Jeugd Rode Kruis kl Kerst- en Nieuwjaarskaarten aktie Jeugd E.H.B.O wan... ie mo&- ikm feg Ka zo kaft dat ook met* de hond uit laten of de Schrijf een brief of kaart 3an i mm die M is of all een. Het ie ook erg leuk, om een plakboek te maken waarin ie tekeningen,verhalen e>i qedichken plakt. Door lee Rampensets leerlingen van basisscholen kunnen voor kinderen in rampge bieden, hetzij door overstromingen of aardbevingen etc. zogenaamde rampensets worden gemaakt waarin voor het kind in het ramp gebied de eerste nodige spulletjes zitten, als alle bezittingen zijn ver loren. handdoek $ÊKER Lepe l blocnote v zeeppqqs pOpjOFANDERktóN ctukje oproep 2 zakdoeken AUTO, OF ANDER 6 VElb4H£lD6öpFlWN POTiOOP BAL r men lappeiL. vinden-Poe poppenkast,maak, een toneelstuk, of maak, een eoorp circus of Kermis... A je Kunb M viel mi aanbieden om de tuin wat op te krappen of een schuur of zolder op te ruiïïi&t... pluk wat bloemen maak er een leuk boeketje van en breng net naar iemand tos - Of: maak zelf eens, van een mooie plaat Uit een tijdschrift, een legpuzzel. fr zün zóveel ding te bedéiken waarj 'en Het Nederlands Rode Kruis dat vele activiteiten en afde lingen heeft, heeft ook een speciale afdeling Jeugd Rode Kruis, dat zich speciaal bezig houdt met activiteiten voor en met kinderen. Speciaal in het Jaar van het Kind leek het ons wel aardig om U te wijzen op de verschillende Jeugd Rode Kruis activiteiten, die meestal worden gedaan met leerlingen van de Basisscholen. Enkele van de mogelijkheden zijn: Door kinderen van de hoogste klassen van de Lagere Scholen worden op door het Jeugd Rode Kruis toegezonden kaarten, tekeningen gemaakt en een korte kerst- en nieuw jaarsgroet geschreven voor zieke of bejaarde mensen, die tijdens de feestdagen in ziekenhuizen en verpleeginrichtingen verblijven. Uit deze aktie komen vaak de leukste kontakten tot stand, tussen "het kind" en de zieke of bejaarde, die vaak jarenlang duren. Deze kerstgroet van het kind is dan ook voor velen van bijzonder grote betekenis. Duizenden kaarten zijn dan ook in de decemberperiode onderweg. Deze kaarten kunnen door de scholen worden besteld bij de Jeugd Rode Kruis funktionaris in de afdeling. rampset 3 METER TOUW WASHANDJE Op scholen kunnen door het Jeugd Rode Kruis Jeugd E.H.B.O.-kursus- sen worden gegeven, waardoor het kind al op jeugdige leeftijd zijn E.H.B.O.-diploma kan halen. Dit is een greep uit de vele activiteiten van het Jeugd Rode Kruis. Indien er op Uw school belangstelling bestaat voor één van de activiteiten van het Jeugd Rode Kruis kunt U zich wenden tot het Nederlandse Rode Kruis te Den Haag. tel. nr. 070-469595 of tot de Jeugd Rode Kruis funktionaris in Uw provincie of afdeling: voor Zeeland: voor W.-Brabant: C.C.J. Bierens-de Jonge "Den Otter" 4481 AT Kloetinge tel.: 01100-15397 of: dhr. S. Tolsma; tel.: 01180-13608 dhr. en mevr. Van Luijk-Somers Molenstraat 21 4631 EM Hoogerheide tel.: 01646-4727 of: mej. R. van Nieuwenhuijzen; tel.: 013-435799. 13

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 13