Drukkerij Vink b. v. Postbus 16 4570 AA Axel WEEKOVERZICHT GRANEN, PEULVRUCHTEN EN ZADEN \2 t/m 26 nov. Tarwe. De stemming is redelijk prijshoudend, doch de activiteiten in Nederlandse tarwe zijn zeer beperkt in verband met concurrentie van Engelse tarwe. Er worden nauwelijks posities in Nederlandse tarwe ingenomen. Brouwgerst. De vraag naar dit artikel blijft klein. Incidenteel worden kleine hoeveelheden verhandeld. Voer- en maalgerst. De stemming in deze artikelen is goed prijshoudend. Op termijn was de tendens lusteloos, ondanks dat door het diagio van de Franse franc slechts kleine premies werden gevraagd. Haver. In dit artikel komt men nauwelijks tot zaken. Op termijn wensen de verwerkers dan ook geen premie te betalen. Groene erwten. De zeer rustige stemming waarvan wij vorige week melding maakten duurde deze week voort. De prijs kon zich ongeveer handhaven. Schokkers. Op de schokkermarkt duurde de rustige stemming onver anderd voort. In de prijs kwam geen verandering. Capucijners. De vraag naar capucijners blijft bijzonder slecht waardoor de prijs de neiging vertoont nog wat verder te dalen. Bruine Bonen. Er is praktisch geen vraag naar bruine bonen. Aangezien ook het aanbod klein is kan de prijs zich met moeite handhaven. Karwijzaad. Aan het eind van de afgelopen week ontstond wederom een wat rustiger stemming waardoor de prijs iets terugliep. Blauwmaanzaad. Ten gevolge van een zeer klein aanbod kon de prijs gedurende de tweede helft van de afgelopen week wederom verbeteren. NOTERINGEN PEULVRUCHTEN EN ZADEN, Rotterdam, 30 no vember /100 kg). Bruine bonen - prima doorsnee - dec. 180.000 bieden/182.50 laten, jan. 182,50 laten. Groene erwten - 6% dec. 100.00 nom. Schokkers - 5% - dec. 105,00 nom. Kapucijners - 5% dec. 93,00 laten, jan. 94,00 laten. Blauwmaanzaad - prima doorsnee, jan. 510.00 laten, febr. 515.00 laten, mrt. 520.00 laten, apr. 525.00 laten. Karwijzaad - prima doorsnee dec. 267.50 bieden/270.00 laten, jan. 272.50 bieden/275.00 laten febr. 277.50 laten, mrt. 280.00 laten, apr. 280.00 bieden/285.00 laten. NOTERINGEN GRANEN, Rotterdam, 29 nov. /100 kg) Tarwe-72/73 kg doorsneekwaliteit max. 17% vocht max. 2% bijmenging - boordvrij zuidwest-nederland/polder/noorden - december 54.50 nom, januari 55.25 nom., januari-juni 57.35 laten. Gerst - 62/63 kg doors neekwaliteit max. 17% vocht - december 52.50 nom wagenvrij noorden. Haver - 50/51 kg doorsneekwaliteit max. 17% vocht - december 46.25 laten boordvrij noorden. BUITENLANDSE MAISNOTERINGEN, 24 nov. L.E.I. Den Haag 100 kg) Chicago: dec. lev. 26,15, mrt. lev. 26,95; mei lev. 27,75. Maïs Laplata 34,05, maïs U.S.A. Ill 33,60. MARKT GOES, 30 nov. Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon en franko leveringsplaats Tarwe, basis 16%, uit opslag handel en coöperatie 50.00 - 50.75; Tarwe basis 16%, uit eigen opslag 51,75; Zomergerst (brouwgerst), basis 16% 57,00 - 58.00; Voergerst, basis 16% 48,50; Haver 46,50; Erwten, kleine groene 80,50 - 88,50; Capucijners 76,Op - 84,- Schokkers 81,00 - 90,— Bruine Bonen, vrij van grond en Halve bonen, 18% vocht f 157,00 - 164,50; Karwij, boerenschoon 231,00 - 236,00; karwij, prima doorsneekwaliteit 248,50 - 252,50; Blauwmaanzaad, geschoond en droog 390.00 - f 430.00; alles per 100 kg, exkl. b.t.w. AARDAPPELEN Bintje, veldsgewas, directe levering, op auto geleverd 15.00 - 16.00; Bintje. 