WEEKOVERZICHT GRANEN, PEULVRUCHTEN EN ZADEN, 22 t/m 26 okt. Tarwe - De koopinteresse bij verwerkers van tarwe is momenteel niet groot. November-aandieningen verstoren de markt. De stemming is nauwelijks prijshoudend. Brouwgerst - Het marktbeeld is onveranderd bij voorgaande weken. Op het huidige prijsniveau blijft belangstelling bestaan voorTrumf. Andere rassen liggen ongeïnteresseerd in de markt. Voer- en maalgerst - De omzetten in deze artikelen blijven klein. Ver kopers hopen dat in november voldoende restitutie verleent zal worden om de markt te ondersteunen. Haver - Ook hier een markt met weinig zaken. De houders van haver zijn niet bereid op deze lage prijzen af te geven. Groene erwten - De situatie op de groene erwtenmarkt bleef ook de afgelopen week ongewijzigd. Het aantal afgesloten zaken was van minimale omvang. Schokkers - Na de aanhoudende lichte daling gedu rende meerdere weken, kon de afgelopen week de prijs zich ongeveer handhaven. Het geringe aanbod van binnenlandse zijde speelde hierbij de belangrijkste rol. Kapucijners - De vraag van de zijde van de peul- vruchtenverwerkende industrie blijft tot nu toe uitermate klein. Evenals bij schokkers is het aanbod van telerszijde de laatste weken bijzonder klein. De prijs kon zich op het bestaande niveau handhaven. Bruine bonen - Alhoewel het aanbod van bruine bonen inmiddels zeer sterk is afgenomen, kon de bruine bonenprijs zich desondanks niet handhaven en liep de afgelopen week wederom meerdere guldens per 100 kg terug. De reden hiervan dient te worden gezocht in de kleine vraag zowel van export- als binnenlandse zijde. Karwijzaad - De karwijzaadmarkt on derging de afgelopen week een zeer gevoelige prijsdaling, die voorna melijk gedurende de eerste helft van de week plaatsvond. De reden was duidelijk gelegen in de sterke konkurrentie van buitenlands karwijzaad afkomstig uit de Oost-Europese landen. Blauwmaanzaad - De prijs van blauwmaanzaad kon zich de afgelopen week ongeveer handhaven, waarbij de stemming echter bijzonder rustig was. Koolzaad - Na de prijsdaling tijdens de voorafgaande week kon de prijs zich op het nieuwe niveau ongeveer handhaven. Gerst - een prijshoudènde stemming, doch kleine omzetten. Kennelijk is de konsumptiesektor redelijk voorzien, terwijl men op de langere ter mijn een vermindering van het verbruik verwacht i.v.m. konkurrentie van vervangingsartikelen. Rogge - bij gebrek aan aanbod weinig handel. Haver - prijshoudende stemming met iets meer koopinteresse van de zijde van de industrieën. Tarwe - novemberaanbiedingen drukten het prijspeil en dit had tot gevolg dat ook voor de verdere termijnen nau welijks belangstelling bestond. De tendens was nauwelijks prijshou dend. De markt sloot kalm. NOTERINGEN GRANEN, Rotterdam, 29 oktober /100 kg). Tarwe - 72/73 kg doorsneekwaliteit, max. 17% vocht, max. 2% bijmen ging - boordvrij zuid-west-nederland - nov. 47,75 bieden/48.00 laten, dec. 48,25 bieden/48,50 laten, jan/apr 49,75 laten, jan/juni 