV KALVERSTART Miljoenen kalveren brengen de volle winst op dankzij het vakmanschap van de veehouders en de zekere kwaliteit van DMV kalvermelkpoeders. De uitgebalanceerde samenstelling van DMV kalvermelkpoeders garandeert een gezonde groei tegen de laagste kosten. DMV kalvermelkpoeders: wie ze voert vaart er wel bij. Inlichtingen over contractvoorwaarden bij onze teeltvertegenwoordigers of rechtstreeks bij Cebeco-Handelsraad, afdeling Contractteelt tel. 010-544322. P. Muntz, De Beeklaan 9, Halsteren, Tel. 01641-2493. J. I. Verkruysse, Damstraat 24, Schoondijke, Tel. 01173-1221. J. v.d. Merwe, Churchillstraat 3, Drunen,TeI. 04163-73328. B. E. Hartman, Goudseweg 3, Bodegraven, Tel. 01726-14344. Het grote succes met de uitstekende B.G.- Extra weidemengsels en een grote internationale vraag naar onze rassen van Engels raaigras heeft tot een aanmerkelijke vergroting geleid van de graszaadomzet bij Cebeco-Handelsraad. Om deze reden hebben we dringend behoefte aan nieuwe telers van Engels raaigras. De inzaai kan plaatsvinden in het voorjaar of in de nazomer. Groenezoom 400, 3315 LA Dordrecht Tel. 078-160666 Onze afgestudeerde ingenieurs (mannen en vrouwen) komen relatief goed aan de slag in de veelomvattende agrarische sector. Deze sec tor is economisch gezond en het toekomstperspectief is goed. Het gaat om een breed scala van functies. Een greep: landbouw- technische, economische en sociale voorlichting, handel en tran sport, advisering en dienstverlening, landbouwpers, primaire produk- tie op agrarische bedrijven. Voel je voor deze aantrekkelijke en gedegen opleiding met een brede inzetbaarheid en ben je in het bezit van of doe je examen voor HAVO of VWO met natuurkunde of scheikunde in het pakket meld je dan aan op bovenstaand adres via een aanmeldingsformulier. Dit en meer informatie schriftelijk en telefonisch op aanvraag direct verkrijg baar. De aanmelding sluit op 1 maart voor aanvang studie in augus tus. Ook in januari 1 984 kun je aan de studie beginnen door ons se mestersysteem geen gewasbeschadiging - geen sporen Vliegveld Midden Zeeland Tel.: 01196-13293/12763 DMV Campi na DMV Campina bvX^ D.M.V. kalvermelkpoeders brengen u de volle winst llllll II DMV Kalverstart Speciaal voor de start van kalveren voorde stierenmesterij. DMV Groen Voor de meest vertrouwde kalveropfok. Divisie Kunstmelkvoeders, NCB-laan 68, Postbus 13, 5460 BA Veghel, Tel. 04130-84411 DMV Groen Plus Voor fokkalveren. Te verstrekken via de emmer of voorraadmethode. 20

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 20