0 mm opwaarts, binnenlandse kwaliteitseisen 15.50 - f 16.50; Voederaardappelen 9.00 - 10.00. Notering Rotterdamse Beurs d.d. 29 november 1982: Bintje, 35 - 50 mm 17,25 - 17,75; Bintje, 50 mm opwaarts 19,25 - 20,25; alles per 100 kg exkl. B.T.W. UIEN Zaaiuien, veldsgewas 8-91/2 cent p erkg. Zaaiuien. 35 mm opwaarts 8 Vi - 10 cent per kg. Exklusief BTW. op auto geleverd. VLAS Ongerepeld. uit de schuur, op auto geleverd, 40 48 cent per kg. Exklusief BTW. HOOI EN STRO Weidehooi 275,00 - 300 - Dijkhooi 210,00 - 260,00; Tarwestro 110.00 - 125,00; Gerstestro 130.00 - 145,00; Haverstro 100.00 - 110.00; Roodzwenk 140.00 - 150,00; Rietzwenk 140,00 150,00; Veldbeemd 180.00 - 200.00; Raaigrassen 150,00 185.00; Erwten stro 140.00 - 150,00; Schokkerstro 100,00 - 110,00; Bruine bo nenstro 120.00 - 160,00; alles per 100 kg., exkl. B.T.W. AARDAPPELTERMIJNMARKT AMSTERDAM, 30 nov. /100 kg) BINTJE 35/50 mm Vorige laten/bieden slot omzet stemming apr.23.00-22.00 23,00-20.00 22,50 - kalm maandomzet nov. 4 apr. 12. BINTJE 50 mm apr.26.70-26.50 27,50-27,10 27,50 90 goed prijsh. mei28,00-27,70 28,50-28,20 28,20 20 prijsh. maandomzet nov. 99 apr. 2063, mei 318. AARDAPPELTERMIJNMARKT AMSTERDAM, 22 t/m 26 nov. Verstrekt door G. de Vries Zn.te Amsterdam, tel. 020-247417. Bintje 50 mm. oogst 1982, levering april 1983: omzet 507 - O.P. 3151 - Hoogste prijs 28.00 - Laagste prijs 26,40 - Slotnotering 26,70 laten, 26,50 bieden. Bintje 50 mm., oogst 1982, levering mei 1983: Omzet 298 - O.P. 265 - Hoogste prijs 29,50 - Laagste prijs 27,30 - Slotnotering 28,00 laten, 27,70 bieden. AARDAPPELPOOTGOEDPRIJZEN Als indikatie van de pootgoedprijzen geven wij onderstaand een note ring van pootgoed Noordelijke 60,00 (Groothandelsprijs, afgehaald van het Noorden, inkl. zakken). AARDAPPELBEURS ROTTERDAM, 29 nov., /100 kg., exkl. b.t.w.) Konsumptie-aardappelen, los verladen, af bedrijf, exkl. b.t.w. Klei-aard- appelen: Bintje 35/50 mm 17.25-17,75, 50 mm opw. 19,25-20,25, 35/55 mm 17,75-18,25; Eigenheimer 35 mm opw. in zakken 30.00-33.00. Zan- daardappelen Bintje 35/50 mm 14.00-16.00, 50 mm opw. 17.00-17.50. Export-aardappelen blankschillige rassen van de kleigrond voor overzee, 40 mm opw. in zakken 18.00-18,50, Bintje 45 mm opw. in zakken voor Italië 20.00. Voeraardappelen 8-10 stemming rustig. AARDAPPELGOEDPRIJZEN Als indikatie van de pootgoedprijzen geven wij onderstaand een note ring van pootgoed Noordelijke kleigrond per november (najaarsle vering). Bintje A 28/35 en Bintje A 35/45 (Groothan delsprijs, afgehaald van het Noorden, inkl. zakken). AARDAPPELEN IN DE GEMEENSCHAP In de week tot 20 november werden uit Nederland 32.500 ton kon- sumptie- en industrie-aardappelen uitgevoerd. De laatste noteringen van voorgaande week op de termijnmarkt geven een prijshoudende tendens aan. Over het geheel heerst evenwel nog een vrij matte stem ming. Ook de stemming op de Franse markt is vrij mat. Ook hier is het de uitvoer die een grote steun aan het prijspeil betekent. Er gingen in de week tot 21 november uit Frankrijk 10.773 ton konsumptie-aardappelen naar EG landen en wel 9608 ton naar Italië en 1119 ton naar Duitsland, alsmede 46 ton naar België. Buiten de EG werden 5473 ton afgezet, waarvan 4761 ton naar Algerije. Aan industrieaardappelen gingen 824 ton naar Italië en 49 ton naar België. Voorts gingen nog 853 ton voe raardappelen naar België en 22 ton naar Nederland. Ingevoerd werden 