50,25 laten; boordvrij polder - november 47,75 bieden/48,00 laten, dec. 48,60 laten, jan/apr 49,75 laten. Zomergerst -61/62 kg - doorsneekwaliteit max. 17% vocht - nov. 45,60 nom. boordvrij Noorden. Haver - 50/51 kg - doors neekwaliteit 17% vocht - nov. 42,75 laten, boordvrij Noorden. NOTERINGEN PEULVRUCHTEN EN ZADEN, Rotterdam, 30 okt. 100 kg.) Bruine bonen- prima doorsnee - nov/dec. 109.00 gedaan en laten. Groene erwten - 6%nov./dec. 76.00 bieden- 77.00 laten. Schokkers - 5%- nov/dec. 91.00 laten. Kapucijners- 5%nov./dec. 80.00 laten. Blauw maanzaad- prima doorsnee - nov/dec. 152.50 nominaal. Karwijzaad- prima doorsnee- nov. 320.00 gedaan en bieden- 325.00 laten, dec. 325.00 nominaal, jan. 330.00 nominaal. BUITENLANDSE MAISNOTERINGEN, 23 okt. L.E.I. Den Haag 100 kg). Chicago: dec. lev. 21,69; mrt. lev. 23,12; mei lev. 24,06. Maïs laplata (24 oktober) 32,80; maïs U.S.A. Ill 28,70. MARKT GOES, 30 oktober Granen, zadeN en peulvruchten alle prijzen boerenschoon en franko leveringsplaats, tarwe, basis 16%, 44,25-/ 44,75; zomergerst, basis 16%, ongeschoond 43,25-/ 44,25; wintergerst, basis 16% 42,25-/ 43,00; havHr, basis 16% 37,75-/ 38,75; erwten, kleine groene 61,00-/ 04,00; schokkers 70,00-/ 80,00; kapucijners 59,0-/ 66,00; bruine bonen (nieuwe oogst, vrij van grond en halvó, 18% vocht tot 97,50; alles per 100 kg. Aardappelen Bintje, veldsgewas, direkte levering af bedrijf 15,50-/ 18,50; mm opwaarts, binnenldndse kwaliteitseisen 17,00-/ 20,00; beide per 100 kg. NoteKing Rotter damse beurs 29 oktober j.l. Bintje, 35-50 mm 21,00-/ 22,00; 50 mm opwaarts 22,00/ 24,00; voederaardappeLen 9,00; alles per 100 kg. Uien zaaiuien, op auto geleverd tot 0,23 per kg. van het land 0,18a/ 0,0 per kg. Vlas ongerepeld, goede kwaliteit, op auto geleverd 0,30-/ 0,42 per kg. Hooi 6n stro 240,00-/ 275,00; dijkhooi 190,00-/ 220,00; veldbeemd 130,00; roodzwenk 105,- raaigras- sen 95,00-/ 110,00; erwtenstro klein groen) 130,00-/ 140,00; bo- nenstKo 85,00-/ 90,00; tarwestro 95,00-/ 100,00; gerste6tro 95,00-/ 110,00; haverstro 70,00-/ 75,00; schokkeKstro 95,00-/ 105,00; alles per 1.000 kg. Eksklusief b,t.w. AARDAPPEL-TERMIJNMARKT AMSTERDAM, (laten/bieden, in p/r 100 kg) slot 30 okt. 24,.50-23.00 (24.50) 30.00-28.00 (29.00) 5 v. slot 24.00-23.90 30.00-28.00 4 BINTJE 40 mm nov apr. omzet nov apr stemm. nov kalm apr kalm BINTJE 50 mm nov 28.50-27.00 apr 37.20-36.90 omzet nov apr 10 stemm. nov kalm apr kalm kalm kalm 28.50-27.50 (27.50) 37.20-36.80 (37.00) 65 kalm kalm AARDAPPELTERMIJNMARKT AMSTERDAM, 22 t/m 26 oktober. Verstrekt door G. de Vries Zn. te Amsterdam, tel. 020-247417. Bintje 40/-, oogst 1979, levering april 1980: Omzet 60 - O.P. 338 - Hoogste prijs 29,00 - Laagste prijs 28,50 - Slotnotering 30,00 laten, 28,00 bieden. Bintje 50/-, oogst 1979, levering april 1980: Omzet 508 - O.P. 3009 - Hoogste prijs 37,00 - Laagste prijs 35,70 - Slotnotering 37,20 laten, 36,90 bieden. Bintje 40/-, oogst 1979, levering november 1979: Omzet 4 - O.P. 48 - Hoogste