ABN Bank Bij de ABN ontmoet u mensen die uw taal spreken. kunnen we doen. Je moet goed na denken voor je 'n pen op papier zet. Nooit over één nacht ijs. Daar zijn al veel te veel bedrijven door in de pro blemen geraakt. Jammer. Want 't gddt niet om groter of sneller of meer. 't Gaat om béter, economischer. En als je 't zo bekijkt, dan kunnen ook kleine bedrijven best blijven bestaan, 't Klinkt misschien gek, maar soms moet je de mensen gewoon beschermen tegen allerlei wilde plannen. Want een boerenbedrijf hoeft niet groot te zijn om goed te zijn. Tenminste, zo denk ik erover". Het verhaal van J. van Dijk heeft alles te maken met de manier waarop de ABN tegenwoordig zaken doet met boeren. Als u zaken doet met de ABN Bank, dan is daar steeds iemand van het Agrarisch Team bij betrokken. Iemand die begrijpt voor welke keuzen u staat. En die de financiële gevolgen kan beoordelen. Samen met de man van het ABN-kantoor in uw omgeving kan hij er een goed financieel voorstel tegenoverstellen. Opdat een goede keuze kunt doen. Laat dat vooral duidelijk zijn: wij kunnen met u over uw problemen praten, maar we gaan niet op uw ondernemersstoel zitten. We kunnen u alle financiële diensten verlenen, van krediet tot belegging, van sparen tot verzekeren, maar doet de keuze. De ABN Bank wil graag kennis maken. Om eens te onderzoeken of we zaken kunnen doen die voor beide partijen profijtelijk zijn. Laat de Agrarische Adviseur van de ABN maar eens langskomen. U kunt hem bereiken via het dichtstbijzijnde ABN-kantoor. Hij kan u heel wat meer vertellen. T. van Dijk. Een van de Agrarische Adviseurs bij de ABN. "En toen hoorde ik op een dag dat de ABN op zoek was naar een soort tussenpersoon tussen de bank en de boeren. Nou, dat leek me wel wat. Want ik was altijd al geïnteresseerd in de financiële kant van het boeren bedrijf. Ik ging dus praten bij de ABN en werd aangenomen. Natuurlijk was ik niet meteen bankier. In het begin moest er wel wat worden bijgespijkerd! Tot ik voldoende theoretische kennis had. Hoewel ik nog steeds een probleem liever vanuit de prak tijk bekijk: hoe zit 't bedrijf in elkaar, wat zijn de mogelijkheden, wat Hij werd geboren op een melk veebedrijf onder de rook van Zwolle. Al heel jong raakte hij vertrouwd met het boerenleven. Geen wonder dat hij na de MULO voor de Middelbare Landbouwschool koos. Daarna vond hij werk in de veevoederhandel. Zijn firma bracht een revolutie in de varkenshouderij op gang. Want 't was toen niet denkbaar om 250 zeugen op één bedrijf te kunnen houden. Maar het werd een groot succes. Ook met slachtkuikens en legpluimvee werden goede resultaten behaald. Hij klom op tot districtsleider. Verantwoor delijk werk. Maar dat was een man met zijn ervaring wel toe vertrouwd. 1 Wat doet iemand uit de intensieve veehouderij bij de ABN? J. van Dijk van het ABN Agrarisch Team: 'X}a nooit over één nacht ijs." Het ABN Agrarisch Team. Mensen met praktische kennis van de meest uiteenlopende agrarische sectoren.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1982 | | pagina 20