499 ton konsumptieaardappelen uit België, alsmede 731 ton industrie aardappelen. waarvan bovendien nog 75 ton uit Nederland werden ingevoerd. Uit Nedersaksen wordt gemeld dat voorraadhouders erg terughoudend zijn, gezien de momenteel lage prijzen. Uit goed tegen vorst beschermde voorraden is men vooralsnog niet geneigd tegen lage prijzen af te geven. De konsumptie vraag wordt weinig bevredigend genoemd. Uit Beieren wordt een vergrote aanvoer gemeld door telers, die bang zijn voor vorstschade. Het prijspeil ondervindt de steun van de ubergebietlocht afleveringen, dat wil zeggen verkopen naar deelstaten met een tekort. Ook de uitvoer naar Italië uit Beieren loopt niet slecht, niettemin blijven de prijzen voor de telers vrij laag. Uit de belangrijke konsumptiegebieden als Nordrhein-Westfalen en Rheinland Pfalz wordt een matte stemming gemeld. VOLLEGRONDSGROENTENOTERINGEN, 30 nov. Knolselderij /stuk, Z.H.Z.) ongesorteerd 0,10-0,55; aanvoer 7000 stuks. Breekpeen /kg. Z.H.Z.) 50/200 0,08-0,19; 200-1400 0,10-0,25; 400/600 0,12-0,29; aanvoer 15.000 kg. Spruitkool (//kg., Z.H.Z.) Al 0,70-0,73; BI 0,77-0,87; 0,52-0,68; B II 0,62-0,74; C II 0,54, D II 0,82-1,00; aanvoer 235 kg. Uien /kg Z.H.Z.) klasse II nl.: 80 opw. 0.41-0,71; 60/80 0,25-0,57; 40/60 0,12-0,29; driel. 0.05-0'14 picklers 0,05-0,08, aanvoer 28.000 kg. DE SUIKERMARKT Zoals elk jaar heeft Limako b.v. te Breda, die altijd garant staat voor de berichtgeving over de suikermarkt in uw krant, ook nu weer een zeer welluidend St. Nikolaas gedicht gemaakt. Het zou echter teveel zijn het hele kunstwerk hier af te drukken. Een vers willen we u niet onthouden. De L.D.P. als antwoord op Uw vraag noteert precies £107,- vandaag. Zijn witte broeder doet het wat beter £141,- staat op diens barometer. En loco Parijs tenslotte moogt U op FF 1575,- plotten. ENKELVOUDIGE VOEDERMIDDELEN. Groothandelsprijzen in /100 kg., exkl. b.t.w., boordvrij, disponibel Rotterdam. Voor inlandse produkten; af fabriek/af magazijn, 15-19 nov. Laplata maïs 70,40; maalmaïs 60,40; maalgerst 52,30; voertarwe 54,10; maalhaver 47,10; milocorn 57,90; tapioka/maniokpellets 42,80; maïsgl. vöermeelpellets 46,30; maïsvoermeelpellets v.r. 50,50; maïsvoermeel- pellets v.a. 46,10; tarwegriespellets 43,00; citruspulppellets 38,50; bie- tenpulppellets 38,80; melasse 17,80; alfalfapellets 17% 34,90; gras/lu- cernepellets 18/20% re. 36,50; rijstevoerschrootpellets 16% 31,00; lijn- schilfers 37/38% 64,70; lijnschrootpellets 53,40; kokosschilfers/pellets 27% 52,50; palmpitschilfers 22% 47,40; sojabonen 67,30; Braz. soja- schrootpellets 48% 63,30; sojaschrootpellets 44/45% 61,40; raapschroot 34% 44,80; diermeel 58,7% 83,00; vismeel 66,3% 112,70; verenmeel 87,0% 92,00; Geden. magere melkpoeder 128,50; destruktievet 101,90. MENGVOEDERS. Groothandelsprijzen af fabriek in /100 kg., exkl. b.t.w., inkl. verpakking, 22-26 nov. Standaardblok A 52,10; eiwitrijke brok, min. 170 vre 55,80; eiwitrijke brok, min. 300 vre 63,60; energie-eiwitarme brok 52,00; schapebrok 56,00; volledig zeugemeel 56,10; volledig zeugebrok 56,70; baby-bigge- korrel 76,90; start-/overgangskorrel 67,20; volledig mestvarkensmeel 59,80; volledig mestvarkensbrok 60,50; volledig opfokmeel I m.a.c. 70,30; volledig opfokmeel II m.a.c. 67,20; volledig foktoommeel l.r. 66,60; volledig foktoommeel sl.r. 66,20; gem. graan met gebr. maïs 71,30; volledig