prijs 23,50 - Laagste prijs 23,00 - Slotnotering 24,00 laten, 23,90 bieden. Bintje 50/-, oogst 1979, levering november 1979: Omzet 35 - O.P. 220 - Hoogste prijs 27,70 - Laagste prijs 27,00 - Slotno tering 28,50 laten, 27,00 bieden. AARDAPPELTERMIJNMARKT AMSTERDAM, 30 okt. /100 kg) Bintje 40 mm opw.: 5 november, kontrakten tegen 24.50 en Bintje 50 mm opw.: 65 april- kontrakten tegen 37.20-36.90. De stemming was over de gehele Unie kalm. AARDAPPELBEURS Rotterdam, 29 oktober /100 kg, exkl. b.t.w.) Klei-aardappelen binnenland: Bintje 35/55 mm 21.00-22.00,50 mm opw. 22.00-24.00, 55 mm opw. 23.00-25.00. Eigenheimer 35 mm opw. in zakken 39.00-43.00. Zandaardappelen binnenland: Bintje 35/50 mm 17.50-19.00. Klei-aardappelen export: Bintje 35/50 mm 19.50-20.50, 50 mm opw. 22.00-24.00 en 45 mm opw. voor Italië in zakken 23.50-24.00. Zandaardappelen export: Bintje 50 mm opw. 20.00-21.50 en 35/50 mm 16.50-18.00. Voederaardappelen tot 9.00. Stemming binnenland en ex port prijshoudend. AARDAPPELPOOTGOEDPRIJZEN Als indikatie van de pootgoedprijzen geven wij onderstaand een note ring van pootgoed Noordelijke kleigrond per 30 oktober (najaarsleve ring). Bintje A 28/35 31,00 en Bintje A 35/45 32,00 (Groothandel- sprijs, afgehaald van het Noorden, inkl. zakken). AARDAPPELEN IN DE GEMEENSCHAP In de week tot 21 oktober werden uit Frankrijk 6872 ton konsumptie aardappelen uitgevoerd. Daarvan gingen 4309 ton naar Italië; 2199 ton naar Duitsland; 127 ton naar België en de overige in hoofdzaak naar Afrika, waar Ivoorkust met 110 ton en Sénégal met 70 ton de grootste afnemers waren. De afzet naar Duitsland is nogal wat gedaald. Italië blijft nog aan de markt. De eksporteurs blijven kampen met transportproblemen. Onge veer 75% van de uitvoer komt momenteel in Picardië. Over de prijzen is gemeld dat deze wat onder druk staan. In de week tot 21 oktober gingen nog 64 ton voederaardappelen naar België en 39 ton naar Nederland. Aan industrieaardappelen werden 595 ton uitgevoerd naar Italië en 103 ton naar Duitsland. Ingevoerd werden 48 ton konsumptieaardappelen uit België en 25 ton uit Nederland. De Belgische markt tendeert vrij vast. Vanaf midden oktober daalden de aanvoeren bij een overigens nog vrij goede vraag. De uitvoer naar Algerije blijft goed doorlopen wat een sterke steun voor het prijspeil betekent. In Engeland is de markt vast gestemd. Het aanbod is ruim waardoor de import van weinig betekenis is. Vanaf 15 oktober is weer import uit Frankrijk toegestaan. In Duits land is het aanbod goed aangepast aan de vrij matige vraag. Er is van een bescheiden uitvoer uit Beieren naar Italië sprake. v.d.W. VOLLEGRONDSGROENTENOTERINGEN, 30 okt. Spruitkool /kg) Z.H.Z. (ongeschoond) AI 101-106; BI 105-114; Dl 154-157; AII95-98; BII 103-111; CII96; DII117-132; aanvoer 147 ton. Breekpeen /100) Z.H.Z. 50/200 21.00-36.00; 200/400 16.00-31.00; 400/600 12.00-19.00; aanvoer 14 ton.Uien /100 kg) Z.H.Z. klasse II nl. 80/100 35.00-58.00; 60/80 30.00-54.00; 40/60 