aardappel- en uienbewaar- plaatsen de rijksoverheid vraagt K> D. NIJSSEN M. DIELEMAN w UIENZAAD POOTAARDAPPELEN GRAS- en KLAVERZAAD 2 "i O* ui Hogere Landbouwschool v.h. K.N.L.C. Aanvang studie landbouwkundig ingenieur (ing.) in januari 1980 Uw adres voor alle soorten is ZAADHANDEL Belt U ons even op, dan geven wij U graag geheel vrijblijvend inlich tingen over bovenstaande artike len! DEALER ZEELAND is een onderneming, voornamelijk gericht op industriële isolatiewerken. Voor meer informatie HULSTERWEG 20, KLOOSTERZANDE, TEL. 01148 1757 TE KOOP: 2 "MASTER" heaters Telefoon: 01195-555. 2 ui 2 cc -i ui CQ UI 2 CQ V) hoofd voorlichtingszaken In verband met ons semestersysteem (halfjaarlijkse be vordering) kunnen kandidaten zich nu inschrijven voor begin studie op 14 januari 1980. Toelatingseisen: le semester: HAVO-diploma met natuur- en scheikun de. 2e semester: VWO-diploma met natuur- en scheikunde. Kandidaten die niet van agrarische afkomst zijn dienen een voorpraktijk van 6 weken op een boerderij te heb ben volbracht. Voorlichtingsmorgen en bezichtiging school op zater dag, 15 december om 10.30 uur. Informatie en inschrijvingsformulier zijn verkrijgbaar op bovenstaand adres. Doelstraat 1 Oudelande (Z. BEV.) Tel. 01104 - 380 (b.g.g. 252), Magnate trekkergedreven STROOM AG GREGATEN: Mase STROOM- en LAS AG GREGATEN. Favaro LANDBOUWSPUI- TEN. Agria MOTORPOMPEN. Kent KOUD- en HEETWATERREINIGERS. Super scherpe prijzen. 20% korting. 10 jaar Ferm LASAPPARATEN b.v. 200 Ampère continu 768,— Compl. Tafelkolom BOORMACHINES 16 mm, 5 snelheden 698,- compl. Waar???? AEG BOORMA CHINES COMPRESSORS, alles tegen kei harde scherpe kortings prijzen. Makita 2000 W. HAAKSE SLIJPER 378,- V.M.V-KABEL 30% korting. W.D.T.L. BALK 40 W 52,- compl. enz. Eigen directe service. 6 X 24 uur bereikbaar. Bezoek vrijblijvend onze showroom. Helifrost VRIEZERS, Miele, AEG WAS- en AFWASMACHINES. Alles tegen de scherpste prijzen. Molendijk 40 YERSEKE tel. 01131-1979 TV te leveren in: -<S standaard uitvoering of volledig volgens uw wensen uitvoering eventueel in fasen plafond-isolatie centraal luchttoevoer kanaal drukvaste geïsoleerde sandwichpanelen Een uitgebreide documentatiemap, samengesteld met gebruikmaking van gegevens, verstrekt door het Consulent schap voor de akkerbouw en rundvee houderij en het I.M.A.G. is op aanvraag verkrijgbaar. leveringsprogramma aardappel- en uienbewaarplaatsen. C.A. bewaarplaatsen. drukvaste isolatiesystemen in bestaande ge bouwen. landbouwloodsen. diepvriescellen. koelcellen. geïsoleerde sandwichpanelen. geprofileerde staal- en aluminiumplaten, al of niet voorzien van een coating. geprofileerde staal- en aluminiumplaten, voorzien van een isolatielaag. gegalvaniseerde golfplaten. P.V.C. en polyesterplaten. multiplex 10 en 20 mm. dik, watervast ver- lijmd. polystyreen, met of zonder alu-folie. polyurethaan met of zonder cachering. alle glaswol- en steenwolprodukten. styrofoam en roofmate. spandekens. schoepenroosters. gasdichte- en koeldeuren. schuif-, rol- en overheaddeuren. aluminium ramen en deuren, met of zonder glas. enkel- en dubbelwandige lichtkoepels en lichtstraten. isolerende plafonds voor werkplaatsen en magazijnen. renovatie van gevels van industriële gebou wen. het bespuiten van wanden en plafonds met polyester. alle benodigde bevestigings- en afdichtings materialen. èj 750,— per stuk. Een verrijdbare Santens transportband van 8 meter. In prima staat 5.000,- Een verrijdbare transportband van ca. 4 meter, 1750,— Een HOFSTEE boxenvuller. Hydraulisch. VWSAWAWWVVV wvwwwwwwv UI MWVWWVWWW WWWVVWWVVA (mnl./vrl.) voor het Ministerie van Landbouw en Visserij t.b.v. het Consulentschap voor de Tuinbouw Zuid-West Nederland Taak: begeleiden van de medewerkers van het consulentschap bij het opstellen en bijsturen van het voorlichtingsprogramma en het evalueren van de uitvoering hiervan; begeleiden van de medewerkers voor wat betreft de toepassing van de voorlichtingsmethodieken (twee-gesprek, groepsvoorlichting, schriftelijke voorlichting, e.d.); adviseren van de staf ten aanzien van de interne organisatie en het begeleiden van het intern functioneren van het consulentschap. Vereist: HBO op landbouwkundig gebied met aantoonbare belangstelling voor gedragsweten schappen öf HBO op het gebied van de gedragswetenschappen met aantoonbare belangstelling voor de landbouw. Standplaats: Goes. Salaris: afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring max. f 3535,- per maand. Tel. inlichtingen worden verstrekt onder nr. (01100)-1 64 40. Sollicitaties inzenden vóór 23 november 1979. Bovengenoemd salaris Is exclusief 8% vakantie uitkering. Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van vacaturenummer 9-3385/1708 (in linkerbovenhoek van brief en enveloppe) en uw huisadres met postcode, zenden aan de Rijks Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1. Corr. adres: Postbus 20013, 2500 EA 's-Gravenhage. Groenezoom 400,3315 LA - Dordrecht, Tel. 078-160666. 20

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 20