leg/batterijmeel 65,90; volledig slachtkuikenskorrel 75,70; kalkoenekorrel I 77,30; kalkoenekorrel II 75,10; kalkoenekorrel III 71,50; konijnekorrel 60,40. MENGVOEDERS. Voorlopige verbruikersprijzen franko boerderij, in /100 kg., inkl. b.t.w., bij levering van 8.000 kg en bulk, 22-26 nov. Standaardbrok A 52,20; eiwitrijke brok, min. 170 vre 55,90; energie-ei witarme brok 51,70; volledig zeugebrok 56,80; volledig mestvarkens brok 60,60; volledig opfokmeel I m.a.c. 70,00; volledig opfokmeel II m.a.c. 67,20; volledig leg/batterijmeel 66,50; volledig slachtkuikenkor- rel 76,70; baby biggekorrel 80,50. DE MARKT VOOR VEE EN VLEES Amsterdam - In de week tot 20 november zijn in Nederland 254.000 varkens geslacht. Er werden er 39.000 levend uitgevoerd, waardoor de weekproduktie uitkwam op 293.000 varkens. Het aantal slachtingen was abnormaal klein en ook de uitvoer van levende varkens was gering. Dat laatste hield verband met de viering van de Boete- en Gebedsdag in Duitsland. Een en ander had een prijsdrukkend effekt op de varkens- markt dat ook deze week nog doorwerkte. Overigens verliep de uitvoer vrij moeizaam, vooral naar West-Duitsland en Frankrijk. Intussen is de Italiaanse grenssluiting voor slachtvarkens uit Noord-Brabant in ver band met de daar voorkomende varkenspest echter beperkt tot de ge bieden waarvoor een vervoersverbod is ingesteld. Niettemin rekent de handel ook voor de komende week op een aanhoudend flauwe stem ming op de varkensmarkt. De noteringen bewogen zich deze week rond 3,85 per kg levend gewicht en omstreeks 4,70 tot 4,73 per kg ge slacht gewicht. De industriële slachterijen handhaafden hun aankoop prijzen, maar de grossiersbedrijven verlaagden hun prijzen met vijf k zes cent. De markt voor slachtzeugen was redelijk prijshoudend met een notering van 3,35 tot 3,40 per kg levend gewicht. De slachtveemarkten in de eerste helft van de week waren gedeeltelijk ruimer voorzien maar de eindmarkten Utrecht, Leeuwarden en Zwolle waren krapper voorzien. Vooral in Leeuwarden onderging de rund- veeaanvoer een sterke vermindering (met 600 stuks, inklusief gebruiks- vee). Dientengevolge noteerde Leeuwarden hoger dan vorige week, terwijl de algemene tendentie deze week lager was. Zelfs voor stieren, waarvan het aanbod toch nog beperkt was, waren de prijzen lager. Dit kwam enerzijds door de beperking van de interventie-aankopen tot achtervoeten in plaats van hele karkassen en anderzijds door de moei lijke afzet op de buitenlandse markten en door de geringe omzetten in de binnenlandse vleeshandel. De vleeskalveren zijn gaande de week sterk in prijs gestegen. Aanvankelijk werd 6,90 tot 6,95 per kg levend gewicht, af boerderij, genoteerd voor de goede kwaliteit zwartbonte koppels, later werd de notering 7,10 tot 7,20. Voor roodbonte liep de prijs van ƒ7,30 k ƒ7,40 naar ƒ7,60. De Nederlandse markt volgde daarmee de stijgingstendenties op de buitenlandse afzetmarkten. De wolveemarkt verliep in de tweede helft van de week met gedrukte prijzen. Utrecht noteerde voor de lammeren ƒ9,00 tot 10,00 per kg geslacht gewicht en dat was respektievelijk 0,50 tot 0,25 lager dan verleden week. Toch was de aanvoer op de Utrechtse markt bijna vijf honderd stuks kleiner. Voor slachtschapen werd deze week nog maar zelden ƒ7,00 per kg geslacht gewicht besteed. De notering was in hoofdzaak 5,50 tot 6,75 per kg. (FEN) VETTE KALVEREN BARNEVELD