25.00-46.00; drielingen 22.00-30.00; aanvoer 14 ton. Bij vollegrondsgroentenoteringen De uitvoer van Nederlandse uien bedroeg in de week van 15 t/m 20 oktober 8829 ton. Daarvan ging naar West Duitsland 3963: Engeland 1461; Frankrijk 996; België/Luxemburg 688; Afrika 647; Maleisië 412 en overige bestemmingen 662 ton. DE SUIKERMARKT De "buil" markt heeft nog geen enkel teken van vermoeidheid getoond, al dreigde hij een enkele keer danig door de hoeven te gaan, toen N.Y. "limit down" ging en London in één klap een kleine 15.00 pond weg zakte. Een verdere daling zat er in, maar de ongetwijfelde sterke groep kocht tijdens lunchtijden de "pool" in N.Y. op en zorgde voor een coup, die de goegemeente niet voor mogelijk had gehouden. Met grote vaart werd het gehele verlies goed gemaakt en het ene nieuwe hoogtepunt volgde het andere in sneltreinvaart op. Vandaag is 173.00 pond de "high" voor maart met vrijwel alle verdere posities tegen maart aangeleund. Mei noteert zelfs gelijk geld met maart, waaruit blijkt, dat de koop vrijwel uitsluitend op de favoriete maart positie gekoncentreerd is. L.D.P. (ruw) 26/10 155,00 pond, inkl. een vrachtverhoging tot 16,50 pond. L.D.P. (wit) 168,00 pond; Parijs Loco Fr. Frs. 1.510,— N.Y. Spot 11 12,89 dollarcent. De markt kan nu alle kanten op met een "target" van 200.00/220.00 pond als men de langere termijn trend volgt. Daar staat de mogelijkheid van enorme reakties die zeker een terugval tot 160,00 pond kunnen inhouden, tegenover. Kortom, qua termijn geen markt voor weduwen en wezen. Aldus Limako b.v., te Breda, mark trapport van 26 oktober j.l. MENGVOEDERS. Groothandelsprijzen af fabriek in /100 kg., exkl. b.t.w. inkl. verpakking. 22 t/m 26 oktober. Standaardbrok A 48,80; eiwitrijke brok, min. 170 vre. 51,20; eiwitrijke brok min. 300 vre. 56,40; energie-eiwitarme brok 49,00; weidebrok 45,90; volledig zeugemeel 51,20; volledig zeugebrok 51,60; baby bigge- korrel 65,90; start-/overgangskorrel 60,40; volledig mestvarkenémeel 54,40; volledig mestvarkensbrok 54,90; volledig opfokmeel I 62,90; volledig opfokmeel II 59,70; volledig leg/batterijmeel 58,20; volledig foktoommeel l.r. 59,10; gem. graan met gebr. maïs 64,00; volledig fok- toommeel sl.r. 57,60; volledige slachtkuikenkorrel 68,00; kalkoenen- korrel I 68,30; kalkoenenkorrel II 66,60; kalkoenenkorrel III 64,60; konijnekorrel 53,10. MENGVOEDERS, voorlopige verbruikersprijzen, franko boerderij /100 kg, inkl. b.t.w., bij levering van 8.000 kg in bulk). 22 t/m 26 oktober. Standaardbrok A 49,10; eiwitrijke brok, min. 170 vre. 52,00; energie-ei witarme brok 49,20; volledig zeugebrok 52,50; volledig mestvarkens brok 56,40; volledig opfokmeel I 63,70; volledig opfokmeel II 60,50; volledig leg/batterijmeel 59,00; volledig slachtkuikenkorrel 69,20. DE VARKENS- EN RUNDVEEMARKT In de week tot 20 oktober zijn er in ons land 266.000 varkens geslacht. Er werden er ongeveer 50.000 levend uitgevoerd, zodat de weekproduktie uitkomt op 316.000 stuks, wat een rekordhoeveelheid betekent. Deze week is de markt flauwer gestemd geweest, zowel voor het binnen- als voor het buitenland. De prijzen waren dan ook lager dan verleden week. Per kilo levensgewicht was het verschal vijf cent en per kilo geslacht gewicht drie cent. Respektievelijk werd voor de zwaardere varkens, hestemd voor Italië 3,20 genoteerd en 3,15 tot X,20 voor de lichtere varkens bestemd voor het binnemland, Frankrijk en West- Duitsland. Per kilo geslacht gewicht lag de notering voor het binnenland romd 3,85 tot 3,87, franko slachtplaats, ongeklassificeerd. De slachtveemarkt kende een ruimere aanvoer in verband met het aflopen van het weideseizoen. VooMal in Zwolle was de aanvoer zeer ruim (450 meer dan verleden week). In de eerste helft van de weHk verliep de handel nog vlot en de prijzen wisten zich te handhaven. Later verliep de handel echter wat moeizamer. Zwolle sloot de week met een prijsdaling van gemiddeld vijf cent. Alleen stieren waren gelijk iM prijs met 7.35 tot 7,45 per kilo geslacht gewicht voor de koppels. Koeien noteerden in hoofdzaak 5,80 tot 6,40. De aanvoer van worstkoeien is betrek kelijk klein; de notering is met ongeveer 5,50 per kilo dan ook vrij hoog. Vette kalveren werden traag verhandeld. In Bdrneveld daalden de prijzen met vijf tot tien cent per kilo. Bij rechtstreekse levering aan de slachtHrijen werden de prijzen nog gehandhaafd; hier note6rden de zwartbonte koppels 5,05 tot/ 5,10 en roodbonte 5,20tot/ 5,50per kilo levend gewicht. E6n grotere aanvoer van slachtlammereM ont moette een grote vraag zodat de prijzen op hetzelfde peil bleven en varieerden van 8,00 tot 8,35 peY kilo geslacht gewicht. Er was meer vraag naar slachtschapen voor levende eksport, waardoor de prijZen aantrekken tot 4,50 tot 5,50 per kilo. RICHTPRIJZEN VOOR DE BIGGEN Volgens de r. van Varkenshouders van de N.C.B. moeten in de k van 5 tot 12 november de biggenprijzen die vórmeld staan in het Biggenprij- zenschema voOr Zuid Nederland van 17 september 1979 met 0,60 worden Yerlaagd. Utrecht, 25 okt. Den Bosch, 31 okt. 170- 220 150-180 155- 205 130-180 510- 600 450-590 410- 530 325-525 520-1000 700-1000 1100-1625 1000-1250 VETTE KALVEREN BARNEVELD, aanvoer: vette kalveren prijzen: le kwal. 5.10-5.35 2e kwal. 4.95-5.05 3e kwal. 4.75-4.85 VEEMARKT LEIDEN Prijzen 23 okt. 30 okt. stieren le kwal. 7.25-7.95 7.25-7.95 2e kwal. 6.80-7.15 6.80-7.15 vaarzen lekwal. 7.25-7.90 7.25-7.90 2e kwal. 5.70-6.30 5.60-6.20 koeien lekwal. 6.80-7.80 6.80-7.80 2e kwal. 5.90-6.25 5.70-6.10 3e kwal. 5.50-5.75 5.30-5.55 worstkoeien 4.50-5.55 4.40-5.35 ekstra kwal. dikbillen 9.00-14.00 9.00-14.00 fok/mestkalveren 350-600 350-600 biggen 100-105 100-105 slachtzeugen 2.70-2.80 2.70-2.80 22 okt. 29 okt. schapen- 160-200 155-195 lammeren 160-210 155-205 22 okt. 29 okt. 5.20-5.40 5.05-5.15 4.90-5.00 NOTERINGEN SLACHTVARKENS, Coveco, 26 oktober. Niet geklassificeerd: 21 t/m 30 kg 2,22; 31 t/m 40 kg 2,42; 41 t/m 50 kg 2,72; 51 t/m 55 kg 3,02; 56 t/m 59 kg 3,22; 