vorige 29 november aanvoer: vette kalveren 336 204 VEEMARKT LEIDEN prijzen: vorige 30 nov. stieren le kwal. 8,70 - 9,50 8,70 - 9,50 2e kwal. 8,20 - 8,65 8,20 - 8,65 vaarzen le kwal. 7,55 - 8,70 7,55 - 8,70 2e kwal. 6,60 - 7,45 6,60 - 7,45 koeien le kwal. 7,45 - 8,60 7,45 8,60 2e kwal. 6,70 - 7,35 6,75 - 7,40 3e kwal. 5,95 - 6,60 6,00 - 6,65 worstkoeien 5,50 - 6,50 5,60 - 6,60 ekstra kwal. dikbillen 9,00 - 14,00 9,00 - 14,00 slachtzeugen 3,30 - 3,40 3,30 - 3,35 fok/ mestkalveren 3,00 - 6,65 3,00- 6,40 biggen 1,25-1,30 1,25- 1,30 vorige 29 nov. schapen 1,90-240 1,90-2,30 lammeren 2.00 - 2,75 2,00 - 2,65 1 BARNEVELD 30 nov. i in f /100 stuks; eieren 13,45; van 60/61 gr. KOOPERATIEVE VELUWSE EIERVEILING I Aanvoer 2.700.000 stuks stemming vlot. Prijzen i van 50/51 gr. 12,15; van 55/56 gr. 1330 - f 13,85 13,80; van 65/66 gr. 13,90 - 14,25 RICHTPRIJZEN VOOR DE BIGGEN In de week van 6 dec. 1982 tot 13 dec. 1982 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprijzenschema voor Zuid-Nederland van 1 november 1982, met 0,20 te worden verlaagd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is 4,48. /stuk Utrecht Den Bosch 25 nov. vette schapen oude slachtschapen 6,00-7,00 p.kg.gesl.gew. vette lammeren weidelammeren 150,00-190,00 p.st. zuiglammeren 9,00-10,00 p.kg.gesl.gew. fok-/mestkalveren R B. 350,00-625,00 p.st. fok-/mestkalveren Z.B. 225,00-520,00 p.st. graskalveren 700,00-1025,00 p.st. pinken 875,00-1450,00 p.st. RUNDER- EN KALVERPRIJZEN DEN HAAG Gemiddelde prijzen in /100 kg levend gewicht volgens noteringen in de week van 22 t/m 26 november op de referentiemarkten in de EEG- landen (tussen haakjes de prijzen van de vorige week) RUNDEREN KALVEREN België 472,11 (478,42) 718,83 (718,83) Denemarken 414,69 (418,63) 458,53 (461,88) Duitsland 430,07 (431,63) 623,24 (618,18) Griekenland 513,53 (510,35) 635,11 (626,11) Frankrijk 476,25 (479,96) 774,83 (775,58) Ierland 371,75 (376,18) 640,72 (655,59) Italië 482,34 (487,86) 645,96 (645,96) Luxemburg 491,82 (487,64) 423,18 (423,18) Nederland 392,44 (395,45) 627,95 (632,12) Ver. Koninkrijk 407,91 (406,85) 494,18 (494,18) Gemeenschappe lijke prijs 441,51 (444,22) 648,03 (648,66) GEDIFFERENTIEERDE EIERNOTERINGEN, G.O.V.v.E. EN T ZUIDEN, 22 t/m 27 nov. /100 st) Basis-prijzen: af bedrijf, exkl. b.t.w, inkl. bruintoeslag, 37-38 gr. 0,15; 42-43 gr. 4,15; 47-48 gr. 8,15; 52-53 gr. 9,80; 57-58 gr. 10,35; 62-63 gr. 10,65; 67-68 gr. 11,05; 72-73 gr. 12,10. Gem. prijs voor evt. lopende kontrakten 1,53 per kg., exkl. toeslag en b.t.w. Vermindering witte eieren: 37-65 gr. geen; 65-68 gr. Vi ct/st; 68-69 gr. Vi ct/st; 69 gr. en hoger }A ct/st. PLUIMVEE- EN EIERENMARKT De lusteloze stemming op de vrije markt voor slachtkuikens hield aan, zij het dat de prijzen een fraktie hoger waren dan voorgaande week. De markt voor slachtkippen was ongeveer prijshoudend, waarbij vooral de vraag naar lichte kippen nog het meest bevredigend was. De binnen landse afzet van braadkuikens is niet slecht, doch de prijzen blijven te wensen overlaten. Het wachten is op het effekt van een duidelijk ver minderde produktie, die er als het ware al aankomt. De kontraktprijs bleef deze week onveranderd. Met de winter in zicht kan het al niet veel lager. Op de vrije markt werden de volgende prijzen betaald, inkl. b.t.w.: lichte kippen 0,55-0,60; half- tot middelzware kippen 0,60-0,70; wa- gonkippen 