100 t/m 110 kg 3,44; 111 t/m 150 kg 3,39. Korting t.o.v. prijsklasse EAA: - 15 - 20 - 35 - 50 Klasse EAA 60 kg 3,67 88 kg 3,84 61 kg 3,69 89 kg 3,83 PRIJS 62 kg 3,71 90 kg 3,82 KLASSE: 63 ké J 3,73 91 kg 3,80 I 64 kg 3,75 92 kg 3,78 II 65 kg 3,77 93 kg 3,76 III 66 kg 3,79 94 kg 3,74 IV 67 kg 3,81 95 kW 3,72 68 kg 3,83 96 kg 3,70 69 kg 3,85 97 kg 3,68 70 t/m 85 kg 3,87 98 kg 3,66 86 kg 3,86 99 kg 3,64 87 kg 3,85 /stuk vette schapen vette lammeren fok-/mestkalveren R.B. fok-/mestkalveren Z.B. graskalveren pinken RUNDER- EN KALVERPRIJZEN, Den Haag Gewogen gemiddelde prijzen in /100 kg levend gewicht volgens de noteringen in de week van 22 t/m 26 oktober op de referentiemarkten in de E.E.G-landen luiden als volgt (tussen haakjes de prijzen van vorige WCek): RUNDEREN KALVEREN België 395.41 (400.51) 537.17(548.72) Denemarken 335.86 (336.78) 372.51 (onv.) Duitsland 360.28(360.38) 562.21 (561.92) Frankrijk 390.26 (390.60) 594.85 (595.27) Ierland 287.52(292.61) 486.87(481.00) Italië 377.90(380.83) 497.54(479.29) Luxemburg 385.31 (386.09) 455.09 (onv.) Nederland 336.27(335.10) 481.37(485.15) Ver. Kon. 324.94 (325.69) 480.38 (onv.) Gemeenschappelijke prijs runderen 358.38 (339.52), kalveren 531,06 (531.30) GEDIFFERENTIEERDE EIERENNOTpRINGEN G.O.V.v. E. en 't ZUIDEN, 22 t/m 27 okt. /100 stuks) 37-38 gr. 2,98; 42-43 gr. 4,82; 47-48 gr. 6,65; 52-53 gr. 8,38; 57-58 gr. 10.05; 62-63 gr. 11,10; 67-68 gr. 11,88; 72-73 gr. 13,19; 76-77 gr. 14,24; basisprijzen af bedruhf, inkl. toeslag en b.t.w. Ekstra toeslag voor bruine eieren van 37-52 gr. 4 ct/kg.; van 52-53 gr. 8 ct/kg; 53-54 gr. 9 ct/kg; 54-35 gr. 9,5 ct./kg; 55-56 gr. 10,5 ct/kg; 56-57 gr. 11 ct/kg; 57-58 gr. 12 ct/kg; 58-59 gr. 13 ct/kg; 59.60 gr. 13,5 ct/kg; 60-61 gr. 14,5 ct/kg; 61-62 gr. 15 ct/kg en van 62 gr. en hoger 16 ct./kg. PLUIMVEE- EN EIERENMARKT De markt voor levend slachtpluimvee werd deze week gekenmerkt door een aamhoudend goede vraag naar kippen. Voor de zware moederdie- ren trokken de prijzen nog iets aan. Voor slachtkuikens was de markt zeer onoverzichtelijk. Dat houdt verband met een staking in een van de grote slachterijen in het zuiden des lands. Er ontstonden mede daardoor wat overschotten, een situatie die zich oVerigens ook bij andere slach terijen voordeed. De vrije markt kon dat niet ver dragen en het gevolg wds een sterke druk op de prijzen. Voor gelijksoortige kuikens liepen deze week de prijzen soms wel 15 cent uiteen. De afzet in binnen- en buitenland is weinig bevredigend. Dit geldt de hoeveelheid maar min stens in gelijke mate de prijzen die men kan realiseren. Als de meest betaalde prijzen wérden in de week tot 26 oktober aan de pluimvee houder de volgnede betaald, per kg levend gewicht: lichte kippen 1,15 tot/ 1,20; half-tot middelzware 1,30-/ 1,40; moederdieFen 1,65- 1,80; wagonkippen 1,35-/ 1,50; gele kuikóns 2,00-/ 2,05; witte kuikens 2,02-/ 2,07; batterijkUikens 1,95-/ 2,00; tamme konijnen 3,00-/ 3,50. Voor bKoedeièren waren de prijzen lager dan de inte- gratieprijs, terwijl voor eendagskuikens de prijzen rond de integratieprijs lagen. Op markt en veilingen werden in de week tot 27 oktober weer wat hogere eierprijzen betaald. De Barneveldse markt gaf Hen kg-notering te zien van 1,98/ 2,21 vergeleken met !,87-/ 2,05 voorgaande week. De stuksprijzen waren f0,50-/ 1,30 per 100 hoger. Er is een goede buiten landse vraag, ook uit derde landen. Het L.E.I. heeft voor de week tot 13 november een gemiddelde producentenprijs becijferd van 1,95 per kg, dat is 7 cent meer dan voorgaande week. FRUITNOTERINGEN Op de fruitYeilingen is de vorige week de prijs van het b6tere fruit in de grote maten belangrijk aangetrokken. Vooral de Cox's Orange Pippin wa8 aanzienlijk duurder dan in de voorgaande weken' De klasse I en II vanaf 70 mm werd verkocht voor fl,05 tot 1,30 per kg en de maat 65-70 mm kwam op rond %n iets boven 70 cent per kg. Voor de klasse II 60 tot 65 mm steeg de prijs tot ruim 30 cent. Er werd een begin gemaakt met de aanvoer van deze appels uit het koelhuis. Verder werd Doyennê du Cornice uit het koelhuis aangevoerd en ook hiervoor werd belangrijk meer betaald dan in voorgaande weken. Het neest aangeboden wordt de maat 7080 mm van dit ras en de klasse II in die maat deed de vorige week ronJ 95 cent per kg. II65-70 mm rond 70 cent per kg. Zeer gevraagd was de Jonagold waarvan regelmatig mooie partijen te koop zijn op de C.V.Z.-veilingen. De C.V.Z. heeft haar leden geadviseerd om bij de aanvoer van fruit in de komende tijd de betere kwaliteiten, zeker van de neiuwe rassen, in elk eval aan te voeren in de eenmalige krat. Verder heeft de C.jV.Z. haar leden gevraagd om mee te doen in de afzetperiode voor peren uit het koelhuis, met de afzet waarvan men direkt wil be ginnen en voorts is gevraagd om te zorgen voor een geregeld aanbod van go8d fruit. Het staat vast dat er geen behoefte is aan fruit van mindere kwaliteit en de NederLandse konsument zal moeten ervaren dat de NederlandSe teler ook in de najaarsmaanden en het begin van de wiG- ter een goede kwaliteit fruit kan leveren. "EeKst enkele maanden rom mel leveren en dan met kwaliteiten komen is het paard achter de wagen spannen" aldus de C.VX. tot haar leden. Aangenomen mag ook worden dAt er veel belangstelling zal zijn om mee te n met de pré-interventie regeling voor Golden Delicious waarvan de aanmelding tot 10 novem ber open staat; Er is alles voor te zeggen om de kleine maten van dit ras op die manier uit de markt te nemen. Zelfs tij een verbetering van de afzetsituatie mag niet vórwacht worden dat er voor de klei' ne maten een markt zal zijn. Wat de overige veilingprijzen van de vorige week betreft kan nog worden genoemd het prijsherstel voor de rode Goudreinette die weer kiep tot rond 50 cent per kg voor de meest gevraagde mat6n. Ook de gewone Goudreinette kon als regel weer worden Verkocht en dat is al een verbetering in vergelijking met de voorgaande weken. 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 21