0,70-0,85; moederdieren 0,95-1,05; gele kuikens 1,70-1,75; witte kuikens 1,72-1,77; tamme konijnen 3,50-3,75. De prijzen van broedeieren liggen kort tegen het niveau van de konsump- tie-eieren aan, voor ééndagskuikens waren de prijzen eveneens zeer laag. In Barneveld trokken de eierprijzen opnieuw aan. Dat kwam het meest tot uiting bij de eieren in de middelste gewichtsklasse. Qua hoe veelheid is de uitvoer naar derde landen zeker niet slecht. Barneveld noteerde als volgt, waarbij de prijzen van voorgaande week: 48/54 gr 11,50-12,90(10,50-12,20); 57/61 gr. 13,00-13,25 (12,40-12,50); 64/67 gr. 13,35 (2,09-1,99). De kg-prijzen liepen van 1,99-2,40 (1,90-2,26). FRUITNOTERINGEN Uit de koelhuizen werd ook de vorige week nog erg weinig appels aangevoerd. Alleen Cox's Orange Pippin was hieruit afkomstig en een enkel partijtje Jonagold. Voor de rest kwamen de soms vrij grote aan voeren van appelen nog allemaal uit de schuren en de prijzen bleven laag en op grote schaal vond er zelfs nog altijd doordraai plaats, zeker van de mindere kwaliteiten. Wat werd verkocht van klasse II deed als regel maar weinig boven het interventieprijsniveau. Zo kwamen er werkelijk zeer goede partijen Winston die toch niet verder kwamen dan 34 cent per kg voor de meeste maten klasse I kwaliteit. Golden Delicious klasse I in de grote maten deed tussen 40 en 45 cent en goede kwaliteit Goudreinette met een rode kleur kwam aan 50 tot 60 cent per kg. Dat geldt allemaal voor de klasse I kwaliteit Jonagold van de tweede of derde pluk was erg moeilijk te verkopen. Goede kwaliteit uit het koelhuis deed voor de meest gevraagde maten rond 1,— per kg. Van Karmijn was er de vorige week enkel klasse II kwaliteit te koop en hiervoor werd tot 70 cent per kg betaald. Cox's Orange Pippin klasse I in de grote maten werd verkocht voor 72 tot 82 cent per kg en de maat 65-70 mm klasse I noteerde van 65-66 cent per kg. Voor de klasse II lag de prijs meestal 15-20 cent per kg lager dan voor de klasse I ?erd betaald. De prijs van de industrieappelen liep de vorige week op tot 16,40 per 100 kg. De veilingen hebben opnieuw hun leden er aan herinnerd dat de nodige aandacht geschonken zal moeten worden aan de verkoop van appelen uit de koelhuizen, ook al valt de prijs tegen. In de perenhoek waren de prijsschommelingen ook groot. Conference klasse II 55-65 mm voor levering begin vorige week deed 1,33 per kg en voor levering in het eind van de week werd 1,12 per kg betaald. Donderdag laé de prijs voor levering in het begin van deze week op 1,16 per kg. Voor de klasse II 45-55 mm werd begin vorige week 1,05 per kg betaald en voor levering in het eind van de week 1,01. Op de voorverkoopveiling voor levering begin deze week werd voor deze maat 0,95 per kg betaald. De klasse I 55-65 mm deed midden vorige week 1,24 per kg. Doyenne du Cornice kon zich goed handhaven op het verlaagde peil dat gold vanaf eind de week daarvoor. Dat wou zeggen dat de klasse II 70-80 mm tot 1,20 per kg deed. Het aanbod van Doyenné du Comice bleef ruim. Voor B.A. Lucas werd op de voorverkoopveiling betaald voor de grote maten klasse I tussen 90 en 93 cent per kg. Uw advertentie opdrachten voor het 9Czlm Land-en Tuinbouwblad dient U te sturen naar prijzen: le kwal. 2e kwal. 3e kwal. 6,80-7,00 6,40-6,55 5,75-6,00 7,10-7,40 6,75-6,90 5,80-6,20 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1982 | | pagina 23